Informatyka Stosowana – Inżynieria komputerowa – studia stacjonarne, inżynierskie – Plan studiów


Informatyka Stosowana - Inżynieria Komputerowa

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie). Nominalna liczba semestrów - 7. Nominalna liczba punktów ECTS - 214. Program studiów w wersji WPS2019Z/2020L obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r.ak. 2019/2020 od semestru 2019Z.

semestr 1
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Algebra liniowa1515Zal.31DI1103
Analiza matematyczna3030Egz.51DI1116
Fizyka ogólna3015Zal.41DI1102
Języki i metody programowania 13030Zal.51DI1108
Podstawy informatyki3030Egz.61DI1107
Systemy operacyjne2421Zal.31DI1127
Zarządzanie projektami IT3030Egz.41DI1118
semestr 2
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Bazy danych3030Zal.41DI1212
Grafika inżynierska1530Zal.31DI1211
Języki i metody programowania 23030Egz.51DI1206
Metody probabilistyczne i statystyka3030Egz.51DI1203
Podstawy inżynierii oprogramowania3015Zal.41DI1207
Podstawy teorii mnogości i matematyki dyskretnej3015Egz.41DI1204
Teoria obwodów i sygnałów3030Egz.51DI1209
Wychowanie fizyczne 230Zal.01DW1201
semestr 3
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Algorytmy i struktury danych3030Egz.51DI1302
Architektura systemów komputerowych30Zal.21DI1313
Fizyczne podstawy elektrotechniki i elektroniki301515Egz.51DI1318
Język obcy (SJO) 1a30Zal.2DSJO1301
Język obcy (SJO) 1b30Zal.2DSJO1302
Podstawy reprezentacji i analizy danych3030Egz.51DI1414
Programowanie obiektowe3030Egz.51DI1407
Technika cyfrowa30Zal.21DI1317
Technika mikroprocesorowa30Zal.21DI1315
Wychowanie fizyczne 330Zal.01DW1301
semestr 4
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Język obcy (SJO) 2a30Zal.2DSJO1401
Język obcy (SJO) 2b30Zal.2DSJO1402
Metody numeryczne3015Egz.41DI1404
Modelowanie oprogramowania w języku UML3030Egz.51DI1306
Projekt indywidualny60Zal.41DI1417
Sieci komputerowe3030Egz.41DI1418
Technika cyfrowa lab30Zal.21DI1411
Technika mikroprocesorowa lab30Zal.21DI1412
Technika pomiarowa i przetwarzanie sygnałów3030Egz.51DI1410
Wychowanie fizyczne 430Zal.01DW1401
semestr 5
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Język obcy (SJO) 3a30Zal.2DSJO1501
Język obcy (SJO) 3b30Zal.2DSJO1502
Modelowanie procesów biznesowych3030Zal.41DI1523
Ochrona danych w systemach informatycznych3030Egz.41DI1526
Projekt zespołowy 145Zal.41DI1522
Serwery i usługi sieciowe301515Zal.41DI1550
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego1515Zal.21DI1552
Systemy telekomunikacyjne3030Egz.41DI1551
Informatyka I,D,PL - obieralne 14_54
semestr 6
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Język obcy - egzamin: poziom B2Egz.0SJOB21
Grafika komputerowa3030Egz.41DI1636
Podstawy sztucznej inteligencji3030Zal.41DI1635
Projekt dyplomowy60Zal.41DI1633
Projekt zespołowy 245Zal.41DI1622
Bezpieczeństwo systemów informatycznych1515Zal.21DI1660
Programowanie równoległe i rozproszone3030Zal.41DI1641
Systemy wbudowane i internet rzeczy1530Zal.41DI1670
Informatyka I,D,PL - obieralne 14_64
semestr 7
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Praca dyplomowa inżynierskaZal.151DW1702
Seminarium dyplomowe inżynierskie30Zal.31DW1701
Pracownia dyplomowa60Zal.21DI1751
Zasilanie systemów komputerowych3030Zal.41DI1760
Informatyka I,D,PL - przedmioty obieralne HES2
Informatyka I,D,PL - obieralne 14_74
Informatyka I,D,PL - Praktyki kierunkowe4
razem ECTS214

Grupy przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne: Informatyka I,D,PL - obieralne 14_5 (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Metody tworzenia aplikacji bazodanowych1515Zal.31DI1720
Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika3030Zal.41DI1732
Programowanie aplikacji desktop i na urządzenia mobilne3015Zal.31DI1724
Python Programming and Data Visualisation3030Zal.41DA1623
Wprowadzenie do aplikacji i rozwiązań opartych o Sztuczną Inteligencję i Microsoft Azure1515Zal.41DI1585
Algorytmy ewolucyjne1515Zal.41DI1713
Programowanie aplikacji mobilnych i webowych3030Zal.41DI1541
Przedmioty obieralne: Informatyka I,D,PL - obieralne 14_6 (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Serwery i usługi sieciowe301515Zal.41DI1550
Systemy telekomunikacyjne3030Egz.41DI1551
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego1515Zal.21DI1552
Zasilanie systemów komputerowych3030Zal.41DI1760
Metody tworzenia aplikacji bazodanowych1530Zal.41DI1729
Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika3030Zal.41DI1732
Metody eksploracji danych301515Egz.51DI1530
Podstawy kompresji danych1515Zal.21DI1531
Administrowanie bazami danych30Zal.31DI1532
Hurtownie danych1515Zal.21DI1637
Python Programming and Data Visualisation3030Zal.41DA1623
Wizualizacja danych1545Egz.41DI1638
Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych1530Zal.41DI1639
Niezawodność i bezpieczeństwo w projektowaniu systemów informatycznych1515Zal.31DI1714
Techniki multimedialne3030Zal.41DI1752
Wykorzystanie MS SQL i pakietów MS Business Intelligence do budowy aplikacji1530Zal.41DI1756
Przedmioty obieralne: Informatyka I,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Prawo własności intelektualnej (HES)30Zal.21DW1102
Podstawy zarządzania (HES)30Zal.21DW1202
Zarządzanie ciągłością działania (HES)24Zal.31DW2112
Informacja naukowa i patentowa (HES)1515Zal.31DW2109
Przedsiębiorczość innowacyjna (HES)1515Zal.21DW1780
Przedmioty obieralne: Informatyka I,D,PL - obieralne 14_7 (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Metody tworzenia aplikacji bazodanowych1515Zal.31DI1720
Metody tworzenia aplikacji bazodanowych1530Zal.41DI1729
Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika3030Zal.41DI1732
Programowanie aplikacji desktop i na urządzenia mobilne3015Zal.31DI1724
Python Programming and Data Visualisation3030Zal.41DA1623
Wprowadzenie do aplikacji i rozwiązań opartych o Sztuczną Inteligencję i Microsoft Azure1515Zal.41DI1585
Algorytmy ewolucyjne1515Zal.41DI1713
Programowanie aplikacji mobilnych i webowych3030Zal.41DI1541
Przedmioty obieralne: Informatyka I,D,PL - Praktyki kierunkowe (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Praktyka kierunkowa120Zal.41DI1650
Wwykłady
C/Sćwiczenia / seminaria
Llaboratoria
Pprojekt
Egz.Egz.
Zal.Zal.

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).