Student reasearch groups


Sebastian Bąba

KN_ADek_logo_200x200.png

01. Koło Naukowe ADek

Information about scientific circle:

Koło Naukowe ADek

Scientific tutor: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
WWW Web page: https://www.adek.pw.edu.pl/;
E-mail: kn.adek.kontakt@gmail.com

WUThrust-logo-200x200.png

02. Koło Naukowe WUThrust

Information about scientific circle:

WUThrust is an interdisciplinary team formed by students from the Warsaw University of Technology. We have specialists with a wide range of knowledge and experience, which allows the science club members to develop their practical skills. Our mission is to create a space for students, in which they can develop their scientific interests and gain practical experience.
Since 2017, our science club has been thriving, taking part in various competitions and winning numerous awards. In 2018, we started participating regularly in the academic competition 'Droniada', where we have repeatedly reached the podium in various competitions.
We are currently working on building two unmanned aerial vehicles: a quadrocopter and an airframe, equipped with cameras and a ground object recognition system. Our plan is to further develop the projects and compete in more and more competitions.

Scientific tutor: dr inż. Tomasz Winek
WWW Web page: https://wuthrust.com/
E-mail: WUThrust@pw.edu.pl

03. Koło Naukowe Automatyków „Automat”

Information about scientific circle:

Koło Naukowe Automatyków „Automat”

Scientific tutor: dr inż. Remigiusz Olesiński
WWW Web page: http://kna.ee.pw.edu.pl/
E-mail: remigiusz.olesinski@ee.pw.edu.pl; knaautomat@gmail.com

04. Koło Naukowe Błysk

Information about scientific circle:

Koło Naukowe Błysk

Scientific tutor: dr inż Rafał Krupiński
E-mail: rafal.krupinski@ien.pw.edu.pl; blysk@googlegroups.com

elektra.jpg

05. Koło Naukowe Elektra

Information about scientific circle:

Most recent info You can find here: https://pl-pl.facebook.com/elektrakolo/

Scientific tutor: prof dr hab. inż. Jan Sroka, dr hab. inż. Piotr Biczel
WWW Web page: https://pl-pl.facebook.com/elektrakolo/
E-mail: kn.elektra@pw.edu.pl

logo koła ISEC 200dpi.jpg

06. Koło Naukowe Intelligent Systems of Energy Conversion (ISEC)

Information about scientific circle:

Koło Naukowe Intelligent Systems of Energy Conversion (ISEC)

Scientific tutor: dr inż. Bartłomiej Kamiński; dr inż. Grzegorz Iwański; dr inż. Bartłomiej Ufnalski
E-mail: kaminskb@isep.pe.edu.pl; iwanskig@isep.pw.edu.pl; ufnalskb@isep.pw.edu.pl

07. Koło Naukowe Robotów Mobilnych RAR

Information about scientific circle:

Koło Naukowe Robotów Mobilnych RAR

Scientific tutor: dr inż. Krzysztof Bieńkowski
E-mail: krm.ee.pw@gmail.com

logo_kolo_EE.JPG

08. Koło Naukowe "Sieci Elektroenergetyczne"

Information about scientific circle:

Koło "Sieci Elektroenergetyczne" istnieje przy Instytucie Elektroenergetyki, Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych.

Scientific tutor: prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki
E-mail: jerzy.marzecki@ee.pw.edu.pl; kn.sieci.ee@gmail.com

knsiblogo.jpg

09. Koło Naukowe Systemy Inteligentnych Budynków

Information about scientific circle:

Koło Naukowe Systemy Inteligentnych Budynków

Scientific tutor: doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk
WWW Web page: https://www.facebook.com/kolonaukowesib
E-mail: krzysztof.duszczyk@ee.pw.edu.pl; knsib.pw@gmail.com

.net.jpg

10. Studenckie Koło Naukowe Informatyków-Elektryków Grupa .net PW

Information about scientific circle:

Studenckie Koło Naukowe Informatyków-Elektryków

Scientific tutor: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
E-mail: wlodzimierz.dabrowski@ee.pw.edu.pl michal.checinski@outlook.com

11. Studenckie Koło Naukowe Trakcji Elektrycznej

Information about scientific circle:

Studenckie Koło Naukowe Trakcji Elektrycznej

Scientific tutor: prof. nzw. dr hab. inż. Adam Szeląg
E-mail: adam.szelag@ee.pw.edu.pl

logo_kn_faza.jpg

12. Studenckie Koło Naukowe Wysokich Napięć „Faza”

Information about scientific circle:

Koło zostało założone z inicjatywy studentów czwartego roku, WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO specjalności TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Bolesław Kuca, pracownik Zakładu Wysokich Napięć.

Na początku maja 2002 roku złożyliśmy w Biurze Rektora podanie o rejestrację naszej organizacji, wraz z imienną listą członków. Pod koniec czerwca tego samego roku otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie rejestracji i zezwolenie na działalność.

Główną dziedziną, którą postanowiliśmy się zainteresować od strony badawczej jest ochrona przeciwzakłóceniowa i przepięciowa.

Scientific tutor: dr inż. Bolesław Kuca
WWW Web page: http://www.faza.pw.edu.pl/
E-mail: kn-faza@googlegroups.com

sep.jpg

13. Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 231 (SEP)

Information about scientific circle:

Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)

Scientific tutor: doc. dr inż. Wiesław Brociek
WWW Web page: http://www.ee.pw.edu.pl/sep/
E-mail: brociek@iem.pw.edu.pl


For changes of the content of this page please contact: Przestawiciel Samorządu (wrs-ee@samorzad.pw.edu.pl).