History of Faculty


Major dates in history of Faculty of Electrical Engineering on Warsaw University of Technology

1825
 • On the initiative of Stanislaw Staszic Polytechnical Council appointed to organize the Warsaw Polytechnic Institute in based on the Vienna model.
1826
 • The opening of the Preparatory School of the Polytechnic Institute.
1830
 • Opening of the Polytechnic Institute.
 • After the November Uprising all universities in the Polish Kingdom were closed, including the 68 years old Polytechnic Institute
8 czerwca 1898
 • Dekret o powołaniu Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. cara Mikołaja II.
 • Trzy pierwsze wydziały Instytutu – Wydział Mechaniczny, Inżynieryjno-Budowlany i Chemiczny.
 • Na Wydziale Mechanicznym powstaje Katedra Elektrotechnicznaprowadzona przez prof. Georgija Wulfa
15 listopada 1915
 • Uroczysta inauguracja Politechniki Warszawskiej.
 • Powstają 4 wydziały : Inżynierii Budowlanej i Rolnej, Chemiczny,

  Budowy Maszyn i Elektrotechniczny oraz Architektoniczny.

14 czerwca 1921
 • Nowy prawno-organizacyjny statut Politechniki Warszawskiej
 • kierunek elektrotechniczny usamodzielnia się, dając początekWydziałowi Elektrotechnicznemu. Od powyższej daty liczy się istnienie wydziału.
20 czerwca 1924
 • Na wniosek Rady Wydziału Elektrycznego Senat Politechniki nadaje pierwsze trzy stopnie doktora honoris causa. Promowani zostali trzej wybitni elektrotechnicy Polscy :
  • prof. Ignacy Mościcki,
  • inż. Karol Pollak, 
  • prof. Aleksander Rother.
1924/1925
 • Wydział zmienia nazwę – na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.
1924
 • Z inicjatywy prof. Kazimierza Drewnowskiego rozpoczęto przygotowania do budowy Gmachu Elektrotechniki.
1934
 • Gmach uroczyście otwarty. Przeniesienie z Gmachu Fizyki zakładów: Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć, Radiotechniki oraz Teletechniki.
1939-1945
 • Działalność uczelni zabroniona.
 • Dotychczasowy rektor Politechniki K. Drewnowski stal się jej administratorem.
 • Od września 1940 r. w części pomieszczeń odbywają się zajęcia szkół zawodowych II stopnia.
 • W kwietniu 1942 r. powołano na terenie Politechniki Państwową Wyższą Szkole Techniczna. W jej skład wchodził Wydział Elektryczny.
 • Obok legalnej działalności pracownicy Politechniki prowadzili konspiracyjna działalność dydaktyczna i naukowa.
12 kwietnia 1945 
 • pierwsze posiedzenie Rady Wydziału. Sytuacja tragiczna – zniszczony gmach, zdewastowane laboratoria, rozproszona kadra nauczająca. Najboleśniejsze były straty ludzkie.
wrzesień 1945
 • Wznowienie zajęć w Warszawie.
1 październik 1951
 • Oddzielają się oddziały Telekomunikacji i Elektrotechniki Medycznej, tworząc Wydział Łączności, który potem przekształci się w Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.
1970
 • W miejsce katedr powstają większe jednostki naukowo-dydaktyczne – instytuty.
Na podstawie :  Zarys historii Wydziału Elektrycznego 1921-1981.  Materiały sympozjum listopad 1981. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983.

For changes of the content of this page please contact: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).