Automatyka i Robotyka Stosowana


Na Wydziale Elektrycznym na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana są prowadzone studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie (III stopnia).

Studia I stopnia dotyczą wszelkich aspektów działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce. Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów podstawowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, przedmioty kierunkowe, w tym specyficzne dla Wydziału Elektrycznego, związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów, wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych, przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych.

studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów

 • Etap podstawowy – 3 semestry – studia przygotowujące w zakresie przedmiotów ogólnych.
 • Etap kierunkowy – 3 semestry – studia w zakresie przedmiotów kierunkowych:
  • robotyka,
  • automatyka,
  • informatyka.
 • Etap dyplomowy – 1 semestr – studia według programu ściśle związanego z tematyką pracy dyplomowej inżynierskiej.

Studia II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności w zakresie twórczego wykorzystania narzędzi matematycznych i informatycznych w zakresie projektowania systemów automatyki przemysłowej. W ramach studiów II stopnia zwrócona jest szczególna uwaga na samodzielność studenta w rozwiązywaniu problemów technicznych i naukowych.


Aktualny plan studiów: Automatyka i Robotyka Stosowana – studia stacjonarne, inżynierskie


studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – 3 semestry

 • Etap podstawowy – 1 semestr – przedmioty kształcenia ogólnego
 • Etap kierunkowy i dyplomowy – 2 semestry – przedmioty kierunkowe, w tym związane z tematyką pracy dyplomowej

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana są prowadzone w ramach jednej specjalności – Automatyka.


Program studiów II stopnia obowiązujący od r. ak. 2017/2018 został zmodyfikowany w ramach projektu pn. ”AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców” (POWR.03.01.00-00-N090/16) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Absolwent kierunku automatyka i robotyka stosowana jest przygotowany do twórczej pracy w zakresie analizy działania, metod projektowania i konstrukcji układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych oraz sterowania i oprogramowania robotów i zautomatyzowanych centrów obróbczych.

 


Aktualny plan studiów: Automatyka i Robotyka Stosowana – studia stacjonarne, magisterskie


 

Informacje na temat studiów doktoranckich (III stopnia) -> http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).