Category Archives: wydział

Na Wydziale Elektrycznym będą się kształcić specjaliści morskiej energetyki wiatrowej

Politechnika Warszawska oraz firma Ørsted podpisały List intencyjny o współpracy. Celem porozumienia jest kształcenie przyszłych kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a w przyszłości – także stworzenie programu stypendialnego dla najbardziej obiecujących adeptów kształcących się w tej dziedzinie. Podpisany 8 listopada 2021 roku List intencyjny rozpoczyna długofalową współpracę pomiędzy Ørsted...
Read more Comments are closed

Uroczystość 100-lecia oraz Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Elektrycznego

2 października 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej świętował 100. rocznicę utworzenia Wydziału. Tego dnia odbyło się kilka wydarzeń upamiętniających ten wyjątkowy Jubileusz. Dzień rozpoczął się pod Gmachem Elektrotechniki od odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy pomniku prof. Mieczysława Pożaryskiego, pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego. Tablicę odsłonił...
Read more Comments are closed

Zaproszenie na Uroczystość 100-lecia oraz Inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Elektrycznego

Drodzy Pracownicy, Absolwenci, Studenci, Partnerzy oraz Przyjaciele Wydziału Elektrycznego! 2 października 2021 roku odbędą się Główne Uroczystości Jubileuszowe połączone z Inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022.  Szczegółowy program » Formularz potwierdzenia udziału »* * Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne, w uroczystościach w Dużej Auli Gmachu Głównego może wziąć udział ograniczona liczba...
Read more Comments are closed

Raport Roczny 2020 z działalności Instytutu Elektroenergetyki PW

Miło mi poinformować, że ukazał się Raport Roczny 2020 z działalności Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W roku 2020 obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia utworzenia Instytutu. Rok Jubileuszowy 2020 nie miał w Instytucie jedynie wymiaru historycznego, ale odznaczył się także ponadprzeciętnymi wynikami i osiągnięciami pracowników. Na podkreślenie zasługuje w szczególności znaczna liczba publikacji...
Read more Comments are closed

Życzenia Wielkanocne 2021

Zapraszamy do wysłuchania życzeń wielkanocnych Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Lecha Grzesiaka.  Jeszcze nie możemy spotkać się na tradycyjnym corocznym „Jajeczku” w Gmachu Starej Kotłowni, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli złożyć sobie życzenia już w tradycyjny sposób.   Rok 2021 jest szczególny...
Read more Comments are closed

NOWE Zarządzenie Rektora PW z 27 stycznia 2021 r.

Od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć stacjonarnie. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/2021 z 27 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej...
Read more Comments are closed

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr letni 2020/2021

Rejestracja trwa od 5 do 12 stycznia 2021 roku i odbywa się poprzez system IRK. Kandydaci powinni w tym czasie zarejestrować się w systemie, a następnie wgrać do niego wymagane dokumenty (zgodnie z przygotowaną listą). Wykazy zagadnień proponowanych do realizacji w ramach doktoratów znajdują się w odpowiednich zakładkach: Szkoła Doktorska...
Read more Comments are closed

„Ławka z historią” Jana Podoskiego

Jan Podoski (1904-1998) – specjalista z zakresu trakcji elektrycznej, zasłużony dla elektryfikacji komunikacji miejskiej w Warszawie. Inicjator budowy metra w Warszawie. Ekspert ONZ. Uczestnik II wojny światowej. Absolwent i profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej – taki wpis znajduje się na tabliczce jednej z „ławek...
Read more Comments are closed

Polska Komisja Akredytacyjna – wyniki oceny programowej kierunków prowadzonych na Wydziale Elektrycznym

Na przełomie 2019 i 2020 roku na Wydziale Elektrycznym miały miejsce wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej, których celem była ocena programowa prowadzonych na Wydziale kierunków studiów: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka Stosowana oraz Informatyka Stosowana. 17 września 2020 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło następujące uchwały: Nr 717/2020 w sprawie oceny programowej...
Read more Comments are closed

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Wydziału Elektrycznego

1 października 2020 roku w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2020 Wydziału Elektrycznego.  Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, tegoroczna inauguracja była inna niż poprzednie. Jednak mimo mniejszej liczby uczestników wydarzenia, obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu, nie straciła nic ze swojego...
Read more Comments are closed

Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak Dziekanem Wydziału Elektrycznego w kadencji 2020-2024

9 września 2020 roku Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wręczył nominacje dziekańskie. Dziekanem Wydziału Elektrycznego w kadencji 2020-2024 został prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, dla którego będzie to trzecia kadencja.  Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 1977 jest...
Read more Comments are closed

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski kandydatem na Prorektora ds. Nauki w kadencji 2020-2024

Rektor Elekt prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba przedstawił nazwiska swoich kandydatów na funkcję prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024.  Do pełnienia funkcji prorektora ds. Nauki wskazał prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, kierownika Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Prof. Mariusz...
Read more Comments are closed

Album jubileuszowy z okazji 50-lecia Instytutu Elektroenergetyki – od historii ku przyszłości

W dniu 20 sierpnia 1970 roku Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej został powołany Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W tym roku Instytut obchodzi Jubileusz 50-lecia swojego istnienia i z tej okazji powstał album okolicznościowy pt. „50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej – od historii ku przyszłości”. Prezentowany album to opowieść, której celem...
Read more Comments are closed

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020

Kierunki Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka oraz Informatyka na 1. miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020! Ranking ten jest integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, opracowywanego i publikowanego co roku przez Wydawnictwo Edukacyjne „Perspektywy”. Jest to już 21. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, w którym wyłania się najlepsze: uczelnie akademickie,...
Read more Comments are closed