Elektromobilność


Najnowszy kierunek studiów na Wydziale Elektrycznym – Elektromobilność – prowadzony na studiach I oraz II stopnia.

Elektromobilność

jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Obejmuje problematykę pojazdów elektrycznych, napędów, przetwarzania energii elektrycznej, funkcjonowania infrastruktury stacji ładowania, oszczędności energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i autonomiczności ruchu pojazdów. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej zaprojektował program studiów ukierunkowany na kształcenie specjalistów przygotowanych do twórczej pracy oraz zdolnych do kreowania nowych rozwiązań w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Prezentacja kierunku Elektromobilność

 


Dowiedz się więcej o studiach na kierunku Elektromobilność:

» Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

» Studia drugiego stopnia (magisterskie)


Przemysł transportowy w Unii Europejskiej zatrudnia bezpośrednio ok. 10 milionów osób oraz generuje ok. 5% GDP. Jakość środków transportu, zarówno zbiorowego jak i indywidulanego, ma istotny wpływ na jakość naszego życia. Przeciętne gospodarstwo domowe przeznacza na zaspokojenie potrzeb transportowych ponad 13% swojego budżetu. Zgodnie z endogenicznym modelem wzrostu gospodarczego kluczowymi czynnikami są akumulacja wiedzy naukowo-technicznej i kapitału ludzkiego. W tym modelu bardzo istotnym podmiotem podejmującym decyzje o alokacji kapitału są państwa, które mogą wspierać akumulację wiedzy i kapitału w określonych branżach. Obecnie jedną z takich branż jest elektromobilność. Obserwowany obecnie eksponencjalny trend elektryfikacji środków transportu, w tym przede wszystkim autobusów oraz samochodów dostawczych i osobowych, to element ogólnoświatowej polityki wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Pojazdy o napędzie z silnikiem spalinowym są całkowicie niekompatybilne z tak tworzonym ekosystemem energetycznym. Natomiast pojazd o napędzie elektrycznym stanowi świetne uzupełnienie tego ekosystemu. Jednocześnie rozwój technologii pokładowych bateryjnych magazynów energii elektrycznej umożliwia już teraz budowę praktycznych środków transportu lądowego wykorzystujących elektrochemiczne magazyny energii elektrycznej. Przy tak szybkim rozwoju sektora elektromobilności wąskim gardłem staje się akumulacja kapitału ludzkiego – rozwój jest ograniczony przez brak odpowiednio wykształconych kadr inżynierskich.


Przeczytaj też …

Ciekawe artykuły autorstwa dr hab. inż. Bartłomieja Ufnalskiego, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na temat Elektromobilności:


Obejrzyj też …

Studenci kierunku Elektromobilność na Wydziale Elektrycznym PW oraz członkowie Koła Naukowego ADek wystąpili w materiale filmowym opublikowanym na kanale YouTube „Jazda z ElektroMaćkiem”.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).