Informatyka Stosowana


Na Wydziale Elektrycznym na kierunku Informatyka Stosowana są prowadzone studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie (III stopnia).

Program studiów I stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana zapewnia studentom uzyskanie ogólnych kompetencji inżynierskich w zakresie: analizy matematycznej i algebry, metod numerycznych, teorii mnogości i matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki, podstawowych działów fizyki, przedsiębiorczości i zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej. Kompetencje kierunkowe są uzyskiwane w ramach modułów kształcenia obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnej informatyki zarówno od strony sprzętowej (architektura systemów i sieci komputerowych) jak i programowej, w tym modelowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie internetowe itp. Omawiane są również zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach komputerowych oraz zarządzania projektami informatycznymi. Istotnym elementem programu kształcenia na kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Elektrycznym jest duży udział w programie przedmiotów technicznych związanych z funkcjonowaniem układów elektrycznych i elektronicznych, systemów cyfrowych i mikroprocesorowych, techniką pomiarową i przetwarzaniem sygnałów. Specjalności na kierunku Informatyka Stosowana umożliwiają rozwinięcie zainteresowań w zakresie sprzętowych aspektów informatyki, integracji sprzętu i oprogramowania, projektowania, implementacji, testowania oprogramowania oraz zastosowań informatyki w systemach technicznych, w tym inteligentne instalacje i systemy sterowania.

Studia I stopnia (inżynierskie) – stacjonarne 7 semestrów, niestacjonarne 8 semestrów

 • Etap podstawowy i kierunkowy – 3-4 semestry – studia przygotowujące w zakresie przedmiotów ogólnych i kierunkowych
 • Etap kierunkowy i specjalnościowy – 3-4 semestry – studia według częściowo zróżnicowanego programu dla specjalności:

na studiach stacjonarnych:

 • Inżynieria Danych i Multimedia,
 • Inżynieria Komputerowa,
 • Inżynieria Oprogramowania.

na studiach niestacjonarnych w ramach specjalności Informatyka Stosowana.

Studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności w zakresie twórczego wykorzystania narzędzi informatycznych i matematycznych oraz metod technicznych znajdujących szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki.

Studia II stopnia (magisterskie) – stacjonarne 3 semestry, niestacjonarne 4 semestry

 • Etap podstawowy i kierunkowy – 1 semestr (2 semestry na studiach niestacjonarnych) – przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego
 • Etap specjalnościowy i dyplomowy – 2 semestry – przedmioty specjalności, w tym związane z tematyką pracy dyplomowej

Specjalności na studiach stacjonarnych:

 • Informatyka w Inżynierii Biomedycznej
 • Inżynieria Danych i Multimedia (w przygotowaniu)
 • Inżynieria Komputerowa
 • Inżynieria Oprogramowania

Specjalności na studiach niestacjonarnych:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Informatyka w biznesie

Studia niestacjonarne na kierunku Informatyka są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jako studia przez Internet.

Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana mogą znaleźć zatrudnienie w firmach komputerowych zajmujących się konstruowaniem sprzętu informatycznego, tworzeniem oprogramowania, konserwacją sieci i systemów komputerowych oraz w firmach innych branż, stosujących technologie informatyczne w produkcji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Informacje na temat studiów doktoranckich (III stopnia) -> http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).