Praca i Praktyki


ID-100256076Władze Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej uznają za bardzo istotne kształcenie praktyczne i wspierają wszelką współpracę z interesariuszami zewnętrznymi – przyszłymi pracodawcami naszych studentów. Ważną formą takiej współpracy są kilkutygodniowe praktyki studenckie oraz wielomiesięczne staże, w trakcie których studenci wykonują zadania powierzane przez przedsiębiorstwa. Podczas ich realizacji zapoznają się z problemami praktycznymi, jakie będą rozwiązywać w swej przyszłej pracy.

Instytucja przyjmująca studentów na praktykę czy staż korzysta z pracowitości i najnowszej wiedzy studentów dla rozwiązywania konkretnych, aktualnych zadań. Poważniejsze z nich mogą stać się tematami prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich lub staży długoterminowych. W wyniku bezpośrednich kontaktów przedsiębiorstwom niewątpliwie łatwiej jest trafnie rekrutować nowych pracowników. Zapraszamy pracodawców także bezpośredniego kształtowania procesu dydaktycznego Wydziału, dla lepszego dopasowania go do swoich potrzeb.

W celu pogłębienia związków między instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki i staże, a studentami i absolwentami poszukującymi przyszłego pracodawcy, na stronach internetowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w dziale „Praktyki, praca” publikowane są oferty zatrudnienia, staży i praktyk (https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/praca). Zawarty w nich opis wymagań stwarza możliwość precyzyjnego dobrania praktykanta do potrzeb przedsiębiorstwa. Oferty są szeregowane w kolejności zgłoszeń.

Zarejestrowana oferta udostępniona jest wszystkim studentom Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Dzienna liczba logowań studentów do systemu wydziałowego to kilka tysięcy wejść, umożliwia więc na dotarcie do bardzo wielu zainteresowanych konkretną formą współpracy.

W wymienionej witrynie publikowane są również informacje o możliwościach ubiegania się o interesującą praktykę lub pracę w przedsiębiorstwach, które nie zgłosiły jeszcze ofert – a które gotowe są z Wydziałem Elektrycznym współpracować w tym względzie.

Podsumowując – władze Wydziału otwarte są na różnorodne formy współpracy i serdecznie do niej zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Formularz zgłoszenia oferty praktyk lub pracy:

  Rodzaj oferty

  Dane przedsiębiorstwa / instytucji

  Przedsiębiorstwo / instytucja (wymagane):

  Adres korespondencyjny (wymagane):

  Strona WWW:

  KRS:

  Osoba zgłaszająca ofertę

  Imię i nazwisko (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Informacje o ofercie

  Nazwa stanowiska (wymagane):

  Opis stanowiska (wymagane):

  Wymagania (wymagane):

  Czas trwania praktyk / okres zatrudnienia:

  Dodatkowe informacje:

  Sposób aplikacji (wymagane):
  (Proszę podać np. e-mail lub link do Państwa systemu rekrutacji.)

  Osoba kontaktowa (wymagane):

  Termin ważności ogłoszenia (wymagane):

  Opcjonalny plik ze szczegółami oferty w wersji PDF, Word, itp.:


  W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).