Zespoły naukowe


Wykaz zawiera listę funkcjonujących na Wydziale Elektrycznym zespołów naukowych w ramach instytutów i zakładów.
Zawartość wykazu jest pobierana z wydziałowego systemu informatycznego ISOD. Instrukcja dla pracowników wydziału jak dodać nową pozycję znajduje się tutaj: Instrukcja aktualizacji informacji o zespołach naukowych.

GOOPE - Grupa Otwartego Oprogramowania Pola Elektromagnetycznego

Informacja o zespole naukowym:

Numeryczne modelowanie pola elektromagnetycznego w zastosowaniach technicznych oraz medycznych. Zespół dysponuje zaawansowanym oprogramowaniem do modelowania COMSOL, klastrem obliczeniowym oraz znaczną ilością samodzielnie opracowanych narzędzi numeryczny bazujących na najnowszych rozwiązaniach.

Zespół charakteryzuje się doświadczeniem w zakresie modelowania pola elektromagnetycznego jak i w posługiwaniu się zaawansowanymi, nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prof. nzw. dr. hab. inż. Jacek Starzyński
Członkowie: dr inż. Robert Szmurło, mgr inż. Zuzanna Krawczyk, mgr inż. Bartosz Chaber
Strona WWW: http://goope.iem.pw.edu.pl
Telefon: +48 234 7614
E-mail: goope@iem.pw.edu.pl

Group of lightning protection +

Informacja o zespole naukowym:

Zespół zajmuje się tematyką ochrony odgromowej,kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Tematyka badawcza obejmuje i nie jest ograniczona do: zarządzania ryzykiem, wyboru środków ochronnych, instalacji środków ochronnych, prób laboratoryjnych, symulacji komputerowych oraz indywidualnej redukcji możliwych skutków zagrożenia piorunowego.

Kierownik zespołu: Dr inż. Tomasz Kisielewicz
Członkowie:  
Prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski
Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Dr inż. Bolesław Kuca
Członkowie zagraniczni / Foreign members:
Prof. Carlo Mazzetti di Pietralata - University of Rome "La Sapienza"
Prof. Farhad Rachidi-Haeri - École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Prof. Ilhan Tarimer - Mugla University - Turkey
Dr Eng. Giovanni Battista Lo Piparo - CEI
Dr Eng. Fabio Fiamingo - Campus Bio Medico - Italy

E-mail: t.kisielewicz@ee.pw.edu.pl

Sensoryka w pomiarach mobilnych

Informacja o zespole naukowym:

Optymalizacja sensorów ze szczególnym uwzględnieniem sensorów elektromagnetycznych do pomiaru przepływu. Pomiary mobilne

Kierownik zespołu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Członkowie: dr inż. Bodgan Dziadak
dr inż. Łukasz Makowski
dr inż. Andrzej Kalicki

Telefon: 226284568
E-mail: andrzej.michalski@ee.pw.edu.pl

copy-smog_banner_2b1.png

Software Modeling Group

Informacja o zespole naukowym:

Inżynieria oprogramowania, narzędzie CASE

Kierownik zespołu: Michał Śmiałek
Członkowie: Wiktor Nowakowski, Norbert Jarzębowski, Kamil Rybiński, Albert Ambroziewicz, Tomasz Straszak, Sławomir Blatkiewicz
Strona WWW: http://smog.iem.pw.edu.pl
E-mail: smialek@iem.pw.edu.pl

eeg.jpg

Zespół przetwarzania i analizy sygnałów EEG

Informacja o zespole naukowym:

Zespół zajmuje się przetwarzaniem analizą i klasyfikacją sygnałów elektroencefalograficznych (EEG). Tematyka badań obejmuje interfejsy mózg-komputer (BCI), analizę emocji na podstawie sygnałów ERP, lokalizację źródeł wewnątrz mózgu (zagadnienie odwrotne).

Kierownik zespołu: prof. dr. hab inż. Remigiusz Rak
Członkowie: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak - kierownik,
dr inż. Marcin Kołodziej – sekretarz naukowy,
dr inż. Andrzej Majkowski,
dr inż. Łukasz Oskwarek,
mgr inż. Paweł Tarnowski - doktorant.

Strona WWW: https://sites.google.com/view/biomedyczni/
E-mail: marcin.kolodziej@ee.pw.edu.pl

Zespół Przetwarzania i Analizy Sygnału EKG

Informacja o zespole naukowym:

Badania w zakresie przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych dotyczą przede wszystkim etapu filtracji wstępnej sygnałów oraz identyfikacji charakterystycznych dla EKG elementów tego sygnału.

Kierownik zespołu: Adam Jóśko dr inż.
Członkowie: Adam Jóśko dr inż.
Paweł Irzmański mgr inż.

Telefon: 22 234 75 25
E-mail: adam.josko@ee.pw.edu.pl

Zespół przetwarzania sygnałów i data miningu

Informacja o zespole naukowym:

Zespół przetwarzania sygnałów i data miningu

Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
Członkowie: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz

E-mail: stanislaw.osowski@ee.pw.edu.pl


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).