Dziekanat


Adres korespondencyjny
 • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • Pl. Politechniki 1,
 • 00-661 Warszawa
Kontakt do Sekretariatu Dziekana Głównego:
Telefony dla studentów
 • – studia stacjonarne I stopnia:  +48 22 234 1532, +48 22 234 5980,
  +48 22 234 7208
 • – studia stacjonarne II stopnia: +48 22 234 7228, +48 22 234 5980
 • – studia niestacjonarne I i II stopnia: +48 22 234 7318
 • – studia anglojęzyczne (Study in English): +48 22 234 7208
 • – studia doktoranckie (III stopnia): +48 22 234 1532
 • – sprawy socjalne: +48 22 234 7883, +48 22 234 5475

Godziny otwarcia Dziekanatu ds. Studiów dla studentów


Studia stacjonarne:

poniedziałek: 09:30 – 12:00
wtorek: 09:30 – 12:00 tylko przez MS TEAMS
środa: 12:00 – 14:30
czwartek – nieczynne
piątek: 09:30 – 12:00 tylko przez MS TEAMS

Studia niestacjonarne:

poniedziałek: 09:30 – 12:00 (poniedziałek po zjeździe nieczynne)
wtorek: 09:30 – 12:00 tylko przez MS TEAMS
środa: 12:00 – 14:30
czwartek – nieczynne
piątek: 09:30 – 12:00 tylko przez MS TEAMS

piątek zjazdowy 15:30 – 17:00
sobota zjazdowa 09:00 – 14:00

Z pracownikami Dziekanatu ds. Studiów można skontaktować się w aplikacji MS Teams» (we wtorki i piątki w godzinach przyjęć studentów).
W tym celu należy dołączyć do zespołu WE Dziekanat» (kod zespołu: 3alt4om).
Instrukcja odnośnie sposobu kontaktu znajduje się na kanale Dziekanat ds studiów (GG130 GG132)»

 


Biuro Dziekana i Prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Urszula Raźniak

Tel.: +48 22 234 7217
E-mail: urszula.razniak@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 214

Marzena Szafarowicz

Tel.: +48 22 234 5160
E-mail: marzena.szafarowicz@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 214


Sekcja ds. studiów

Dziekanat studiów stacjonarnych

Anna Chrzanowicz – kierownik

Tel.: +48 22 234 1532
E-mail: anna.chrzanowicz@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne I stopnia: Informatyka Stosowana
studia doktoranckie

Izabela Pietrzak

Tel.: +48 22 234 7208
E-mail: izabela.pietrzak1@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne anglojęzyczne I i II stopnia: Electrical Engineering
studia stacjonarne I stopnia: Automatyka i Robotyka Stosowana

Aneta Domańska

Tel.: +48 22 234 5980
E-mail: aneta.domanska@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne I stopnia: Elektrotechnika, Elektromobilność
studia stacjonarne II stopnia: Automatyka i Robotyka Stosowana, Elektromobilność

Marta Marczak

Tel.: +48 22 234 7228
E-mail: marta.marczak@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne II stopnia: Informatyka Stosowana, Elektrotechnika
wymiana akademicka – ERASMUS+

Grażyna Gawałkiewicz

Tel.:
E-mail: grazyna.gawalkiewicz@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 131
sprawy administracyjne

Dorota Barańska

Tel.: +48 22 234 77 98
E-mail: dorota.baranska@pw.edu.pl
Gmach Główny pok. 131
suplementy do dyplomu

Katarzyna Szmurło

Tel: +48 22 234 5157
E-mail: katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl
Gmach Główny pok. 133
promocja Wydziału

 

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Karolina Kujawa

Tel.: +48 22 234 7318
E-mail: karolina.kujawa@pw.edu.pl
Gmach Główny pok. 131
studia niestacjonarne I i II stopnia: kierunek Elektrotechnika


Sekcja ds. studenckich

(sprawy socjalne)

Katarzyna Makoś

Tel.: +48 22 234 5475
E-mail: katarzyna.makos@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 216

Sylwia Milewska

Tel.: +48 22 234 7883
E-mail: sylwia.milewska@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 216


Urlopy długoterminowe

Paulina Borkowicz

Tel.: 
E-mail: 

(URLOP DŁUGOTERMINOWY)


Zofia Rąbek

Tel.:
E-mail: 
(Pracownik emerytowany)

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info@ee.pw.edu.pl).