Electrical Engineering


Na Wydziale Elektrycznym na kierunku Elektrotechnika są prowadzone studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie (III stopnia).

Program studiów I stopnia zapewnia studentom uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie ogólnych wymagań inżynierskich oraz zawodowych.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: analizy matematycznej i algebry, metod numerycznych, matematyki dyskretnej, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, podstawowych działów fizyki, wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności inżynierskiej, przedsiębiorczości i zarządzaniu oraz ochrony własności intelektualnej. Zna język obcy na poziomie B2 i umie się nim posługiwać w obszarze związanym z ukończonym kierunkiem studiów. Umie współpracować w zespole i przygotować plan realizacji powierzonych zadań. Jego kompetencje zawodowe dotyczą wszelkich procesów, systemów i urządzeń związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Podstawowe zagadnienia kierunkowe obejmują: teorię obwodów elektrycznych, elektromagnetyzm, energoelektronikę, maszyny i napędy elektryczne, technikę wysokich napięć, urządzenia i aparaty elektryczne, trakcję i pojazdy elektryczne, technikę świetlną, elektroenergetykę i przemiany energii, projektowanie instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwo pracy w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem zagadnień kierunkowych są moduły kształcenia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej oraz automatyki.

studia I stopnia (inżynierskie) – stacjonarne 7 semestrów, niestacjonarne 8 semestrów

 • Etap podstawowy i kierunkowy – 5 (6) semestrów – studia przygotowujące w zakresie przedmiotów ogólnych i kierunkowych
 • Etap specjalnościowy i dyplomowy – 2 semestry – studia według częściowo zróżnicowanego programu, odpowiadającego następującym specjalnościom:

na studiach stacjonarnych:

na studiach niestacjonarnych:

 • Automatyka Przemysłowa
 • Elektroenergetyka,
 • Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne,
 • Technika Świetlna,
 • Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna.

Studia II stopnia są w przeważającej części studiami specjalnościowymi rozwijającymi zagadnienia omawiane na I stopniu i umożliwiają zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych w działalności zawodowej i naukowo-badawczej w zakresie Elektrotechniki.

studia II stopnia (magisterskie) – stacjonarne 3 semestry, niestacjonarne 4 semestry

 • Etap kierunkowy – 1 semestr – przedmioty kształcenia kierunkowego i częściowo specjalnościowego,
 • Etap specjalnościowy i dyplomowy – 2 (3) semestry – przedmioty specjalności, w tym związane z tematyką pracy dyplomowej

elektrotechnikaSpecjalności na studiach stacjonarnych II stopnia:

 • Elektroenergetyka,
 • Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne,
 • Elektronika Przemysłowa,
 • Systemy Wbudowane,
 • Technika Świetlna i Multimedialna,
 • Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna.

Specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia:

 • Automatyka Przemysłowa,
 • Elektroenergetyka,
 • Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne,
 • Technika Świetlna i Multimedialna,
 • Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna.

Studia niestacjonarne na kierunku Elektrotechnika są prowadzone w formie zjazdów piątek/sobota/niedziela.

Absolwenci kierunku Elektrotechnika posiadają kwalifikacje niezbędne do pracy w biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i uczelniach, bankach,  placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej, instytucjach prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych, kierowania własnymi firmami, projektowania i obsługi systemów informatycznych oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych.

Informacje na temat studiów doktoranckich (III stopnia) -> http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/

 


For changes of the content of this page please contact: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).