Pożegnania


Ś.P. dr inż. Jerzy Konopa – wieloletni kierownik Zakładu Miernictwa Elektrycznego»

Ś.P. prof. dr inż. Ryszard Matusiak – wieloletni kierownik Zakładu Trakcji Elektrycznej»

Prof. dr inż. Zdzisław Celiński – wieloletni pracownik Wydziału Elektrycznego»

Prof. dr inż. Stanisław Bolkowski – wieloletni Dziekan Wydziału Elektrycznego i Prorektor Politechniki Warszawskiej»

Ś.P. doc. dr inż. Bogdan Moeschke – wieloletni wykładowca Wydziału Elektrycznego»

Ś.P. prof. dr inż. Henryk Tunia – wieloletni Dziekan Wydziału Elektrycznego»

Ś.P. Prof. Władysław Findeisen – absolwent Wydziału Elektrycznego, Rektor PW w latach 1981–1985»

Ś.P. doc. dr inż. Krzysztof Amborski – wieloletni pracownik Zakładu Sterowania»

Ś.P. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara »

Ś.P. Prof. dr hab. inż. Jerzy Brunon Bąk – wieloletni kierownik Zakładu Techniki Świetlnej»

Ś.P. mgr inż. Mieczysław Lipowski – wieloletni pracownik Zakładu Techniki Świetlnej »

Ś.P. Adrian Krzeszewski – student Wydziału Elektrycznego »

Ś.P. Jadwiga Siemion – wieloletnia bibliotekarka IETiSIP PW »

Ś.P. Rafał Piekarski – student Wydziału Elektrycznego »

Ś.P. Mirosława Ślesicka – wieloletnia pracownica Dziekanatu Wydziału Elektrycznego »

Ś.P. Prof. dr hab. inż. Andrzej Kłos – emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego »

Ś.P. dr inż. Jan Grzonkowski – były pracownik Katedry i Zakładu Techniki Świetlnej »

Ś.P. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok – emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego i były prorektor Politechniki Warszawskiej »

Ś.P. dr inż. Andrzej Siedlecki – wieloletni wykładowca Wydziału Elektrycznego »

Ś.P. Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Czajewski – wieloletni pracownik, Profesor Politechniki Warszawskiej oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego »

Ś.P. Lech Bożentowicz – kolega i przyjaciel, wieloletni członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich »

Ś.P. dr inż. Andrzej Wójciak – wieloletni pracownik Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej »

Ś.P. Prof. dr. hab. Stanisław Krzemiński – wieloletni pracownik Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych »

Ś.P. Prof. dr inż. Antoni Roguski – emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego »

Ś.P. dr inż. Konrad Nita – absolwent studiów dziennych i doktoranckich Wydziału Elektrycznego »

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).