Historia Wydziału


Zarys historii Wydziału Elektrycznego P.W.

Wydział Elektryczny jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Od niemal 100 lat  kształcimy studentów w zakresie elektrotechniki, od ponad 30 lat w zakresie automatyki i robotyki a od 20 lat również w zakresie informatyki. 

 
1825
 • Z inicjatywy Stanisława Staszica powołano Radę Politechniczną w celu zorganizowania w Warszawie Instytutu Politechnicznego opartego na wzorze wiedeńskim.
1826
 • Otwarcie Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego.
1830
 • Otwarcie Instytutu Politechnicznego.
 • Po upadu Powstania Listopadowego zamknięto wszystkie szkoły wyższe w Królestwie Polskim, w tym na 68 lat Instytut Politechniczny.
8 czerwca 1898
 • Dekret o powołaniu Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. cara Mikołaja II.
 • Trzy pierwsze wydziały Instytutu – Wydział Mechaniczny, Inżynieryjno-Budowlany i Chemiczny.
 • Na Wydziale Mechanicznym powstaje Katedra Elektrotechniczna prowadzona przez prof. Georgija Wulfa
15 listopada 1915
 • Uroczysta inauguracja Politechniki Warszawskiej.
 • Powstają 4 wydziały : Inżynierii Budowlanej i Rolnej, Chemiczny,
  Budowy Maszyn i Elektrotechniczny oraz Architektoniczny.
14 czerwca 1921
 • Nowy prawno-organizacyjny statut Politechniki Warszawskiej
 • kierunek elektrotechniczny usamodzielnia się, dając początek Wydziałowi Elektrotechnicznemu. Od powyższej daty liczy się istnienie wydziału.
20 czerwca 1924
 • Na wniosek Rady Wydziału Elektrycznego Senat Politechniki nadaje pierwsze trzy stopnie doktora honoris causa. Promowani zostali trzej wybitni elektrotechnicy Polscy :
  • prof. Ignacy Mościcki,
  • inż. Karol Pollak, 
  • prof. Aleksander Rother.
1924/1925
 • Wydział zmienia nazwę – na Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.
1924
 • Z inicjatywy prof. Kazimierza Drewnowskiego rozpoczęto przygotowania do budowy Gmachu Elektrotechniki.
1934
 • Gmach uroczyście otwarty. Przeniesienie z Gmachu Fizyki zakładów: Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć, Radiotechniki oraz Teletechniki.
1939-1945
 • Działalność uczelni zabroniona.
 • Dotychczasowy rektor Politechniki K. Drewnowski stal się jej administratorem.
 • Od września 1940 r. w części pomieszczeń odbywają się zajęcia szkół zawodowych II stopnia.
 • W kwietniu 1942 r. powołano na terenie Politechniki Państwową Wyższą Szkole Techniczna. W jej skład wchodził Wydział Elektryczny.
 • Obok legalnej działalności pracownicy Politechniki prowadzili konspiracyjna działalność dydaktyczna i naukowa.
12 kwietnia 1945 
 • pierwsze posiedzenie Rady Wydziału. Sytuacja tragiczna – zniszczony gmach, zdewastowane laboratoria, rozproszona kadra nauczająca. Najboleśniejsze były straty ludzkie.
wrzesień 1945
 • Wznowienie zajęć w Warszawie.
1 październik 1951
 • Oddzielają się oddziały Telekomunikacji i Elektrotechniki Medycznej, tworząc Wydział Łączności, który potem przekształci się w Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.
1970
 • W miejsce katedr powstają większe jednostki naukowo-dydaktyczne – instytuty.
Na podstawie :  Zarys historii Wydziału Elektrycznego 1921-1981.  Materiały sympozjum listopad 1981. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).