Kierunki studiów


 

Kierunki Prowadzone na Wydziale ElektrycznymKierunki prowadzone na Wydziale Elektrycznym:

 

Na Wydziale Elektrycznym można podjąć studia stacjonarne na wszystkich kierunkach i wszystkich poziomach kształcenia, natomiast studia niestacjonarne I i II stopnia są prowadzone w trybie zjazdowym na kierunku Elektrotechnika, a w trybie „na odległość” na kierunku Informatyka Stosowana.

Na wszystkich kierunkach Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych, a na kierunkach automatyka i robotyka oraz elektrotechnika również do prowadzenia przewodów habilitacyjnych.

Prezentacja planów studiów dla poszczególnych kierunków i specjalności: https://www.ee.pw.edu.pl/programy-studiow-i-sylabusy/

Szczegółowe programy studiów, wraz z odnośnikami do kart przedmiotów, znajdują się w Portalu Informacyjnym, który jest zintegrowaną częścią informatycznego systemu obsługi dydaktyki (ISOD). Aby wyświetlić program studiów wystarczy wybrać stosowny kierunek oraz wersję programu studiów (najwyższy numer oznacza najnowszą wersję programu studiów): https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/planywzorcowe

Zapraszamy też do obserwowania Wydziału Elektrycznego w mediach społecznościowych:

oraz na stronę Wirtualne Drzwi Otwarte Wydziału Elektrycznego


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).