Studenci


Na Wydziale Elektrycznym działa szereg kół naukowych, które pod opieką życzliwych opiekunów naukowych uczestniczą w wielu wydarzeniach naukowych jaki i popularno-naukowych. Co roku wydziałowe koła naukowe dostają szereg grantów naukowych finansowanych przez władze Politechniki Warszawskiej. Co roku jesteśmy aktywnymi uczestnikami pikniku naukowego organizowanego przez Centrum Kopernik.

Studenci na naszym wydziale uczestniczą w wielu wyjazdach zagranicznych organizowanych w ramach ERASMUS oraz praktyk studenckich. Wyjazdy zagraniczne oferowane są najlepszym studentom i umożliwiają im poszerzenie horyzontów naukowych.

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów liczy 15 osób, spośród których 14 jest członkami Rady Wydziału. Członkowie WRS współdecydują o przyznawaniu pomocy materialnej studentom, przydzielaniu miejsc w domach studenckich oraz uczestniczą w pracach Komisji Rady Wydziału. WRS współorganizuje wydziałowe imprezy o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.

Ponadto studenci naszego Wydziału działają w Radach Mieszkańców w DS-ach, a także
w uczelnianych strukturach Samorządu Studentów.

Na Wydziale Elektrycznym działa Stowarzyszenie Studentów „Bratniak”, „NZS”, „ZSP”.
Są to organizacje skupiająca w swoich szeregach studentów naszego Wydziału, ale w swojej działalności wykraczająca poza jego ramy.

W Gmachu Mechaniki PW znajduje się siedziba WRS naszego Wydziału, gdzie studenci uzyskują pomoc w problemach związanych ze studiami.

Bieżące informacje Samorządu (WRS Elektryczny PW) można znaleźć na stronie na Facebooku.

studenci


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).