Dziekanat


Adres korespondencyjny
 • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • Pl. Politechniki 1,
 • 00-661 Warszawa
Kontakt do Sekretariatu Dziekana Głównego:
 • Telefon:+48 22 234 7217
 • FAX:+48 22 625 75 24
 • E-mail: biuro.dziekana.ee@pw.edu.pl
Telefony dla studentów
 • – studia stacjonarne I stopnia:  +48 22 234 1532, +48 22 234 5980,
  +48 22 234 7208
 • – studia stacjonarne II stopnia: +48 22 234 7228, +48 22 234 5980
 • – studia niestacjonarne I i II stopnia: +48 22 234 7318
 • – studia anglojęzyczne (Study in English): +48 22 234 7208
 • – studia doktoranckie (III stopnia): +48 22 234 1532
 • – sprawy socjalne: +48 22 234 7883, +48 22 234 5475

Godziny otwarcia Dziekanatu ds. Studiów dla studentów


Studia stacjonarne:

poniedziałek: 09:30 – 12:00
wtorek: 09:30 – 12:00 tylko przez MS TEAMS
środa: 12:00 – 14:30
czwartek – nieczynne
piątek: 09:30 – 12:00 tylko przez MS TEAMS

Studia niestacjonarne:

poniedziałek: 09:30 – 12:00 (poniedziałek po zjeździe nieczynne)
wtorek: 09:30 – 12:00 tylko przez MS TEAMS
środa: 12:00 – 14:30
czwartek – nieczynne
piątek: 09:30 – 12:00 tylko przez MS TEAMS

piątek zjazdowy 15:30 – 17:00
sobota zjazdowa 09:00 – 14:00

Z pracownikami Dziekanatu ds. Studiów można skontaktować się w aplikacji MS Teams» (we wtorki i piątki w godzinach przyjęć studentów).
W tym celu należy dołączyć do zespołu WE Dziekanat» (kod zespołu: 3alt4om).
Instrukcja odnośnie sposobu kontaktu znajduje się na kanale Dziekanat ds studiów (GG130 GG132)»

 


Biuro Dziekana i Prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Urszula Raźniak

Tel.: +48 22 234 7217
E-mail: urszula.razniak@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 214

Marzena Szafarowicz

Tel.: +48 22 234 5160
E-mail: marzena.szafarowicz@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 214


Sekcja ds. studiów

Dziekanat studiów stacjonarnych

Studentów Wydziału prosimy o kontakt przez system podań elektronicznych dostępnych w internetowym systemie obsługi dziekanatu
Kandydatów na studia prosimy o kontakt na adres e-mail: rekrutacja.ee@pw.edu.pl
Pozostałe osoby prosimy o kontakt na adres e-mail: dziekanat.ee@pw.edu.pl

Anna Chrzanowicz – kierownik

Tel.: +48 22 234 1532
E-mail: anna.chrzanowicz@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne I stopnia: Informatyka Stosowana
studia doktoranckie

Izabela Pietrzak

Tel.: +48 22 234 7208
E-mail: izabela.pietrzak1@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne anglojęzyczne I i II stopnia: Electrical Engineering
studia stacjonarne I stopnia: Automatyka i Robotyka Stosowana
studia stacjonarne II stopnia: Elektrotechnika

Marta Marczak

Tel.: +48 22 234 7228
E-mail: marta.marczak@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne II stopnia: Informatyka Stosowana, Automatyka i Robotyka Stosowana
wymiana akademicka – ERASMUS+

Paulina Borkowicz

Tel.: +48 22 234 5980
E-mail: paulina.borkowicz@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 133
studia stacjonarne I stopnia: Elektrotechnika, Elektromobilność

 

Zuzanna Godlewska

Tel.: +48 22 234 1781
E-mail: zuzanna.godlewska@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 130
studia stacjonarne II stopnia: Elektromobilność
promocja Wydziału

Katarzyna Szmurło

Tel: +48 22 234 5157
E-mail: katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl
Gmach Główny pok. 133
promocja Wydziału

 

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Aneta Domańska

Tel.: +48 22 234 7318
E-mail: aneta.domanska@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 130
studia niestacjonarne II stopnia: kierunek Elektrotechnika

Małgorzata Jankowska

Tel.: +48 22 234 7798
E-mail: malgorzata.b.jankowska@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 130
studia niestacjonarne I stopnia: kierunek Elektrotechnika

 


Sekcja ds. studenckich

(sprawy socjalne)

Godziny otwarcia Dziekanatu ds. Studenckich dla studentów

poniedziałek: 11:00 – 13:00
wtorek: 11:00 – 13:00
środa: 11:00 – 14:30
czwartek – nieczynne
piątek: 11:00 – 14:30

Sylwia Milewska

Tel.: +48 22 234 7883
E-mail: sylwia.milewska@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 216

Katarzyna Makoś

Tel.: +48 22 234 5475
E-mail: katarzyna.makos@pw.edu.pl
Gmach Główny pokój 216


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).