Category Archives: wydział

Raport Roczny 2020 z działalności Instytutu Elektroenergetyki PW

Miło mi poinformować, że ukazał się Raport Roczny 2020 z działalności Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W roku 2020 obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia utworzenia Instytutu. Rok Jubileuszowy 2020 nie miał w Instytucie jedynie wymiaru historycznego, ale odznaczył się także ponadprzeciętnymi wynikami i osiągnięciami pracowników. Na podkreślenie zasługuje w szczególności znaczna liczba publikacji...
Read more Comments are closed

Życzenia Wielkanocne 2021

Zapraszamy do wysłuchania życzeń wielkanocnych Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Lecha Grzesiaka.  Jeszcze nie możemy spotkać się na tradycyjnym corocznym „Jajeczku” w Gmachu Starej Kotłowni, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli złożyć sobie życzenia już w tradycyjny sposób.   Rok 2021 jest szczególny...
Read more Comments are closed

NOWE Zarządzenie Rektora PW z 27 stycznia 2021 r.

Od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć stacjonarnie. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/2021 z 27 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej...
Read more Comments are closed

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr letni 2020/2021

Rejestracja trwa od 5 do 12 stycznia 2021 roku i odbywa się poprzez system IRK. Kandydaci powinni w tym czasie zarejestrować się w systemie, a następnie wgrać do niego wymagane dokumenty (zgodnie z przygotowaną listą). Wykazy zagadnień proponowanych do realizacji w ramach doktoratów znajdują się w odpowiednich zakładkach: Szkoła Doktorska...
Read more Comments are closed

„Ławka z historią” Jana Podoskiego

Jan Podoski (1904-1998) – specjalista z zakresu trakcji elektrycznej, zasłużony dla elektryfikacji komunikacji miejskiej w Warszawie. Inicjator budowy metra w Warszawie. Ekspert ONZ. Uczestnik II wojny światowej. Absolwent i profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej – taki wpis znajduje się na tabliczce jednej z „ławek...
Read more Comments are closed

Polska Komisja Akredytacyjna – wyniki oceny programowej kierunków prowadzonych na Wydziale Elektrycznym

Na przełomie 2019 i 2020 roku na Wydziale Elektrycznym miały miejsce wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej, których celem była ocena programowa prowadzonych na Wydziale kierunków studiów: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka Stosowana oraz Informatyka Stosowana. 17 września 2020 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło następujące uchwały: Nr 717/2020 w sprawie oceny programowej...
Read more Comments are closed

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Wydziału Elektrycznego

1 października 2020 roku w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2020 Wydziału Elektrycznego.  Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, tegoroczna inauguracja była inna niż poprzednie. Jednak mimo mniejszej liczby uczestników wydarzenia, obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu, nie straciła nic ze swojego...
Read more Comments are closed

Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak Dziekanem Wydziału Elektrycznego w kadencji 2020-2024

9 września 2020 roku Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wręczył nominacje dziekańskie. Dziekanem Wydziału Elektrycznego w kadencji 2020-2024 został prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, dla którego będzie to trzecia kadencja.  Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 1977 jest...
Read more Comments are closed

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski kandydatem na Prorektora ds. Nauki w kadencji 2020-2024

Rektor Elekt prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba przedstawił nazwiska swoich kandydatów na funkcję prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024.  Do pełnienia funkcji prorektora ds. Nauki wskazał prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, kierownika Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Prof. Mariusz...
Read more Comments are closed

Album jubileuszowy z okazji 50-lecia Instytutu Elektroenergetyki – od historii ku przyszłości

W dniu 20 sierpnia 1970 roku Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej został powołany Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W tym roku Instytut obchodzi Jubileusz 50-lecia swojego istnienia i z tej okazji powstał album okolicznościowy pt. „50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej – od historii ku przyszłości”. Prezentowany album to opowieść, której celem...
Read more Comments are closed

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020

Kierunki Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka oraz Informatyka na 1. miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020! Ranking ten jest integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, opracowywanego i publikowanego co roku przez Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy”. Jest to już 21. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, w którym wyłania się najlepsze: uczelnie akademickie,...
Read more Comments are closed

Wydział Elektryczny w Monitorze Biznesu dziennika Rzeczpospolita

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Tradycja i nowoczesność” poświęconego działalności Wydziału Elektrycznego, który ukazał się 28 maja 2020 w papierowym wydaniu Monitora Biznesu na łamach ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita. Link do publikacji w wersji drukowanej» Link do publikacji na stronie redakcyjnej www.monitorrynkowy.pl» (…) Wydział Elektryczny szczyci się 100 letnią tradycją...
Read more Comments are closed

Pierwsze zdalne obrony prac dyplomowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Obecna sytuacja związana z zawieszeniem zajęć stacjonarnych na uczelniach wyższych w całej Polsce, w tym Politechnice Warszawskiej, w istotny sposób zmieniła rzeczywistość funkcjonowania uczelni oraz studiowania. Nie tylko zajęcia odbywają się teraz online, ale również obrony prac dyplomowych musiały przyjąć formę zdalną.  22 kwietnia 2020 roku na Wydziale Elektrycznym odbyły...
Read more Comments are closed

Raport Roczny 2019 z działalności Instytutu Elektroenergetyki PW

Miło mi poinformować, że ukazał się Raport Roczny 2019 z działalności Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Po kilku latach przerwy wróciliśmy do tradycji przygotowywania raportu. Raport Roczny z działalności Instytutu Elektroenergetyki w roku 2019 prezentuje najważniejsze osiągnięcia pracowników i jego społeczności w obszarze badań naukowych i dydaktyki, które zostały uzyskane dbając...
Read more Comments are closed