Kierunki studiów


Kierunki Prowadzone na Wydziale ElektrycznymNa Wydziale Elektrycznym są prowadzone studia na następujących kierunkach:

Na  wszystkich kierunkach Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych, a na kierunkach automatyka i robotyka oraz elektrotechnika również do prowadzenia przewodów habilitacyjnych.

Na Wydziale Elektrycznym można podjąć studia stacjonarne na wszystkich kierunkach i wszystkich poziomach kształcenia, natomiast studia niestacjonarne I i II stopnia są prowadzone w trybie zjazdowym na kierunku Elektrotechnika, a w trybie „na odległość” na kierunku Informatyka.
Uwaga: studia III stopnia (doktoranckie) mogą być również uruchomione na wszystkich kierunkach w formie studiów niestacjonarnych.

Szczegółowe programy studiów, wraz z odnośnikami do kart przedmiotów, znajdują się w Portalu Informacyjnym, który jest zintegrowaną częścią informatycznego systemu obsługi dydaktyki (ISOD). Aby wyświetlić program studiów wystarczy wybrać stosowny kierunek oraz wersję programu studiów (najwyższy numer oznacza najnowszą wersję programu studiów):

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/planywzorcowe

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).