About: Katarzyna Szmurło

Recent Posts by Katarzyna Szmurło

Zajęcia dydaktyczne i sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym

Od 24 stycznia do 22 lutego 2022 roku zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy i inne zaliczenia odbywają się w trybie zdalnym. Szczegóły znajdują się w decyzji Rektora nr 7/2022 z 20 stycznia 2022 roku. Funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 określa zarządzenie Rektora nr 110/2021 z 18 listopada 2021 roku. Zarządzenie obowiązuje...
Read more Comments are closed

Katalog Zespołów Badawczych Wydziału Elektrycznego – oferta B+R

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym katalogiem prezentującym zespoły badawcze działające na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz ich ofertą usług B+R.  Ofertę kierujemy do szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, instytucji publicznych, jednostek naukowych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani współpracą i korzystaniem z potencjału badawczego oraz dorobku naukowego naszej uczelni, oraz...
Read more Comments are closed

Rekrutacja na studia II stopnia starujące w semestrze letnim 2022

Od 11 stycznia 2022 r. na Politechnice Warszawskiej trwa rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2021/2022. Uwaga! Wpis aktualizowany. Na Wydziale Elektrycznym uruchomiona została rekrutacja na następujące kierunki: Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia Kierunki i limit miejsc: Automatyka i Robotyka Stosowana – 30 miejsc Elektrotechnika...
Read more Comments are closed

Rekrutacja do Szkół Doktorskich na semestr letni 2021/2022

Od 5 do 17 stycznia 2022 roku trwa rekrutacja do Szkół Doktorskich. Na PW jest obecnie pięć Szkół Doktorskich. W najnowszej rekrutacji na semestr letni 2021/2022 nabór jest prowadzony do czterech z nich: Szkoła Doktorska nr 1 obszary badawcze: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne Szkoła Doktorska nr...
Read more Comments are closed

Testy VR w Instytucie Elektroenergetyki

10 stycznia 2022 roku w Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych (Zwarciownia) rozpoczną się testy stanowisk laboratoryjnych z budowy i diagnostyki rozdzielnic SN wykonanych w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality). Dr inż. Tadeusz Daszczyński w ramach prac badawczo-rozwojowych wraz z firmą PRADMA Dariusz Naruszewicz stworzyli model rozdzielnicy SN...
Read more Comments are closed

Recent Comments by Katarzyna Szmurło

    No comments by Katarzyna Szmurło yet.