Wykaz monografii naukowych


Poniżej prezentowany jest wykaz monografii naukowych pracowników Wydziału Elektrycznego z ostatnich czterech lat. Prezentowany poniżej wykaz został wygenerowany z wydziałowej bazy osiągnięć naukowych (ISOD-BON). W celu uzyskania dostępu do wykazu publikacji z wcześniejszego okresu proszę skorzystać z Bazy Osiągnięć Naukowych Wydziału Elektrycznego (ISOD-BON) dostępnego pod adresem:

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-nauka/public

(Dostęp do bazy nie wymaga logowania.)

I.2.1. Monografia naukowa w językach: angielskim lub innym niż polski (liczba autorów <= 3)

 • Agnieszka Wolska, Dariusz Sawicki, Małgorzata Tafil-Klawe, Visual and Non-Visual Effects of Light, Taylor & Francis Group, angielski, 15,5 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 9780367444198, 2021,
 • Jan Machowski, Zbigniew Lubośny, Janusz Bialek, James Bumby, Power System Dynamics. Stability and Control, 855, April, John Wiley and Sons, angielski, 55 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 9781119526346, 2020,
 • Michał Śmiałek, Wiktor Nowakowski, From Requirements to Java in a Snap, 352, Springer, angielski, 17 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-3-319-12837-5, 2015,
 • Sławomir Tumański, Handbook of magnetic measurement, ISBN 978-1-4398-2951-6, 380, CRC Press, 38 ark. wydaw., 2011,
 • Abad Gonzalo, Lopez Jesus, Rodriguez Miguel Angel, Marroyo Luis, Grzegorz Iwański, Doubly Fed Induction Machine: Modeling and Control for Wind Energy Generation, ISBN 978-0-470-76865-5, 640, December, Wiley-IEEE Press, 20 ark. wydaw., 2011,
 • Jerzy Hoła, Jan Sikora, Stefan Filipowicz, Stefan Filipowicz, Zygmunt Matkowski, Konrad Nita, Krzysztof Schabowicz, Stefan Wójtowicz, Katarzyna Biernat, New tomographic method of brickwork damp identification, ISBN 978-83-7493-536-4, 106, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 10 ark. wydaw., 2010,

I.2.2. Monografia naukowa w języku polskim (liczba autorów <= 3)

 • Mirosław Lewandowski, Marek Orzyłowski, Wybrane zagadnienia modelowania i zastosowań superkondensatorów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej [Politechnika Warszawska (PW)], 100 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-8156-280-5, 2021,
 • Wojciech Żagan, Oświetlenie ulic, 180, 06.2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 10 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, ISBN 978-83-8156-207-2 (druk) ISBN 978-83-8156-208-9 (online), 2021,
 • Bernard Fryśkowski, Metody badań właściwości elektrycznych izolatorów świec zapłonowych funkcjonujących w warunkach zabrudzeniowych, 246, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 20 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-8156-213-3, 2021,
 • Józef Paska, Piotr Marchel, Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania energią elektryczną, 262, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 17,7 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-8156-181-5 (druk), 978-83-8156-182-2 (online), 2021,
 • Dariusz Baczyński, Mirosław Parol, Paweł Piotrowski, Współczesne problemy prognozowania w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane, 148, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Pod redakcją naukową Mirosława Parola, 10,8 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-8156-075-7, 2020,
 • Adam Smolarczyk, Nowoczesne metody badania poprawności działania blokad kołysaniowych zabezpieczeń odległościowych, 180, marzec, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 14 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-882-1, 2019,
 • Józef Paska, Wytwarzanie energii elektrycznej. Wyd. 2 poprawione i rozszerzone, 334, Oficyna Wydawnicza PW, 21 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-813-5, 2018,
 • Jan Machowski, Zbigniew Lubośny, Stabilność systemu elektroenergetycznego, 920, PWN, 45 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-01-20006-0, 2018,
 • Wojciech Żagan, Obliczenia oświetlenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 7 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-843-2, 2018,
 • Marcin Wesołowski, Metody analizy nowych systemów nagrzewania indukcyjnego, 156, wrzesień, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 6 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-800-5, 2018,
 • Józef Paska, Rozproszone źródła energii, 298, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 17,6 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-710-7, 2017,
 • Krzysztof Bartczak, Agniesza Predygier, Artur Rzempała, Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Texter, 7 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7790-462-6, 2017,
 • Jan Machowski, Regulacja systemu elektroenergetycznego, 283, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 18,7 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-672-8, 2017,
 • Krzysztof Bartczak, Wiesław Danielak, Dominika Mierzwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe, Wydawnictwo EXANTE, ISBN 978-83-65690-33-3 (wersja elektroniczna) ISBN 978-83-65690-32-6 (wersja papierowa), 8 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-65690-32-6, 2017,
 • Krzysztof Bartczak, Ewa Stawiarska, Piotr Dzikowski, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Texter, 8 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7790-474-9, 2017,
 • Adam Szeląg, Zbigniew Drążek, Tadeusz Maciołek, Elektroenergetyka miejskiej trakcji elektrycznej, 338, XII, Instytut Naukowo-Wydwniczy SPATIUM, Radom, 13 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-62805-42-6, 2017,
 • Jerzy Marzecki, Elektroenergetyczne sieci terenowe. Zagadnienia wybrane, 118, grudzień,, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 7 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, ISBN 978-83-7814-701-5, 2017,
 • Wojciech Żagan, Rafał Krupiński, Teoria i praktyka iluminacji obiektów, 254, grudzień, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 21,5 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-550-9, 2016,
 • Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Sterowanie napędów elektrycznych: analiza, modelowanie, projektowanie, 268, Wydawnictwo Naukowe PWN, 16 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-01-18318-9, 2016,
 • Sławomir Zalewski, Projektowanie układów optycznych do elektroluminescencyjnych źródeł światła z wykorzystaniem metody graficznej, 102, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 6,2 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-497-7, 2016,
 • Krzysztof Polakowski, Jan Sikora, Podstawy matematyczne obrazowania ultradźwiękowego, 124, Wyd. Politechnika Lubelska, 7,8 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7947-188-1, 2016,
 • Krzysztof Bartczak, Piotr Adamczewski, Paweł Kużdowicz, Nowoczesne rozwiązania ICT w zarządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych, 132, Wydawnictwo Texter, ISBN (druk): 978-83-7790-438-1 ISBN (e-book): 978-83-7790-439-8, 7,5 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7790-438-1, 2016,
 • Stanisław Osowski, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem Matlaba, 407, Oficyna Wydawnicza PW, 24 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-518-9, 2016,
 • Krzysztof Bartczak, Bariery rozwojowe handlu elektronicznego, 161, Wydawnictwo Exante, 7,22 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-65374-03-5, 2016,
 • Konrad Gryszpanowicz, Sylwester Robak, Jan Machowski, Analizy sieciowe w planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego, 202, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 13,4 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-559-2, 2016,
 • Łukasz Kolimas, Analiza, synteza i modelowanie rozpływu prądu w torach wielkoprądowych i zestykach, 118, czerwiec, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 7,8 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-389-5, 2015,
 • Adam Biernat, Analiza sygnałów diagnostycznych maszyn elektrycznych, 253, Październik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 16,4 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-458-8, 2015,
 • Andrzej Wiśniewski, Źródła Światła, 165, Maj, COSIW , SEP, Książka przedstawia analizę konstrukcji źródeł światła stosowanych w oświetleniu. Przedstawia typowe parametry elektryczne, fotometryczne i eksploatacyjne opisywanych źródeł światła oraz układy zasilające. W uporządkowany sposób przedstawiono procesy fizyczne wykorzystywane do wytwarzania światła. Na podstawie analiz wymagań prawnych opracowano i przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju konstrukcji źródeł światła., 12 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-61163-34-3, 2013,
 • Józef Paska, Wybrane aspekty wykorzystania rozproszonych źródeł energii, 96, grudzień 2013, Dodatek do miesięcznika "INPE" SEP. Zeszyty monotematyczne, 6,5 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 1234-0081, 2013,
 • Adam Szeląg, Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej 3 kV DC na parametry energetyczno-trakcyjne zasilanych pojazdów, 158, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, 9,5 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, Organ lub instytucja przyznająca nagrodę: Specjalna Nagroda Leonardo 2014 za Najlepszą Książkę na temat systemów energetycznych- Adam Szeląg - Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej 3 kV DC na parametry trakcyjno-energetyczne zasilanych pojazdów, Wyd. SPATIUM, Radom, 2013, Rodzaj nagrody: 'Osiągnięcia naukowo-techniczne', Nagrody Leonardo 2014 za najlepsze publikacje dotyczące innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, energetyce, oraz gospodarce niskoemisyjnej., Poziom nagrody: Nagroda, Poziom współpracy: Indywidualna, Specjalna Nagrodę Leonardo 2014 za Najlepszą Książkę na temat systemów energetycznych, Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI). Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiej Izby Książki. Ponadto patronem konkursu jest Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo Na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury., ISBN, 978-83-62805-01-0, Nazwa nagrody: Specjalna Nagroda Leonardo 2014 za Najlepszą Książkę na temat systemów energetycznych- Adam Szeląg - Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej 3 kV DC na parametry trakcyjno-energetyczne zasilanych pojazdów, Wyd. SPATIUM, Radom, 2013, Rodzaj nagrody: 'Osiągnięcia naukowo-techniczne', Nagrody Leonardo 2014 za najlepsze publikacje dotyczące innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, energetyce, oraz gospodarce niskoemisyjnej., Poziom nagrody: Nagroda, Poziom współpracy: Indywidualna, Specjalna Nagrodę Leonardo 2014 za Najlepszą Książkę na temat systemów energetycznych, Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI). Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiej Izby Książki. Ponadto patronem konkursu jest Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo Na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury., Rok przyznania nagrody: 2014, 2013,
 • Stanisław Ziemianek, Śledzenie przepływów mocy w sieciach elektroenergetycznych jako mechanizm na drodze ewolucji opisu systemów elektroenergetycznych, 164, maj, OWPW, 8,2 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-051-1, 2013,
 • Łukasz Nogal, Sterowanie łączy HVDC i MTDC poprawiające stabilność systemu elektroenergetycznego, 199, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 14 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-148-8, 2013,
 • Paweł Piotrowski, Prognozowanie w elektroenergetyce w różnych horyzontach czasowych, 198, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 14,9 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-232-4, 2013,
 • Dariusz Baczyński, Metody inteligencji obliczeniowej w elektroenergetyce, 157, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISSN 0137-2319, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektryka, ark. aut. 11, 11,9 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-120-4, 2013,
 • Stanisław Osowski, Metody i narzędzia eksploracji danych, 300, BTC, 19 ark. wydaw., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83- 60233-92-4, 2013,
 • Wojciech Żagan, Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i rozkładu luminancji., ISBN 978-83-7814-054-2, 260, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 25 ark. wydaw., 2012,
 • Stefan Filipowicz, Nowe metody i algorytmy tomografii procesowej, ISBN 978-83-7798-002-6, 160, Bel Studio, 16 ark. wydaw., 2011,
 • Jan Machowski, Teresa Białas, Andrzej Dobroczek, Hanna Dytry, Zbigniew Lubośny, Maria Tomica, K. Romantowska, Sylwia Wróblewska, Anna Wójcik, Zasady doboru i nastawiania zabezpieczeń elementów systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia, ISBN 978-83-931931-0-3, Biblioteka Operatora Systemu Przesyłowego, 46 ark. wydaw., 2010,
 • Józef Paska, Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, ISBN 978-83-7207-863-6, 240, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 15 ark. wydaw., 2010,
 • Bernard Fryśkowski, Elżbieta Grzejszczyk, Mechatronika samochodowa. Systemy transmisji danych, ISBN 978-83-206-1750-4, 256, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 23 ark. wydaw., 2010,
 • Jan Machowski, Piotr Kacejko, Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, ISBN ISBN 978-83-204-3583-2, 481, WNT Warszawa, 48 ark. wydaw., 2009,
 • Jerzy Marzecki, Niezawodność rozdzielczych sieci elektroenergetycznych, ISBN 978-83-7204-788-5, 180, grudzień, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, 18 ark. wydaw., 2009,
 • Marcin Iwanowski, Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych, ISBN 978-83-60434-66-6, EXIT, 21,25 ark. wydaw., 2009,

I.2.4. Monografia naukowa wieloautorska (autorzy z WE oraz innych jednostek)

 • Rafał Krupiński, Sebastian Słomiński, Andrzej Kotarba, Danuta Rosołowska-Huszcz, Renata Wojciechowska, Marcin Zych, Justyna Ryniewicz, Przemysław Tabaka, Irena Fryc, Agata Łopuszynska, Agata Raczak, Małgorzata Zalesinska, Krzysztof Wandachowicz, Magdalena Sielachowska, Maciej Zajkowski, Sylwester Kołomanski, Adam Wiernasz, Krystian Borodacz, Rafał Białek, Przemysław Mikołajczyk, Tomasz Sciezor, Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski, Zanieczyszczenie swiatłem Źródła, obserwacje, skutki, Centrum Badan Kosmicznych PAN, Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-89439-01-7, Monografia wieloautorska z oznaczeniem autorstwa rozdziałów, Łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w WE PW: 1, Objętość całej monografii: 8,42 ark. wyd., 2019,
 • Piotr Pracki, Piotr Bartkiewicz, Jarosław Chudzicki, Paweł Kędzierski, Anna Komerska, Jerzy Kwiatkowski, Maciej Mijakowski, Liliana Mirosz, Piotr Narowski, Joanna Rucińska, Elżbieta Dagny Rynska, Jerzy Sowa, Michał Strzeszewski, Adrian Trząski, Andrzej Wiszniewski, Budynki o niemal zerowym zużyciu energii, 349, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-639-1, Monografia wieloautorska z oznaczeniem autorstwa rozdziałów, Łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w WE PW: 2, Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr inż. Jerzy Sowa (Politechnika Warszawska), 2017,
 • Adam Szeląg, Tadeusz Maciołek, Andrzej Chudzikiewicz, Marek Pawlik, Andzrej Żurkowski, Jan Raczyński, Andzrej MAssel, Henryk Bałuch, Mirosław Siergiejczyk, Artur Rojek, Marek Kaniewski, Sławomir Walczak, Witold Groll, Marek Czarnecki, Agata Pomykła, Tadeusz Dyr, Karolina Ziółkowska, Marek Bartosik, Sławomir Wiak, Wojciech Wawrzyński, Koleje Dużych Prędkości w Polsce, 337, Instytut Kolejnictwa, Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-930070-6-6, Monografia wieloautorska z oznaczeniem autorstwa rozdziałów, Łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w WE PW: 440%, Objętość całej monografii: 19 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk (Instytut Kolejnictwa), 2015,
 • Adam Szeląg, Tadeusz Maciołek, Marek Pawlik, Piotr Combik, Filip Elżanowski, Ignacy Góra, Marek Kowalski, Grzegorz Stencel, Andrzej Toruń, Krzysztof Warmiński, Zbigniew Durzyński, Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej, 34, IX, KOW Sp. z o.o., Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-943085-0-6, Monografia wieloautorska z oznaczeniem autorstwa rozdziałów, Łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w WE PW: 180%, Objętość całej monografii: 12 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr inż. Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa), 2015,
 • Dariusz Baczyński, Krzysztof Księżyk, Mirosław Parol, Paweł Piotrowski, Jacek Wasilewski, Tomasz Wójtowicz, Mikrosieci niskiego napięcia. Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Parola., stron 234, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wybitna monografia naukowa: Nie, ISBN, 978-83-7814-126-6, Łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w WE PW: 12,75, Objętość całej monografii: 17 ark. wyd., 2013,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

 • Włodzimierz Dąbrowski, Ewelina Wińska, Reducing the Uncertainty of Agile Software Development Using a Random Forest Classification Algorithm, W: Lean and Agile Software Development /, Reducing the Uncertainty of Agile Software Development Using a Random Forest Classification Algorithm,, pp. 145-155, Springer International Publishing, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 15, ISBN, 978-3-030-67083-2, 0,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2021,
 • Krzysztof Marek, Ewelina Wińska, Włodzimierz Dąbrowski, Lean and Agile Software Development. LASD 2021. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 408, The State of Agile Software Development Teams During the Covid-19 Pandemic, pp. 24-39, Springer, Cham, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 34, ISBN, 978-3-030-67083-2, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2021,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Karol Golota, Łukasz Kozarek, Advances in Energy Research: 2nd Edition, Mechanical and Electrical Simulations of the Tulip Contact System, pp. 1-46, Viola Leaf 2020, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 5, DOI, 10.37247, 4 ark. wyd., Objętość całej monografii: 4 ark. wyd., 2021,
 • Adam Biernat, Vibration Control and Actuation of Large-scale Systems, Analysis of Vibration Signals, pp. 1-29, Academic Press, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 36, ISBN, 978-0-12-821194-6, 2,2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 31 ark. wyd., 2020,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Ewelina Wińska, Data-Centric Business and Applications Towards Software Development (Volume 4), Software development artifacts in large agile organization: A comparison od Scaling Agile Methods, pp. 101-116, Springer Nature Switzerland AG, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 10, DOI, 10.1007/978-3-030-34706-2_6, 0,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 6 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: A, 2020,
 • Mariusz Malinowski, Jose Leon, Haitham Abu-Rub, Power Electronics in Renewable Energy Systems and Smart Grid, Photovoltaic Energy Systems, pp. 347-389, Wiley - IEEE Press, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 19, ISBN, 978-1-119-51562-3, 2,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 40 ark. wyd., 2019,
 • Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Dominik Sierociuk, Handbook of Fractional Calculus with Applications. Volume 6. Applications in Control, Fractional-order modeling and control of selected physical systems., pp. 293-320, De Gruyter, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, ISBN, 978-3-11-057174-5, 1,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. Ivo Petras (Technical University of Kosice), 2019,
 • Albert Ambroziewicz, Michał Śmiałek, Engineering Software Systems: Research and Praxis, Applying Use Case Logic Patterns in Practice: Lessons Learnt, pp. 34-49, Springer, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, ISBN, 978-3-319-99616-5, 10 ark. wyd., Objętość całej monografii: 100 ark. wyd., 2019,
 • Michał Macias, Advances in Non-Integer Order Calculus and Its Applications, The Particular Types of Fractional Variable-Order Symmetric Operators, pp. 29-40, Springer International Publishing, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, DOI, https://doi.org/10.1007/978-3-030-17344-9_3, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 18 ark. wyd., 2019,
 • Michał Macias, Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Advances in Non-Integer Order Calculus and Its Applications, Realization of the Fractional Variable-Order Model with Symmetric Property, pp. 43-54, Springer International Publishing, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, DOI, https://doi.org/10.1007/978-3-030-17344-9_4, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2019,
 • Wiktor Malesza, Dominik Sierociuk, Non-Integer Order Calculus and its Applications, Duality Properties of Variable-Type and -Order Differences, pp. 92-101, Springer, Cham, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, ISBN, 978-3-319-78457-1, 0,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 18 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-78458-8_9, 2018,
 • Adam Szeląg, Tadeusz Maciołek, HIGH-Speed Rail in Poland. Advances and Perspectives, High-speed rail power supply systems, pp. 229-279, 515, Taylor&Francis, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=kkRmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=szelag+a+traction&ots=aMgIj7aVqn&sig=TJqDoKQfhCoUSx8skt_YSv9IRbY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 29, ISBN, 978-1-13854469-7, 2,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2018,
 • Michał Wiraszka, Piotr Sakrajda, Conference on Non-integer Order Calculus and Its Applications, Switching Energy Loss in Fractional-Order Time-Varying Heat Diffusion Model, pp. 294-305, Springer, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 36, ISBN, 978-3-030-17343-2, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12 ark. wyd., 2018,
 • Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Theory and Applications of Non-integer Order Systems, On the output-additive switching strategy for a new variable type and order difference, pp. 101-111, Springer International Publishing, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, DOI, https://doi.org/10.1007/978-3-319-45474-0, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 18 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-45474-0_10, 2017,
 • Michał Macias, Theory and Applications of Non-integer Order Systems, Order composition properties for output-additive variable-order derivative, pp. 57-64, Springer International Publishing, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, DOI, https://doi.org/10.1007/978-3-319-45474-0, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 18 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-45474-0_6, 2017,
 • Wiktor Nowakowski, Kamil Rybiński, Michał Śmiałek, Software Engineering Research for the Practice, Using Precise Requirements as Programs, pp. 25-40, Scientific Council, Polish Information Processing Society, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, ang., Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 27, ISBN, 978-83-946253-6-8, 0,9 ark. wyd., Objętość całej monografii: 15,5 ark. wyd., 2017,
 • Szymon Piasecki, Marian Kaźmierkowski, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, Applications of SiC MOSFETs in AC–DC Converters Dedicated for Distributed Generation Systems, pp. 1-14, Springer International Publishing, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 85, DOI, https://doi.org/10.1007/978-3-319-63949-9, 98 ark. wyd., Objętość całej monografii: 3,5 ark. wyd., 2017,
 • Szymon Piasecki, Robert Szmurło, Jacek Rąbkowski, Marian Kaźmierkowski, Advances in Data Analysis with Computational Intelligence Methods, A Method of Design and Optimization for SiC-Based Grid-Connected AC-DC Converters, pp. 395-412, Springer International Publishing, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 4, DOI, 10.1007/978-3-319-67946-4, 95 ark. wyd., Objętość całej monografii: 5 ark. wyd., 2017,
 • Dominik Sierociuk, Michał Macias, Paweł Ziubiński, Theoretical Developments and Applications of Non-Integer Order Systems, Experimental Results of Modeling Variable Order System Based on Discrete Fractional Variable Order State-Space Model, pp. 129-139, Springer International Publishing, Lecture Notes in Electrical Engineering, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, DOI, https://doi.org/10.1007/978-3-319-23039-9, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 18 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-23039-9_11, 2016,
 • Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Theoretical Developments and Applications of Non-Integer Order Systems, On a new symmetric fractional variable order derivative, pp. 29-39, Springer International Publishing, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, ISBN, 978-3-319-23038-2, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 18 ark. wyd., 2016,
 • Krzysztof Bieńkowski, Michał Drogosz, Bartosz Kędziora, Jerzy Grygorczuk, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2016, Impact of tubular reluctance motor design parameters on the performance of ground penetrator for space missions, pp. 279-285, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 64, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32,20 ark. wyd., 2016,
 • Krzysztof Bieńkowski, Richard Bulang, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2016, Finite element modeling of outer rotor switched reluctance motor, pp. 269-273, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 64, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 3220 ark. wyd., 2016,
 • Wojciech Urbański, Norbert Michalke, Richard Bulang, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, 60 lat współpracy naukowo-technicznej między Instytutem Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej oraz Technische Universität Dresden i Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, pp. 489-506, 18, 6, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, niemiecki, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 74, ISBN, 978-83-61956-39-6, 1.19 ark. wyd., Objętość całej monografii: 119 ark. wyd., 2016,
 • Grzegorz Blicharz, Tomasz Kisielewicz, DECISIONS IN SITUATIONS OF ENDANGERMENT: RESEARCH DEVELOPMENT, Service continuity of critical energy systems in the light of present legal experience, pp. 221-236, Publishing House of the General Tadeusz Kościuszo Military Academy of Land Forces , order nr. 497/2016, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 39, ISBN, 978–83–65422–30-9, 0,55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 21,8 ark. wyd., 2016,
 • Dariusz Sobczuk, Marian Kaźmierkowski, Recent Advances in Sliding Modes: From Control to Intelligent Mechatronics, Selected Problems of Discontinues Control of Inverter Fed Induction Motor Drives, pp. 257-276, Springer, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 21, ISBN, 978-3-319-23981-1, 0.86 ark. wyd., Objętość całej monografii: 21 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-18290-2_13, 2015,
 • Mariusz Malinowski, Dimitri Vinnikov, Adam Milczarek, Andri Chub, Power Electronic Converters and Systems: Frontiers and Applications, Wind Energy Systems, pp. 351-394, IET Press, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, ang., Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-1-84919-826-4, 43 ark. wyd., Objętość całej monografii: 100 ark. wyd., 2015,
 • Włodzimierz Jefimowski, Radosław Burak-Romanowski, Modern Electrified Transport, DISTURBING IMPACT ON SUPPLYING GRID OF AC RAILWAY POWER SUPPY WITH SCOTT TRANSFORMER - LABORATORY TESTS, pp. 59-64, INW Spatium sp. z o.o., Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 29, ISBN, 978-83-62805-65-5, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 22 ark. wyd., 2015,
 • Marcin Szewczyk, Tomasz Kuczek, Piotr Oramus, Wojciech Piasecki, Lecture Notes in Electrical Engineering, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, Modeling of repetitive ignitions in switching devices: case studies on Vacuum Circuit Breaker and GIS disconnector, pp. 1-8, Springer Verlag, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-3-319-11247-3, 0,7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 18 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-11248-0_18, 2015,
 • Krzysztof Bartczak, Jakub Swacha, Karolina Muszyńska (red.): Information Technology Meets Management in Knowledge Economy, The effectiveness of business process management (BPM), pp. 59-74, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Informatyczne, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 14, ISBN, 978-83-60810-80-4, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2015,
 • Sławomir Skoneczny, Grzegorz Sarwas, International Image Processing and Communications Conference (IP&C 2014), Object Localization and Detection Using Variance Filter, pp. 195 - 202, Springer, Konferencja odbyła się w 2014 roku. Proceedingi mają datę 2015 Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing 313 Springer 2015, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 71, ISBN, 978-331910661-8, 0,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 18 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-10662-5, 2015,
 • Tomasz Kisielewicz, F. Fiamingo, G.L. Amiccuci, DECISIONS IN SITUATIONS OF ENDANGERMENT, Safety of radar operations and protection against lightning needs, pp. 164-174, General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław, order no 207/2015, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 38, ISBN, 978-83-63900-55-7, 0.55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 16,4 ark. wyd., 2015,
 • Waldemar Chmielak, Zbigniew Pochanke, ANALYSIS AND SIMULATION OF ELECTRICAL AND COMPUTER SYSTEMS, Method for Diagnosing the Vacuum Conditions Using Pulses Voltage Generator, pp. 383-391, SPRINGER, 233 SPRING STREET, NEW YORK, NY 10013, UNITED STATES, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 85, ISBN, 978-3-319-11248-0; 978-3-319-11247-3, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 54 ark. wyd., 2015,
 • Marian Kaźmierkowski, Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems, Hierarchical Control off Four-Leg Three-Level Grid-Connected Converter for RES, pp. 1-14, Springer, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 65, ISBN, 978-3-319-11247-3, 0.64 ark. wyd., Objętość całej monografii: 19 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-11248-0_1, 2015,
 • Mirosław Lewandowski, Grażyna Barna, XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej, Simulation model of wheel slip and slide protection systems for rail vehicles, pp. 69-78, Październik, PiT Kraków, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 50, ISBN, 978-83-86219-69-8, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2014,
 • Maciej Wieczorek, Mirosław Lewandowski, XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej, Hybryd energy storage system for electric vehicle, pp. 57-66, Październik, PiTKraków, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 50, ISBN, 978-83-86219-69-8, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2014,
 • Tomasz Markiewicz, Wojciech Kozłowski, Stanisław Osowski, Tumors of the Central Nervous System, Volume 13, Computer Systems for Cell Counting in Histopathologic Slides of Tumours of the Central Nervous System: Advantages and LimitationsComputer Systems for Cell Counting in Histopathologic Slides of Tumours of the Central Nervous System: Advantages and Limitations, pp. 107-119, Springer, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 78, ISBN, 978-94-007-7602-9, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 26 ark. wyd., 2014,
 • Konrad Markowski, The Challenges of Contemporary Science. Theory and Applications, Characteristic Polynomial Realisation of Positive 2D Hybrid Linear Systems, pp. 85-88, Foundation for Young Scientists, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, ang., Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 82, ISBN, 978-83-935118-1-5, 0.536 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10,5 ark. wyd., 2014,
 • Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów, The Challenges of Contemporary Science. Theory and Applications, Conditions for Digraphs Representation of the Characteristic Polynomial, pp. 109-112, Foundation for Young Scientists, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, ang., Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 82, ISBN, 978-83-935118-1-5, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10,5 ark. wyd., 2014,
 • Weronika Radziszewska, Zbigniew Nahorski, Mirosław Parol, Piotr Pałka, Studies in Computational Intelligence, vol. 530, Series Editor: Janusz Kacprzyk; Issues and Challenges of Intelligent Systems and Computational Intelligence, Editors: Laszlo T. Koczy, Claudio R. Pozna, Janusz Kacprzyk, Intelligent Computations in an Agent-Based Prosumer-Type Electric Microgrid Control System, pp. 293-312, stron 319, Springer International Publishing Switzerland, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 51, ISBN, 978-3-319-03205-4, 1.25 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., 2014,
 • Sylwester Robak, Desire Rasolomampionona, Łukasz Szymankiewicz, Michał Piekarz, Safety of the Polish Power System: edition 2014, Analysis of the load and frequency control system of interconnected power system with heterogeneous generation structure, pp. 179-191, Scientific Publishers OWN, monografia pod redakcją J. Lorenc, K. Domke, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 40, ISBN, 978-83-7712-096-5, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 15 ark. wyd., 2014,
 • Jan Machowski, Piotr Kacejko, Piotr Miller, Safety of the Polish power system" Edition 2014, Criteria and conditions for making asynchronous connections between networks formed within the islanded power grig, pp. 29-40, Scientific Publishers OWN Poznań, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, ISBN, 978-83-7712-096-5, 0.06 ark. wyd., Objętość całej monografii: 15 ark. wyd., 2014,
 • Andrzej Pochanke, Agnieszka Pręgowska, Tomasz Szolc, Robert Kołowrocki, Recent Advances in Automatio Robotics and Measuring Techniques, Modeling and dynamic analysis of the precise electromechanical system driven by the stepping motors, pp. 205-215, 744, IV, Springer, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 63, ISBN, 978-3-319-05353-0, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 50 ark. wyd., 2014,
 • Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, Modulation and Control of Single-Phase Grid-Side Converters, pp. 727-765, 39, lipiec, John Wiley & Sons Ltd, http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118634039.html, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 57, DOI, 10.1002/9781118755525.ch23, 3 ark. wyd., Objętość całej monografii: 64 ark. wyd., 2014,
 • Jacek Rąbkowski, Dimosthenis Peftitsis, Hans-Peter Nee, Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, (4) Recent advances in power semiconductor technology, pp. 102-135, John Wiley & Sons Ltd, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 57, ISBN, ISBN 978-1-118-63403-5, 3 ark. wyd., Objętość całej monografii: 64 ark. wyd., 2014,
 • Marek Jasiński, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Paweł Młodzikowski, Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, AC–DC–AC Converters for Distributed Power Generation Systems, pp. 319-364, 46, lipiec, John Wiley & Sons Ltd, http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118634039.html, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 57, DOI, 10.1002/9781118755525.ch11, 3.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 64 ark. wyd., 2014,
 • Grzegorz Iwański, Gonzalo Abad, Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, Properties and Control of a Doubly Fed Induction Machine, pp. 270-318, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 57, ISBN, 9781118634035, 3 ark. wyd., Objętość całej monografii: 40 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (ISEP), 2014,
 • Arkadiusz Cacko, Marcin Iwanowski, Image Processing and Communication 6, Evaluating the Mutual Position of Objects on the Visual Scene Using Morphological Processing and Reasoning, pp. 13-20, Springer, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10662-5_2, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, ISBN, 978-3-319-10662-5, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-10662-5_2, 2014,
 • Bartłomiej Zieliński, Marcin Iwanowski, Bartłomiej Salski, Szymon Reszewicz, Image Processing & Communications, Detection of Defects in Carbon-Fiber Composites Using Computer-Vision-Based Processing of Microwave Maps, pp. 245-252, Springer, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10662-5_30, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, ISBN, 978-3-319-10662-5, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-10662-5_30, 2014,
 • Audris Kalnins, Tomasz Straszak, Michał Śmiałek, Elina Kalnina, Edgars Celms, Wiktor Nowakowski, Handbook of Research on Innovations in Systems and Software Engineering, Developing Software with Domain-Driven Model Reuse, pp. 283-312, IGI Global, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 26, DOI, 10.4018/978-1-4666-6359-6.ch012, 1.2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., DOI: 10.4018/978-1-4666-6359-6.ch012, 2014,
 • Konrad Markowski, Automatyzacja Procesów Dyskretnych. Teoria i zastosowania, Tom I, Digraph Method For Determination Of Minimal State Matrix Of The Fractional System, pp. 153-160, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, ang., Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 39, ISBN, 978-83-62652-67-9, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2014,
 • Łukasz Nogal, Ryszard Kowalik, Krzysztof Liszewski, Robert Łukaszewski, Wiesław Winiecki, Advanced Data Acquisition and Intelligent Data Processing, Different appliance identification in non-intrusive appliance load monitoring, pp. 31-58, River Publishers, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 5, ISBN, 978-87-93102-73-6, 1.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 17 ark. wyd., 2014,
 • Marek Jasiński, Grzegorz Wrona, Szymon Piasecki, Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives, Control of Grid Connected Converter (GCC) Under Grid Voltage Disturbances, pp. 91-142, Springer International Publishing, ISSN 1860-949X Publisher Springer International Publishing Copyright Holder Springer International Publishing Switzerland, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-03401-0_3, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 26, ISBN, 978-3-319-03400-3, 2.55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 31,5 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-03401-0_3, 2014,
 • Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives, Advanced Control and Optimization Techniques in AC Drives and DC/AC Sine Wave Voltage Inverters: Selected Problems, pp. 303-333, Springer, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 25, ISBN, 978-3-319-03401-0, 2.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 33 ark. wyd., 2014,
 • Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives, Space Vector Modulation in Three-Phase Three-Level Flying Capacitor Converter-Fed Adjustable Speed Drive, pp. 335-374, 40, Springer International Publishing, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03401-0_10, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 26, ISBN, 978-3-319-03400-3, 3 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32,5 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-03401-0_10, 2014,
 • Dariusz Sobczuk, Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives, Some Aspects of Nonlinear and Discontinuous Control with Induction Motor Applications, pp. 375-407, Springer-Verlag, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 26, ISBN, 978-3-319-03400-3, 1.35 ark. wyd., Objętość całej monografii: 33 ark. wyd., DOI: 10.1007/978-3-319-03401-0_11, 2014,
 • Krzysztof Siwek, Stanisław Osowski, Świderski Bartosz, Studies in Computational Intelligence, Study of dynamics of atmospheric pollution and its association with environmental parameters, pp. 179-190, Springer, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 30, ISBN, 978-3-642-34559-3, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., 2013,
 • Włodzimierz Koczara, Grzegorz Iwański, Power Electronics for Renewable and Distributed Energy Systems: A Sourcebook of Topologies, Control and Integration, Variable Speed Power Generation, pp. 235-294, 59, Czerwiec, Springer, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 48, ISBN, 1-4471-5103-8, 4 ark. wyd., Objętość całej monografii: 40 ark. wyd., 2013,
 • Adam Szeląg, Marcin Steczek, Modern Electric TractioN MET'2013, Input impedance as a parameter for selection of filter parameters for an electric traction vehicle, pp. 49-57, 237, X, Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, http://ztu.ime.pw.edu.pl/images/met_2013/streszczenie/Publ_streszczenia_cz11_s.pdf, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 44, ISBN, 978-83-908116-1, 0.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2013,
 • Sohail Anwar, Patrick Favier, Desire Rasolomampionona, HANDBOOK OF RESEARCH ON SOLAR ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Project-Based International Collaboration in Solar Energy Education: A Case Study from France, pp. 517-522, IGI Global, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 23, ISBN, 9781466619968, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 40 ark. wyd., 2013,
 • Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Kamil Gontarz, Desire Rasolomampionona, Emil Bartosiewicz, Design, development and implementation of real-time systems, Power system protection devices remote control, pp. 93-106, Scientific Papers of the Polish Informations Processing Society Scientific Council, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 5, ISBN, 978-83-7518-601-7, 0.79 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12 ark. wyd., 2013,
 • Ryszard Kowalik, Denis Kobler, Design, development and implementation of real-time systems, Expert fault analisys system for power transmission/distribution networks, pp. 79-91, Scientific Papers of the Polish Informations Processing Society Scientific Council, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 5, ISBN, 978-83-7518-601-7, 0.84 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12 ark. wyd., 2013,
 • Tomasz Straszak, Michał Śmiałek, Advances in Software Development, Acceptance test generation based on detailed use case models, pp. 116-126, Polish Information Science Processing Society, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, angielski, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 20, ISBN, 978-83-7518-597-3, 0.55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 9,95 ark. wyd., 2013,
 • Mariusz Malinowski, NielsWeitendor NielsWeitendorf, Selbstgeführte Stromrichter am Gleichspannungszwischenkreis: Funktion, Modulation und Regelung, Regelung von Stromrichtern mit eingeprägter Gleichspannung, pp. 147-178, ISBN 978-3-540-68861-7, 210, Springer Vieweg, 2.1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 14 ark. wyd., 2012,
 • Parastoo Mohagheghi, Franck Barbier, Arne Berre, Brice Morin, Andrey Sadovykh, Thor Saether, Alexis Henry, Antonin Abherve, Tom Ritter, Christian Heim, Michał Śmiałek, European Research Activities in Cloud Computing, Migrating Legacy Applications to the Service Cloud Paradigm: The REMICS Project, pp. 97-122, ISBN 978-1-4438-3507-7, 330, Cambridge Scholars Publishing, 2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 22 ark. wyd., 2012,
 • Jerzy Tokarzewski, Advances in Control Theory and Automation, Poles and zeros in positive discrete-time linear systems, pp. 275-282, ISBN 978-83-62582-17-4, 300, Committee on Automatic Control and Robotics Polish Academy of Sciences, Printig House of Bialystok University of Technology. Monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek on the occasion of his eightieth birthday, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2012,
 • Andrzej Dzieliński, Przemysław Czyronis, Advances in Control Theory and Automation, Fixed final time optimal control problem for fractional dynamic systems - linear quadratic discrete-time case, pp. 71-81, ISBN 978-83-62582-17-4, 294, Printing House of Białystok University of Technology, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., 2012,
 • Stanisław Osowski, Advances in control theory and automation, Determination of sensitivities of network functions using the concept of adjoint signal flow graphs,, pp. 195-206, ISBN 8362582170, 9788362582174, 294, Committee on Automatic Control and Robotics PAN, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., 2012,
 • Grzegorz Iwański, Włodzimierz Koczara, The Industrial Electronics Handbook,: Power Electronics and Motor Drives, Standalone Double Fed Induction Generator, pp. 23.1-23.15, ISBN 1439802890, 1015, February, CRC Press, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 67 ark. wyd., 2011,
 • Marek Jasiński, Marian Kaźmierkowski, The Industrial Electronics Handbook – Power Electronic and Motor Drives”, “Fundamentals of AC-DC-AC Converters Control and Applications, pp. 16-1, ISBN ISBN-10: 1439802858, 1015, Luty, CRC Press, Taylor & Francis Group Boca Raton, London, New York, 2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 67 ark. wyd., 2011,
 • Krzysztof Polakowski, New Trends and Developments in Automotive Industry, Tomography Visualization Methods for Monitoring Gases in the Automotive Systems, pp. 193-208, ISBN 978 – 953 – 307 – 999 – 8, 394, INTECH, 1.3 ark. wyd., Objętość całej monografii: 27 ark. wyd., 2011,
 • Audris Kalnins, Michał Śmiałek, Elina Kalnina, Edgars Celms, Wiktor Nowakowski, Tomasz Straszak, Model-Driven Domain Analysis and Software Development Architectures and Functions, Domain-Driven Reuse of Software Design Models, pp. 177-200, ISBN 978-1-61692-874-2, 437, IGI Global, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2011,
 • Maciej Bodnicki, Andrzej Pochanke, Ksawery Szykiedans, Wiesław Czerwiec, Mechatronics: recent technological and scientific advances, The eksperimrntal and simulation teste of dynamic properties of stepping motors, pp. 25-34, ISBN 3642232434, 800, Springer-Verlag, Berlin, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 50 ark. wyd., 2011,
 • Mariusz Malinowski, Marian Kaźmierkowski, Industrial Electronics Handbook - - Power Electronics and Motor Drives, Three-Phase AC-DC Converters, pp. 11.1-11.27, ISBN 978-1439802854, 1015, CRC Press, 2.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 67 ark. wyd., 2011,
 • Marian Kaźmierkowski, A.J. Moradewicz, Jorge Duarte, Elena Lomonova, Christoph Sonntag, Industrial Electronics Handbook, Contactless Energy Transfer, pp. 1-19, ISBN 978-1-4398-0285-4, 1000, CRC Press, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 67 ark. wyd., 2011,
 • Marian Kaźmierkowski, Industrial Electronics Handbook, Control of Converter-Fed Induction Motor Drives, pp. 1-39, ISBN 978-1-4398-0285-4, 1015, CRS Press, Chapter 21, 2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 67 ark. wyd., 2011,
 • Jerzy Tokarzewski, Future Intelligent Information Systems, Invariant zeros of linear singular systems via the generalized eigenvalue problem, pp. 263-270, ISBN 978-364219705-5, 671, luty, Springer-Verlag, Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 86, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 45 ark. wyd., 2011,
 • Jerzy Tokarzewski, Electrical Engineering and Electrical Machines, A note on poles and zeros of positive continuous-time linear systems, pp. 1-9, ISBN 978-364225904-3, 788, grudzień, Springer-Verlag, Lecture Notes in Electrical Engineering, vol.134, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 65 ark. wyd., 2011,
 • Michał Śmiałek, Databases and Information Systems VI, Requirements-Level Programming for Rapid Software Evolution., pp. 37-51, ISBN 978-1-60750-687-4, 452, IOS Press, 1.2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 37 ark. wyd., 2011,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Krzysztof Amborski, Przemysław Kowalczuk, Paweł Kruczkowski, Computer Systems aided science industry and transport, GUI Structures for traffic control databases, pp. 116, ISBN 978-83-7789-654-7, 491, Transport Committee of the Polish Academy of Science, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 33 ark. wyd., 2011,
 • Stanisław Osowski, Michał Kruk, Robert Koktysz, Jarosław Kurek, Computational Modeling and Simulation of Intellect: Current State and Future Perspectives, Image processing for localization and parameterization of the glandular ducts of colon in inflammatory bowel diseases, pp. 1-24, ISBN 9781609605513, 350, IGI Global, 2.4 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2011,
 • Ryszard Niedbała, Marcin Wesołowski, Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials, Criterions for Selection of Volume Induction Heating Parameters", rozdział w monografii, pp. 159-181, ISBN 978-953-307-522-8, 730, INTECH, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 50 ark. wyd., 2011,
 • Paweł Fabijański, Ryszard Łagoda, Advances in ceramics, Modeling and identyfication of parameters the piezoelectric transducer in ultrasonic systems, pp. 155-176, ISBN 978-953-307-350-7, 350, INTECH OPEN ACCES Publisher, edited by Costas Sikalidis, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 1.1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2011,
 • Jacek Wasilewski, Mirosław Parol, The issue of renewable energy sources, operating and forecasting in electric power systems, End-use modelling as a part of spatial electric load forecasting, pp. 114-122, ISBN 978-83-61118-82-4, 122, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2010,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Team Execution of an IT Project: From Idea to Implementation. Teamwork Management Using the Internet w: Information Systems Architecture and Technology. IT Models in Management Process praca zbiorowa pod redakcją: Z. Wilmowska, L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Team Execution of an IT Project: From Idea to Implementation. Teamwork Management Using the Internet, pp. 523-534, ISBN 978-83-7493-544-9, 557, Oficyna Wydwnicza Politechniii Wrocławskiej, 0.55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 46 ark. wyd., 2010,
 • Paweł Fabijański, Ryszard Łagoda, Piezoelectric Ceramics, Genetic Identification of Parameters the Piezoelectric Transducers for digital Model of Power Converter in Ultrasonic Systems, pp. 129-144, ISBN 978-953-307-122-0, 284, SCIYO edited by Ernesto Suaste-Gomez, 0.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., 2010,
 • Bogdan Dziadak, Andrzej Kalicki, Zbigniew Staroszczyk, Łukasz Makowski, Andrzej Michalski, Andrzej Michalski, Innovative Technological Solutions for Sustainable Development, Framework architecture of a large scale distributed measurement system for environmental protection, pp. 235 - 263, ISBN 978-83-7204-955-1, 263, November, Institute of Sustainable Technologies NRIP, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 22 ark. wyd., 2010,
 • Tomasz Rymarczyk, Stefan Filipowicz, Stefan Filipowicz, Industrial and Biological Tomography. Theoretical Basis and Applications, A level set method for solving an inverse problem in EIT, pp. 46-69, ISBN 978-83-61956-04-4, 389, Industrial and Biological Tomography. Theoretical Basis and Applications Electrotechnical Institute Publisching House, 2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 26 ark. wyd., 2010,
 • Krzysztof Polakowski, Industrial and Biological Tomography, Theoretical Basis and Applications, Algebraic Algorithms in Tomography Image Reconstruction from Projections in Multipath Ultrasonic Tomography, pp. 339-350, ISBN 978-83-61956-04-4, 389, Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 0.78 ark. wyd., Objętość całej monografii: 26 ark. wyd., 2010,
 • Krzysztof Siwek, Stanisław Osowski, Computational Intelligence in Power Engineering, Neural network ensemble for 24-hour load pattern prediction in power system, pp. 152-169, ISBN 978-3-642-14013-6, 379, Springer, Berlin, SCI302, 1.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2010,
 • Tomasz Rymarczyk, Stefan Filipowicz, Stefan Filipowicz, Jan Sikora, Applied multiphase level set function in image segmentation, Applied multiphase level set function in image segmentation, pp. 26-37, ISBN 1508-4248, 12, Computer Applications in Electrical Engineering Poznan University of Technology, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 21 ark. wyd., 2010,
 • Bogdan Dziadak, Andrzej Kalicki, Łukasz Makowski, Andrzej Michalski, Zbigniew Staroszczyk, Technological Innovations for Sustainable Technologies, Wireless open monitoring system of water protection, pp. 175-192, ISBN 978-83-7204-845-5, 258, ITE PIB Radom, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., 2009,
 • Tomasz Rymarczyk, Stefan Filipowicz, Stefan Filipowicz, Recent Advances in Numerical Modelling, Electrical impedance tomography using the level set representation with the Mumford-Shah mode, pp. 99-104, ISBN 978-83-922095-8-4, 230, 12, Electrtotechnical Institute Publishing House, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 19 ark. wyd., 2009,
 • Adam Szeląg, Krystyna Buchta, Modern Electric Traction: Volume 2 Power supply, Chapter 4 Application of statistic and probabilistic methods for assessment of quality of 3kV DC network energy delivery to traction vehicles, pp. 33-46, ISBN 83-911669-7-X, 183, Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12 ark. wyd., 2009,
 • Adam Szeląg, Marcin Steczek, Modern Electric Traction: Volume 1 Vehicles, Chapter 14 Harmonics in 3kV dc railway system supplying converter equipped traction vehicles., pp. 183-199, ISBN 83-911669-6-1, 201, Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 0.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 16 ark. wyd., 2009,
 • Mirosław Lewandowski, Modern Electric Traction: Volume 1 Vehicles, Analysis of dynamic states in the drive system of traction vehicle, pp. 49-74, ISBN 83-911669-6-1, 201, Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 16 ark. wyd., 2009,
 • Marek Łoboda, Lightning: Principles, Instruments and Applications. Review of Modern Lightning Research, Lightning Protection of Structures, pp. 573-592, ISBN 978-1-4020-9078-3, 641, Springer Science+Business Media B.V., 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 40 ark. wyd., 2009,
 • Tomasz Rymarczyk, Stefan Filipowicz, Stefan Filipowicz, Jan Sikora, Computer Applications in Electrical Engineering, Implementation of level set methods in electrical impedance tomography, pp. 117-128, ISBN 978-83-8933-33-9, 306, Poznan University of Technology, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2009,

I.2.6. Rozdział w monografii naukowej w języku polskim

 • Łukasz Makowski, Wybrane aspekty Internetu Rzeczy w zastosowaniach metrologicznych, Perspektywy i problemy zastosowania łańcucha bloków w Internecie Rzeczy, pp. 1-35, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-83-7938-307-8, 2,27 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski (IETiSIP), 2020,
 • Andrzej Michalski, Zbigniew Watral, Wybrane aspekty Internetu Rzeczy w zastosowaniach metrologicznych, Internet Rzeczy - narzędzie współczesnej metrologii, pp. 5 - 30, 180, 12, 2020, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Andrzej Michalski, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-83-7938-307-8, 1,3 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski (IETiSIP), 2020,
 • Tomasz Markiewicz, Żaneta Świderska-Chadaj, Tomasz Leś, Bartłomiej Grala, Małogorzata Lorent, Inżynieria Biomedyczna Podstawy i Zastosowania Tom 8 Obrazowanie Biomedyczne, Histopatologia cyfrowa - zagadnienia obrazowania, analizy danych i big data, pp. 731-756, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 3.5, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-83-7837-097-0, 2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 63 ark. wyd., 2020,
 • Marcin Iwanowski, Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, tom 8 Obrazowanie Biomedyczne, Mofologiczne przetwarzanie obrazów, pp. 189-210, EXIT, 1.9, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 60, ISBN, 978-83-7837-097-0, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 45 ark. wyd., 2020,
 • Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Dominik Sierociuk, Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji, Modele niecałkowitego rzędu układów dynamicznych, pp. 103-138, PWN, Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk, 5, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 52, ISBN, 978-83-01-20927-8, 2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 38 ark. wyd., 2020,
 • Rafał Krupiński, Sebastian Słomiński, Zamieczyszczenie światłem, źródła, obserwacje, skutki, Metoda projektorowa jako sposób ograniczenia zanieczyszczenia światłem oraz olśnienia w iluminacji, pp. 105-120, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, 8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 25, ISBN, 978-83-89439-01-7, 1,7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 22 ark. wyd., 2019,
 • Dariusz Czyżewski, Pomiary w nauce i technice, Porównanie różnych sposobów pomiarów luminancji nawierzchni drogi, pp. 67-74, 335, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 48, ISBN, 978-83-66033-51-1, 0,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 22 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr hab. inż., prof. PO Mariusz Rząsa (Politechnika Opolska), 2019,
 • Justyna Kowalska, Irena Fryc, Pomiary w nauce i technice, Określanie jakości oddawania barw przez źródła światła, pp. 98-107, Politechnika Opolska, Mariusz R.Rząsa, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 48, ISBN, 978-83-66033-51-1, 0,566103 ark. wyd., Objętość całej monografii: 0,025732 ark. wyd., 2019,
 • Sławomir Zalewski, Dariusz Czyżewski, LED-y w Technice Świetlnej, Charakterystyka fotometryczna, kolorymetryczna i użytkowa źródeł światła LED, pp. 30-51, OWPW, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), 2019,
 • Andrzej Wiśniewski, LED-y w technice świetlnej, Wytwarzanie światła przez diody elektroluminescencyjne, pp. 11-19, 197, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 0,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2019,
 • Sławomir Zalewski, LED-y w technice świetlnej, Osprzęt oświetleniowy dedykowany LED-om, pp. 156-174, OWPW, 9, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), 2019,
 • Sławomir Zalewski, Dariusz Czyżewski, LED-y w technice świetlnej, Źródła LED w oświetleniu ulicznym, pp. 110-118, OWPW, 7.2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 0,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), 2019,
 • Piotr Pracki, LED-y w technice świetlnej, Wykorzystanie oświetlenia LED we wnętrzach, pp. 93-110, OWPW, 7.1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), 2019,
 • Wojciech Żagan, LED-y w technice świetlnej, LED-w motoryzacji, pp. 119-127, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 7.3., Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, ISBN 978-83-7814-776-3, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), 2019,
 • Andrzej Wiśniewski, LED-y w technice świetlnej, Rozwiązania konstrukcyjne źródeł światła LED, pp. 20 - 29, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 197 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2019,
 • Andrzej Wiśniewski, Dariusz Czyżewski, LED-y w technice świetlnej, Wady i zalety elektroluminescencyjnych źródeł światła na tle źródeł klasycznych, pp. 76 - 91, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2019,
 • Dariusz Czyżewski, LED-y w technice świetlnej, Badania laboratoryjne LED-ów, pp. 52-75, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 5, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), 2019,
 • Wojciech Żagan, LED-y w technice świetllnej, LED-y w iluminacji obiektów, pp. 128-138, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 7.4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 0,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2019,
 • Paweł Zawadzki, Bezpieczeństwo zdrowotne. Postępy monitorowania, obrazowania stanu zdrowia i środowiska, Przenośne urządzenie do monitorowania siły nacisku stóp na podłoże -- przewidywane zastosowanie w zakresie poprawy zdrowia, pp. 149-161, 566, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 11, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 78, ISBN, 978-83-65817-82-2, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 43,46 ark. wyd., 2019,
 • Sebastian Krupiński, Józef Paska, Mariola Juszczuk, Kamil Smolira, Rynek energii elektrycznej – Rozwój, polityka, ekonomia, Krajowy rynek energii elektrycznej w warunkach funkcjonowania wielu Nominowanych Operatorów Rynku Energii (NEMO), pp. 44-61, Politechnika Lubelska, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 33, ISBN, 978-83-7947-305-2, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2018,
 • Dawid Urbanek, Józef Paska, Karol Pawlak, Paweł Terlikowski, Jakub Kaliński, Rynek energii elektrycznej - rozwój, polityka, ekonomia, Analiza działania rynku bilansującego, pp. 121-134, Politechnika Lubelska, 10, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 33, ISBN, 978-83-7947-305-2, 0,8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2018,
 • Mariusz Kłos, Józef Paska, Łukasz Rosłaniec, Magdalena Bartecka, Rafał Bielas, Krzysztof Zagrajek, Konrad Wróblewski, Rynek energii elektrycznej – Aktualne problemy energetyki, Możliwości rozwoju floty samochodów elektrycznych w Polsce a stan obecny krajowego systemu elektroenergetycznego, pp. 43-53, Politechnika Lubelska, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 27, ISBN, 978-83-7947-306-9, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2018,
 • Piotr Marchel, Józef Paska, Łukasz Michalski, Rynek energii elektrycznej – Aktualne problemy energetyki, Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zapotrzebowanie na moc i energię w krajowym systemie elektroenergetycznym, pp. 66-75, Politechnika Lubelska, 6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 27, ISBN, 978-83-7947-306-9, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2018,
 • Michał Połecki, Dariusz Baczyński, Rynek Energii Elektrycznej, Mechanizmy usług systemowych świadczonych przez energetykę wiatrową w wybranych krajach europejskich, pp. 86-99, Politechnika Lubelska, 8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 20, ISBN, 978-83-7947-306-9, 0,78 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8,49 ark. wyd., 2018,
 • Dariusz Sawicki, Agnieszka Wolska, Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej, Wybrane problemy oceny olśnienia, pp. 67-130, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Książka wydana pod patronatem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 10, ISBN, 978-83-7493-029-1, 4,85 ark. wyd., Objętość całej monografii: 19,5 ark. wyd., 2018,
 • Wojciech Paprocki, Mariusz Kłos, Mobilność w aglomeracjach przyszłości, Rozwój infrastruktury energetycznej w inteligentnej aglomeracji, pp. 146-162, Centrum Myśli Startegicznych, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 10, ISBN, 978-83-945091-5-6, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr hab, prof nzw Jana Pieriegud (Katedra Transportu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), 2018,
 • Sylwester Robak, Marcin Szewczyk, Mateusz Polewaczyk, BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Edycja 2018, Ferrorezonans w układach elektroenergetycznych sieci przesyłowych – wybrane zagadnienia (Ferroresonance in power transmission grids - selected aspects), pp. 61-75, OŚRODEK WYDAWNICTW NAUKOWYCH, 6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 40, ISBN, 978-83-7712-192-4, 0,7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 18 ark. wyd., 2018,
 • Andrzej Michalski, Zbigniew Watral, Jacek Jakubowski, Wybrane aspekty zastosowania technologii "Energy Harvrsting" w zasilaniu bezprzewodowych sieci sensorowych, Energy Harvesting - realna możliwość alternatywnego zasilania bezprzewodowych sieci sensorów, pp. 39 - 88, 158, Maj, Wojskowa Akademia Techniczna, Andrzej Michalski, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 10, ISBN, 978-83-7938-142-5, 4 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10,8 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski (IETiSIP), 2017,
 • Łukasz Makowski, Wybrane aspekty zastosowania technologii "energy harvesting" w zasilaniu bezprzewodowych sieci sensorowych, Transmisja i przetwarzanie danych w sieciach czujnikowych pozyskujących energię z otoczenia, pp. 5-38, Wojskowa Akademia Techniczna, 1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 13, ISBN, 978-83-7938-142-5, 2,42 ark. wyd., Objętość całej monografii: 15 ark. wyd., 2017,
 • Bogdan Dziadak, Wybrane aspekty zastosowania technologii "energy harvesting" w zasilaniu bezprzewodowych sieci sensorowych, Bezprzewodowe sieci sensorów wykorzystujące technologie energy harvesting – przegląd praktycznych rozwiązań, pp. 1-28, Wojskowa Akademia Techniczna, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 13, ISBN, 978-83-7938-142-5, 2,1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 15 ark. wyd., 2017,
 • Józef Paska, Adam Iwan, Rynek energii elektrycznej – polityka i ekonomia, Analiza produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie micro-CHP na potrzeby gospodarstw domowych, pp. 123-138, 149, Politechnika Lubelska, 11, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 19, ISBN, 978-83-7947-248-2, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 9 ark. wyd., 2017,
 • Józef Paska, Tomasz Surma, Rynek energii elektrycznej – polityka i ekonomia, Pakiet zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacji polityki energetycznej do 2030 roku, pp. 7-17, Politechnika Lubelska, 1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 19, ISBN, 978-83-7947-248-2, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 9 ark. wyd., 2017,
 • Józef Paska, Rafał Bielas, Magdalena Bartecka, Rynek energii elektrycznej – polityka i ekonomia, Odnawialne źródła energii w Polsce – rozwój i perspektywy, pp. 32-43, 149, Politechnika Lubelska, 3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 19, ISBN, 978-83-7947-248-2, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 9 ark. wyd., 2017,
 • Paweł Terlikowski, Józef Paska, Karol Pawlak, Rynek energii elektrycznej – polityka i ekonomia, Rynek energii w Stanach Zjednoczonych, pp. 80-94, 149, Politechnika Lubelska, 7, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 19, ISBN, 978-83-7947-248-2, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 9 ark. wyd., 2017,
 • Mirosław Parol, Michał Połecki, Rafał Parol, Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności. Samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości powietrza., Protection systems in low voltage AC microgrids, pp. 122-131, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 3.3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 34, ISBN, 978-83-60312-44-5, 0,55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 11,9 ark. wyd., 2017,
 • Mirosław Parol, Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności. Procesy zwiększające efektywność energetyczną w świetle ekorozwoju., Efektywność energetyczna w sektorze elektroenergetycznym, pp. 8-17, 201, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa; przy współpracy Instytutu Naukowo-Wydawniczego "Spatium", Radom, 1.1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 40, ISBN, 978-83-60312-43-8, 0,58 ark. wyd., Objętość całej monografii: 11,9 ark. wyd., 2017,
 • Józef Paska, Tomasz Surma, Monografia konferencyjna „Rynek energii elektrycznej – zmiany w energetyce i wokół niej”, „Pakiet zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacji polityki energetycznej do 2030 roku., pp. 81-90, 169, Wydawnictwo Pektor, 7, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 16, ISBN, 978-83-932680-6-1, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2017,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Marek Pawlik, Interoperacyjność Systemu Kolei Unii Europejskiej, Podsystem strukturalny "Energia", pp. 133-166, 336, Kurier Kolejowy Sp. z o.o., Wydanie II uzupełnione i uaktualnione, 5, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 11, ISBN, 978-83-949228-0-1, 200 ark. wyd., Objętość całej monografii: 1700 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr inż. Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa Warszawa), 2017,
 • Mirosław Parol, Łukasz Rokicki, Michał Połecki, Rafał Parol, Przemysław Komarnicki, Bartłomiej Arendarski, Mariusz Piotrowski, Energetyka Prosumencka. Konsolidacja problematyki społecznej, ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Redakcja naukowa: Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk, "Projektowanie i optymalne sterowanie pracą mikrosieci niskiego napięcia na obszarach wiejskich", pp. 159-170, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, II.5, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 40, ISBN, 978-83-65951-16-8, 0,82 ark. wyd., Objętość całej monografii: 14,6 ark. wyd., 2017,
 • Krzysztof Polakowski, E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju, Kierunki rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, pp. 146 - 172, Centrum Myśli Strategicznych, Część II, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 16, ISBN, 978-83-945091-2-5, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 16,5 ark. wyd., 2017,
 • Józef Paska, Mirosław Duda, XXII Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej – Bezpieczeństwo energetyczne Polski REE’2016, Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w warunkach rynkowych, pp. 32-42, Rynek Energii, Zbigniew Połecki, Piotr Jasiński, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 22, ISBN, 978-83-932680-8-5, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2016,
 • Krzysztof Bartczak, WYBRANE ZAGADNIENIA LOGISTYKI STOSOWANEJ, TOM 4 pod redakcją Jerzego Feliksa, Wpływ systemów informatycznych i telematycznych stosowanych w obszarze transportu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, pp. 27-40, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 55, ISBN, 978-83-7464-913-1, 100 ark. wyd., Objętość całej monografii: 1700 ark. wyd., 2016,
 • Krzysztof Bartczak, Agnieszka Barańska, WYBRANE ZAGADNIENIA LOGISTYKI STOSOWANEJ, TOM 4 pod redakcją Jerzego Feliksa, Analiza zastosowania sztucznej inteligencji pod postacią systemów ekspertowych w ramach logistyki, pp. 281-293, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016, 24, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 55, ISBN, 978-83-7464-913-1, 100 ark. wyd., Objętość całej monografii: 1700 ark. wyd., 2016,
 • Krzysztof Bartczak, Agnieszka Barańska, WYBRANE ZAGADNIENIA LOGISTYKI STOSOWANEJ, TOM 4 pod redakcją Jerzego Feliksa, Zastosowanie i przydatność symulacji w ramach logistyki, pp. 294-306, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016, 25, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 55, ISBN, 978-83-7464-913-1, 100 ark. wyd., Objętość całej monografii: 1700 ark. wyd., 2016,
 • Michał Połecki, Bartosz Kozłowiec, Rynek Energii Elektrycznej: Rozwój i funkcjonowanie rynków energii, REZERW A WIRUJĄCĄ W ELEKTROWNI ACH WIATROWYCH, pp. 71-80,135, 9, Politechnika Lubelska, 7, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 25, ISBN, 978-83-7947-221-5, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 780 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Piotr Marchel, Tomasz Surma, Rynek energii elektrycznej – Rozwój i funkcjonowanie rynków energii, Odnawialne i rozproszone źródła energii a niezawodność systemu elektroenergetycznego, pp. 93-103, 149, Politechnika Lubelska, Zbigniew Połecki, Paweł Pijarski, 10, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 23, ISBN, 978-83-7947-221-5, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2016,
 • Piotr Marchel, Józef Paska, Rynek energii elektrycznej – Rozwój i funkcjonowanie rynków energii, Modelowanie niezawodności słonecznych elektrowni fotowoltaicznych, pp. 81-92, 149, Politechnika Lubelska, Zbigniew Połecki, Paweł Pijarski, 8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 23, ISBN, 978-83-7947-221-5, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Adam Iwan, Rynek energii elektrycznej – Energetyka rozproszona, Symulacja mikrokogeneracyjnej produkcji ciepła w gospodarstwach domowych na przykładzie wybranych technologii, pp. 38-52, 124, Politechnika Lubelska, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 28, ISBN, 978-83-7947-190-4, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Karol Pawlak, Paweł Terlikowski, Rynek energii elektrycznej – Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Możliwości finansowania budowy elektrowni jądrowych, pp. 85-96, 128, Politechnika Lubelska, 8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 22, ISBN, 978-83-7947-189-8, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Piotr Marchel, Rynek energii elektrycznej – Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w lecie a niezawodność zasilania odbiorców, pp. 74-84, 128, Politechnika Lubelska, 7, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 22, ISBN, 978-83-7947-189-8, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2016,
 • Piotr Marchel, Józef Paska, Rynek energii elektrycznej – Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Modelowanie niezawodności elektrowni wodnych, pp. 65-73, 128, Politechnika Lubelska, 6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 22, ISBN, 978-83-7947-189-8, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Adam Iwan, Rynek energii elektrycznej – Aspekty prawne i ekonomiczne, Prosumenckie układy kogeneracyjne, pp. 37-46, 163, Politechnika Lubelska, Paweł Pijarski, Zbigniew Połecki, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 19, ISBN, 978-83-7947-220-8, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Rynek energii elektrycznej – Aspekty prawne i ekonomiczne, Metodyka i narzędzia analiz niezawodności dla potrzeb planowania rozwoju i eksploatacji systemu elektroenergetycznego, pp. 80-90, 163, Politechnika Lubelska, Paweł Pijarski, Zbigniew Połecki, 8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 19, ISBN, 978-83-7947-220-8, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Karol Pawlak, Rynek energii elektrycznej – Aspekty prawne i ekonomiczne, „Sieci inteligentne” oraz instalacje prosumenckie a struktura podsektora wytwarzania energii elektrycznej, pp. 91-100, 163, Politechnika Lubelska, Paweł Pijarski, Zbignew Połecki, 9, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 19, ISBN, 978-83-7947-220-8, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Tomasz Surma, Rynek energii elektrycznej – Aspekty prawne i ekonomiczne, Trendy polityki energetycznej Unii Europejskiej, pp. 101-112, 163, Politechnika Lubelska, Paweł Pijarski, Zbignew Połecki, 10, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 19, ISBN, 978-83-7947-220-8, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12 ark. wyd., 2016,
 • Michał Połecki, Bartosz Kozłowiec, Rynek energii elektrycznej Energetyka rozproszona, Analiza kosztów eksploatacji elektrowni wiatrowych włączonych do rezerwy pierwotnej systemu elektroenergetycznego, pp. 82-89, Politechnika Lubelska, 8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 15, ISBN, 978-83-7947-190-4, 0.55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 650 ark. wyd., 2016,
 • Krzysztof Polakowski, Prace Naukowe _ Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, Tom II, Szanse i bariery elektryfikacji transportu samochodowego, pp. 465 - 476, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 5.2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 52, ISBN, 978-83-61163-67-1, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 45 ark. wyd., 2016,
 • Krzysztof Bartczak, Nowe trendy w logistyce - rozwiązania IT (red: Krzysztof Witkowski ; Sebastian Saniuk), Wirtualizacja w logistyce, pp. 21-32, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 40, ISBN, 978-83-7842-266-2, 0.55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 2200 ark. wyd., 2016,
 • Mirosław Parol, Paulina Łasek, Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii., Zastosowanie systemu KNX do oświetlenia wewnętrznego obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem źródeł światła LED., pp. 128-142, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom, 3.1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 41, ISBN, 978-83-62805-23-5, 0,9 ark. wyd., Objętość całej monografii: 11,9 ark. wyd., 2016,
 • Grzegorz Kamiński, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej Tom II, Silniki o ruchu złożonym jako elektromagnetyczne elementy mechatroniki, pp. 351-377, Oficyna Wydawnicza REM Script Sp. z o.o., 4.6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 91, ISBN, 978-83-61163-67-1, 200 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (Politechnika Śląska), 2016,
 • Zygmunt Pawełkowicz, Beata Zarzycka-Rojek, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, t. II „Prace Naukowe”, Analiza funkcjonalności dostępnych programów komputerowych do wspomagania projektowania przemysłowych układów elektroenergetycznych, pp. 103-124, 784, COSiW SEP, 1.7, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 80, ISBN, 978-83-61163-67-1, 0,7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 49 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, t. II „Prace Naukowe”, Ciągłość zasilania odbiorców i niezawodność krajowego systemu elektroenergetycznego, pp. 125-143, 784, COSiW SEP, 1.8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 80, ISBN, 978-83-61163-67-1, 1,1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 47 ark. wyd., 2016,
 • Józef Paska, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, t. II „Prace Naukowe”, Elektroenergetyka w Polsce, pp. 23-38, 784, COSiW SEP, 1.1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 80, ISBN, 978-83-61163-67-1, 0,90 ark. wyd., Objętość całej monografii: 47 ark. wyd., 2016,
 • Mariusz Kłos, Józef Paska, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, t. II „Prace Naukowe”, Magazynowanie energii elektrycznej, pp. 276-286, 784, COSiW SEP, 3.3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 80, ISBN, 978-83-61163-67-1, 0,65 ark. wyd., Objętość całej monografii: 47 ark. wyd., 2016,
 • Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, Trakcja elektryczna- rewitalizacja i perspektywy rozwoju, pp. 155-168, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2,1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 80, ISBN, 978-83-61163-67-1, 0,8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 47 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak (IETiSIP), 2016,
 • Karol Pawlak, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, Rynek mocy jako nowy element rynku energii elektrycznej, pp. 64-75, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 1.4., Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 80, ISBN, 978-83-61163-67-1, 0,7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 47 ark. wyd., 2016,
 • Piotr Helt, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, Optymalizacja sieci rozdzielczych na podstawie danych z systemów AMI, pp. 93-102, COSIW, 1.6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 50, ISBN, 978-83-61163-67-1, 0,5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 40 ark. wyd., 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Kazimierz Woźniak, Radosław Burak-Romanowski, Monografia II Kongresu Elektryki Polskie, Siec Trakcyjna Centralnej Magistrali Kolejowej, pp. 177-190, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, 2.3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 80, ISBN, 978-83-61163-67-1, 0,85 ark. wyd., Objętość całej monografii: 47 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak (IETiSIP), 2016,
 • Józef Paska, Tomasz Surma, Materiały konferencyjne: XXII Konferencja N-T Rynek energii elektrycznej – Bezpieczeństwo energetyczne Polski REE’2016, Wpływ polityki energetycznej Unii Europejskiej na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, pp. 84-93, Rynek Energii, Z. Połecki, P. Jasiński, 11, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 22, ISBN, 978-83-932680-8-5, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2016,
 • Krzysztof Jackiewicz, Krzysztof Bieńkowski, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2016, Wpływ parametrów sterowania na charakterystyki mechaniczne dwufazowego silnika reluktancyjnego, pp. 259-268, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 25, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 64, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 3220 ark. wyd., 2016,
 • Grzegorz Kamiński, Paweł Góralski, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2016, Wyniki badania momentów statycznych silnika reluktancyjnego ze wspólnym obwodem magnetycznym, pp. 230-237, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 23, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 12, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2016,
 • Grzegorz Kamiński, Paweł Góralski, Michał Bursa, Michał Domański, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2016, Silniki elektryczne z przekładnią gwintową samohamowną o ruchu z, pp. 403-416, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 37, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 12, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2016,
 • Grzegorz Kamiński, Tomasz Wygonowski, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2016, Silnik synchroniczny liniowy jako napęd typu PRT, pp. 185-198, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 17, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 12, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2016,
 • Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz Rzeszowski, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Budowa i badania maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem do bezpośredniego napędu samochodu, pp. 155-170, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 14, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 74, ISBN, 978-83-61956-39-6, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32 ark. wyd., 2016,
 • Włodzimierz Przyborowski, Jerzy Drosik, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Propozycja standaryzacji parametrów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych turbogeneratorów dwubiegunowych, pp. 55-65, 10, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wojciech Krajewski, 5, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 60, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2016,
 • Włodzimierz Przyborowski, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Równania elektropiezosprężystości tarczowego silnika piezoelektrycznego, pp. 379-390, 512, czerwiec, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 35, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 98, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.51 ark. wyd., Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2016,
 • Adam Biernat, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Influence of coil-turn short-circuit of PMSM on transformed phase voltage, pp. 315-424, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 30, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 74, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.625 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32 ark. wyd., 2016,
 • Wojciech Urbański, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Profesor Władysław Latek – człowiek i dzieło, pp. 7-14, 7, 6, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 74, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 50 ark. wyd., 2016,
 • Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Mateusz Rzeszowski, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Projekt i konstrukcja maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem do bezpośredniego napędu samochodu, pp. 137-154, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 13, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 74, ISBN, 978-83-61956-39-6, 1.12 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32 ark. wyd., 2016,
 • Włodzimierz Przyborowski, Zdzisław Hryciów, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Problemy obliczeń częstości drgań własnych wirników turbogeneratorów o mocach granicznych, pp. 87-97, 10, czerwiec, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 98, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2016,
 • Włodzimierz Przyborowski, LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Możliwości i ograniczenia zwiększenia mocy turbogeneratorów, pp. 41- 53, 512, czerwiec, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wojciech Krajewski, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 65, ISBN, 978-83-61956-39-6, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2016,
 • Krzysztof Bartczak, Agnieszka Barańska, Bartłomiej Drop, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ UJĘCIE MAKRO- I MIKROEKONOMICZNE; redakcja naukowa Anna Francik, Vanda Marakova, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, pp. 39-50, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, I.3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 29, ISBN, 978-83-65621-06-1, 76 ark. wyd., Objętość całej monografii: 1500 ark. wyd., 2016,
 • Sylwester Robak, Jan Machowski, Konrad Gryszpanowicz, BLACKOUT A KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Edycja 2016, Zapewnienie bezpiecznej pracy SEE w fazie planowania rozwoju przez odpowiedni dobór zdarzeń planistycznych, pp. 77-84, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 82, ISBN, 978-83-7712-152-8, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2016,
 • Przemysław Skrzypczak, Klaudia Budych, Krzysztof Maciołek, Marcin Wesołowski, Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Żywność, Utrzymanie temperatury serwowanych potraw, pp. 75-82, Młodzi Naukowcy, 7, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 20, ISBN, 978-83-65362-20-9, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2016,
 • Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Cezary Kraśkiewicz, Wybrane interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa, Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej, Problemy oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo, pp. 275-289, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, VIII, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 60, ISBN, 9788378144632, 1.1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 21 ark. wyd., 2015,
 • Józef Paska, Adam Iwan, Rynek energii - Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki, Ciepło z mikrokogeneracji i kogeneracji systemowej – konkurencja czy współpraca?, pp. 35- 47, 248, Politechnika Lubelska., 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 41, ISBN, 978-83-7947-116, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 16 ark. wyd., 2015,
 • Józef Paska, Mariusz Kłos, Karol Pawlak, Rynek energii - Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki, Metodyka oceny ekonomicznej magazynowania energii elektrycznej, pp. 122- 132, 248, Politechnika Lubelska, 11, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 41, ISBN, 978-83-7947-116, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 16 ark. wyd., 2015,
 • Józef Paska, Tomasz Surma, Rynek energii - Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki, Elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej, czy również mocy, pp. 133- 144, 248, Politechnika Lubelska, 12, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 41, ISBN, 978-83-7947-116, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 16 ark. wyd., 2015,
 • Józef Paska, Piotr Marchel, Rynek energii - Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki, Modelowanie dostępności energii pierwotnej dla elektrowni słonecznych, pp. 111- 121, 248, Politechnika Lubelska, 10, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 41, ISBN, 978-83-7947-116, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 16 ark. wyd., 2015,
 • Ryszard Niedbała, Marcin Wesołowski, Daniel Kucharski, Procesy Elektrotechnologiczne Modelowanie i Sterowanie, Racjonalne Wykorzystanie Energii Elektrycznej do Ogrzewania Pomieszczeń Bytowych, pp. 101-110, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 3.1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 41, ISBN, 1897-2691, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 5 ark. wyd., 2015,
 • Mirosław Parol, Anna Petela, Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce, Zastosowanie systemu KNX do poprawy efektywności energetycznej budynków., pp. 114-126, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom, 3.2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 40, ISBN, 978-83-62805-89-1, 0.76 ark. wyd., Objętość całej monografii: 11 ark. wyd., 2015,
 • Krzysztof Bartczak, Internet w społeczeństwie informacyjnym. Nowoczesne systemy informatyczne i ich bezpieczeństwo., Wpływ BPM na funkcjonowanie przedsiębiorstw, pp. 157-169, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Grzywak A., Mączka K., 9, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 15, ISBN, 978-83-64927-41-6, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2015,
 • Piotr Grzejszczak, Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów, Metodyka wyznaczania strat energii w łącznikach półprzewodnikowych przekształtnika o cechach podwójnego mostka aktywnego z uwzględnieniem zjawisk termicznych, pp. 39-59, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 11, ISBN, 978-83-61278-26-9, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 9 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (Instytut Badań Systemowych Polskiej AKademii Nauk), 2015,
 • Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski, Paweł Staszewski, Adam Rogalski, Ekomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część II System PRT, 6. Silniki elektryczne liniowe w napędach PRT; 6.1. Wprowadzenie, 6.2. Wybór konstrukcji silnika napędowego pojazdu PRT, 6.3. Obwodowo-polowe metody projektowania silników indukcyjnych liniowych, pp. 118-134, 16, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Włodzimierz Choromański, 6.1,6.2,6.3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 37, ISBN, 978-83-206-1953-9, 1.09 ark. wyd., Objętość całej monografii: 28,5 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr hab. inż. prof. PW Włodzimierz Choromański (Politechnika Warszawska Wydział Transportu), 2015,
 • Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Adam Biernat, Adam Rogalski, Ekomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część III Ekosamochód, 11. Parametry i warunki ruchu samochodu: 11.7. Projektowanie maszyny elektrycznej, 11.8. Budowa prototypu, pp. 333-344, 12, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Włodzimierz Choromański, 11.7,11.8, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 37, ISBN, 978-83-206-1953-9, 0.74 ark. wyd., Objętość całej monografii: 28,5 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr hab. inż. prof. PW Włodzimierz Choromański (Politechnika Warszawska Wydział Transportu), 2015,
 • Adam Biernat, Rafał Jakubowski, Jan Szczypior, Emil Kupiec, Ekomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część III Ekosamochód, Parametry i warunki ruchu samochodu: 9. Badania maszyny elektrycznej, pp. 344-355, 12, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Włodzimierz Choromański, 11.9, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 37, ISBN, 978-83-206-1953-9, 0.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 28,5 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr hab. inż. prof. PW Włodzimierz Choromański (Politechnika Warszawska Wydział Transportu), 2015,
 • Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Maciej Kozłowski, Krzysztof Tomczuk, Ekomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część III Ekosamochód, 11.Parametry i warunki ruchu samochodu: 11.3. Mapy strat energii elementów układu zasilania i napędu, 11.5. Maszyny elektryczne w układach napędowych samochodów, 11.6. Konstrukcja maszyny elektrycznej do bezpośredniego napędu samochodu, pp. 322-326,329-333, 10, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Włodzimierz Choromański, 11.3,11.5,11.6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 37, ISBN, 978-83-206-1953-9, 0.56 ark. wyd., Objętość całej monografii: 28,5 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr hab. inż. prof. PW Włodzimierz Choromański (Politechnika Warszawska Wydział Transportu), 2015,
 • Grzegorz Kamiński, Paweł Staszewski, Włodzimierz Przyborowski, Emil Kupiec, Adam Rogalski, Ekomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, część II System PRT, 6. Silniki elektryczne liniowe w napędach PRT: 6.4. Wyniki obliczeń projektowych konstrukcji i charakterystyk SIL, 6.5. Konstrukcja i technologia modelu laboratoryjnego silnika liniowego asynchronicznego, pp. 134-145, 12, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Włodzimierz Choromański, 6.4,6.5, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 37, ISBN, 978-83-206-1953-9, 0.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 28,5 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr hab. inż. prof. PW Włodzimierz Choromański (Politechnika Warszawska Wydział Transportu), 2015,
 • Grzegorz Kamiński, Paweł Staszewski, Włodzimierz Przyborowski, Adam Biernat, Emil Kupiec, Adam Rogalski, Ekomobilność, Tom 1: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, częśc II System PRT, 6. Silniki elektryczne liniowe w napędach PRT: 6.6. Metody badań i układy pomiarowe, 6.7. Wybrane wyniki badań eksperymentalnych modelu laboratoryjnego SIL, pp. 145-159, 14, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Włodzimierz Choromański, 6.6,6.7, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 37, ISBN, 978-83-206-1953-9, 0.93 ark. wyd., Objętość całej monografii: 28,5 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: dr hab. inż. prof. PW Włodzimierz Choromański (Politechnika Warszawska Wydział Transportu), 2015,
 • Arkadiusz Kaszewski, Piotr Rumniak, Piotr Biernat, Andrzej Gałecki, Ekomobilność -- Tom I: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, Przekształtnikowy układ napędowy dla dwusilnikowego pojazdu elektrycznego, pp. 356-374, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ), 11.10, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 37, ISBN, 978-83-206-1953-9, 1.25 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2015,
 • Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Ekomobilność -- Tom I: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, Hybrydowy magazyn energii miejskiego samochodu elektrycznego, pp. 375-394, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ), 12, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 37, ISBN, 978-83-206-1953-9, 1.25 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2015,
 • Marek Michalczuk, Ekomobilność -- Tom I: Innowacyjne i ekologiczne środki transportu, Ogniwa elektrochemiczne i superkondensatory jako magazyny energii dla pojazdów elektrycznych, pp. 55-61, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ), 3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 37, ISBN, 978-83-206-1953-9, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2015,
 • Przemysław Skrzypczak, Marcin Wesołowski, Krzysztof Maciołek, Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015, Nauki techniczne i inżynieryjne Tom I, Określanie wielkości radiacyjnych przy wykorzystaniu programu do obliczeń oświetleniowych, pp. 120-125, Poznań 2015, 10, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2015,
 • Adam Szeląg, Marek Patoka, XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej, Analiza funkcjonowania linii trakcyjnej zelektryfikowanej napięciem 25kV AC 50Hz w obszarze polskiej infrastruktury kolejowej, pp. 219-229, PK Kraków, 23, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 50, ISBN, 978-83-86219-69-8, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2014,
 • Mirosław Lewandowski, Marek Orzyłowski, XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej, Zagadnienia pomiaru zależności pojemnosci superkondensatorów od napięcia, pp. 29-38, PiT Kraków, 3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 50, ISBN, 978-83-86219-69-8, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2014,
 • Andrzej Michalski, Bogdan Dziadak, Łukasz Makowski, Wybrane aspekty mobilnych systemów pomiarowych, Konwergencja bezprzewodowych sieci czujników WSN i systemów automatycznej identyfikacji RFID, pp. 31-70, Wojskowa Akademia Techniczna, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 18, ISBN, 978-83-7938-020-6, 2.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 15 ark. wyd., Redaktor naukowy tomu: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski (IETiSIP), 2014,
 • Elżbieta Grzejszczyk, W kierunku gospodarki elektronicznej- wyzwania, narzędzia,dobre praktyki, Rozproszone systemy baz danych jako źródło informacji naukowej/użytkowej w systemach Interaktywnej Inteligencji, pp. 156-172, 756, grudzień 2014, WSE Białystok 2014, Publikacja jest w trakcie wydawania. Dane wprowadzono na podst. tekstów przesłanych do weryfikacji., Bogumiła Powichrowska, Aleksander Prokopiuk, Rozdział 3, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 26, ISBN, 978-83-6124, 0.52 ark. wyd., Objętość całej monografii: 40 ark. wyd., 2014,
 • Bernard Fryśkowski, W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki. Tom 2. Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce, Wykorzystanie publikacji elektronicznych na potrzeby badań i diagnostyki samochodowych układów zapłonowych, pp. 172 - 195, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Bogumiła Powichrowska, Aleksander Prokopiuk, 14, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 31, ISBN, 978-83-61247-62-3, 0.96 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32 ark. wyd., 2014,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Podstawy zarządzania projektami, Wprowadzenie do zarządzania projektem, pp. 1-32, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 1, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-83-63103-19-4, 1.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2014,
 • Włodzimierz Jefimowski, Modern Electric Traction, Porównanie zużycia energii przez szybkie pociągi na linii kolejowej zelektyfikowanej w systemach zasilania AC i DC, pp. 142-146, Politechnika Warszawska, 27, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 40, ISBN, 978-83-908116-1, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 23 ark. wyd., 2014,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Inżynieria oprogramowania. Badania i praktyka., Wsparcie procesu projektowania systemów sterowania ruchem, pp. 127-140, Wydawnictwo Nakom, Rada Naukowa Polskiego Informatycznego, 6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 10, ISBN, 978-83-63919-15-3, 0.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 10 ark. wyd., 2014,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Krzysztof Wnuk, Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Inżynieria oprogramowania. Wybrane problemy, Kształcenie inżynierii wymagań i procesy inżynierii wymagań według IREB, pp. 93-112, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Zdzisław Szyjewski, Jakub Swacha, 7, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 15, ISBN, 978-83-7518-598-0, 0.008 ark. wyd., Objętość całej monografii: 6 ark. wyd., 2013,
 • Bernard Fryśkowski, Technologie Informatyczne i Ich Zastosowanie w Nauce, Technice i Edukacji, Zastosowanie sterowanego komputerowo układu przetwornika pojemności sigma - delta w badaniach samochodowych układów zapłonowych, pp. 152 - 164, 354, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu, Aleksander Jastriebow, Jacek Wołoszyn, Maria Raczyńska, 12, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 36, ISBN, 978-83-7351-530-7, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 27 ark. wyd., 2013,
 • Janusz Mazur, Technika Świetlna '09; Tom 2, Oświetlenie w technice samochodowej, pp. 223-272, Polski Komitet Oświetleniowy. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 27, 978-83-910849-5-3, 2.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 14 ark. wyd., 2013,
 • Jerzy Marzecki, Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce, Struktura sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce, pp. 11-44, 245, grudzień, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 8, ISBN, ISBN 978-83-7373-134-9, 2.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., 2013,
 • Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Jarosław Klejment, Projektowanie, rozwój i implementacja systemów czasu rzeczywistego, Zastosowanie IEC61850 do wykonania zabezpieczeń szyn zbiorczych strony SN stacji 110kV/SN, pp. 85-96, Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-83-7518-600-0, 0.55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 7,79 ark. wyd., 2013,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Postępy e-edukacji, monografie naukowe Wydawnictwa Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych tom 13, Nauczanie inżynierii wymagań z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, pp. 117-126, 270, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Lech Banachowski, 7, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 10, ISBN, 978-83-63103-40-8, 0.55 ark. wyd., Objętość całej monografii: 13,5 ark. wyd., 2013,
 • Adam Szeląg, Zbigniew Załuska, Agata Urban, Modern Electric Traction MET'2013, Wpływ modernizacji układu zasilania linii 3 kV dc przy wprowadzeniu ruchu pociągów z prędkością 200-220 km/h na oddziaływanie podstacji trakcyjnych na zasilającą sieć elektroenergetyczną, pp. 198-204, 237, X, Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, http://ztu.ime.pw.edu.pl/images/met_2013/streszczenie/Publ_streszczenia_cz38_s.pdf, 22, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 44, ISBN, 978-83-908116-1, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2013,
 • Adam Szeląg, Marek Patoka, Modern Electric Traction MET'2013, Analiza odziaływania systemu systemu trakcji elektrycznej 25 kV 50 Hz AC na system 3 kV DC przy zasilaniu ze wspólnego węzła sieci elektroenergetycznej, pp. 16-20, 237, X, Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, http://ztu.ime.pw.edu.pl/images/met_2013/streszczenie/Publ_streszczenia_cz4_s.pdf, 4, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 44, ISBN, 978-83-908116-1, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2013,
 • Tadeusz Maciołek, Matthias Potzsch, Sławomir Wesołek, Modern Electric Traction MET'2013, Wiązki kablowe pojazdów szynowych – współczesne realizacje i dobre praktyki projektowania, pp. 193-197, 237, X, Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, http://ztu.ime.pw.edu.pl/images/met_2013/streszczenie/Publ_streszczenia_cz37_s.pdf, 37, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 44, ISBN, 978-83-908116-1, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2013,
 • Mirosław Lewandowski, Andrzej Pochanke, Modern Electric Traction, Pulsacja prądu i momentu silnika bezszczotkowego prądu stałego, pp. 156-161, Politechnika Warszawska, 30, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 50, ISBN, 978-83-908116-1, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 23 ark. wyd., 2013,
 • Maciej Wieczorek, Modern Electric Traction, Model and Loss-Minimizing Control of Axial-Flux Interior PM Synchronous Motor for Electric Vehicle, pp. 85-88, X, Politechnika Warszawska, 17, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 50, ISBN, 973-83-908116-1, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 23 ark. wyd., 2013,
 • Mirosław Lewandowski, Modern Electric Traction, "Model superkondensatora dla celów sterowania", pp. 89-92, Politechnika Warszawska, 18, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 44, ISBN, 978-83-908116-1, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 23 ark. wyd., 2013,
 • Józef Paska, Tomasz Surma, Materiały XIX Konf. N-T „Rynek energii elektrycznej: nowe regulacje prawne a rzeczywistość – REE’2013”, Korzyści i koszty rozwoju energetyki odnawialnej, pp. 189-194, Politechnika Lubelska, 5, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 40, ISBN, 978-83-934328-2-0, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2013,
 • Łukasz Michalski, Piotr Marchel, Józef Paska, Materiały XIX Konf. N-T „Rynek energii elektrycznej: nowe regulacje prawne a rzeczywistość – REE’2013”, Optymalizacja potrzeb energetycznych przeciętnego gospodarstwa domowego i częściowe ich pokrycie z zasobów odnawialnych, pp. 159-164, Politechnika Lubelska, 6, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 40, ISBN, 978-83-934328-2-0, 0,75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 8 ark. wyd., 2013,
 • Adam Szeląg, Zbigniew Załuska, Materiały Konferencji Modern electric Traction MET'2013, Zagadnienia funkcjonowania układu zasilania systemu 3 kV DC w warunkach występowania ograniczonej zdolności przesyłu energii, pp. 215-221, 237, X, Politechnika Warszawska, Instytut Maszyn Elektrycznych, http://ztu.ime.pw.edu.pl/images/met_2013/streszczenie/Publ_streszczenia_cz41_s.pdf, 25, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 44, ISBN, 978-83-908116-1, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2013,
 • Krzysztof Bartczak, Internet w społeczeństwie informacyjnym. Zastosowania Internetu i systemów, E-biznes w społeczeństwie informacyjnym, pp. 113-133, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 9, Wybitna monografia naukowa: Nie, Liczba autorów monografii: 15, ISBN, 978-83-62897-41-4, 10 ark. wyd., Objętość całej monografii: 9 ark. wyd., 2013,
 • Jacek Wasilewski, Zarządzanie Energią i Teleinformatyka – ZET 2012, Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych, pp. 49-61, ISBN 978-83-934328-0-6, 194, Kaprint, Henryk Kaproń, 5, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 16 ark. wyd., 2012,
 • Krzysztof Bartczak, WEB 2.0 Szanse i zagrożenia pod redakcją naukową Joanny Faryskiej i Natalii Dębowskiej, E-BIZNES, pp. 111-128, ISBN 978-83-61304-48-7, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, 13, 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 13 ark. wyd., 2012,
 • Bernard Fryśkowski, Technologie Komputerowe w Rozwoju Nauki, Techniki i Edukacji, Metoda pomiaru szerokości szczeliny samochodowej świecy zapłonowej przy zastosowaniu czujnika laserowego sterowanego komputerowo, pp. 33-41, ISBN 978-83-7351-497-3, 308, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 3, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2012,
 • Józef Paska, Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania, Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci sposobem na rozwój generacji rozproszonej, pp. 69-78, ISBN 978-83-934797-4-0, 152, grudzień, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jan Rączka, Mariusz Swora, Wojciech Stawiany, III.2., 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12,6 ark. wyd., 2012,
 • Mariusz Kłos, Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej, Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym - korzyści i problemy, pp. 29-33, ISBN 978-83-934797-4-0, 152, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rozdział 3. Poz. 3, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12,6 ark. wyd., 2012,
 • Konrad Markowski, Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowanie, Tom II, Zastosowanie metod obliczeniowych opartych o środowisko GPGPU, pp. 165-172, ISBN 978-83-62652-41-9, 163, PKJS, 19, 0.56 ark. wyd., Objętość całej monografii: 13,6 ark. wyd., 2012,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Marcin Iwanowski, Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, praca zbiorowa pod redakcją L.Trybus, S. Samolej, Rozpoznawanie obiektów 3D na podstawie kształtu i koloru za pomocą metody sferycznej mapy właściwości, pp. 541-550, ISBN 878-83-206-1822-8, 386, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 45, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32 ark. wyd., 2011,
 • Krzysztof Polakowski, Pojazdy elektryczne i sieci Smart Grid, Samochody elektryczne pojazdami najbliższej przyszłości?, pp. 71-91, ISBN 978-83-61956-03-7, 146, Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 4, 2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12,1 ark. wyd., 2011,
 • Krzysztof Polakowski, Pojazdy elektryczne i sieci Smart Grid, Źródła energii w pojazdach elektrycznych, pp. 41-70, ISBN 978-83-61956-03-7, 146, Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki, 3, 2.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12,1 ark. wyd., 2011,
 • Jan Szczypior, Rafał Jakubowski, Pojazdy elektryczne i sieci Smart Grid, Obliczenia projektowe wysokoobrotowej maszyny elektrycznej przeznaczonej do zastosowania w pojazdach elektrycznych, pp. 93-121, ISBN 978-83-61956-03-7, 146, Instytut Elektrotechniki, Stefan S. Wójtowicz, 5, 2.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 12,1 ark. wyd., 2011,
 • Bernard Fryśkowski, Nowoczesne Technologie w Dydaktyce, Zastosowanie technik multimedialnych w nauczaniu mechatroniki samochodowej, pp. 120-129, ISBN 978-83-88906-73-2, 338, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 13, 0.9 ark. wyd., Objętość całej monografii: 28 ark. wyd., 2011,
 • Remigiusz Rak, Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Metrologia w medycynie, Wybrane zagadnienia, Interfejs mózg-komputer, pp. 299-320, ISBN 976-83-62954-00-1, Wojskowa Akademia Techniczna, Andrzej Michalski, 9, 2 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32,5 ark. wyd., 2011,
 • Jacek Starzyński, Metrologia w medycynie, Wybrane zagadnienia, Badania nad inteligencją - historia i współczesność, pp. 167-192, ISBN 976-83-62954-00-1, Wojskowa Akademia Techniczna, Andrzej Michalski, 6, 1.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32,5 ark. wyd., 2011,
 • Stanisław Osowski, Tomasz Markiewicz, Wojciech Kozłowski, Michał Kruk, Metrologia w medycynie, Wybrane zagadnienia, Metody sztucznej inteligencji do wspomagania diagnostyki patologii tkanek, pp. 91-126, ISBN 978-83-62954-00-1, 323, Wojskowa Akademia Techniczna, Andrzej Krzysztof Michalski, 4, 3.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 32,3 ark. wyd., 2011,
 • Wojciech Koziński, Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania. Red. J.Górski, C. Orłowski, Symulacja zadań współbieżnych z wykorzystaniem języka CLOJURE, pp. 289-296, ISBN 978-83-926806-7-3, 456, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk 2011, Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO 2011 Czarna - Bieszczady, część III, rodz.9, 0.504 ark. wyd., Objętość całej monografii: 38 ark. wyd., 2011,
 • Łukasz Oskwarek, Metrologia dziś i jutro, Projektowanie i ocena systemu pomiarowego w kontekście techniki eksperymentu, pp. 73-84, ISBN 978-83-7493-539-5, 494, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Jerzy Jakubiec, Zbigniew Moroń, Henryk Juniewicz, Podstawowe problemy metrologii. Nauczanie metrologii. (rozdz.1), 1 ark. wyd., Objętość całej monografii: 41 ark. wyd., 2010,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Marcin Iwanowski, Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego, praca zbiorowa pod redakcją L.Trybus, S. Samolej, Rozpoznawanie obiektów 3D na podstawie obrazów z kamery stereograficznej, pp. 385-398, ISBN 978-83-206-1780-1, 500, Wydawnictwa Komiunikacji i Łączności, 22, 0.6 ark. wyd., Objętość całej monografii: 41 ark. wyd., 2010,
 • Sylwester Madej, Witold Czajewski, Metody wytwarzania i zastosowania systemów czasu rzeczywistego, Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych, w czasie rzeczywistym, w systemach wbudowanych, pp. 399-409, ISBN 9788320617801, 500, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ?, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 41 ark. wyd., 2010,
 • Wojciech Koziński, Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych. Red. J. Górski, C. Orłowski., Porównanie dwóch metod symulacji zadań współbieżnych., pp. 233-240, ISBN 978-83-926806-5-9, 380, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk 2010, Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO 2010, Gdańsk, rozdz. 30, 0.805 ark. wyd., Objętość całej monografii: 41 ark. wyd., 2010,
 • Jacek Bojarski, Michał Śmiałek, Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, Zastosowanie wymagań jakościowych w procesie wytwarzania oprogramowania sterowanego modelami, pp. 65-72, ISBN 978-83-926806-5-9, 380, Pomoskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Cezary Orłowski, Janusz Górski, 9, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 41 ark. wyd., 2010,
 • Albert Ambroziewicz, Michał Śmiałek, Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, Wzorce logiki aplikacji – reużywalne składniki wymagań, pp. 9-16, ISBN 978-83-926806-5-9, 380, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Cezary Orłowski, Janusz Górski, 2, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 41 ark. wyd., 2010,
 • Waldemar Graniszewski, Grzegorz Świątek, Stanisław Dyrda, Informatyka Gospodarcza Tom 1, Sieci komputerowe, pp. 539-574, ISBN 978-83-255-2160-8, 580, Wydawnictwo C.H. Beck, 16, 3.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 48 ark. wyd., 2010,
 • Tomasz Straszak, Michał Śmiałek, In ż ynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, Testowanie regresyjne sterowane wymaganiami, pp. 305-312, ISBN 978-83-926806-5-9, 380, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Cezary Orłowski, Janusz Górski, 41, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 31 ark. wyd., 2010,
 • Krzysztof Polakowski, Stefan Filipowicz, Tomasz Rymarczyk, Elektromagnetyzm w środowisku, szanse czy zagrożenia, Bezkontaktowe pomiary EKG, pp. 73-87, ISBN 978 83-919556-7-3, 245, Instytut Naukowo-Badawczy ZTUREK, 6, 0.72 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., 2010,
 • Tomasz Rymarczyk, Stefan Filipowicz, Stefan Filipowicz, Jan Sikora, Elektromagnetyzm w środowisku człowieka szansa czy zagrożenie, Algorytmy topologicznej zmiany kształtu w procesie segmentacji i rekonstrukcji obrazu, pp. 229-245, ISBN 978 83-919556-7-3, 245, Elektromagnetyzm w środowisku człowieka szansa czy zagrożenie, A. Krawczyk, 7, 1.3 ark. wyd., Objętość całej monografii: 20 ark. wyd., 2010,
 • Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć SDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym 2, pp. 451 - 462, ISBN ISBN 978-83-206-1746-7, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, brak, 0.5 ark. wyd., 2009,
 • Ryszard Łagoda, Łukasz Zawadzki, Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, Algorytmy optymalizacyjne w krajowym systemie drogowym, pp. 205-210, ISBN 978-83-206-1746-7, 518, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2009, 42, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 43 ark. wyd., 2009,
 • Ryszard Łagoda, Piotr Flasiński, Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, Proste algorytmy wspomagające sterowanie ruchem ulicznym, pp. 200-205, ISBN 978-83-206-1746-7, 518, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 2009, 43, 0.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 43 ark. wyd., 2009,
 • Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, Działanie urządzeń zabezpieczeniowych wykorzystujących sieć PDH do przesyłania danych w czasie rzeczywistym 2, pp. 441- 450, ISBN ISBN 978-83-206-1746-7, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, brak, 0.5 ark. wyd., 2009,
 • Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, Koordynacja działania zabezpieczeń przez wymianę sygnałów dwustanowych między stacjami elektroenergetycznymi w protokole IEC61850 2, pp. 319 - 329, ISBN ISBN 978-83-206-1746-7, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, brak, 0.5 ark. wyd., 2009,
 • Maciej Sławiński, Witold Czajewski, Systemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Próba zastosowania Microsoft Robotics Studio do sterowania autonomicznym zespołem heterogenicznych robotów mobilnych w czasie rzeczywistym, pp. 103-112, ISBN 9788320617467, 518, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 9, 0.58 ark. wyd., Objętość całej monografii: 43 ark. wyd., 2009,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski, Systemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Zastosowanie korelacji krzyżówej w metodzie sferycznej mapy właściwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D, pp. 493-506, ISBN 978-83-206-1746-7, 518, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 44, 0.68 ark. wyd., Objętość całej monografii: 43 ark. wyd., 2009,
 • Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Systemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Zastosowanie korelacji krzyzowej w metodzie sferycznej mapy własciwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D, pp. 493-506, ISBN 978-83-206-1746-7, 518, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Zbigniew Zieliński, 44, 0.681 ark. wyd., Objętość całej monografii: 43 ark. wyd., 2009,
 • Waldemar Graniszewski, Grzegorz Świątek, Marcin Kula, Systemy czasu rzeczywistego Postępy badań i zastosowania., Wykorzystanie DTrace do badania wydajności aplikacji i systemów, pp. 377-386, ISBN 978-83-206-1746-7, 518, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Zbigniew Zieliński, 33, 0.8 ark. wyd., Objętość całej monografii: 43 ark. wyd., 2009,
 • Piotr Helt, Dariusz Baczyński, Sławomir Bielecki, Mirosław Parol, Paweł Piotrowski, Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Kulczyckiego, Metody Politechniki Warszawskiej obliczania strat w układach sieci SN i nn, pp. 173-186, ISBN 978-83-925667-1-7, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 3.8, 0.7 ark. wyd., Objętość całej monografii: 40 ark. wyd., 2009,
 • Tomasz Zyss, Paweł Drzymała, Dominika Dudek, Robert Hesse, Andrzej Krawczyk, Bartosz Sawicki, Robert Szmurło, Jacek Starzyński, Sławomir Wiak, Stanisław Wincenciak, Andrzej Zięba, Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna: porównanie z techniką elektrowstrząsów przy pomocy modelowania komputerowego, Własne badania modelowe w złożonym modelu rzeczywistym, pp. 45-83, ISBN 9788360658376, 95, 0, Wydawnictwo Medyczne - Elmiko, 3, 3 ark. wyd., Objętość całej monografii: 7,1 ark. wyd., 2009,
 • Konrad Markowski, Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Włodzimierz Dąbrowski, Postępy e-edukacji, Wykorzystanie platformy edukacyjnej moodle w procesie nauczania stacjonarnego, pp. 199-208, ISBN 978-83-89244-82-6,, 414, Wydawnictwo PJWSTK, Lech Banachowski, 12, 0.539 ark. wyd., Objętość całej monografii: 40 ark. wyd., 2009,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Andrzej Stasiak, Postępy e-edukacji, Trudny student w zdalnej edukacji, pp. 190-198, ISBN 978-83-89244-82-6, 414, Wydawnictwo PJWSTK, Lech Banachowski, 10, 0.515 ark. wyd., Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2009,
 • Michał Śmiałek, Albert Ambroziewicz, Jacek Bojarski, Wiktor Nowakowski, Tomasz Straszak, Od modelu do wdrożenia - kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania, Narzedzie i metodyka dla systematycznego wytwarzania oprogramowania, pp. 23-34, ISBN 978-83-206-1747-4, 376, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, 1, 1.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2009,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, Konrad Markowski, Od modelu do wdrożenia - kierunki badań i zastosowań inżynierii oprogramowania, Modelowanie z wykorzystaniem topologii, pp. 81-89, ISBN 978-83-206-1747-4, 376, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Włodzimierz Dąbrowski, Andrzej Stasiak, 7, 0.507 ark. wyd., Objętość całej monografii: 25 ark. wyd., 2009,
 • Piotr Helt, Szczęsny Kujszczyk, Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy, Zagrożenia dla systemu energetycznego, pp. 243-273, ISBN 978-83-61486-22-0, 520, Wojskowa Akademia Techniczna, brak, 1.5 ark. wyd., Objętość całej monografii: 35 ark. wyd., 2009,
 • Piotr Helt, Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych”,, Ocena efektywności zastosowania systemu GIS w spółce dystrybucji energii elektrycznej, pp. 237-250, ISBN 978-83-60810-28-6, 466, Wydawnictwo PTI Oddział Górnośląski, 18, 0.78 ark. wyd., Objętość całej monografii: 38 ark. wyd., 2009,
 • Paweł Piotrowski, Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, Wybrane aspekty wdrażania i ewolucji rozległych systemów automatycznego pomiaru energii elektrycznej AMR/AMM w warunkach krajowych, pp. 222-235, ISBN 978-83-60810-28-6, 466, Wydawnictwo PTI OG, XVI, 0.75 ark. wyd., Objętość całej monografii: 38 ark. wyd., 2009,

I.2.7. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: angielskim lub innym niż polski

 • Desire Rasolomampionona, Mariusz Kłos, Smart Grids Technology and Applications, pp. 1-30, Intechopen, https://www.intechopen.com/chapters/81462, angielski, 3 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 18, DOI, DOI: 10.5772/intechopen.103945, DOI: 10.5772/intechopen.103945, 2023,
 • Slimane Hammoudi, Michał Śmiałek, Oliver Camp, Joaquim Filipe, Proceedings of the 20th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2018, vol. 2, pp. 1-678, SciTePress, ang., 25 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 60, ISBN, 978-989-758-298-1, 2018,
 • Slimane Hammoudi, Michał Śmiałek, Oliver Camp, Joaquim Filipe, Proceedings of the 20th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2018, vol. 1, pp. 1-742, SciTePress, ang., 25 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 60, ISBN, 978-989-758-298-1, 2018,
 • Adam Szeląg, Andrzej Żurkowski, Hrvoje Gold, Krzysztof Karwowski, MATEC Web of Conferences Volume 180 (2018) 13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017 Warsaw, Poland, October 5-7, 2017, pp. 1-301, MATEC Web of Conferences, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/39/contents/contents.html, angielski, 20 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 60, DOI, DOI, 2018,
 • Slimane Hammoudi, Michał Śmiałek, Oliver Camp, Joaquim Filipe, Enterprise Information Systems - 19th International Conference, Revised Selected Papers, pp. 1-629, Springer, ang., 25 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 60, ISBN, 978-3-319-93374-0, 2018,
 • Slimane Hammoudi, Michał Śmiałek, Olivier Camp, Joaquim Filipe, ICEIS 2017 - Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 3, pp. 1-549, SciTePress, ang., 32 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 90, ISBN, 978-989-758-249-3, 2017,
 • Slimane Hammoudi, Michał Śmiałek, Olivier Camp, Joaquim Filipe, ICEIS 2017 - Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 2, pp. 1-759, SciTePress, ang., 44 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 130, ISBN, 978-989-758-248-6, 2017,
 • Slimane Hammoudi, Michał Śmiałek, Olivier Camp, Joaquim Filipe, ICEIS 2017 - Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 1, pp. 1-667, SciTePress, ang., 39 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 120, ISBN, 978-989-758-247-9, 2017,
 • Bogumiła Hnatkowska, Michał Śmiałek, Software Engineering: Improving Practice through Research, pp. 1-275, 275, Polish Information Processing Society, angielski, 11,5 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-83-943248-2-7, 2016,
 • Lech Madeyski, Michał Śmiałek, Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar, Software Engineering: Challenges and Solutions. Results of the XVIII KKIO 2016 Software Engineering Conference, pp. 1-215, 215, Springer, angielski, 10,8 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-3-319-43605-0, 2016,
 • Piotr Kosiuczenko, Michał Śmiałek, From Requirements to Software: Research and Practice, pp. 1-175, 175, Polish Information Processing Society, angielski, 8 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 24, ISBN, 978-83-60810-72-9, 2015,
 • Haitham Abu-Rub, Mariusz Malinowski, Kamal Al-Haddad, POWER ELECTRONICS FOR RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, TRANSPORTATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS, pp. 1-729, 826, John Wiley & Sons Ltd, angielski, 300 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 57, ISBN, 9781118634035, 2014,
 • Adam Szeląg, Karwowski Krzysztof, Modern Electric Traction: Volume 2 Power supply, pp. 1-175, ISBN 83-911669-7-X, Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 16 ark. wydaw., 2009,
 • Adam Szeląg, Karwowski Krzysztof, Modern Electric Traction: Volume 1 Vehicles, pp. 1-199, ISBN 83-911669-6-1, Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 18 ark. wydaw., 2009,
 • MIkko Kolehmainen, Pekka Toivanen, Bartłomiej Beliczyński, Adaptive and Naural Computing Algorithms, pp. 1-628, ISBN 3-642-04920-6, Springer-Verlag, 52,5 ark. wydaw., 2009,

I.2.8. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim

 • Andrzej Michalski, Wybrane aspekty Internetu Rzeczy w zastosowaniach metrologicznych, pp. 1 -180, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, 8 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-83-7938-307-8, 2020,
 • Wojciech Żagan, LED-y w technice świetlnej, pp. 1-197, Ofizyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 10 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 6, ISBN, 978-83-7814-776-3, 2019,
 • Andrzej Michalski, WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII „ENERGY HARVESTING” W ZASILANIU BEZPRZEWODOWYCH SIECI SENSOROWYCH, pp. 159, Autorzy rozdziałów z jednostki: Andrzej Michalski, Łukasz Makowski, Bogdan Dziadak, 159, Wojskowa Akademia Techniczna, Makowski Łukasz dr inż. Politechnika Warszawska - ZSIP 20% Dziadak Bogdan dr inż. Politechnika Warszawska - ZSIP 20% Zbigniew Watral dr hab. WAT 10% Jacek Jakubowski dr hab. WAT 10% Marian Wnuk prof. dr hab. WAT 5% Leszek Nowosielski dr inż. WAT 5% Mateusz Pasternak dr hab. inż. WAT 5% Bruno Ando dr inż. University of Catania 2% Salvatore BAGLIO dr inż. University of Catania 2% Ardeshir Ratan BULSARA dr inż. Space and Naval Warfare Systems Center Pacific, San Diego, USA 2% Vincenzo MARLETTA dr inż. University of Catania 2% Antonio PISTORIO dr inż. University of Catania 2%, 10 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 13, ISBN, 978-83-7938-142-5, 2017,
 • Józef Paska, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej, t. II „Prace Naukowe”, pp. 21-150, COSiW SEP, Część 1: Elektroenergetyka i bezpieczeństwo energetyczne, 8 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 12, ISBN, 978-83-61163-67-1, 2016,
 • Adam Szeląg, Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej SEP Rozdział II Trakcja elektryczna, pp. 153-254, COSiW, Redakcja naukowa rozdziału 2 Trakcja elektryczna (s. 153-254, 12 autorów, ok. 6 arkuszy ) w Monografii II Kongresu SEP (całość monografii: 763 str., ok 47 arkuszy, 80 autorów), 47 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 80, ISBN, 978-83-61163-67-1, 2016,
 • Piotr Kosiuczenkoi, Michał Śmiałek, Jakub Swacha, Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka, pp. 1-154, 154, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 7 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 23, ISBN, 978-83-60810-73-6, 2015,
 • Andrzej Michalski, Wybrane aspekty mobilnych systemów pomiarowych, pp. 1-235, 235, 06.2014, Wojskowa Akademia Techniczna, 15,2 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 18, ISBN, 978-83-7938-020-6, 2014,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Małgorzata Rzeźnik, Rafał Muniak, Piotr Habela, Tomasz Pieciukiewicz, Podstawy zarządzania projektami, pp. 1-234, 233, Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, 10 ark. wydaw., Liczba autorów monografii: 4, ISBN, 978-83-63103-19-4, 2014,
 • Andrzej Michalski, Metrologia w medycynie, Wybrane zagadnienia, pp. 1-324, ISBN 976-83-62954-00-1, 32,5 ark. wydaw., 2011,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Od modelu do wdrożenia –Kierunki badań i zastosowań Inżynierii Oprogramowania, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, pp. 1-376, ISBN 978-83-206-1747-4, 376, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 31,3 ark. wydaw., 2009,

I.2.9. Autorstwo monografii naukowej w innym języku lub niepunktowanej przy ocenie parametrycznej

 • Gonzalo Abad, Jesus Lopez, Miguel Rodriguez, Luis Marroyo, Grzegorz Iwański, Doubly Fed Induction Machine: Modelling and Control for Wind Energy Generation, 493, China Machine Press, 30 ark. wydaw., ISBN, 978-7-111-46964-3, 2015,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Tadeusz Kaczorek, Andrzej Dzieliński, Rafał Łopatka, Podstawy teorii sterowania, 498, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, wydanie 3, 28,5 ark. wydaw., ISBN, 978-83-7926-142-0, 2014,
 • Sławomir Tumański, Handbook of magnetic measurements - edycja w języku chińskim, 496, China Machine Press, 25 ark. wydaw., ISBN, 9978-7-111-43439-9, 2014,
 • Jan Machowski, Piotr Kacejko, Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, ISBN 978-83-636223-32-6, 481, WNT, Wydanie trzecie, 32 ark. wydaw., 2012,
 • Jan Machowski, Janusz Bialek, Jim Bumby, Power System Dynamics. Stability and Control, ISBN 978-0-470-72558-0, John Wiley & Sons, Wydanie drugie, 42 ark. wydaw., 2012,

I.2.10. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w innym języku lub niepunktowanej przy ocenie parametrycznej

 • Wojciech Kozłowski, Cezary Jochymski, Tomasz Markiewicz, Tomasz Markiewicz, Gastritis and Gastric Cancer - New Insights in Gastroprotection, Diagnosis and Treatments, Chronic Gastritis, pp. 75-92, ISBN 978-953-307-375-0, InTech, 2011,
 • Tomasz Markiewicz, Tomasz Markiewicz, Wojciech Kozłowski, Cezary Jochymski, Gastritis and Gastric Cancer - New Insights in Gastroprotection, Diagnosis and Treatments, The Role of Morphometry in Diagnostic of Chronic Gastritis, pp. 93-114, ISBN 978-953-307-375-0, InTech, 2011,
 • Kazimierz Brudzewski, Stanisław Osowski, Gas sensors: Developments, Efficacy and Safety, Electronic chapter 6. Differential nose for recognition of similar smells, pp. 101-125, ISBN 978-1-61470-829-2, Nova Publishers, 2011,
 • Stefan Filipowicz, Tomasz Rymarczyk, Computer Applications in Electrical Engineering, Comparing methods of image reconstruction in electrical impedance tomography, pp. 23-33, ISBN 0000-0000, Computer Applications in Electrical Engineering Politechnika Poznańska, 2011,
 • Piotr Biczel, Ryszard Strzelecki, Benysek Grzegorz, Power Electronics in Smart Electrical Energy Natworks, Energy Storage Systems, pp. 00-000, ISBN 978-7-111-31079-2, China Machine Press, ?????, 2010,
 • Wojciech Żagan, Dawne i nowe wnętrza kosciołow wobec potrzeb odnowionej liturgii, Oświetlenie kościoła naturalne i sztuczne, pp. 81-87, ISBN -, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2010,

I.2.11. Podręczniki, skrypty, preskrypty, poradniki zawodowe, książki popularyzujące wiedzę naukową

 • Jan Machowski, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Adam Smolarczyk, Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, 775, Wydawnictwo Naukowe PWN, 38 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 978-83-01-22074-7, 2022,
 • Jerzy Marzecki, Sieci elektroenergetyczne w obiektach przemysłowych, II wydanie rozszerzone, 192, grudzień, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 11,5 ark. wydaw., skrypt, ISBN, 978-83-8156-241-6, 2022,
 • Sylwester Robak, Marcin Wesołowski, Adam Smolarczyk, Ryszard Kowalik, Mirosław Lewandowski, Anatolii Nikitenko, Krzysztof Zagrajek, Agata Mikulska-Sienkiewicz, Paweł Piotrowski, Piotr Pracki, Katarzyna Szmurło, Dorota Bryja-Wiśniewska, Raport Roczny 2021, 140, kwiecień, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska, 6 ark. wydaw., książka popularyzująca wiedzę naukową, ISBN, 978-83-913446-6-8, 2022,
 • Sylwester Robak, Marcin Wesołowski, Adam Smolarczyk, Anatolii Nikitenko, Ryszard Kowalik, Mirosław Lewandowski, Karol Pawlak, Paweł Piotrowski, Piotr Pracki, Katarzyna Szmurło, Raport Roczny 2020, 138, kwiecień, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska, 6 ark. wydaw., książka popularyzująca wiedzę naukową, ISBN, 978-83-913446-4-4, 2021,
 • Mirosław Parol, Łukasz Rokicki, Mikrosieci prądu przemiennego. Laboratorium, 106, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 7,6 ark. wydaw., preskrypt, ISBN, 978-83-8156-205-8, 2021,
 • Adam Smolarczyk, Dobór nastawień zabezpieczeń sieci średnich napięć - przykłady obliczeniowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej [Politechnika Warszawska (PW)], 9 ark. wydaw., skrypt, ISBN, 978-83-8156-249-2 [978-83-8156-250-8], 2021,
 • Sylwester Robak, Anatolii Nikitenko, Łukasz Nogal, Karol Pawlak, Desire Rasolomampionona, Józef Paska, Paweł Piotrowski, Piotr Pracki, Mirosław Lewandowski, Paweł Terlikowski, Raport Roczny 2019, 120, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska, 5 ark. wydaw., książka popularyzująca wiedzę naukową, ISBN, 978-83-913446-1-3, 2020,
 • Sylwester Robak, Łukasz Kolimas, Mirosław Lewandowski, Jan Machowski, Jerzy Marzecki, Mirosław Parol, Józef Paska, Andrzej Pawlęga, Paweł Piotrowski, Piotr Pracki, Adam Szeląg, Marcin Wesołowski, 50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej - od historii ku przyszłości, 150, Instytut Elektroenergetyki , Politechnika Warszawska, 7 ark. wydaw., książka popularyzująca wiedzę naukową, ISBN, 978-83-913446-2-0, 2020,
 • Adam Szeląg, Trakcja elektryczna - podstawy, 187, Oficyna Wydawnicza PW, 12,2 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 978-83-7814-857-9, 2019,
 • Stefan Niestępski, Mirosław Parol, Janusz Pasternakiewicz, Tadeusz Wiśniewski, Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja, 452, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 32,3 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 978-83-8156-029-0, 2019,
 • Adam Szeląg, Electric traction -basics, 184, Oficyna Wydawnicza PW, 12,2 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 978-83-8156-014-6, 2019,
 • Waldemar Chmielak, Tadeusz Daszczyński, Zbigniew Pochanke, Laboratorium aparatów elektrycznych, 155, październik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 10,6 ark. wydaw., skrypt, ISBN, 978-83-7814-682-7, 2017,
 • Mirosław Parol, Łukasz Rokicki, Instalacje i systemy w inteligentnych budynkach. Laboratorium, 195, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 13,5 ark. wydaw., skrypt, ISBN, 978-83-7814-630-8, 2017,
 • Łukasz Kolimas, Modelowanie urządzeń elektrofizycznych z wykorzystaniem oprogramowania MES, 126, lipiec, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 10 ark. wydaw., Skrypt, ISBN, 9788378145417, 2016,
 • Adam Smolarczyk, Andrzej Magdziarz, Zbigniew Żagan, Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Łukasz Nogal, Emil Bartosiewicz, Laboratorium cyfrowej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, 498, lipiec, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 24,9 ark. wydaw., skrypt, ISBN, 978-83-7814-536-3, 2016,
 • Jerzy Marzecki, Sieci elektroenergetyczne w obiektach przemysłowych, 180, grudzień, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 10,5 ark. wydaw., skrypt, ISBN, ISBN 978-83-7814-443-4, 2015,
 • Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Jacek Rąbkowski, Poradnik inżyniera energoelektronika. Tom 2, 523, październik, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Przedstawiono wiedzę o: zjawiskach fizycznych zachodzących w elementach obwodów energetycznych przekształtników i przyrządach półprzewodnikowych mocy w tym z Si, SiC oraz GaN, oddziaływaniach przekształtników na źródła zasilania, metodach i układach sterowania, konstrukcji urządzeń energoelektronicznych, obsłudze i naprawie urządzeń energoelektronicznych, wymaganiach środowiskowych i kompatybilności urządzeń, przepisach i normach technicznych, 30 ark. wydaw., poradnik zawodowy, ISBN, 978-83-7926-236-6, 2015,
 • Stanisław Ziemianek, Stany ustalone w systemach elektroenergetycznych, 129, Maj, Oficyna Wydawnicza PW, Publikacja przeznaczona dla studentów i doktorantów Wydziałów Elektrycznych, których zainteresowania akademicko-zawodowe obejmują Sieci i Systemy Elektroenergetyczne., 6,5 ark. wydaw., Preskrypt, ISBN, 978-83-7814-272-0, 2014,
 • Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Poradnik inżyniera energoelektronika. Tom I., 400, luty, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, W poradniku Tom I podano zasady analizy, projektowania i budowy urządzeń energoelektronicznych., 26,3 ark. wydaw., poradnik zawodowy, ISBN, 978-83-7926-137-6, 2014,
 • Tomasz Markiewicz, Robert Szmurło, Stanisław Wincenciak, Metody numeryczne. Wykłady na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, 296, marzec, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 15 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 978-83-7814-220-1, 2014,
 • Włodzimierz Przyborowski, Grzegorz Kamiński, Maszyny Elektryczne, 501, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 32 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 978-83-7814-037-5, 2014,
 • Łukasz Kolimas, Kazimierz Zgliński, Marek Piskała, Stanisław Kulas, Laboratorium obciążalności torów wielkoprądowych i zestyków, 128, wrzesień, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 6,8 ark. wydaw., Skrypt, ISBN, 978-83-7814-268-3, 2014,
 • Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Energoelektronika. Elementy, podzespoły, układy., 573, styczeń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Podręcznik jest poświęcony podstawowym elementom i podzespołom wchodzącym w skład układów energoelektronicznych., 30 ark. wydaw., podręcznik, ISBN, 978-83-7814-062-7, 2014,
 • Elżbieta Grzejszczyk, Podstawowe narzędzia informatyczne, 241, Oficyna wydawnicza PW, Rok wydania 2006, 12 ark. wydaw., preskrypt, ISBN, 978-83-7207-659-6, 2013,
 • Bernard Fryśkowski, Bartłomiej Okoń, Automotive Electrical Systems Laboratory Exercises, 80, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 3 ark. wydaw., preskrypt, ISBN, 978-83-7814-224-9, 2013,
 • Włodzimierz Koczara, Wprowadzenie do napędu elektrycznego, ISBN 978-83-7207-975-6, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 15 ark. wydaw., skrypt, 2012,
 • Piotr Helt, Mirosław Parol, Paweł Piotrowski, Metody sztucznej inteligencji. Przykłady zastosowań w elektroenergetyce, ISBN 978-83-7207-979-4, 369, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 23,4 ark. wydaw., podręcznik, 2012,
 • Wojciech Żagan, Imprezy integracyjne Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, ISBN 2213-3456, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, 10 ark. wydaw., książka popularyzująca wiedzę naukową, 2012,
 • Krzysztof Polakowski, Janusz Mazur, Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji, ISBN 978-83-7207-945-9, 395, 01, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 36 ark. wydaw., podręcznik, 2012,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Przemysław Kowalczuk, Zaawansowane bazy danych, ISBN 978-83-62287-82-6, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, 20 ark. wydaw., skrypt, 2011,
 • Stanisław Osowski, Wybrane zagadnienia teorii obwodów, ISBN 978-83-7207-932-9, 294, Oficyna Wydawnicza PW, 29,4 ark. wydaw., podręcznik, 2011,
 • Józef Paska, Technologie rozproszonych źródeł energii, ISBN 1234-0081, 120, grudzień, Podręcznik INPE dla elektryków – zeszyty monotematyczne. Z. 38, grudzień 2011., 8 ark. wydaw., poradnik zawodowy, 2011,
 • Andrzej Pawlęga, Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. Materiały do wykładu i ćwiczeń, ISBN 978-83-7207-902-2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 11 ark. wydaw., skrypt, 2011,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Prowadzenie Projektów Informatycznych, ISBN 978-83-62287-81-9, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, 20 ark. wydaw., skrypt, 2011,
 • Piotr Pracki, Projektowanie oświetlenia wnętrz, ISBN 978-83-7207-928-2, Oficyna Wydawnicza PW, 11 ark. wydaw., preskrypt, 2011,
 • Konrad Markowski, Andrzej Dzieliński, Modelowanie przepływów danych biznesowych, ISBN 978-83-62287-36-9, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, 10 ark. wydaw., skrypt, 2011,
 • Konrad Markowski, Andrzej Dzieliński, Modelowanie Procesów Biznesowych, ISBN 978-83-62287-38-3, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, 15 ark. wydaw., skrypt, 2011,
 • Rafał Krupiński, Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów, ISBN 978-83-7207-961-9, 132, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 13 ark. wydaw., preskrypt, 2011,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Artur Rojek, Leksykon terminów kolejowych- (współautorstwo 240 haseł spośród 1658 haseł-), ISBN 978-83-933737-0-3, 539, KOW, 49 ark. wydaw., poradnik zawodowy, 2011,
 • Dariusz Czyżewski, Sławomir Zalewski, Andrzej Wiśniewski, Tadeusz Bełdowski, Irena Fryc, Zbigniew Gabryjelski, Jerzy Jakubowski, Przemysław Markiewicz, Roman Sikora, Wiesława Pabjańczyk, Bogdan Skorupka, Bogdan Ślęk, LED-y, Moduły LED, Ledówki - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, ISBN -, POL Lighting - Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego oraz Polski Komitet Oświetleniowy, 3 ark. wydaw., poradnik zawodowy, 2011,
 • Piotr Biczel, Antoni Dmowski, Inwestycja w małe, rozproszone źródła energii elektrycznej, ISBN CTTiRP PW, CTTiRP PW, 2,67 ark. wydaw., skrypt, 2011,
 • Witold Czajewski, Marcin Iwanowski, Maciej Sławiński, Inteligentne Maszyny i Systemy, ISBN brak, 147, Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, 14,7 ark. wydaw., preskrypt, 2011,
 • Stefan Niestępski, Mirosław Parol, Janusz Pasternakiewicz, Tadeusz Wiśniewski, Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja., ISBN 978-83-7207-937-4, 463, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 31,4 ark. wydaw., skrypt, 2011,
 • Marcin Iwanowski, Konrad Markowski, Hurtownie i eksploracja danych, ISBN 978-83-62287-48-2, Ośrodek Kształcenia na Odległość, Politechnika Warszawska, 15 ark. wydaw., skrypt, 2011,
 • Roman Barlik, Jacek Czajewski, Marian Dołowy, Zbigniew Drążek, Zdobysław Flisowski, Mieczysław Hering, Marian Kaźmierkowski, Włodzimierz Koczara, Mirosław Lewandowski, Tadeusz Maciołek, Jan Maksymiuk, Janusz Mazur, Kazimierz Mikołajuk, Wiesław Myrcha, Stefan Niestępski, Andrzej Pochanke, Adam Szeląg, Eugeniusz Tomaszewicz, Wojciech Urbański, Wojciech Żagan, Andrzej Wójciak, Historia zakładów oraz współczesna fotografia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w roku Jubileuszu 90-lecia, ISBN 978-83-932784-0-4, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, 22,93 ark. wydaw., książka popularyzująca wiedzę naukową, 2011,
 • Włodzimierz Dąbrowski, Konrad Markowski, Przemysław Kowalczuk, Bazy danych, ISBN 978-83-62287-31-4, Ośrodek Kształcenia Na Odległość, Politechnika Warszawska, 20 ark. wydaw., skrypt, 2011,
 • Paweł Piotrowski, Aspekty elektryczne sieci komputerowych, ISBN 978-83-7207-910-7, 231, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wydanie II rozszerzone, 14,5 ark. wydaw., preskrypt, 2011,
 • Elżbieta Grzejszczyk, Wprowadzenie w VWD i technologie ASP.NET, ISBN 978-83-7207-853-7, 133, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 12 ark. wydaw., skrypt, 2010,
 • Marcin Iwanowski, Sławomir Skoneczny, Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, ISBN brak, Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej, 14 ark. wydaw., preskrypt, 2010,
 • Andrzej Wiśniewski, Elektryczne źródła światła, ISBN ISBN 978-83-7207-854-4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 15 ark. wydaw., preskrypt, 2010,
 • Wojciech Urbański, Paweł Staszewski, Zagadnienia obliczeniowe w eksploatacji maszyn elektrycznych, ISBN 978-83-7207-805-6, 251, OWPW, 22 ark. wydaw., podręcznik, 2009,
 • Zygmunt Filipowicz, Zadania z teorii obwodów, ISBN 978-83-7207-839-1, 183, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 18,3 ark. wydaw., skrypt, 2009,
 • Andrzej Wiśniewski, Technika Świetlna '09. Poradnik - Informator, ISBN 978-83-910849-5-3, Letter Quality, rozdział 3.6. Wysokoprężne lampy wyładowcze, pp. 112-130., 2 ark. wydaw., poradnik zawodowy, 2009,
 • Wojciech Żagan, Wojciech Moćko, Technika Świetlna '09. Poradnik - Informator, ISBN 978-83-910849-5-3, Letter Quality, rozdział 6. Kolorymetria, pp. 240-259., 2 ark. wydaw., poradnik zawodowy, 2009,
 • Mieczysław Hering, Poradnik Inżyniera Elektryka, tom I; Rozdział 14: Elektrotermia, ISBN 978-83-204-2936-4, WNT, 6 ark. wydaw., poradnik zawodowy, 2009,
 • Ryszard Kowalik, Poradnik inżyniera elektryka, t.I., wyd. zmienione i rozszerzone, rozdz. 14 "Telekomunikacja", ISBN ISBN 978-83-204-2937-4, 92, WNT, 9 ark. wydaw., poradnik zawodowy, 2009,
 • Włodzimierz Kałat, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, ISBN 1505-442x, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 1,6 ark. wydaw., książka popularyzująca wiedzę naukową, 2009,
 • Bartłomiej Beliczyński, Maciej Twardy, Modele i identyfikacja systemów, ISBN Brak, Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, 9,6 ark. wydaw., preskrypt, 2009,
 • Paweł Piotrowski, Aspekty elektryczne sieci komputerowych, ISBN 978-83-7207-800-1, 157, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,, 10,6 ark. wydaw., preskrypt, 2009,

I.2.12. Autorstwo rozdziału w podręczniku, skrypcie, preskryptcie, poradniku zawodowym, i innym

 • Dariusz Czyżewski, Technika Świetlna'09 tom3, Sprawdzenie jakości oświetlenia dróg, pp. 34-50, Polski Komitet Oświetleniowy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2, ISBN, 978-83-910849-5-3, Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2013,
 • Piotr Pracki, Technika Świetlna'09, tom 2, Oświetlenie wnętrz światłem dziennym, pp. 157-167, Polski Komitety Oświetleniowy SEP, 1, ISBN, 978-83-910849-5-3, Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2013,
 • Wojciech Żagan, Technika świetlna '09 tom 2, Iluminacja obiektów, pp. 202 -223, Polski Komitet Oświetleniowy, 304, 2, ISBN, 978-83-910849-5-3, Objętość całej monografii: 30 ark. wyd., 2013,
 • Wojciech Żagan, Technika Swietlna'09 tom 3, Podstawy teoretyczne sygnalizacji świetlnej, pp. 79-85, Polski Komitet Oświetleniowy, 256, 2, ISBN, 978-83-910849-5-3, Objętość całej monografii: 24 ark. wyd., 2013,
 • Wojciech Urbański, Historia zakładów oraz współczesna fotografia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w roku jubileuszu 90-lecia 1921-2011, Zakład Maszyn Elektrycznych, pp. 184-203, ISBN 978-83-932784-0-4, BEL Studio, rozdz 3.7, 10, 0.8, 2011,
 • Krzysztof Polakowski, Jerzy Tokarzewski, Podręcznik Inpe dla elektryków, Metody analizy zasięgu bateryjnych pojazdów samochodowych, pp. 45-60, ISBN 1234-0081, INPE, 1,23, 2010,
 • Krzysztof Polakowski, Jerzy Tokarzewski, Podręcznik Inpe dla elektryków, Elektrochemiczne i niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej pojazdach samochodowych, pp. 61-73, ISBN 1234-0081, INPE, 1, 2010,
 • Bernard Fryśkowski, Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych., Przewodowe systemy transmisji danych pojazdów samochodowych., pp. 74-87, ISBN 1234-0081, SEP-COSiW, Warszawa, Elektromechatronika pojazdów samochodowych. Wybrane zagadnienia., 1,2, 2010,
 • Wojciech Urbański, Polacy zasłużeni dla elektryki. Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki., Konstanty Żórawski (1874-1956), pp. 109-114, ISBN 978-83-927653-1-8, PTETiS, rozdz nr 14, 0,6, 2009,
 • Wojciech Urbański, Eugeniusz Koziej, Polacy zasłużeni dla elektryki. Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki, Władysław Latek (1916-1991), pp. 611 - 617, ISBN 978-83-927653-1-8, PTETiS, rozdz nr 79, 0,7, 2009,
 • Wojciech Urbański, Polacy zasłużeni dla elektryki. Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki, Historia Wydziału Elektrycznego, pp. 23-31, ISBN 978-83-927653-1-8, PTETiS, rozdz nr 2, 0,9, 2009,
 • Wojciech Urbański, Polacy zasłużeni dla elektryki. Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki, Henryk Kozłowski (1901-1973), pp. 255-259, ISBN 978-83-927653-1-8, PTETiS, rozdz nr 31, 0,5, 2009,
 • Wojciech Urbański, Tadeusz Śliwiński, Polacy zasłużeni dla elektryki. Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki, Bolesław Dubicki (1906-1990), pp. 375-382, ISBN 978-83-927653-1-8, PTETiS, rozdz nr 47, 0,7, 2009,

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).