Uchwały i opinie Rady Wydziału


data nrtytułlink
2019.12.18
2019.11.27
2019.10.23
2019.09.30
2019.09.18
2019.06.26 117/P/2016-2020 w sprawie korekty planu studiów I stopnia, stacjonarnych
na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana
2019.06.26116/P/2016-2020 w sprawie korekty planu studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Elektrotechnika
2019.05.22
2019.04.24
2019.03.20


For changes of the content of this page please contact: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).