Seminaria Wydziałowe i Zakładowe


PLAN SEMINARIÓW NAUKOWYCH

NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

 

 SEMINARIA WYDZIAŁOWE

31.10.2018 – Adrian Drzazga, firma DEWETRON „Zaawansowana analiza mocy i jakości energii z wykorzystaniem wielokanałowych, synchronicznych systemów rejestracji danych firmy DEWETRON”

Uwaga! Seminaria odbywają się w Gmachu Starej Kotłowni w sali 04  o godz. 10.15.

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej

31.10.2018dr inż. Marcin Januszewski „Wyniki testów funkcjonalnych zabezpieczenia TZO-11 – komercyjne wykorzystanie laboratorium EAZ”

14.11.2018dr inż. Waldemar Chmielak “Badania trwałości wyłączników SN”

5.12.2018dr inż. Adam Smolarczyk „Symulator działający w czasie rzeczywistym zjawisk umożliwiający testowanie układów koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych”

16.01.2019Edilson Peres, Electrical Power System Engineer with more than 10 years of experience in broad range of HVDC and HVAC systems and equipment „Corrective and preventive maintenance of circuit breakers: Experience from HVDC converter terminal plant”

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej w sali 104 GM o godz. 10.15

Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych

24.10.2018 dr hab. inż. Paweł Piotrowski „Prognozowanie ultrakrótkoterminowe zapotrzebowania na moc obiektów o dużej dynamice”

21.11.2018prof. dr hab. inż. Mirosław Parol „Sylwetki kierowników Katedry Urządzeń Elektrycznych PW – prof. Stanisława Odrowąża Wysockiego oraz prof. Adolfa Morawskiego, z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski”

19.12.2018dr inż. Krzysztof Karkoszka „Wybrane prace badawcze realizowane przez PSE Innowacje Sp. z o. o.  dla PSE S.A.”, dr inż. Jacek Wasilewski „Projekt badawczy EU-SysFlex – założenia i pierwsze wyniki prac”

09.01.2019 mgr inż. Robert Raczkowski „Analiza pracy systemu elektroenergetycznego z wysokim udziałem generacji farm wiatrowych” , mgr inż. Krzysztof Kosiński „Zainteresowania i zamierzenia naukowe związane z rozprawą doktorską”, mgr inż. Krzysztof Kalbarczyk „Zainteresowania i zamierzenia naukowe związane z rozprawą doktorską”

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w sali 12 GM od godz. 12.15

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

24.10.2018 mgr inż. Pola Ronkiewicz „Prezentacja pracy magisterskiej i zamierzeń odnośnie doktoratu; mgr inż. Jerzy Wojciechowski: Prezentacja pracy magisterskiej i zamierzeń odnośnie doktoratu; mgr inż. Krzysztof Zagrajek: Prezentacja pracy magisterskiej i zamierzeń odnośnie doktoratu     

21.11.2018 mgr inż. Paweł Terlikowski „Analiza czynników wpływających na rozwój podsektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce” referat przed otwarciem przewodu doktorskiego

19.12.2018 mgr inż. Łukasz Michalski „Hybrydowe instalacje energetyczne budynków mieszkalnych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – prezentacja rozprawy doktorskiej

23.01.2019 mgr inż. Jakub Kaliński „Kształt polityki klimatycznej i energetycznej UE w perspektywie do roku 2050

Uwaga! Seminaria odbywać się będą w środę w sali 404 GE kl. C, o godz. 16:00

Zakład Techniki Świetlnej

09.11.2018mgr inż. Sławomir Kałkowski ES-System „Technologia Circadian”

16.11.2018dr hab. inż. Sławomir Zalewski „Widzenie mezopowe – stan wiedzy”

23.11.2018dr hab. inż. Piotr Pracki „Badanie kreowania i oddziaływania otoczenia świetlnego wnętrza”

30.11.2018mgr inż. Michał Dziedzicki „Analiza warunków oświetleniowych na stanowisku pracy do badań eksperymentalnych”

07.12.2018dr inż. Andrzej Wiśniewski „Obliczenia redukcji mocy zainstalowanej przy zastosowaniu systemów sterowania oświetleniem wnętrz”

14.12.2018mgr inż. Justyna Kowalska „Obliczanie parametrów charakteryzujących oddawanie barw źródeł światła rekomendowane w metodach CIE”

11.01.2019mgr inż. Krzysztof Skarżyński „Ulepszanie projektu iluminacji w kierunku minimalizacji zanieczyszczenia światłem i poprawy efektywności energetycznej”

18.01.2019mgr inż. Adam Czaplicki „Regulacja mocy w nagrzewnicach indukcyjnych w układzie płaskim”

25.01.2019dr inż. Rafał Krupiński „Dynamiczne kształtowanie rozkładu luminancji na obiekcie”

Uwaga! Seminaria odbywają się w Zakładzie Techniki Świetlnej w sali 517 GE, od godz. 10:00. Seminaria w dniach 9.11.2018 i 14.12.2018 rozpoczną się o godz. 12:00

Zakład Trakcji Elektrycznej

7.11.2018doc dr hab. inż. Tadeusz Maciołek „Wymagane moce w elektrycznych pojazdach latających”

5.12.2018dr inż. Marcin Steczek „Optymalizacja harmonicznych momentu napędowego silnika trakcyjnego przy zastosowaniu modulacji”

mgr inż. Maciej Wieczorek „Badania wpływu parametrów obciążenia i otoczenia na degradację zasobników energii wykorzystywanych w pojazdach”

16.01.2019mgr inż. Włodzimierz Jefimowski „Koncepcja zastosowania zasobnika z baterią przepływową na podstacji trakcyjnej”

mgr inż. Anatolij Nikitenko „Analiza możliwości stosowania zasobników energii na pokładzie lokomotywy towarowej prądu stałego”

Uwaga! Seminaria odbywają się w sali 506 kl. C, GE. o godz. 10.15

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO POMIAROWYCH

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

7.11.2018mgr inż. Rafał Sikorski „Stanowisko badania wentylatorów silników lotniczych w Instytucie Lotnictwa”

28.11.2018mgr inż. Estera Kot „Obliczanie objętości glejaka mózgu na podstawie obrazowań PET-CT”

12.12.2018mgr inż. Kamil Rybiński „Reprezentacja wiedzy dziedzinowej na potrzeby generacji kodu z poziomu specyfikacji wymagań”

9.01.2019mgr inż. Rafał Parol „Automatyczna generacja kodu z uwzględnieniem wymagań jakościowych i ograniczeń architektonicznych”

23.01.2019mgr inż. Radosław Basiński „Stabilizacja drgań chaotycznych w nieliniowych układach ułamkowego rzędu”

Uwaga! Seminaria odbywają się w środy w sali 200 GE od godz. 09.15-10.00

Zakład Systemów Informacyjno Pomiarowych

26.10.2018dr inż. Adam Jóśko „Derivative inductive sensors for short magnetic pulse measurements”

16.11.2018dr inż. Bernard Fryśkowski „Zastosowanie elementów elektroniki próżniowej w badaniach układów zapłonowych pojazdów drogowych”

23.11.2018dr inż. Zbigniew Staroszczyk „Właściwości częstotliwościowe sieci elektroenergetycznej: problemy badania, interpretacji i wykorzystania”

07.12.2018mgr inż. Maciej Kadłubowski „Zastosowanie harmonicznych sferycznych do modelowania i symulacji odbicia światła”

11.01.2019dr inż. Marcin Kołodziej „Energia, entropia i wymiar fraktalny sygnału ECoG na użytek detekcji wyładowań epileptycznych”

18.01.2019dr inż. Adam Jóśko „Multisensor Measurement System Concept for Effective Orthopedic Diagnostics of the Hand”

Uwaga! Seminaria odbywają się we piątki w sali 200 GE godz. 14.00-15.00

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej

26.10.2018 – mgr inż. Paweł Zawadzki „Urządzenie do rejestracji nacisku na stopy”

6.11.2018 (g. 10.00)  – dr hab. inż. Andrzej Katunin „Badania materiałów kompozytowych”

23.11.2018  – mgr inż. Katarzyna Sikorska-Łukasiewicz „Autonomiczna nawigacja”

7.12.2018  – Anita Leśniak „Koncepcja modernizacji stacji SN w Hali Wysokich Napięć”

21.12.2018  – dr hab. inż. Jacek Starzyński „2.0 – by żyło się lepiej i nauczało jeszcze lepiej. Wszystkim”

Uwaga! Seminaria odbywają się w środy w sali 200 GE w godz. 8.30-10.00

INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

 Zakład Elektroniki Przemysłowej

09.10. 2018 (SK4, wtorek 10.30- 12.00) – prof. Krishna Shenai z University of Chicago, USA „Reliability of a Semiconductor Power Switch in a Power Electronics Switching Converter” –

10.10.2018 (GE300, środa 11.30-12.15) – spotkanie organizacyjne, dydaktyka, badania

23.11.2018  (GE 300, piątek 10.45-12.00)dr hab. inż. Jacek Rąbkowski „Zastosowanie elementów z węglika krzemu w trópoziomowych falownikach typu T”

07.12.2018 (GE 300, piątek 10.45-12.00) – dr inż. Michał Rolak „Optymalizacja sprawności energetycznej równolegle pracujących przekształtników IPOP-DAB”

04.01.2019 (SK 2, piątek 10.45-12.00)dr inż. Szymon Piasecki „Modernizacja laboratorium podstaw elektroniki”

Uwaga! Seminaria odbywają się w różnych salach oraz godzinach – podane w nawiasach.

Zakład Napędu Elektrycznego

29.10.2018mgr inż Andrzej Straś „Optymalizacja rojem cząstek sterowania powtarzalnego dla przekształtnika sieciowego”, seminarium związane z wszczęciem przewodu doktorskiego

12.11.2018mgr inż. Michał Gierczyński „Analityczne wyznaczanie rodziny charakterystyk momentu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM) w obszarze osłabiania pola” – seminarium związane z wszczęciem przewodu doktorskiego

26.11.2018mgr inż. Krzysztof Jackiewicz „Zastosowanie członów oscylacyjnych w sterowaniu maszyny reluktancyjnej przełączalnej” – seminarium związane z wszczęciem przewodu doktorskiego

10.12.2018mgr inż. Rafał Jakubowski „Bezrdzeniowa maszyna tarczowa z magnesami trwałymi”

Uwaga! Seminaria odbywają się  w poniedziałki w sali 018 GE od godz. 16.15

Zakład Sterowania

09.10.2018prof. hab. dr inż. Tadeusz Kaczorek „Macierze transmitancji dodatnich stabilnych układów linowych”

23.10.2018dr inż. Ryszard Kopka, Politechnika Opolska  „Estymacja parametrów wybranych modeli ułamkowych superkondensatorów dla potrzeb realizacji procedur sterownia minimalno-energetycznego”

06.11.2018mgr Kamil Borawski, Politechnika Białostocka „Metody analizy układów liniowych deskryptorowych”

20.11.2018dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH „Modelowanie procesów przewodnictwa cieplnego”

04.12.2018mgr Artur Grządziel, GE Healthcare „Estymatory jądrowe teoria i zastosowanie”

18.12.2018dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny „Zastosowanie deskryptorów niskopoziomowych w analizie i rozpoznawaniu obiektów wyekstrahowanych z obrazów cyfrowych”

15.01.2018dr Maciej Twardy, Politechnika Warszawska

Uwaga! Seminaria odbywają się we wtorki w sali 300 GE od godz. 13:15

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@pw.edu.pl).