Studia podyplomowe


Studia podyplomowe stanowią propozycję dla osób, które posiadają wykształcenie wyższe przynajmniej na poziomie studiów I stopnia i chcą uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie. Tematyka zajęć na studiach podyplomowych jest związana z prowadzonym na wydziale kierunkiem studiów, a zatem w przypadku Wydziału Elektrycznego będzie to Elektrotechnika, Informatyka Stosowana, Automatyka i Robotyka Stosowana oraz Elektromobilność. Ukończenie studiów zdecydowanie zwiększa szanse na rynku pracy. Wymiernym efektem  jest dyplom Politechniki Warszawskiej (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych) podpisane przez Rektora i Dziekana. Co więcej niektóre studia podyplomowe mogą być organizowane we współpracy z firmami zewnętrznymi i pozwalają na uzyskanie dodatkowych certyfikatów potwierdzających uzyskanie określonych kwalifikacji. Idea studiów podyplomowych, jak również kursów dokształcających jest zdecydowanie promowana jako forma uczenia się przez całe życie. Takie formy kształcenia mogą być dofinansowywane ze środków unijnych.

Podstawowe informacje o studiach podyplomowych są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej, a szczegóły na stronach jednostek organizujących studia.

REKRUTACJA – rejestracja kandydatów na studia podyplomowe  odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” >> W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. Stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie:

  • wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych,­
  • dowodu wpłaty pierwszej raty, zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych w PW (wpłatę należy zrealizować po otrzymaniu indywidualnego numeru konta).

Szczegółowe informacje o rekrutacji podane są na stronach odpowiednich studiów podyplomowych (linki niżej).

Na Wydziale Elektrycznym oferujemy kilkanaście studiów podyplomowych o zróżnicowanej tematyce i kosztach (studia podyplomowe są płatne). Uruchomienie konkretnej edycji studiów jest uzależnione od liczby osób zainteresowanych. Z reguły minimalna liczba uczestników wynosi 12 osób.

Zakończyła się rekrutacja na rok akademicki 2023/2024.

Niektóre z naszych kierunków posiadają swoje profile w mediach społecznościowych. Dzięki nim można nawiązać bezpośredni kontakt z absolwentami, innymi uczestnikami studiów oraz z wykładowcami. Zachęcamy do obserwowania.

Oferta Studiów Podyplomowych»

(kolejność alfabetyczna)


Bazy danych. Metody, narzędzia, praktyka»

Naucz się pracować z danymi, od projektowania baz danych po analitykę biznesową. Poznaj rozwiązania bazodanowe od wiodących dostawców (Microsoft SQL Server, Oracle DB), nowoczesne rozwiązania do przechowywania danych (Bazy No-SQL, SharePoint, Dynamics 365) oraz naucz się analizować posiadane dane przy pomocy SQL, Python i narzędzi Business Intelligence (PowerBI, Microstrategy).


Big Data. Analiza Danych»

Naucz się analizować bardzo duże zbiory danych. Poznaj profesjonalne narzędzia oraz statystykę i algorytmy uczenia maszynowego wykorzystywane w tym obszarze.

 


Deweloper No-Code»

Poznaj najnowsze rozwiązania No-Code i Low-Code pozwalające wykorzystać znajomość konkretnych domen oraz umiejętności analityczne by szybko i skutecznie zautomatyzować procesy, tworzyć nowe aplikacje lub ich prototypy (Proof of Concept) bez potrzeby tradycyjnej umiejętności programowania. Naucz się nie tylko tworzyć i wdrażać nowe rozwiązania w organizacji, ale także planować, zarządzać i facylitować pracę w projektach No-Code i Low-Code.


Instalacje i urządzenia elektryczne. Projektowanie i eksploatacja»

Poznaj teorię, jak i praktykę zagadnień związanych z budową i działaniem urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz instalacji elektrycznych na wszystkich poziomach napięciowych. W trakcie laboratoriów poruszane są tematy związane z poprawnym ich projektowaniem, doborem i eksploatacją w często trudnych warunkach środowiskowych. 


Inżynieria Procesów Biznesowych»

Zostań analitykiem biznesowym lub systemowo-biznesowym w projektach IT. Naucz się identyfikować cele i potrzeby klientów, modelować z użyciem języków BPMN i UML, projektować rozwiązania i zarządzać wymaganiami.


Technika świetlna użytkowa»

Uczestnicy studiów zapoznają się między innymi z podstawami techniki świetlnej, konstrukcją źródeł światła, budową i projektowaniem opraw oświetleniowych, podstawami projektowania oświetlenia wnętrz, podstawami oświetlenia zewnętrznego, iluminacją obiektów, zastosowaniem techniki CAD w technice świetlnej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, projektów oraz laboratoriów. 


Zastosowania technologii chmurowych w rozwiązaniach opartych o dane i sztuczną inteligencję»

Poznaj praktyczne możliwości wykorzystania technologii chmurowych od zbierania i przetwarzania danych po wykorzystanie sztucznej inteligencji do ich analizy lub wsparcia procesów biznesowych. Poznaj możliwości wykorzystania najnowszych rozwiązań, takich jak Microsoft Fabric, ChatGPT, Google Bard, Databricks, Snowflake. Zaprojektuj i zoptymalizuj własną architekturę rozwiązania na bazie specjalnie przygotowanego case study, pod okiem doświadczonych Cloud Solution Architect-ów.


Rekrutacja – rejestracja kandydatów na Studia Podyplomowe odbywa się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) https://irk.pw.edu.pl/pl/ Więcej informacji o Studiach Podyplomowych na Politechnice Warszawskiej»


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).