Historia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Elektrotechnika jako dyscyplina wiedzy istnieje na Politechnice Warszawskiej od początku jej powstania w 1915r. Dzięki ogromnej energii i zaangażowaniu przedstawicieli ówczesnych elit kulturalnych oraz nielicznej wówczas grupy elektrotechników polskich, mogło dojść, mimo przeciwności i kłopotów, do rozpoczęcia najpierw nauczania przedmiotów z dziedziny elektrotechniki w języku rosyjskim, a następnie, po zakończeniu pierwszej wojny światowej – w języku polskim.

Starania znakomitych naukowców, m.in.: Mieczysława Pożaryskiego, Kazimierza Drewnowskiego, Stanisława Patschke, Leona Staniewicza, Konstantego Żórawskiego, Stanisława Odrowąża-Wysockiego, Janusza Groszkowskiego i wielu innych sprawiły, że od 14 czerwca roku 1921 rozpoczął pracę dydaktyczną i naukową, jako samodzielna instytucja, Wydział Elektrotechniczny Politechniki Warszawskiej.

Opracowanie na podstawie: J.R. Przygodzki, W. Urbański. „Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej od powstania do roku 1951”, I Sympozjum Historia Elektryki. Gdańsk, 2015. oraz „Zarys Historii Wydziału Elektrycznego 1921 – 1981”, Wydawnictwo PW Warszawa 1983, https://potempski.com/

Przed powstaniem Wydziału

W czasie I Wojny Światowej, po ucieczce Rosjan z Warszawy w roku 1915, za zgodą władz niemieckich, otwarto Politechnikę Warszawską z językiem wykładowym polskim i czterema wydziałami, wśród których był Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki.
Więcej»

Powołanie i rozwój

14 czerwca 1921 roku Politechnika Warszawska otrzymuje nowy statut organizacyjny, zatwierdzony przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wśród sześciu Wydziałów zostaje utworzony Wydział Elektrotechniczny – od tej daty liczy się istnienie Wydziału.
Więcej»

Lata okupacji niemieckiej 1939-1945

W roku 1942 uzyskano od Niemców zgodę na otwarcie Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej z narzuconym, okrojonym programem. Korzystając z możliwości PWST w sposób tajny realizowano program przedwojenny, wydano kilkanaście skryptów, wydawano dyplomy, a nawet przeprowadzano obrony prac doktorskich.
Więcej»

Po wojnie

12 kwietnia 1945 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału. Zwołał je wybrany przed wojną na stanowisko dziekana prof. M. Pożaryski, który w kilka dni później niestety zmarł. Rada Wydziału, która liczyła wtedy tylko 4 osoby, wybrała na jego miejsce doc. Janusza Lecha Jakubowskiego. Rada podjęła uchwałę o odbudowie wydziału wbrew Ministerstwu Oświaty, które chciało jego likwidacji.
Więcej»

Zasilenie nowych Uczelni

Trudności kadrowe wynikały nie tylko z powodu wielkich strat w czasie wojny. Niektórzy nie wrócili jeszcze z zagranicy, a wielu zamieszkało w innych miastach. Potrzebowały ich znajdujące się na Ziemiach Odzyskanych uczelnie założone przez Niemców – Politechniki Gdańska i Wrocławska, które nie mając polskiej kadry zatrudniły pracowników obydwu przedwojennych Politechnik: Lwowskiej i Warszawskiej. Więcej»

Podział Wydziału Elektrycznego

1 października 1951 Katedry Oddziału Telekomunikacji i Fizyki Technicznej oddzielają się, tworząc Wydział Łączności, który potem przekształci się w Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Pozostałe Katedry tworzą nowy Wydział Elektryczny.
Więcej»

fot. „Zarys Historii Wydziału Elektrycznego 1921 – 1981”, Wydawnictwo PW Warszawa 1983, https://potempski.com/

fot. „Zarys Historii Wydziału Elektrycznego 1921 – 1981”, Wydawnictwo PW Warszawa 1983, https://potempski.com/

Laboratorium Maszyn Elektrycznych w Gmachu Fizyki PW w roku 1925, fot. Archiwum WE PW

fot. „Zarys Historii Wydziału Elektrycznego 1921 – 1981”, Wydawnictwo PW Warszawa 1983, https://potempski.com/

Laboratorium Maszyn Elektrycznych w roku 1961,
fot. Archiwum WE PW

fot. „Zarys Historii Wydziału Elektrycznego 1921 – 1981”, Wydawnictwo PW Warszawa 1983, https://potempski.com/

Galeria Profesorów, Absolwentów i Studentów Wydziału Elektrycznego w latach 1926 - 1939

fot. „Zarys Historii Wydziału Elektrycznego 1921 – 1981”, Wydawnictwo PW Warszawa 1983, https://potempski.com/

Wydział Elektryczny dzisiaj Tradycja i nowoczesność

Wydział Elektryczny szczyci się 100 letnią tradycją kształcenia, prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowacji w gospodarce. Dziś jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zatrudnia ponad 160 naukowców i dydaktyków, a w jego murach studiuje ponad trzy tysiące studentów z Polski i ze świata.

Aktualna struktura organizacyjna – podział na trzy instytuty – wynika z dekad ewolucji obszarów badawczych i dydaktycznych uprawianych na Wydziale.

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

skupia naukowców zajmujących się teorią sterowania, automatyką, robotyką, informatyką, napędem elektrycznym, elektroniką przemysłową i energoelektroniką.
Więcej»

Instytut Elektroenergetyki

prowadzi badania naukowe i prace wdrożeniowe dotyczące szeroko rozumianych sieci i systemów elektroenergetycznych, automatyki elektroenergetycznej, aparatów elektrycznych, trakcji elektrycznej, elektrowni i techniki świetlnej.
Więcej»

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

prowadzi badania naukowe w zakresie szeroko pojętej elektrotechniki i informatyki, które obejmują między innymi: zastosowanie metod komputerowych w elektrotechnice, bioelektromagnetyzm, sztuczne sieci neuronowe, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, nowoczesne systemy pomiarowe, algorytmy grafiki komputerowej, interfejs człowiek-komputer, zagadnienia ochrony odgromowej i technik wysokonapięciowych oraz narzędzia inżynierii oprogramowania.
Więcej»

Kształcenie na Wydziale Elektrycznym

jest silnie powiązane z badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi. Ma to swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie prowadzonych studiów: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka Stosowana, Informatyka Stosowana oraz Elektromobilność. Wszystkie uwzględniają w programach trendy rynkowe, kształcenie ukierunkowane jest problemowo i oparte na projektach i warsztatach.
Więcej»

Na co dzień Wydział Elektryczny łączy tradycję z nowoczesnością. Zlokalizowany w 5 historycznych budynkach głównego kampusu Politechniki Warszawskiej, na 8 tys. m² powierzchni, posiada nowoczesną bazę laboratoryjną wyposażoną w sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenia i maszyny.
Więcej»

Tradycją i czymś co cenią sobie szczególnie studenci, jest panująca tu przyjazna i otwarta atmosfera. Na wydziale działa wiele kół naukowych, które odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach, również na arenie międzynarodowej. Studenci chętnie angażują się w różne przedsięwzięcia, projekty i organizacje studenckie, a także pomagają sobie nawzajem i innym. Przykładem tego jest budowa elektrycznego bolidu e-MaksPower dla 10-letniego niepełnosprawnego Maksa.
Więcej»

Program Jubileuszu 100-lecia Wydziału Elektrycznego Nadchodzące wydarzenia

Uroczystość Otwarcia Auli 100-lecia

data 15.06.2022

15 czerwca 2022 roku o godz. 09:00 odbędzie się Uroczystość poświęcona nadaniu Auli 108 w Gmachu Starej Kotłowni imienia 100-lecia Wydziału Elektrycznego PW oraz 100-lecia Oddziału Warszawskiego SEP.

Konferencja Naukowo-Techniczna ,,100 lat Badań i Kształcenia w Elektrotechnice’’

data 6-7.06.2022

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej „100 lat Badań i Kształcenia w Elektrotechnice” (BKE-100), która odbędzie się 6 i 7 czerwca 2022 roku w Warszawie (CZIiTT, ul. Rektorska 4). Udział bezpłatny.

Uroczystość Obchodów 100-lecia Wydziału Elektrycznego

data 02.10.2021

Zapraszamy na Główne Uroczystości Obchodów 100-lecia Wydziału Elektrycznego połączone z Inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022, które odbędą się 2 października 2021 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie będzie również transmitowane na żywo.

Jubileuszowe spotkanie w Klubie Studenckim ``Stodoła``

data 02.10.2021

2 października 2021 roku, po głównych uroczystościach jubileuszowych, serdecznie zapraszamy od godz. 17:00 do udziału w spotkaniu koleżeńskim organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Elektrycznego SAWE w Klubie Studenckim “Stodoła”

Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Elektrycznego

data 14.06.2021

W dniu 14 czerwca 2021 roku minęło dokładnie 100 lat od utworzenia Wydziału Elektrotechniki jako samodzielnej jednostki w Politechnice Warszawskiej. Z tej okazji odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Wydziału Elektrycznego. Zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz do obejrzenia zapisu transmisji tego wyjątkowego wydarzenia.

Aktualności jubileuszowe

Komitet Honorowy

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Przewodniczący
 • prof. dr inż. Władysław Findeisen
 • prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
 • dr inż. Piotr Szewczyk
 • prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
 • prof. dr inż. Henryk Tunia
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering
 • prof. dr hab. Stanisław Bolkowski
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik
 • prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

Dziekan Wydziału Elektrycznego

dr inż. Jacek Korytkowski

Prodziekan ds. Ogólnych WE

prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński

Dyrektor Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak

Dziekan Wydziału Elektrycznego w latach 2005-2012

doc. dr inż. Wiesław Brociek

Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP

mgr inż. Jacek Czech

Prezes Stowarzyszenia – Klub Turystyczny Elektryków „STYKI”

Katarzyna Szmurło

Koordynator ds. promocji Wydziału Elektrycznego

doc. dr inż. Wojciech Urbański

Prodziekan ds. Studenckich WE

dr hab. inż. Dariusz Baczyński, profesor uczelni

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WE

dr hab. inż. Sylwester Robak, profesor uczelni

Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki

prof. dr hab. inż. Roman Barlik

Dziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1999-2005

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

Członek Prezydium Zarządu Głównego PTETiS

mgr inż. Stefan Różycki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Klub Turystyczny Elektryków „STYKI”

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, profesor uczelni

Prodziekan ds. Studiów WE

mgr inż. Jerzy Baranowski

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Elektrycznego SAWE

prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński

Dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Mirosław Parol

Kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych IE w latach 2012-2019

Aleksandra Kwiatkowska

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

Patronat Honorowy

Komitet Automatyki i Robotyki

Partnerzy

Partner Złoty

Partner Technologiczny

Partner Srebrny
Partner Brązowy
Partner wspierający
Partner współpracujący

Paweł
Mączyński

Relacja z Obchodów 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Kontakt

Adres: Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

  Biuro Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu

  Katarzyna Szmurło Koordynator ds. promocji Wydziału Elektrycznego