Category Archives: pracownicy

Żegnamy Profesora Jerzego Bąka – wieloletniego kierownika Zakładu Techniki Świetlnej

3 lipca 2021 r. zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Brunon Bąk, emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej przez wiele lat kierujący Zakładem Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym. Pogrzeb odbędzie się w piątek 9 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w Rembertowie w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy...
Read more Comments are closed

Profesor z Wydziału Elektrycznego PW w Radzie ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych

Prof. dr hab. inż. Mirosław Parol z Wydziału Elektrycznego PW został powołany do Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Pierwsze posiedzenie nowej grupy eksperckiej działającej przy Prezydencie RP odbyło się 30 czerwca 2021 r. Prof. Mirosław Parol od 1985 r. pracuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Sieci...
Read more Comments are closed

Żegnamy Mieczysława Lipowskiego – wieloletniego pracownika Zakładu Techniki Świetlnej

W dniu 27 czerwca 2021 roku zmarł Pan mgr inż. Mieczysław Lipowski, który przez wiele lat był związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i Zakładem Techniki Świetlnej. Pan Mieczysław Lipowski był uczniem Profesora Oleszyńskiego. Pod kierunkiem Profesora obronił pracę dyplomową w roku 1957, a następnie prowadził badania i dydaktykę, do...
Read more Comments are closed

Naukowczyni z Wydziału Elektrycznego stypendystką Ministra Edukacji i Nauki

Dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj znalazła się wśród laureatów konkursu o stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Edukacji i Nauki. Stypendia Ministra otrzymało 217 młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz mają imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Wśród nich znalazło się aż piętnaścioro...
Read more Comments are closed

Nominacja profesorska dla prof. dr. hab. inż. Dariusza Sawickiego

Jest nam miło poinformować o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych prof. dr. hab. inż. Dariuszowi Sawickiemu. Profesor Dariusz Sawicki jest Kierownikiem Zakładu Systemów Informacyjno-Pomiarowych Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Kierownik wielu projektów badawczych oraz autor i współautor publikacji związanych z...
Read more Comments are closed

Nominacja profesorska dla prof. dr. hab. inż. Jacka Starzyńskiego

Jest nam miło poinformować o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych prof. dr. hab. inż. Jackowi Starzyńskiemu.  Profesor Starzyński jest Dyrektorem Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, kierownikiem wielu projektów badawczych, autorem i współautorem monografii naukowych związanych z numeryczną symulacją urządzeń elektrycznych...
Read more Comments are closed

Post-doctoral scholarship of Dr Mohammad Hosein Holakooie at the Faculty of Electrical Engineering

Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology hosts Dr Mohammad Hosein Holakooie from Karaj, Iran. Dr Holakooie has received 2-years post-doctoral scholarship from The Polish National Agency for Academic Exchange within Ulam Programme. His application has been awarded as only one from among six applications to Warsaw University...
Read more Comments are closed

Nominacje profesorskie pracowników Wydziału Elektrycznego w 2019 roku

W bieżącym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk technicznych następującym pracownikom Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona Serdecznie Gratulujemy!...
Read more Comments are closed

Dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. uczelni reprezentantem PW w Radzie Doskonałości Naukowej

Spośród 141 osób, które zasiądą w Radzie Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji, znajdzie się sześcioro naukowców z Politechniki Warszawskiej. Wśród nich jest dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. uczelni z Wydziału Elektrycznego, który w RDN będzie reprezentował dyscyplinę „Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika”. Członków Rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju...
Read more Comments are closed

Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Za Biuletynem Politechniki Warszawskiej donosimy, że Politechnika Warszawska zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. „Dnia 7 marca 2018 r. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju techniki i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie. Gospodarzem wydarzenia była Politechnika...
Read more Comments are closed

Badania powinny mieć potencjał wdrożeniowy – rozmowa z prof. Romanem Barlikiem

Ostrzegałbym przed tym, żeby w naukach technicznych uciekać się do zbyt wyrafinowanych teoretycznych analiz. A jeśli już się to robi, żeby widzieć ich sens, czyli możliwość aplikacji – mówi prof. Roman Barlik, laureat 44. Medalu PW.  Prof. Roman Barlik 6 marca 2018 roku, podczas uroczystości wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych, otrzymał...
Read more Comments are closed

Zmarł Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok

W dniu  23.04.2017 roku,  w wieku 86 lat,  zmarł Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok Emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i były prorektor Politechniki Warszawskiej. Wybitny znawca w zakresie Aparatów Elektrycznych i Techniki Łączenia. Nauczyciel akademicki, autor książek naukowych i podręczników akademickich. Promotor i recenzent wielu prac dyplomowych, rozpraw...
Read more Comments are closed

Zmarł dr inż. Andrzej Siedlecki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 kwietnia 2017 roku, przeżywszy 78 lat, zmarł dr inż. Andrzej Siedlecki wieloletni wykładowca Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Prodziekan Wydziału w latach 2000-2002, autor podręczników z dziedziny Metrologii Elektrycznej. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kaplicy pw. Św. Ignacego Loyoli na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa)...
Read more Comments are closed