About: Katarzyna Szmurło

Recent Posts by Katarzyna Szmurło

Zespoły badawcze Wydziału Elektrycznego – oferta B+R

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem prezentującym zespoły badawcze działające na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz ich ofertą usług B+R.  Ofertę kierujemy do szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, instytucji publicznych, jednostek naukowych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani współpracą i korzystaniem z potencjału badawczego oraz dorobku naukowego naszej uczelni oraz Wydziału....
Read more Comments are closed

Nominacja profesorska dla prof. dr. hab. inż. Dariusza Sawickiego

Jest nam miło poinformować o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych prof. dr. hab. inż. Dariuszowi Sawickiemu. Profesor Dariusz Sawicki jest Kierownikiem Zakładu Systemów Informacyjno-Pomiarowych Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Kierownik wielu projektów badawczych oraz autor i współautor publikacji związanych z...
Read more Comments are closed

Nabór do III edycji Programu Mentoringowego na PW

Program Mentoringowy na Politechnice Warszawskiej Wśród 22 Mentorów tegorocznej edycji znajdziecie również absolwentów Wydziału Elektrycznego. Mentoring to dobra okazja do poszerzenia własnych horyzontów, rozwoju zawodowego i osobistego, a także możliwość kilkumiesięcznej współpracy z osobą z doświadczeniem.  Program organizowany przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, przeznaczony jest dla studentów min. 3 roku...
Read more Comments are closed

Nasi studenci najlepsi w międzynarodowych zawodach

Zespół z Koła Naukowego Robotyków KNR zajął pierwsze miejsce w Carolo-Cup@Home  w kategorii Basic. W tym roku zawody odbyły się w formie zdalnej, a KNR zaprezentował tam nowy model Selfie. – Wszystkie nasze prace miały miejsce na terenie Politechniki Warszawskiej – relacjonują studenci. – Przejazdy po specjalnie wyznaczonej trasie zastąpiło...
Read more Comments are closed

Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Elektrycznym

Studia podyplomowe – Instalacje i urządzenia elektryczne. Projektowanie i eksploatacja – otrzymały Certyfikat akredytacyjny w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.  W programie „Studia z Przyszłością” wskazywane i nagradzane są kierunku studiów, które wyróżniają się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia...
Read more Comments are closed

Recent Comments by Katarzyna Szmurło

    No comments by Katarzyna Szmurło yet.