Konferencje naukowe


Na poniższej stronie znajduje się wykaz konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział Elektryczny.
Zawartość wykazu jest pobierana z wydziałowego systemu informatycznego ISOD. Instrukcja dla pracowników wydziału jak dodać nową pozycję znajduje się tutaj: Instrukcja aktualizacji informacji o konferencjach organizowanych przez jednostkę.

Zaznaczenie_160.png

19th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE’17 ECCE

Informacja o konferencji:

European Conference on Power Electronics and Applications to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencji z dziedziny energoelektroniki i napędów elektrycznych. Wybitni naukowcy i eksperci spotkają się w dniach 11-14 października 2017 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.

Współorganizatorzy: EPE, PELS, IEEE, ECCE, WUT
Strona WWW: http://www.epe2017.com/
Telefon: +48 22 234 56 12
E-mail: info@epe2017.com

Computational Problems of Electrical Engineering, CPEE 2016

Informacja o konferencji:

The International Conference organized every year since 1999. It is focused on the computational aspects of the electrical engineering, including signal, circuit and field theory. Organized under auspices of the IEEE organization. The main task of the workshop is the exchange of the experience of the scientists of central and eastern Europe in the modern mathematical methods of the analysis, optimisation and design approaches in the fields mentioned above.

Współorganizatorzy: IETiSIP
Strona WWW: http://cpee.iem.pw.edu.pl/
E-mail: cpee@iem.pw.edu.pl

cpee_symbs.png

Computational Problems of Electrical Engineering, Roztoky u Křivoklátu, September 4 - 6, 2013

Informacja o konferencji:

The International Workshop is the event organized every year since 1999 and is focused on the computational aspects of the electrical engineering, including signal, circuit and field theory. It is organized under auspices of the IEEE organization. The main task of the workshop is the exchange of the experience of the scientists of central and eastern Europe in the modern mathematical methods of the analysis, optimisation and design approaches in the mentioned above fields. The participants of the workshop are coming from Poland, Ukraine, Russia, Czech Republic, Slovakia, Hungary and also from Great Britain, France and Japan.

Współorganizatorzy: University of West Bohemia, Lviv Polytechnic National University, Technical University of Lodz, Warsaw University of Life Sciences
Strona WWW: http://cpee.zcu.cz/AMTEE/
Telefon: +420 377634606
Fax: +420 377634602
E-mail: cpee@fel.zcu.cz

PTETIS.png

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej"

Informacja o konferencji:

PES-9 Kościelisko, 16-20 czerwca 2014r.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje najważniejsze obszary współczesnej elektrotechniki:
- pomysły na praktyczną realizację układów, podzespołów i ich zastosowań,
- metody i narzędzia modelowania i symulacji,
- nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i metrologiczne,
- przetwarzanie, optymalizacja oraz obróbka sygnałów,
- automatyzacja i sterowanie procesami,
- oddziaływanie pól elektromagnetycznych na organizmy oraz środowisko,
- wyniki badań z zakresu elektrotechniki, elektroniki oraz dziedzin pokrewnych.

Współorganizatorzy: Oddział Warszawski PTETiS, Wydział Elektryczny, Politechniki Warszawskiej
Strona WWW: http://ptetis.ee.pw.edu.pl
E-mail: ryszard.niedbala@ien.pw.edu.pl

LII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych

Informacja o konferencji:

20 – 22 czerwca 2016 r. w Kazimierzu Dolnym Tematyka:
1.Konstrukcje przetworników elektromechanicznych
2.Maszyny specjalne
3.Modele matematyczne i symulacja
4.Projektowanie i optymalizacja
5.Pomiary, diagnostyka i monitoring
6.Sprawność i straty w maszynach elektrycznych
7.Eksploatacja systemów napędowych
8.Współpraca maszyn elektrycznych z urządzeniami energoelektronicznymi
9.Współczesne technologie maszyn elektrycznych
10.Zagadnienia oddziaływań na środowisko naturalne
11.Dydaktyka maszyn elektrycznych
12.Trendy dyscypliny

Współorganizatorzy: Zakład Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej, Instytut Elektrotechniki, Instytut Energetyki
Strona WWW: www.sme16.iel.waw.pl
E-mail: sme2016@ime.pw.edu.pl

s2.jpg

Modern Electric Traction

Informacja o konferencji:

Otwarcie i sesja plenarna
10 X 2013 GG -Mała Aula
11.00-15.00

Współorganizatorzy: Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu Politechnika Gdańska, Instytut Eletrotechniki
Strona WWW: http://ztu.ime.pw..edu.pl
E-mail: met2013@ee.pw.edu.pl


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).