Rekrutacja


Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje o rekrutacji na Wydział Elektryczny.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia https://www.bps.pw.edu.pl/


Kierunki Studiów

Informacja o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej:

https://www.ee.pw.edu.pl/studia/kierunki-studiow/


Studia I stopnia

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów są jednolite w skali uczelni i możesz się z nimi zapoznać na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia:

https://www.bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie

Warunki przyjęcia kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia:

https://www.bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Niestacjonarne-I-stopnia

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie informatycznym: https://irk.pw.edu.pl/pl/

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w październiku jest prowadzona:

  • dla studiów stacjonarnych – od początku czerwca i kończy się w lipcu,
  • dla studiów niestacjonarnych – od początku sierpnia i kończy się w połowie września.

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w lutym jest prowadzona:

  • od początku stycznia i kończy się w połowie lutego,

Szczegółowy terminarz akcji rekrutacyjnej na studia w danym roku akademickim jest podany na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia PW:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Terminarz


Studia II stopnia

Warunki przyjęcia na studia II stopnia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów mogą się nieco różnić w zależności od kierunku, który ukończyłeś w ramach studiów I stopnia i w zależności od tego, gdzie dotychczas studiowałeś (na Politechnice Warszawskiej czy na innej uczelni). Zawsze jednak wymagana będzie rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym i terminowe złożenie dokumentów.

Uwaga:
Jeżeli aplikujesz na kierunek studiów inny niż ten, który ukończyłeś w ramach studiów I stopnia to, oprócz standardowego zestawu dokumentów wymienionych w zasadach rekrutacji podanych na stronach PW, należy złożyć również kopie suplementu do dyplomu studiów I stopnia (lub wypis ocen, jeżeli nie odebrałeś jeszcze suplementu); ten wymóg nie dotyczy studentów, którzy ukończyli studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Proces rekrutacji na studia II stopnia ma charakter selekcyjny, którego podstawą jest analiza dokumentów w zakresie zgodności ukończonego programu studiów I stopnia z odpowiednim programem studiów I stopnia prowadzonym na Wydziale Elektrycznym oraz doświadczenia zawodowego. Kandydat na studia może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na studia II stopnia są podane na stronach Biura ds. Przyjęć na Studia:

ważne terminy:

  • studia stacjonarne II stopnia na kierunkach: Automatyka i Robotyka Stosowana, Elektrotechnika, Informatyka Stosowana, Elektromobilność rozpoczynają się w lutym – akcja rekrutacyjna trwa od początku stycznia do połowy lutego;
  • studia stacjonarne II stopnia na kierunku Electrical Engineering rozpoczynają się w październiku– akcja rekrutacyjna trwa od początku sierpnia do połowy września;
  • studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Elektrotechnika  rozpoczynają się w październiku – akcja rekrutacyjna jest prowadzona od początku sierpnia do połowy września.
  • studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana rozpoczynają się zarówno w październiku jak i w lutym – akcja rekrutacyjna jest prowadzona odpowiednio od początku sierpnia do połowy września oraz od początku stycznia do połowy lutego.

Sprawdź aktualny Harmonogram Rekrutacji na Politechnice Warszawskiej »

Szkoła doktorska

Od 1 października 2022 roku na Politechnice Warszawskiej jest jedna Szkoła Doktorska. Na PW można realizować podwójne doktoraty (we współpracy z wybranymi uczelniami z całego świata) i doktoraty wdrożeniowe (to program Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczony dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią).

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej:  
https://sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW

Studia podyplomowe

Na Wydziale Elektrycznym oferujemy kilkanaście studiów podyplomowych o zróżnicowanej tematyce i kosztach (studia podyplomowe są płatne). W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. Stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie). Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie:

  • wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych,­
  • dowodu wpłaty pierwszej raty, zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych w PW (wpłatę należy zrealizować po otrzymaniu indywidualnego numeru konta).

Szczegółowe informacje o rekrutacji podane są na stronach odpowiednich studiów podyplomowych. Oferta studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Elektrycznym z informacjami rekrutacyjnymi dostępna jest na stronie:
https://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe  odbywa się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) https://irk.pw.edu.pl/pl/

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).