Patents


Sorry, this entry is only available in Polish.

I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

 • Wojciech Żagan, Dariusz Czyżewski, Nazwa wynalazku: Urządzenie do pomiaru natężenia oświetlenia na wirtualnej płaszczyźnie, P240975, nie, BUP 05/2022, 22-04.22, Prawa wyłączne, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2022,
 • Grzegorz Iwański, Andrzej Gałecki, Nazwa wynalazku: Układ pomiaru prądu oraz sposób pomiaru prądu w układzie przekształtnika energoelektronicznego z filtrem sieciowym LCL, 241749, nie, inny dokument, 07-09-2022, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Grzegorz Iwański (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2022,
 • Rafał Krupiński, Sebastian Słomiński, Nazwa wynalazku: Sposób wyznaczania widmowych właściwości refleksyjnych materiałów i urządzenie do wyznaczania widmowych właściwości refleksyjnych materiałów, Pat.241263, 1, 2, 29-08-2022, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2022,
 • Rafał Krupiński, Nazwa wynalazku: Sposób kształtowania i analizy trójwymiarowego modelu obiektu rzeczywistego do wyznaczania parametrów fotometrycznych oświetlenia zewnętrznego tego obiektu oraz układ do realizacji tego sposobu, Pat.241289, 1, 2, 29-08-2022, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2022,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Łukasz Kozarek, Krzysztof Bieńkowski, Karol Birek, Nazwa wynalazku: Reluktancyjny mechanizm udarowy ze stabilizacją drgań, P.434726, 1, 3, 10.05.2022, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2022,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Mirosław Lewandowski, Włodzimierz Jefimowski, Maciej Wieczorek, Marcin Steczek, Anatolii Nikitenko, Nazwa wynalazku: Przyczepa akumulatorowa, Pat.241751, nie, brak, 28-11-2022, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2022,
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Łukasz Kozarek, Krzysztof Bieńkowski, Karol Birek, Nazwa wynalazku: Mufa elektrotechniczna, PAT - P.434020, nie, decyzja o nadaniu przez UP RP, 20.05.2022, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2022,
 • Łukasz Kolimas, Krzysztof Bieńkowski, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Łukasz Kozarek, Karol Birek, Nazwa wynalazku: Wyzwalacz elektromagnetyczny, PL 239158, nie, inny dokument, 10-08-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Mirosław Lewandowski, Nazwa wynalazku: Urządzenie naprężające do sieci trakcyjnej, Pat.237162, niezastosowany, inny dokument, 22-03-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Rafał Krupiński, Sebastian Słomiński, Nazwa wynalazku: Urządzenie do pomiaru luminacji i natężenia oświetlenia oraz sposób pomiaru luminacji i natężenia oświetlenia, PL 239204, nie, inny dokument, 06-09-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Nazwa wynalazku: Układ przekształtnika oraz sposób sterowania pracą przekształtnika, 236207, 1, nie dotyczy, 31-01-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Marek Bury (Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o. o.), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Układ prostownikowy do odladzania sieci trakcyjnych prądu stałego linii dwutorowej, PL 238625, nie, inny dokument, 22-06-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Marcin Steczek, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Układ i sposób sterowania falownikiem, PL 239054, nie, inny dokument, 08-07-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Marcin Steczek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przełącznikiem, PL 238624, nie, inny dokument, 22-06-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem dodawczym, PL 239102, nie, inny dokument, 04-08-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin Nikoniuk, Nazwa wynalazku: Sposób zasilania oraz urządzenie zasilające, 239211, nie, inny dokument, 22-09-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Grzegorz Iwański (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Łukasz Kolimas, Krzysztof Bieńkowski, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Łukasz Kozarek, Karol Birek, Nazwa wynalazku: Pompa oraz sposób sterowania pompy, PL 239155, nie, inny dokument, 17-08-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Pneumatyczne urządzenie naprężające sieci trakcyjnej, Pat.237163, niezastosowany, inny dokument, 22-03-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Maciej Wieczorek, Włodzimierz Jefimowski, Anatolii Nikitenko, Nazwa wynalazku: Gniazdo, wtyczka, stacja ładowania oraz pakiet zasobników energii, PL 237164, nie, inny dokument, 10-11-2020, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): - Marek Bury (Bury & Bury Kancelaria Patentowa Sp. z o. o.), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Łukasz Kolimas, Krzysztof Bieńkowski, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Michał Birek, Łukasz Kozarek, Marek Piskała, Nazwa wynalazku: Elektromagnetyczne sterowalne źródło drgań mechanicznych, PL 239210, nie, inny dokument, 07-09-2021, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2021,
 • Magdalena Bartecka, Mariusz Kłos, Łukasz Rosłaniec, Nazwa wynalazku: Przekształtnik rezonansowy napięcia oraz zastosowanie tranzystora z heterozłączem, PAT.235121, niezastosowany, -, 10.02.2020, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Magdalena Bartecka (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2020,
 • Ryszard Kowalik, Wiesław Winiecki, Krzysztof Dowalla, Robert Łukaszewski, Augustyn Wójcik, Piotr Bilski, Łukasz Nogal, Nazwa wynalazku: Urządzenie do identyfikacji odbiorników w sieci zasilania oraz sposób do identyfikacji odbiorników w sieci zasilania, PAT.232306, niezastosowany, inny dokument, 28-06-2019, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Ryszard Kowalik (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019,
 • Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Wiesław Winiecki, Augustyn Wójcik, Robert Łukaszewski, Krzysztof Dowalla, Piotr bilski, Nazwa wynalazku: Urządzenie do detekcji zmian trybu pracy oraz identyfikacji odbiorników w sieci zasilania oraz sposób detekcji zmian trybu pracy oraz identyfikacji odbiorników w sieci zasilania, 232305, 1, brak, 28-06-2019, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki (Instytut Radioelektroniki i technik multimedialnych), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019,
 • Grzegorz Iwański, Nazwa wynalazku: Układ wytwarzania energii z prądnicą indukcyjną do zasilania obciążeń jednofazowych, 233976, niezastosowany, -, 31-12-2019, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Grzegorz Iwański (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019,
 • Grzegorz Iwański, Marcin Nikoniuk, Nazwa wynalazku: Układ wytwarzania energii elektrycznej wspomagany magazynem energii, 231481, nie, inny dokument, 23-04.2019, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Grzegorz Iwański (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: System zasilania samochodów elektrycznych, 231271, nie, inny dokument, 28-02-2019, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019,
 • Sebastian Słomiński, Nazwa wynalazku: Sposób pomiaru rozkładu luminancji, PAT.231114, 1, -, 18.09.2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Sebastian Słomiński (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019,
 • Rafał Krupiński, Nazwa wynalazku: Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do kształtowania rozkładu luminancji, 231873, 1, 3, 30-04-2019, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019,
 • Tadeusz Maciołek, Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Sieć trakcyjna górna skompensowana, 230963, niezastosowany, inny dokument, 31-01-2019, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Podstacja trakcyjna wielosystemowa, 231207, nie, inny dokument, 28.02.2019, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2019,
 • Włodzimierz Koczara, Nazwa wynalazku: Zintegrowany przeksztaltnikowy układ wytwarzania energii elektrycznej, PL 228281, niezastosowany, inny dokument, 30-03-2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Łukasz Kolimas, Marek Piskała, Kazimierz Zgliński, Stanisław Kulas, Nazwa wynalazku: Załącznik zwarciowy prądu stałego, PL 230088 B1, 1, Dokument nadania patentu przez UP RP, 28.09.2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Łukasz Kolimas, Marek Piskała, Kazimierz Zgliński, Stanisław Kulas, Nazwa wynalazku: Załącznik zwarciowy prądu przemiennego, PL 230087 B1, 1, Potwierdzenie nadania patentu przez UP RP, 28.09.2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Włodzimierz Koczara, Nazwa wynalazku: Układ wytwarzania napięcia przemiennego, PAT.229520, niezastosowany, Opis Patentowy Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, 16-03-2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Włodzimierz Koczara, Piotr Szulawski, Nazwa wynalazku: Układ wytwarzania energii elektrycznej z magazynem energii, PL 229518, niezastosowany, Opis Patentowy, prawa wyłącznego 2018-03-16, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Nazwa wynalazku: Układ przekształtnikowo-elektromaszynowy do wytwarzania energii, 228467, nie, inny dokument, 30-03-2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Grzegorz Iwański (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Układ odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego, Pat.228775, tak, 2. oświadczenie o uzyskaniu przez twórców z jednostki wynagrodzenia ze stosowania patentu, 30-05-2018, Wynalazek, technika, Miejsce wdrożenia: Polska. PKP Energetyka SA, Wynalazek został wdrożony: Tak, Rok wdrożenia: 2017, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, PKP Energetyka SA, 2018,
 • Maciej Dzieniakowski, Nazwa wynalazku: Układ falownika napięcia z obciążeniem rezonansowym, PAT.227650, niezastosowany, system Register Plus - wynalazki i wzory użytkowe, 25-07-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Maciej Dzieniakowski (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem, PL 227917, nie, inny dokument, 31-01-2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego, Pat.228774, zastosowany w kraju, 2. oświadczenie o uzyskaniu przez twórców z jednostki wynagrodzenia ze stosowania patentu, 30-05-2018, Wynalazek, technika, Miejsce wdrożenia: Polska PKP Energetyka SA, Wynalazek został wdrożony: Tak, Rok wdrożenia: 2017, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, PKP Energetyka SA, 2018,
 • Rafał Krupiński, Nazwa wynalazku: Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do stosowania tego sposobu, 225208, 2, tak, 2, 31-03-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Tak, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Ryszard Kowalik, Wiesław Winiecki, Marcin Januszewski, Łukasz Nogal, Robert Łukaszewski, Piotr Bilski, Augustyn Wójcik, Nazwa wynalazku: Sposób i urządzenie do identyfikacji źródła zakłóceń harmonicznych sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza spowodowane przez odbiorniki energii, Kraj zgłoszenia: POLSKA, 07.06.2016, P-417463, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż Wiesław Winiecki (Wydział EiTI PW), P-417463, NIE, 3, 12.03.2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Wiesław Winiecki (WEiTI PW), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Ryszard Kowalik, Wiesław Winiecki, Łukasz Nogal, Marcin Januszewski, Robert Łukaszewski, Piotr Bilski, Piotr Bobiński, Nazwa wynalazku: Sposób i urządzenie do identyfikacji odbiorników energii elektrycznej, P-417462, 1, 3, 12.03.2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Wiesław Winiecki (WEiTI PW), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Tadeusz Maciołek, Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Sieć trakcyjna szynowa dwubiegunowa, 230388, nie, inny dokument, 31-10-2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Naprężacz pneumatyczny sieci trakcyjnej, 230386, niezastosowany, inny dokument, 31-10-2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Naprężacz mieszkowy sieci trakcyjnej, 230387, nie, inny dokument, 31-10-2018, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018,
 • Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Nazwa wynalazku: Wielofazowa prądnica indukcyjna, z trójfazowymi sekcjami uzwojeń stojana, z dostępnymi zaciskami wirnika, 225985, niezastosowany, -, 30-06-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Grzegorz Iwański (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Piotr Kowalczyk, Dariusz Sawicki, Nazwa wynalazku: Urządzenie do sterowania komputera, P-402798, nie, inny dokument, 07-06-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Dariusz Sawicki (IETiSIP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Nazwa wynalazku: Układ przekształtnikowo-elektromaszynowy do wytwarzania energii, 227123, niezastosowany, -, 31-10-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Grzegorz Iwański (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Włodzimierz Koczara, Nazwa wynalazku: Układ prostownika sterowabego, PL 226131, niezastosowany, Świadectwo wydane przez Urząd Patentowy RP, 30.06.2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Łukasz Rosłaniec, Mariusz Kłos, Nazwa wynalazku: Układ dopasowujący sygnał pomiarowy z bipolarnego przekładnika elektronicznego prądowego/napięciowego wykorzystującego efekt Halla do unipolarnych przetworników analogowo-cyfrowych, 225189 nr patentu (PL402799-A1 zgłoszenie), nie, inny, 08-09-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Łukasz Rosłaniec (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Ślizgacz odbieraka prądu, 226612, niezastosowany, inny dokument, 31-08-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Rafał Krupiński, Nazwa wynalazku: Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do stosowania tego sposobu, 225208, 1, 3, 31.03.2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Skrzyżowanie sieci trakcyjnej górnej, zwłaszcza tramwajowej, 226132, niezastosowany, -, 30-06-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Włodzimierz Koczara, Tomasz Bałkowiec, Nazwa wynalazku: Prostownik sterowany, PL228952, niezastosowany, Opis patentowy udzielony przez UPRP, 11-12-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Maciej Dzieniakowski, Nazwa wynalazku: Method for adjusting frequency and output power of the LCL serial-parallel resonant system, powered from the voltage inverter, PAT 225891 B1, niezastosowany, ZRPat/3852/16, system Register Plus - wynalazki i wzory użytkowe Podstawowe dane bibliograficzne: PAT.225891, 2016-12-15, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Maciej Dzieniakowski (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2017,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Nazwa wynalazku: Zasilacz awaryjny dla sieci trakcyjnej, 223642, nie, brak, 31-08-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Krzysztof Rafał, Marek Jasiński, Nazwa wynalazku: Układ sterowania przekształtnikiem AC-DC-AC, 223775, 4, 3, 24-03-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Marek Jasiński (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Ślizgacz do odbieraka prądu pojazdów trakcyjnych, 221599, niezastosowany, -, 31-05-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Skrzyżowanie sieci trakcyjnej górnej, PL221602, niezastosowany, -, 31-05-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Sieć trakcyjna przestawna w bok, 223133, nie, inny dokument, 31-10-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Sieć trakcyjna przestawna do góry, 223148, nie, inny dokument, 31-10-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Sieć trakcyjna górna z linią nośną, 221600, niezastosowany, -, 31-05-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Sieć trakcyjna górna półskompensowana, 221601, niezastosowany, -, 31-05-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Naprężacz sprężynowy dla sieci trakcyjnej, 223522, nie, -, 31-10-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Naprężacz pneumatyczny dla sieci trakcyjnej, 223088, nie, -, 31-10-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Nazwa wynalazku: Modulator szerokości impulsów dla trójfazowego, trójpoziomowego przekształtnika napięcia z funkcją wyrównywania napięć na kondensatorach tworzących obwód wejściowy przekształtnika napięcia, PAT.224275, nie, brak, 20-05-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016,
 • Włodzimierz Koczara, Janusz Wiśniewski, Nazwa wynalazku: Układ zasilania maszyny indukcyjnej o nieregulowanej prędkości, 223160, -, 3, 21-12-2015, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015,
 • Piotr Szulawski, Włodzimierz Koczara, Janusz Wiśniewski, Nazwa wynalazku: Układ wytwarzania energii elektrycznej, PL 223277, -, 3, 27-10-2016, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015,
 • Marek Jasiński, Grzegorz Wrona, Szymon Piasecki, Nazwa wynalazku: Układ sterowania sieciowym przekształtnikiem AC-DC z dwukierunkowym przesyłem energii, PAT.226667, nie, 3, 13-03-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Marek Jasiński (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015,
 • Grzegorz Kamiński, Tomasz Wygonowski, Nazwa wynalazku: Sposób wykonania uzwojenia trójfazowego falistego zwłaszcza na potrzeby silnika synchronicznego liniowego, 221120, zastosowany w lab.maszyn elektrycznych pw. wa-wa, oswiadczenie UP pw, 09.03.2015, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr.inż Tomasz Wygonowski (ABB MOTORS 50%), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015,
 • Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Nazwa wynalazku: Sposób nieciągłej modulacji szerokości impulsów dla wielogałęziowego przekształtnika napięcia oraz modulator do stosowania tego sposobu, PAT.221893, niezastosowany, -, 07-07-2015, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015,
 • Grzegorz Kamiński, Paweł Góralski, Nazwa wynalazku: Przetwornik elektromechaniczny o ruchu złożonym, PAT.221768, zastosowany w kraju - model lab., zaświadczenie urzędu patentowego, 23-06-2015, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015,
 • Włodzimierz Koczara, Nazwa wynalazku: Układ wytwarzania napięcia stałego, PAT.228496, niezastosowany, Decyzja Urzędu Patentowego, 13-11-2017, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2014,
 • Roman Barlik, Jacek Rąbkowski, Nazwa wynalazku: Układ trójfazowego szeregowego falownika typu Z, 220409, 1, 3, 15-12-2014, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Roman Barlik (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2014,
 • Włodzimierz Koczara, Nazwa wynalazku: Uklad prostownika wielofazowego, PL 226131 B1, niezastosowany, Opis Patentowy Urzędu Patentowego RP, 30-06-2015, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2014,
 • Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Nazwa wynalazku: Sposób nieciągłej modulacji szerokości impulsów dla wielogałęziowego przekształtnika napięcia oraz modulator do stosowania tego sposobu, PAT.220349, nie, -, 23-12-2014, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2014,
 • Jerzy Matysik, Nazwa wynalazku: Sposób formowania sygnałów przejścia przez zero prądu w obwodach rezonansowych, 220292, 1, -, 19-12-2014, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Jerzy Matysik (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2014,
 • Tadeusz Maciołek, Nazwa wynalazku: Osłona izolacyjna elektrycznego przewodu zasilającego, PL218370, nie, -, 28-11-2014, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2014,
 • Józef Łastowiecki, Grzegorz Iwański, Włodzimierz Koczara, Filip Grecki, Nazwa wynalazku: Obwód magnetyczny do kompensacji przepływu magnetycznego wytworzonego przez prąd mierzony,, 214343, nie, nie, 31-07-2013, Wynalazek, technika, Wynalazek został wdrożony: Nie, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Grzegorz Iwański (ISEP), Podmiot przyznający patent: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2013,

I.3.2. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz innego podmiotu

 • Mats Hyttinen, Goran Brorsson, Marcin Szewczyk, Michał Łazarczyk, Paweł Dawidowski, Radosław Jeż, Wojciech Piasecki, Wynalazek został wdrożony nie, Modular Power Converter, EP3238333B1, ABB, epo.org, 29-05-2019, Prawa autorskie, sztuka, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2019,
 • Grzegorz Sarwas, Marcin Iwanowski, Arkadiusz Cacko, Michał Świercz, Wynalazek został wdrożony NIE, A method and a system for image feature point description, EP3113077A1, Lingaro Sp z oo, 3, 29-08-2018, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Adam Pawłowski (Europatent.pl), 2018,
 • Arkadiusz Kaszewski, Piotr Rumniak, Marek Michalczuk, Wynalazek został wdrożony NIE, Układ do wyrównywania napięć na kondensatorach prostownika aktywnego, 230357, S.A.M. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Patent, 31-10-2018, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): Krzysztof Czernek (S.A.M. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), 2018,
 • Goran Brorsson, Jiang Hongbo, Marcin Szewczyk, Mats Hyttinen, Michał Łazarczyk, Paweł Dawidowski, Radosław Jeż, Wojciech Piasecki, Wynalazek został wdrożony nie, Power Transmission Arrangement and Method for Operating a Power Transmission Arrangement, US10097002B2, ABB, epo.org, 09-10-2018, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2018,
 • Michał Czerwiński, Marcin Wesołowski, Wynalazek został wdrożony nie, Układ kontroli oraz regulacji temperatury w urządzeniu do oznaczania ciśnienia rozprężania węgli koksujących, 417332, Instytut Tele- i Radiotechniczny, 3, 04-12-2017, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Michał Czerwiński (INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY), 2018,
 • Marcin Szewczyk, Mariusz Stosur, Wojciech Piasecki, Magdalena Ostrogórska, Uwe Riechert, Wynalazek został wdrożony nie, Method and system for suppressing very fast transients, EP2733808B1, ABB, epo.org, 10-05-2017, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2017,
 • Helge Kolstad, Jan Wiik, Mats Hyttinen, Tor-Eivind Moen, Wojciech Piasecki, Marcin Szewczyk, Wynalazek został wdrożony nie, A Power Transmission And Distribution System Supplying A Plurality Of Subsea Loads, EP2824822B1, ABB, epo.org, 03-05-2017, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2017,
 • Marcin Szewczyk, Mariusz Stosur, Wojciech Piasecki, Uwe Riechert, Jadran Kostovic, Wynalazek został wdrożony NIE, A method for controlling arc ignition in the intercontact break of a disconnector during the operation of opening and closing the disconnector, EP2731213B1, ABB, epo.org, 03.02.2016, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2016,
 • Magdalena Ostrogórska, Filip Grecki, Marcin Szewczyk, Wojciech Piasecki, Przemysław Balcerek, Marek Fulczyk, Wynalazek został wdrożony nie, Device for measuring the direct component of alternating current - US patent, US9279836B2, ABB, epo.org, 08-03-2016, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2016,
 • Paweł Dawidowski, Marcin Szewczyk, Wojciech Piasecki, Tor-Eivind Moen, Jan Wiik, Wynalazek został wdrożony nie, A subsea system with ride-through protection, EP2744062B1, ABB, epo.org, 21-10-2015, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2015,
 • Zbigniew Goryca, Mariusz Malinowski, Artur Pakosz, Wynalazek został wdrożony NIE, Wielobiegunowa maszyna z magnesami trwałymi o zredukowanym momencie zaczepowym, PAT.218930, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, strona internetowa UP, 05-06-2014, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (ISEP), 2014,
 • Magdalena Ostrogórska, Filip Grecki, Marcin Szewczyk, Wojciech Piasecki, Przemysław Balcerek, Marek Fulczyk, Wynalazek został wdrożony nie, Device for measuring the direct component of alternating current, EP2690450B1, ABB, epo.org, 09-07-2014, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2014,
 • Marcin Szewczyk, Mariusz Stosur, Wojciech Piasecki, Wynalazek został wdrożony nie, Method and protective layer to suppress high frequency overvoltage, PL224090B1, ABB, ego.org, 29.09.2014, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2014,
 • Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Manuel da Ponte, Piotr Podkowa, Wynalazek został wdrożony tak, Power system for supporting telecommunication system located in remote area, has control system which controls flow of energy from generator to DC link, and flow of energy from output converter to load, WO2012116378-A3, TESUCO SERVICES PTY LTD, inny dokument, 21-03-2013, Wynalazek, technika, Miejsce wdrożenia: RPA, Rok wdrożenia: 2013, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak (ISEP), 2013,
 • Wojciech Żagan, Piotr Kaźmierczak, Wojciech Moćko, Wynalazek został wdrożony nie, Sposób i układ do pomiaru luminancji powierzchni, 210338, Instytut Transportu Samochodowego, 3 (inny dokument), 31-01-2012, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), 2012,
 • Roman Barlik, Mieczysław Nowak, Wynalazek został wdrożony NIE, Układ falownika prądu i sposób sterowania falownika prądu, PL 206001 B1, Roman Barlik, Mieczysław Nowak, opis patentowy, 30-06-2010, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Roman Barlik (ISEP), 2010,
 • Wojciech Żagan, Tomasz Targosiński, Leszek Turek, Wynalazek został wdrożony Nie, Uklad ściemniający światła hamowania pojazdu, 203095, Instytut Transportu Samochodowego, Inny dokument, 31-08-2009, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), 2009,
 • Wojciech Żagan, Leszek Turek, Tomasz Targosiński, Wynalazek został wdrożony Nie, Układ regulacji luminancji lampy sygnalowej pojazdu, 202892, Instytut Transportu Samochodowego, Inny dokument, 31-08-2009, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (IE), 2009,

I.3.3. Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy

 • Rafał Krupiński, NIE, 16-08-2022, ElumCal, 2, R.341171, Znak towarowy, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), 2021,
 • Rafał Krupiński, TAK, 27-07-2020, FloodLum, 2, 329116, Znak towarowy, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), 2020,

I.3.4. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym RP lub za granicą przez WE PW

 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Włodzimierz Jefimowski, Anatolii Nikitenko, Zbigniew Drążek, Marcin Steczek, Układ aparatów w rozdzielni prądu stałego, Kraj zgłoszenia: Polska, 26-07-2022, P.441841, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2022,
 • Marcin Steczek, Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Włodzimierz Jefimowski, System zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego, Kraj zgłoszenia: Polska, 30-03-2022, P.440799, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2022,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Włodzimierz Jefimowski, Marcin Steczek, Anatolii Nikitenko, Ogranicznik napięcia w sieci powrotnej trakcji elektrycznej, Kraj zgłoszenia: Polska, 13-09-2022, P.442262, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2022,
 • Tadeusz Maciołek, Andrzej Kochański, Adam Szeląg, Marcin Steczek, Urządzenie do wytwarzania stopów metali, Kraj zgłoszenia: Polska, 19-11-2021, P.439576, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2021,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Łukasz Kozarek, Karol Gołota, Monika Chruściak, Tomasz Chruściak, Urządzenie do przywracania komunikacji elektrycznej pomiędzy mięśniami, Kraj zgłoszenia: Polska, 29.10.2021, P.439353, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 2021,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Łukasz Kozarek, Konstrukcja urządzenia do pomiaru rezystywności gruntu, Kraj zgłoszenia: Polska, 26.03.2021, P.437401, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 2021,
 • Wojciech Żagan, Dariusz Czyżewski, Urządzenie do pomiaru natężenia oświetlenia na wirtualnej płaszczyźnie, Kraj zgłoszenia: Polska, 28-07-2020, P. 434833, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Dariusz Czyżewski (IE), 2020,
 • Rafał Krupiński, Sebastian Słomiński, Sposób wyznaczania widmowych właściwości refleksyjnych materiałów i urządzenie do wyznaczania widmowych właściwości refleksyjnych materiałów, Kraj zgłoszenia: Polska, 13-08-2020, P.434959, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), 2020,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Krzysztof Bieńkowski, Łukasz Kozarek, Karol Birek, Reluktancyjny mechanizm udarowy ze stabilizacją drgań, Kraj zgłoszenia: Polska, 20.07.2020, WP090/2019, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 2020,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Mirosław Lewandowski, Marcin Steczek, Włodzimierz Jefimowski, Anatolii Nikitenko, Maciej Wieczorek, Przyczepa akumulatorowa, Kraj zgłoszenia: Polska, 07-10-2020, P.435604, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2020,
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Krzysztof Bieńkowski, Łukasz Kozarek, Karol Birek, Mufa elektrotechniczna, Kraj zgłoszenia: Polska, 20.05.2020, P.434020, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 2020,
 • Rafał Krupiński, ELumCal, Kraj zgłoszenia: Polska, 17-11-2020, Z.520991, Znak towarowy, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), 2020,
 • Tomasz Gajowik, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Uzwojenie oraz sposób wykonania uzwojenia, Kraj zgłoszenia: Polska, 05-03-2019, P.429148, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Marek Bury (Bury and Bury kancelria patentowa Sp. z o. o.), 2019,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Mirosław Lewandowski, Urządzenie naprężające do sieci trakcyjnej, Kraj zgłoszenia: Polska, 18-01-2019, P-428612, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2019,
 • Rafał Krupiński, Sebastian Słomiński, Urządzenie do pomiaru luminacji i natężenia oświetlenia oraz sposób pomiaru luminacji i natężenia oświetlenia, Kraj zgłoszenia: Polska, 27-06-2019, P.430385, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), 2019,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Układ prostownikowy do odladzania sieci trakcyjnych prądu stałego linii dwutorowej, Kraj zgłoszenia: Polska, 26-07-2019, P-430726, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2019,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przełącznikiem, Kraj zgłoszenia: Polska, 28-06-2019, P430430, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2019,
 • Adam Milczarek, Michał Główczyk, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Sposób regulacji napięcia hybrydowego magazynu energii i hybrydowy magazyn energii, Kraj zgłoszenia: Polska, 17-10-2019, P15317PL00/WP/48/19, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Adam Milczarek (ISEP), 2019,
 • Adam Milczarek, Mariusz Michna, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Sposób identyfikacji typu obciążenia przekształtnika, Kraj zgłoszenia: Polska, 10-01-2019, P.428536, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Marek Bury (Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o. o.), 2019,
 • Łukasz Kolimas, Krzysztof Bieńkowski, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Karol Birek, Łukasz Kozarek, Programowalny wyzwalacz elektormagnetyczny dwustronny z mechaniczną i elektryczną sygnalizacją wyzwalania, Kraj zgłoszenia: Polska, 21.10.2019, P15316PL00/WP/43/19, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 2019,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Pneumatyczne urządzenie naprężające sieci trakcyjnej, Kraj zgłoszenia: Polska, 10-02-2019, P.428860, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2019,
 • Łukasz Kolimas, Krzysztof Bieńkowski, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Łukasz Kozarek, Karol Birek, Konstrukcja i sposób sterowania mikropompą magnetomotoryczną, Kraj zgłoszenia: Polska, 16-08-2019, P.430873, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 2019,
 • Maciej Wieczorek, Włodzimierz Jefimowski, Anatolii Nikitenko, Gniazdo, wtyczka, stacja ładowania, pakiet zasobników energii oraz pojazd, Kraj zgłoszenia: Polska, 21-02-2019, P15288PL00/WP/40/2018, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr.inż Marek Bury (Bury & Bury Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.), 2019,
 • Rafał Krupiński, FloodLum, Kraj zgłoszenia: Polska, 07-03-2019, 496833, Znak towarowy, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), 2019,
 • Łukasz Kolimas, Krzysztof Bieńkowski, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Karol Birek, Łukasz Kozarek, Marek Piskała, Elektromagnetyczne sterowalne źródło drgań mechanicznych, Kraj zgłoszenia: Polska, 08-08-2019, P.430818, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 2019,
 • Wiesław Winiecki, Ryszard Kowalik, Augustyn Wójcik, Robert Łukaszewski, Krzysztof Dowalla, Piotr Bilski, Marcin Januszewski, Urządzenie do detekcji zmian trybu pracy oraz identyfikacji odbiorników w sieci zasilania oraz sposób detekcji zmian trybu pracy oraz identyfikacji odbiorników w sieci zasilania, Kraj zgłoszenia: Polska, 17-05-2018, P.425576, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż Wiesław Winiecki (WEiTI), 2018,
 • Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Układ przekształtnika oraz sposób sterowania pracą przekształtnika, Kraj zgłoszenia: Polska, 2018-01-31, P15243PL00/WP/40/1/2018, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż Marek Bury (Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o. o.), 2018,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem dodawczym, Kraj zgłoszenia: Polska, 07-01-2018, P.424221, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2018,
 • Magdalena Bartecka, Mariusz Kłos, Łukasz Rosłaniec, Przekształtnik rezonansowy napięcia oraz zastosowanie tranzystora z heterozłączem, Kraj zgłoszenia: Polska, 23.07.2018, P.426386, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Magdalena Bartecka (IE), 2018,
 • Rafał Krupiński, Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do kształtowania rozkładu luminancji, Kraj zgłoszenia: Polska, 01.06.2017, P421769, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), 2017,
 • Tadeusz Maciołek, Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg, Sieć trakcyjna górna skompensowana, Kraj zgłoszenia: Polska, 19-02-2017, P-420586, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2017,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Podstacja trakcyjna wielosystemowa, Kraj zgłoszenia: Polska, 28-02-2017, P-420679, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2017,
 • Łukasz Kolimas, Marek Piskała, Kazimierz Zgliński, Stanisław Kulas, Załącznik zwarciowy prądu stałego, Kraj zgłoszenia: Poslka, 26.08.2016, P418476, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 2016,
 • Łukasz Kolimas, Marek Piskała, Kazimierz Zgliński, Stanisław Kulas, Załącznik zwarciowy prądu przemiennego na napięcie probiercze 25kV, Kraj zgłoszenia: Polska, 26.08.2016, P418475, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Łukasz Kolimas (IE), 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, System zasilania samochodów elektrycznych, Kraj zgłoszenia: Polska, 03-08-2016, P-418194, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2016,
 • Radosław Kot, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, Sposób wyszukiwania globalnego punktu mocy szczytowej elektrowni fotowoltaicznej i urządzenie do stosowania tego sposobu, Kraj zgłoszenia: Polska, 16-12-2016, P.419852, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr inż. Krystyna Lewińska (Zespół Rzeczników Patentowych przy Politechnice Warszawskiej S.C.), 2016,
 • Ryszard Kowalik, Wiesław Winiecki, Łukasz Nogal, Marcin Januszewski, Robert Łukaszewski, Piotr Bilski, Augustyn Wójcik, Sposób i urządzenie do identyfikacji źródła zakłóceń harmonicznych sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza spowodowane przez odbiorniki energii, Kraj zgłoszenia: POLSKA, 07.06.2016, P-417463, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż Wiesław Winiecki (Wydział EiTI PW), 2016,
 • Ryszard Kowalik, Wiesław Winiecki, Łukasz Nogal, Marcin Januszewski, Robert Łukaszewski, Piotr Bilski, Piotr Bobiński, Sposób i urządzenie do identyfikacji odbiorników energii elektrycznej, Kraj zgłoszenia: POLSKA, 07.06.2016, P-417462, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż Wiesław Winiecki (Wydział EiTI PW), 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg, Sieć trakcyjna szynowa dwubiegunowa, Kraj zgłoszenia: Polska, 30-08-2016, P-418498, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Naprężacz pneumatyczny sieci trakcyjnej, Kraj zgłoszenia: Polska, 29-06-2016, P-417767, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Naprężacz mieszkowy sieci trakcyjnej, Kraj zgłoszenia: Polska, 29-06-2016, P-417768, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2016,
 • Adam Ruszczyk, Marcin Szewczyk, Michał Łazarczyk, Radosław Jeż, Wojciech Piasecki, Converter arrangement, Kraj zgłoszenia: EP,WO, 10-11-2016, WO2016177399A1, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2016,
 • Tadeusz Maciołek, Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego z przekształtnikiem, Kraj zgłoszenia: Polska, 05-09-2015, PL413839, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2015,
 • Wojciech Piasecki, Marcin Szewczyk, Radosław Nalepa, James Brice, A modular subsea power distribution system, Kraj zgłoszenia: WO, 25-06-2015, WO2015090502A1, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2015,
 • Tadeusz Maciołek, Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego, Kraj zgłoszenia: Polska, 18-08-2014, P-409200, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2014,
 • Tadeusz Maciołek, Układ do odladzania sieci trakcyjnej prądu stałego, Kraj zgłoszenia: Polska, 18-08-2014, P-409201, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2014,
 • Maciej Dzieniakowski, Sposób regulacji częstotliwości i mocy wyjściowej rezonansowego układu szeregowo-równoległego LCL zasilanego z falownika napięcia, Kraj zgłoszenia: Polska, 12-08-2014, P.409163, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Maciej Dzieniakowski (ISEP), 2014,
 • Sebastian Słomiński, Sposób pomiaru rozkładu luminancji i układ do pomiaru rozkładu luminancji, Kraj zgłoszenia: Polska, 15-07-2014, P-408870, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Sebastian Słomiński (IE), 2014,
 • Rafał Krupiński, Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do stosowania tego sposobu, Kraj zgłoszenia: Polska, 15.07.2014, P-408869, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Rafał Krupiński (IE), 2014,
 • Tadeusz Maciołek, Skrzyżowanie sieci trakcyjnej górnej, zwłaszcza tramwajowej, Kraj zgłoszenia: Polska, 11-03-2014, P-407491, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2014,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Zasilacz awaryjny dla sieci trakcyjnej, Kraj zgłoszenia: Polska, 25-06-2013, P-404444, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2013,
 • Piotr Kowalczyk, Dariusz Sawicki, Urządzenie do sterowania komputera, Kraj zgłoszenia: Polska, 15-02-2013, P-402798, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Dariusz Sawicki (IETiSIP), 2013,
 • Tadeusz Maciołek, Sieć trakcyjna przestawna w bok, Kraj zgłoszenia: Polska, 08-01-2013, P-402390, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2013,
 • Wojciech Piasecki, Marcin Szewczyk, Mariusz Stosur, Radosław Nalepa, Jan Wiik, Eiril Bjornstad, nie, Kraj zgłoszenia: EP, 27-11-2013, EP2666956A1, Prawa autorskie, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): mgr Krystyna Chochorowska-Winiarska (ABB), 2013,
 • Tadeusz Maciołek, Naprężacz sprężynowy dla sieci trakcyjnej, Kraj zgłoszenia: Polska, 19-02-2013, P-402830, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2013,
 • Tadeusz Maciołek, Naprężacz pneumatyczny dla sieci trakcyjnej, Kraj zgłoszenia: Polska, 27-05-2013, P-404075, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2013,
 • Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Modulator szerokości impulsów dla trójfazowego trójpoziomowego przekształtnika napięcia z funkcją wyrównywania napięć na kondensatorach tworzących obwód wejściowy przekształtnika napięcia, Kraj zgłoszenia: Polska, 01-07-2013, P.404533, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski (ISEP), 2013,
 • Zbigniew Goryca, Mariusz Malinowski, Artur Pakosz, Wielobiegunowa prądnica do elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu i małym momencie zaczepowym, Kraj zgłoszenia: Polska, 24-01-2012, P.397885, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (ISEP), 2012,
 • Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara, Układ zasilania maszyny indukcyjnej o nieregulowanej prędkości, Kraj zgłoszenia: Polska, 02-10-2012, P.401018, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Janusz Wiśniewski (ISEP), 2012,
 • Włodzimierz Koczara, Piotr Szulawski, Janusz Wiśniewski, Układ wytwarzania energii elektrycznej, Kraj zgłoszenia: Polska, 20-07-2012, P.400080, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara (ISEP), 2012,
 • Marek Jasiński, Krzysztof Rafał, Układ sterowania przekształtnikiem AC-DC-AC, Kraj zgłoszenia: Polska, 21-11-2012, P.401702, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Marek Jasiński (ISEP), 2012,
 • Tadeusz Maciołek, Ślizgacz odbieraka prądu, Kraj zgłoszenia: Polska, 7-11-2012, P-401495, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2012,
 • Grzegorz Kamiński, Tomasz Wygonowski, Sposób wykonania uzwojenia trójfazowego falistego zwłaszcza na potrzeby silnika synchronicznego liniowego, Kraj zgłoszenia: Polska, 14-02-2012, P-398109, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński (ISEP), 2012,
 • Tadeusz Maciołek, Sieć trakcyjna przestawna do góry, Kraj zgłoszenia: Polska, 19-12-2012, P-402136, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2012,
 • Grzegorz Kamiński, Paweł Góralski, Przetwornik elektromechaniczny o ruchu złożonym, Kraj zgłoszenia: Polska, 16-03-2012, P-398483, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński (ISEP), 2012,
 • Andrzej Michalski, Bogdan Dziadak, Łukasz Makowski, Jarosław Molenda, Jan Wiejak, A. Zbrowski, Michał Cież, Pływająca platforma do kompleksowego monitorowania warunków środowiska, Kraj zgłoszenia: Polska, 01-01-2012, P401708, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski (IETiSIP), 2012,
 • Maciej Dzieniakowski, Układ falownika napięcia do zasilania obciążeń rezonansowych, Kraj zgłoszenia: Polska, 14-04-2011, P.394562, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Maciej Dzieniakowski (ISEP), 2011,
 • Tadeusz Maciołek, Ślizgacz do odbieraka prądu pojazdów trakcyjnych, Kraj zgłoszenia: Polska, 29-08-2011, PL396127, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2011,
 • Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Sposób nieciągłej modulacji szerokości impulsów dla wielogałęziowego przekształtnika napięcia oraz modulator do stosowania tego sposobu, Kraj zgłoszenia: Polska, 17-02-2011, P.393952, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski (ISEP), 2011,
 • Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Sposób nieciągłej modulacji szerokości impulsów dla wielogałęziowego przekształtnika napięcia oraz modulator do stosowania tego sposobu, Kraj zgłoszenia: Polska, 28-06-2011, P.395453, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski (ISEP), 2011,
 • Jerzy Matysik, Sposób formowania sygnałów przejścia przez zero prądu w obwodach rezonansowych, Kraj zgłoszenia: Polska, 25-01-2011, P.393728, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Jerzy Matysik (ISEP), 2011,
 • Tadeusz Maciołek, Skrzyżowanie sieci trakcyjnej górnej, Kraj zgłoszenia: Polska, 29-08-2011, PL396123, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2011,
 • Tadeusz Maciołek, Sieć trakcyjna górna z lina nośną, Kraj zgłoszenia: Polska, 29-08-2011, PL396126, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2011,
 • Tadeusz Maciołek, Sieć trakcyjna górna półskompensowana, Kraj zgłoszenia: Polska, 28-08-2011, PL396124, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2011,
 • Zbigniew Goryca, Mariusz Malinowski, Wolnoobrotowa prądnica do elektrowni wiatrowej, Kraj zgłoszenia: Polska, 08-09-2010, P.392342, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (ISEP), 2010,
 • Jacek Rąbkowski, Roman Barlik, Układ trójfazowego szeregowego falownika typu Z, Kraj zgłoszenia: Polska, 18-02-2010, P.390485, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Jacek Rąbkowski (ISEP), 2010,

(stary) I.3.1. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP lub udzielony za granicą na rzecz WE PW

 • Tadeusz Maciołek, Wynalazek został wdrożony NIE, Ślizgacz do odbieraka prądu, P-383175, 1, 3, 18/12/2012, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Tadeusz Maciołek (IE), 2012,
 • Mariusz Malinowski, Marian Kaźmierkowski, Wynalazek został wdrożony TAK, Układ bezpośredniego sterowania mocą prostownika PWM, PL 210110 B1, 2, 3, 30-12-2011, Wynalazek, technika, Miejsce wdrożenia: TWERD, Rok wdrożenia: 2012, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (ISEP), 2011,
 • Jacek Rąbkowski, Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Wynalazek został wdrożony NIE, Układ jedno-lub trójfazowego dwukierunkowego falownika typu Z oraz sposób sterowania łącznikami jedno-lub trójfazowego dwukierunkowego falownika typu Z, PL 210129 B1, 4, 3, 30-12-2011, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Jacek Rąbkowski (ISEP), 2011,
 • Sławomir Zalewski, Dariusz Czyżewski, Wynalazek został wdrożony NIE, Układ optyczny dioda elektroluminescencyjna-odbłyśnik, 209121, niezastosowany, inny dokument, 21-01-2011, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Sławomir Zalewski (IE), 2011,
 • Włodzimierz Przyborowski, Hańczewski Paweł, Wynalazek został wdrożony NIE, Synchroniczna maszyna elektryczna, 204722, 1, 3, 26-02-2010, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Włodzimierz Przyborowski (ISEP), 2010,
 • Sławomir Zalewski, Wynalazek został wdrożony NIE, Układ mocowania i zasilania diody elektroluminescencyjnej w oprawie oświetleniowej z kloszem, 208215, niezastosowany, inny dokument, 05-11-2010, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Sławomir Zalewski (IE), 2010,
 • Jacek Rąbkowski, Mieczysław Nowak, Roman Barlik, Matulka Jarosław, Wynalazek został wdrożony NIE, Układ trójfazowego, trójpoziomowego rozszerzonego falownika napięcia i sposób sterowania trójfazowego, trójpoziomowego rozszerzonego falownika napięcia, PL 206355 B1, niezastosowany, opis patentowy, 30-07-2010, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr hab. inż. Jacek Rąbkowski (ISEP), 2010,
 • Grzegorz Kamiński, Andrzej Pochanke, Adam Biernat, Włodzimierz Przyborowski, Jan Szczypior, Paweł Staszewski, Andrzej Smak, Bogdan Bucki, Wojciech Urbański, Wynalazek został wdrożony NIE, Bezszczotkowa maszyna elektryczna, 205455, 1, 3, 30-04-2010, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński (ISEP), 2010,
 • Stefan Filipowicz, Stefan Filipowicz, Andrzej Cichocki, Andrzej Cichocki, Jan Sikora, Wynalazek został wdrożony NIE, Fantom symulujący rozkład pola elektrycznego w obiekcie badanym metodą elektroencefalografii, 201996, 1, 3, 29-05-2009, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): prof. dr hab. inż. Stefan Filipowicz (IETiSIP), 2009,
 • Mieczysław Nowak, Roman Barlik, inz. Matulka Jarosław, Wynalazek został wdrożony NIE, Sposób i układ do zmniejszania lub eliminacji harmonicznych prądu w obwodzie wejściowym filtra indukcyjno - pojemnościowego współpracującego z przekształtnikiem prądowym, zasilanym ze źródła napięcia przemiennego, zwłaszcza o dużej zawartości harmonicznych, PL 203011 B1, niezastosowany, opis patentowy, 31-08-2009, Wynalazek, technika, Osoba zgłaszająca (uprawniona): dr inż. Mieczysław Nowak (ISEP), 2009,

For changes of the content of this page please contact: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).