Applied Computer Science


Wydział Elektryczny prowadzi studia I i II stopnia na kierunku Informatyka od 1998 roku. W 2013 otrzymał prawa do doktoryzowania w dyscyplinie Informatyka i od tego roku prowadzi  wszystkie trzy stopnie studiów na tym kierunku.

W roku 2018 został uznany, według rankingu tygodnika Perspektywy, trzecim najlepszym wydziałem wśród uczelni technicznych w Polsce kształcącym na kierunku Informatyka.

W roku 2019 kierunek Informatyka na Wydziale elektrycznym zmienił nazwę  na Informatyka Stosowana. Zmiana nazwy podkreśla, że kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne umiejętności informatyczne, a nie koncentruje się na rozwiązywaniu teoretycznych problemów informatyki.

Studia I stopnia

Program studiów I stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana zapewnia studentom uzyskanie ogólnych kompetencji inżynierskich w zakresie: analizy matematycznej i algebry, metod numerycznych, teorii mnogości i matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki, podstawowych działów fizyki, przedsiębiorczości i zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej. Kompetencje kierunkowe są uzyskiwane w ramach modułów kształcenia obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnej informatyki zarówno od strony sprzętowej (architektura systemów i sieci komputerowych) jak i programowej, w tym modelowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie internetowe itp. Omawiane są również zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach komputerowych oraz zarządzania projektami informatycznymi.

Poza teorią, student podczas zajęć laboratoryjnych i projektowych rozwija praktyczne umiejętności z zakresu programowania obiektowego i internetowego, modelowania oprogramowania, zarządzania infrastrukturą sieciową. Dodatkowo duży nacisk kładziony jest na umiejętności pracy w grupie oraz zapoznanie studentów z różnymi metodykami zarządzania pracą w zespole.

Część projektów w toku studiów jest prowadzona we współpracy z firmami informatycznymi. W trakcie studiów studenci mogą, obok wyboru specjalności, wybierać przedmioty z oferty przedmiotów obieralnych kształtując tym samym swoją ścieżkę rozwoju dopasowaną do zainteresowań.

Studia I stopnia są podzielone na dwa etapy:

  • etap I (semestry 1-4) daje studentom podstawową wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, metody numeryczne, itd.) oraz podstawowych przedmiotów informatycznych (języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami informatycznymi, bazy danych, sieci komputerowe, architektura systemów komputerowych itd.)
  • etap II (semestry 5-7) daje studentom możliwość pogłębienia zainteresowań zgodnie z wybraną specjalnością oraz jest czasem na wykonanie pracy dyplomowej.

Aktualne programy studiów inżynierskich stacjonarnych:

Aktualne programy studiów inżynierskich niestacjonarnych:

Programy studiów znajdują się na stronie platformy OKNO.


Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia mają na celu rozszerzenie wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów oraz przygotować studenta do rozwiązywania problemów o charakterze badawczym i naukowym.

Podczas pierwszego semestru studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu sztucznych sieci neuronowych,  uczenia maszynowego, zaawansowanej analizy danych, budowy kompilatorów, metod matematycznych stosowanych we współczesnej inżynierii oprogramowania itp. Dodatkowo biorą udział w przedmiotach wprowadzających do czterech dostępnych specjalizacji: Inżynierii Oprogramowania, Inżynierii Danych, Informatyki w Inżynierii Biomedycznej oraz Cyberbezpieczeństwa.

Drugi semestr to rozwijanie pasji w wybranej specjalizacji oraz udział w zespołowym projekcie badawczym pod opieką mentora. Projekt badawczy kończy się publikacją naukową współautorstwa studenta będącą nie tylko wstępem do możliwej dalszej działalności naukowej, ale także dobrym wpisem do CV absolwenta. Ostatni semestr skupia się na pracy magisterskiej oraz przedmiotach obieralnych wybranych przez studenta, poszerzających jego wiedzę z wybranej specjalizacji lub wiedzy ogólnej.


Aktualne programy studiów magisterskich stacjonarnych:

Aktualne programy studiów magisterskich niestacjonarnych:

Programy studiów znajdują się na stronie platformy OKNO.

Specjalności

Na Wydziale Elektrycznym studenci mogą studiować Informatykę na następujących specjalnościach:

→ Na studiach stacjonarnych I stopnia:

→ Na studiach stacjonarnych II stopnia:

  • Inżynieria oprogramowania (program studiów),
  • Inżynieria danych (program w opracowaniu),
  • Cyberbezpieczeństwo (program w opracowaniu),
  • Informatyka w inżynierii biomedycznej (program studiów).

→ Na studiach niestacjonarnych I stopnia:

  • Informatyka stosowana,

→ Na studiach niestacjonarnych II stopnia

  • Inżynieria oprogramowania,
  • Informatyka w biznesie.

Wydział prowadzi też studia podyplomowe na kierunku Informatyka Stosowana.

Inżynieria Oprogramowania

Student specjalności Inżynieria Oprogramowania zdobywa praktyczną wiedzę na temat języków programowania, narzędzi wytwarzania oprogramowania oraz metod zarządzania pracą zespołu, poznaje tajniki całego procesu wytwarzania oprogramowania od potrzeby biznesowej  przez analizę, identyfikację i opis wymagań, implementacje, testowanie aż po wdrożenie systemu. Nabywa umiejętności pracy w zespole programistycznym, zarządzania projektami IT w nowoczesnych metodach Agile, Scrum, DevOps itp.

Specjalność Inżynieria Oprogramowania przygotowuje studenta nie tylko do pracy w dużych zespołach programistów, korzystających z nowoczesnych, zwinnych metod, ale także do objęcia stanowisk kierowniczych w zespołach, czy założenia własnej firmy informatycznej. Absolwenci tej specjalności znajdują pracę na stanowiskach  Backend Developer, Frontend Developer, Fullstack Developer, Analityk wymagań, Architekt oprogramowania, Scrum Master, Project Manager, Team Leader itp.

Inżynieria Danych i Multimedia

Student specjalności Inżynieria Danych i Multimedia zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności  do pracy z bazami danych i analizy różnorodnych danych w tym zagadnień  BigData, business intelligence,  hurtowni danych, baz nierelacyjnych, przetwarzania danych multimedialnych, przetwarzania obrazów itp. Na studiach II stopnia specjalność ta jest kontynuowana pod nazwą Inżynieria Danych.

Absolwenci tej specjalności znajdują pracę na stanowiskach  administrator baz danych, BigData Developer, BigData Engineer, Data Scientist, Data Analist, NLP Engineer, AI Developer, SysOps Engineer, SysAdmin, NetOps Engineer, Network Engineer, DevOps Engineer, System Engineer,  itp.

Inżynieria Komputerowa 

Student specjalności Inżynieria Komputerowa zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności  do pracy ze sprzętem i infrastrukturą informatyczną, ma pogłębioną wiedze na temat sieci komputerowych i hardware’u. Specjalność ta prowadzona jest tylko na studiach I stopnia.

Informatyka w Inżynierii Biomedycznej

Student specjalności Informatyka w Inżynierii Biomedycznej zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności  do pracy z problemami z pogranicza inżynierii i medycyny, algorytmów przetwarzania obrazów medycznych, obsługi zaawansowanego sprzętu biomedycznego.

Cyberbezpieczeństwo

Specjalność Cyberbezpieczeństwo prowadzona jest tylko na studiach II stopnia i umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kryptografii, testów penetracyjnych, bezpieczeństwa sieci oraz aplikacji mobilnych i internetowych. Kierunek ten umożliwia także nabycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa sieci energetycznych oraz urządzeń IoT. Taki przekrój kompetencji, połączony z przedmiotami uczącymi pracy oraz zarządzania nią w zespole zapewnia zdobycie przekrojowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i pozwala na znalezienie pracy w firmach zajmujących się każdym jego obszarem.

Studia niestacjonarne w modelu OKNO

Studia niestacjonarne na kierunku Informatyka Stosowana są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jako studia przez Internet. Obsługą administracyjna i rekrutacją tych studiów zajmuje się Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej.

Informacje na temat studiów doktoranckich (III stopnia)  > http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/


For changes of the content of this page please contact: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).