Category Archives: wydział

Wydział Elektryczny w Monitorze Biznesu dziennika Rzeczpospolita

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Tradycja i nowoczesność” poświęconego działalności Wydziału Elektrycznego, który ukazał się 28 maja 2020 w papierowym wydaniu Monitora Biznesu na łamach ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita. Link do publikacji w wersji drukowanej» Link do publikacji na stronie redakcyjnej www.monitorrynkowy.pl» (…) Wydział Elektryczny szczyci się 100 letnią tradycją...
Read more Comments are closed

Pierwsze zdalne obrony prac dyplomowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Obecna sytuacja związana z zawieszeniem zajęć stacjonarnych na uczelniach wyższych w całej Polsce, w tym Politechnice Warszawskiej, w istotny sposób zmieniła rzeczywistość funkcjonowania uczelni oraz studiowania. Nie tylko zajęcia odbywają się teraz online, ale również obrony prac dyplomowych musiały przyjąć formę zdalną.  22 kwietnia 2020 roku na Wydziale Elektrycznym odbyły...
Read more Comments are closed

Raport Roczny 2019 z działalności Instytutu Elektroenergetyki PW

Miło mi poinformować, że ukazał się Raport Roczny 2019 z działalności Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Po kilku latach przerwy wróciliśmy do tradycji przygotowywania raportu. Raport Roczny z działalności Instytutu Elektroenergetyki w roku 2019 prezentuje najważniejsze osiągnięcia pracowników i jego społeczności w obszarze badań naukowych i dydaktyki, które zostały uzyskane dbając...
Read more Comments are closed

Ankieta na temat zajęć zdalnych na Wydziale Elektrycznym

W związku z rozporządzeniem Rektora i zawieszeniem zajęć oraz pracy uczelni – od 23 marca 2020 zajęcia są prowadzone zdalnie. Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Elektrycznego przygotowała dla studentów naszego Wydziału specjalną ankietę na temat zajęć zdalnych na Wydziale Elektrycznym. Serdecznie zachęcamy do jej wypełniania i dzielenia się swoimi doświadczeniami i...
Read more Comments are closed

Wigilia Wydziału Elektrycznego

18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Wydziału Elektrycznego dla studentów, pracowników i przyjaciół Wydziału Elektrycznego. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od życzeń Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Lecha Grzesiaka oraz Zuzanny Przymierskiej z WRS.    Na Wydziale Elektrycznym spotykaliśmy się również na Wigiliach instytutowych, podczas...
Read more Comments are closed

Decyzja MNiSW w sprawie przyznania Wydziałowi Elektrycznemu kategorii naukowej A

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – DECYZJA NR ODW-486/KAT/2019/1 z dnia 14 grudnia 2019 – przyznało Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Warszawskiej kategorię naukową A.    Po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie, w tym wynikami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej według kryteriów wymienionych w § 8...
Read more Comments are closed

100-lat Zakładu Maszyn Elektrycznych PW 1919-2019

Rok 2019 jest szczególny dla środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych profesjonalnie zajmujących się maszynami elektrycznymi. 100 lat temu, w czerwcu 1919 roku, w Politechnice Warszawskiej powstała pierwsza w Polsce samodzielna Katedra Maszyn Elektrycznych. Było to wydarzenie o znaczeniu i zasięgu daleko wybiegającym poza mury Uczelni – istotne dla kształcenia kadr...
Read more Comments are closed

Pożegnanie Rafała Piekarskiego – Studenta Wydziału Elektrycznego

Z olbrzymim smutkiem zawiadamiamy o przedwczesnej śmierci naszego studenta – Rafała Piekarskiego. Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym Rafała oraz słowa otuchy wszystkim, którzy znali go z uczelnianej ławki. Rafał Piekarski w lutym tego roku obronił pracę inżynierską w Zakładzie Napędu Elektrycznego, po czym kontynuował studia...
Read more Comments are closed

Akademia ISSA – ICS: Monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury ICS

20 listopada 2019 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii ISSA – ICS na temat „Monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury ICS”. Wydział Elektryczny, we współpracy z ISSA Polska (Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych), jest organizatorem otwartych spotkań – „Akademia ISSA – ICS”. Cykliczne spotkania poświęcone są dobrym praktykom oraz szeroko pojętemu...
Read more Comments are closed