Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne


» Informacje ogólne o Radzie

terminarz posiedzeń RND AEEiTK 2023/2024

» Komunikaty i informacje bieżące

» Ogłoszenia o publicznej obronie rozpraw doktorskich prowadzonych przez Rady Naukowe Dyscyplin Politechniki Warszawskiej

» Ogłoszenia o publicznej obronie rozpraw doktorskich prowadzonych przez Radę Naukową Dyscypliny, Uczelni Wyższych w Polsce

» Postępowania habilitacyjne

» Postępowania doktorskie

Kontakt:
Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
Pl. Politechniki 1,  00-661 Warszawa
Sekretariat Rady: Marzena Szafarowicz
tel. +48 22 234 51 60
aee.rnd@pw.edu.pl

Więcej informacji dla Członków Rady znajduje się na Platformie Rad Naukowych Dyscyplin PW: nauka.pw.edu.pl/rnd


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).