Obsługa informatyczna procesu kształcenia


Studenci i pracownicy Wydziału Elektrycznego mają do dyspozycji system informatyczny iSOD – Internetowy System Obsługi Dziekanatu.

Jeżeli będziesz studentem Wydziału otrzymasz dostęp do części systemu – Wirtualnego Dziekanatu. Tam będziesz miał wszelkie informacje o przedmiotach, które musisz zaliczyć (przedmioty obowiązkowe, inaczej zwane obligatoryjnymi) i o grupach przedmiotów (koszykach), z których możesz dobierać przedmioty uzupełniające (przedmioty obieralne). Na Wydziale obowiązuje zasada deklarowania uczestnictwa w przedmiotach – przed rozpoczęciem kolejnego semestru studiów składasz w Wirtualnym Dziekanacie deklaracje przedmiotów (zarówno obowiązkowych jak i obieralnych) na najbliższy semestr. Podobnie wygląda sprawa ze specjalnościami (jeżeli na Twoim kierunku jest taka możliwość), po prostu składasz deklaracje wyboru specjalności w Wirtualnym Dziekanacie. Oczywiście może się zdarzyć, że chętnych na specjalność jest więcej niż miejsc, wtedy o kolejności przyjęć decyduje średnia z ocen z przedmiotów.
W Wirtualnym Dziekanacie prowadzący zajęcia zamieszczają materiały i ogłoszenia dla studentów oraz oceny z egzaminów, kolokwiów, projektów lub ćwiczeń laboratoryjnych.

Już teraz masz dostęp do części systemu – Portal Informacyjny. Znajdziesz tam informacje o programach studiów, planach zajęć, tematach prac dyplomowych jak również karty przedmiotów (sylabusy).


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).