Electrical Engineering – Elektrotechnika w jęz. angielskim


Studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim trwają 8 semestrów czyli o semestr dłużej niż analogiczne studia prowadzone w języku polskim.
Studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim trwają 3 semestry.

Program studiów i efekty kształcenia dla kierunku Elektrotechnika są zgodne dla studiów polskojęzycznych i angielskojęzycznych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o studiach w języku angielskim – zmień wersję językową strony.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).