O Wydziale


Studia

Wydział prowadzi studia I stopnia (inżynierskie), II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie).

Uwaga:
od r. ak. 2019/2020 studia doktoranckie zostaną zastąpione przez Szkoły doktorskie

Kierunki studiów:

  • Automatyka i Robotyka Stosowana
  • Elektromobilność (od r. ak. 2019/2020)
  • Elektrotechnika
  • Electrical Engineering (w języku angielskim)
  • Informatyka Stosowana

Studia na kierunku Elektrotechnika są prowadzone również w języku angielskim  (Electrical Engineering).

gmach_glowny

Dlaczego warto wybrać Wydział Elektryczny?

Od wielu lat kształcimy magistrów inżynierów i inżynierów elektryków, automatyków i informatyków, fachowców cenionych w kraju i za granicą. Liczne kontakty z uczelniami zagranicznymi oraz nowoczesne programy nauczania gwarantują, że wybierając studia na naszym Wydziale będziesz poszukiwanym na rynku pracy specjalistą. Wydział współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą. Wielu studentów podejmuje pracę już na ostatnich latach studiów zwiększając swoje szanse na rynku pracy.

Nasz Wydział dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną wyposażoną zarówno w sprzęt komputerowy jak i specjalistyczne oprogramowanie. Studiując na naszym Wydziale masz pewność, że laboratoria nie będą odbywać się tylko na „wirtualnym” (symulowanym na komputerze) oprzyrządowaniu, lecz na nowoczesnym, specjalistycznym sprzęcie, którego koszty potrafią sięgać od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Pracownicy Wydziału Elektrycznego prowadzą aktywną działalność naukową z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, energoelektroniki, trakcji elektrycznej, napędu elektrycznego, sterowania, pojazdów samochodowych, automatyki i robotyki, informatyki. Dowodem ich aktywności są setki publikacji naukowych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Wybierając Wydział Elektryczny, po zakwalifikowaniu na studia, stajesz się studentem prestiżowej jednostki naukowo-dydaktycznej, jaką jest Politechnika Warszawska. Stajesz się członkiem społeczności akademickiej, przed którą stawiane są wysokie wymagania intelektualne.

Władze Wydziału

Główne atuty Wydziału

Wydział prestiżowej uczelni – Politechnika Warszawska

Ukończenie Wydziału Elektrycznego, jako wydziału wchodzącego w skład wiodącej uczelni technicznej w Polsce gwarantuje wysoką jakość wykształcenia oraz uzyskanie pracy. Większość naszych studentów współpracuje z firmami już na ostatnich latach studiów.

Nowoczesna baza laboratoryjna

Wydział Elektryczny posiada kilkadziesiąt wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów dydaktycznych i naukowo-badawczych. Dostęp do najnowocześniejszej aparatury mają zarówno studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak i studenci studiów doktoranckich.

Wysoko wykwalifikowana kadra

Kadra Wydziału Elektrycznego to w większości pracownicy naukowo-dydaktyczni. Stanowi to gwarancję, że przekazywana wiedza pochodzi od osób, które na bieżąco ją tworzą, a następnie weryfikują zarówno poprzez prowadzenie projektów badawczych jak i współpracę z przemysłem.

sponsorzy wydziału

Sponsor Wydziału - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

wybrani partnerzy przemysłowi

Elektrownia Kozienice

schneider_electric

Schneider-Electric

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

logoTwerd

Zakład Energoelektroniki TWERD

pkp_energetyka

PKP Energetyka S.A.

rwe_logo

RWE Polska Sp. z o.o.

siemens_logo

Siemens Sp. z o.o.

huettinger_logo
Huettinger

medcom_logo
MEDCOM


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).