Studenci


Podstawą studenckiego ruchu naukowego na wydziale są liczne koła naukowe, które pod opieką życzliwych opiekunów naukowych uczestniczą w wielu wydarzeniach naukowych i popularnonaukowych. Co roku otrzymują one liczne granty naukowe i dofinansowania od władz Politechniki Warszawskiej, z pomocą których realizują rozmaite projekty, niejednokrotnie reprezentujące później wydział w konkursach rangi krajowej i międzynarodowej. Listę kół naukowych wraz ze szczegółami znajdziecie w zakładce Koła Naukowe».

Dzięki współpracom międzynarodowym pomiędzy wydziałem i innymi uczelniami, co roku prezentowana jest szeroka oferta wymian zagranicznych, wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ czy praktyk studenckich. Każdy student ma szansę skorzystać z możliwości wyjazdu, poszerzyć horyzonty naukowe i zdobyć niepowtarzalne doświadczenie. Więcej informacji w zakładce Studencka Wymiana Międzynarodowa».

 

Jednostką Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej (SSPW) na wydział jest Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Elektrycznego (WRS EE), której 15-osobowy skład wybierany jest co roku w wolnych i bezpośrednich wyborach. WRS realizuje swoją działalność wydziałową oraz międzywydziałową w zakresie dydaktyki, spraw socjalno-bytowych oraz organizując wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe. Siedziba WRS znajduje się w Gmachu Elektrotechniki; więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Samorząd», a po bieżące informacje zapraszamy na stronę na Facebooku».

Samorząd Studentów to również Rady Mieszkańców, reprezentujące mieszkańców domów studenckich, oraz wiele innych struktur, w których studenci naszego wydziału chętnie zaznaczają swoją obecność. Podobnie w pozostałych organizacjach studenckich, nie będących częścią Samorządu Studentów, jak np. NZS, BEST, IAESTE i wiele innych.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).