Programy studiów i sylabusy


Studia stacjonarne I stopnia:


Studia stacjonarne II stopnia:


Studia niestacjonarne I stopnia:


Studia niestacjonarne II stopnia:


Studia niestacjonarne na odległość I i II stopnia (OKNO):


Aktualne plany studiów i sylabusy dostępne są w dydaktycznym portalu informacyjnym ISOD na stronie: https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/planywzorcowe


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).