Żegnamy prof. Ryszarda Matusiaka – wieloletniego kierownika Zakładu Trakcji Elektrycznej


Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 grudnia 2023 roku zmarł w wieku 96 lat prof. dr inż. Ryszard Matusiak, emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Związany z Wydziałem Elektrycznym od studiów, które ukończył w 1952 roku. Do 1975 roku był pracownikiem Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego skąd przeszedł do Instytutu Maszyn Elektrycznych na stanowisko Kierownika Zakładu Trakcji i Urządzeń Elektrycznych, które piastował przez kolejne 22 lata. W latach 1975-1981 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. Studenckich.

Był autorem wielu prac naukowych i patentów z dziedziny nagrzewania uzwojeń maszyn elektrycznych. W latach ’70 swoje zainteresowania naukowe rozszerzył o zagadnienia z trakcji elektrycznej, przy jednoczesnym prowadzeniu badań naukowych z teorii pola elektromagnetycznego. Przez szereg kadencji był członkiem Komitetu Transportu PAN. Będąc promotorem wielu rozpraw doktorskich przyczynił się do rozwoju kadry naukowej z dziedziny trakcji elektrycznej. Prof. dr inż. Ryszard Matusiak odszedł na emeryturę w 1997 roku.

Pozostanie w pamięci społeczności Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Uroczystości pogrzebowe

odbędą się w dniu 23 stycznia 2024 roku o godzinie 13.00 w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie, ul. Tamka 4a. Pochówek odbędzie się na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie 23 stycznia 2024 roku, ul. św. Wincentego 83, kw. 74 B – 2 – 24. Link do klepsydry Domu Pogrzebowego »

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).