Informatyka Stosowana – Inżynieria Danych – studia stacjonarne, magisterskie – Plan studiów


Informatyka stosowana - Inżynieria Danych

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie). Nominalna liczba semestrów - 3. Nominalna liczba punktów ECTS - 90. Specjalności (od sem. 2): Cyberbezpieczeństwo Informatyka w Inżynierii Biomedycznej Inżynieria Danych Inżynieria Oprogramowania

semestr 1
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Algorytmy w inżynierii danych3010Egz.41DI2153
Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych3010Egz.41DI2154
Języki formalne i kompilatory3010Egz.51DI2152
Matematyczne metody formalne informatyki3010Zal.41DI2151
Modele matematyczne w uczeniu maszynowym3010Egz.51DI2150
INF M,D,PL - wydziałowe sem 18
semestr 2
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Język obcy specjalistyczny - Informatyka30Zal.21DJ2007
Projekt badawczy60Zal.51DI2260
Zaawansowane systemy baz danych3030Egz.51DI2223
Zaawansowane metody uczenia maszynowego3030Egz.41DI2232
INF M,D,PL Kierunkowe4
INF M,D,PL Wydział4
Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES2
Informatyka M,D,PL - spec ID4
semestr 3
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Praca dyplomowa magisterskaEgz.201DW2302
Seminarium dyplomowe magisterskie30Zal.31DW2301
Informatyka M,D,PL - spec ID4
Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES3
razem ECTS90

Grupy przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne: INF M,D,PL - wydziałowe sem 1 (2 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Zaawansowane metody numeryczne30Egz.41DI2161
Metody optymalizacji3030Zal.41DI2235
Przetwarzanie danych w MS SQL Server i odkrywanie wiedzy w modelach biznesowych1530Zal.41DI2283
Programowanie funkcyjne i agentowe3030Zal.41DI2227
Wstęp do obliczeń i programowania w języku Python3030Zal.41DI2166
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL Kierunkowe (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Projektowanie oprogramowania z użyciem wzorców3030Zal.41DI2304
Aplikacje i rozwiązania oparte o Sztuczną Inteligencję na Microsoft Azure151530Zal.41DI2281
Programowanie usług w chmurze151530Zal.41DI2226
Zaawansowane metody inżynierii oprogramowania151530Zal.41DI2229
Metody sztucznej inteligencji w inżynierii oprogramowania3030Zal.41DI2230
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL Wydział (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Przemysłowe systemy wizyjne1515Zal.21DE2148
Przemysłowe zastosowania sieci neuronowych1515Zal.21DR2238
Metody optymalizacji3030Zal.41DI2235
Komunikacja człowiek-komputer3030Zal.41DI2236
Kryptografia stosowana3030Egz.41DI2245
Bezpieczeństwo systemów elektroenergetycznych301515Zal.41DI2246
Bezpieczeństwo systemów IoT301515Zal.41DI2250
Metody sztucznej inteligencji w inżynierii oprogramowania3030Zal.41DI2230
Przedmioty obieralne: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)15Zal.21DW2108
Etyka Sztucznej Inteligencji (HES)30Zal.21DW1660
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy (HES)30Zal.31DW2113
Informacja naukowa i patentowa (HES)1515Zal.31DW2109
Społeczna odpowiedzialność korporacji30Zal.21DA2214
Przedsiębiorczość technologiczna (HES)1515Zal.21DW2106
Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES)30Zal.21DM2305
Ochrona środowiska (HES)30Zal.21DW2105
Metody podejmowania decyzji (HES)30Zal.21DW2107
Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES)30Zal.31DR2130
Przedmioty obieralne: Informatyka M,D,PL - spec ID (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Analiza danych obrazowych i multimedialnych301515Zal.41DI2233
Zaawansowane metody wizualizacji danych3030Zal.41DI2234
Python programming and data analysis3030Zal.41DA2223
Przetwarzanie obrazów medycznych3030Zal.41DI2243
Przedmioty obieralne: Informatyka M,D,PL - spec ID (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Analiza danych obrazowych i multimedialnych301515Zal.41DI2233
Zaawansowane metody wizualizacji danych3030Zal.41DI2234
Python programming and data analysis3030Zal.41DA2223
Przetwarzanie obrazów medycznych3030Zal.41DI2243
Przedmioty obieralne: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)15Zal.21DW2108
Etyka Sztucznej Inteligencji (HES)30Zal.21DW1660
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy (HES)30Zal.31DW2113
Informacja naukowa i patentowa (HES)1515Zal.31DW2109
Społeczna odpowiedzialność korporacji30Zal.21DA2214
Przedsiębiorczość technologiczna (HES)1515Zal.21DW2106
Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES)30Zal.21DM2305
Ochrona środowiska (HES)30Zal.21DW2105
Metody podejmowania decyzji (HES)30Zal.21DW2107
Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES)30Zal.31DR2130
Wwykłady
C/Sćwiczenia / seminaria
Llaboratoria
Pprojekt
Egz.Egz.
Zal.Zal.

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).