Usługi IT


Usługi informatyczne świadczone dla pracowników i studentów wydziału obejmują:

 • konto poczty elektronicznej,
 • wirtualny dziekanat (bieżące postępy w nauce, deklaracje przedmiotów, elektroniczna obsługa podań i dokumentów, komunikacja z wykładowcami, elektroniczne sprawozdania z zajęć, dostęp do materiałów dydaktycznych, indywidualny plan zajęć, itp.)
 • bezprzewodową sieć WI-FI,
 • dostęp do wydziałowej sieci poprzez VPN (dostęp do wybranych usług w ramach wydziału, szerokiego zestawu naukowych publikacji elektronicznych w międzynarodowych czasopismach naukowych, itp.),
 • konta shellowe umożliwiające pracę zdalną nad projektami i zadaniami realizowanymi w ramach zajęć,
 • oprogramowanie, w skład którego wchodzi między innymi:
  • MATLAB,
  • MSDN AA – Academy Program,
  • i inne.

Oprogramowanie udostępniane studentom i pracownikom

Informacja o oprogramowaniu udostępnianym przez Wydział Elektryczny studentom i pracownikom wydziału znajduje się pod adresem: http://info.ee.pw.edu.pl.

Poczta elektroniczna

Serwer poczty elektronicznej pracowników na Wydziale Elektrycznym w wersji na przeglądarkę internetową znajduje się pod adresem: http://webmail.ee.pw.edu.pl/

Instrukcja konfiguracji popularnych klientów pocztowych została opracowana przez Romualda Grykę (e:mail: Romuald.Gryka@ee.pw.edu.pl) i jest dostępna pod adresem: http://www.ee.pw.edu.pl/~grykar/poczta/.

Studenci korzystają z centralnej skrzynki pocztowej udostępnianej przez Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej. Szczegóły dotyczące zasad korzystania znajdują się na stronie CI PW: Zasady korzystania z kont studenckich.

 

Bezprzewodowa sieć WI-FI

imagesWszystkie budynki Wydziału Elektrycznego objęte są bezprzewodowym dostępem do sieci komputerowej Wi-FI zarządzanym przez Centralny Ośrodek Informatyki Politechniki Warszawskiej. Szczegółowe zasady korzystania z sieci znajdują się na stronie: Sieć bezprzewodowa PW zarządzana przez COI .

Aby dostęp był aktywny student musi posiadac aktualny status rejestracyjny, który zostanie przesłany do centralnego systemu ewidencji studentów. Czynność ta wykonywana jest po koniec pierwszego miesiąca danego semestru.

Pracownicy Wydziału Elektrycznego, aby uzyskać dostęp do sieci PW WIFI powinni skontaktować się ze swoimi lokalnymi administratorami sieci komputerowych w instytutach. Zostanie im założone konto pracownicze w systemie COI PW Sun Identity Manager. Tylko w tym systemie możliwa jest aktualizacja i zmiana hasła. System Sun Identity Manager obsługiwany przez COI PW dostępny jest pod adresem: https://idm.coi.pw.edu.pl/idm/user.

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

vpnZ początkiem roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci wydziałowej (VPN).

Obecnie funkcjonuje mechanizm automatycznej instalacji wymaganego klienta VPN. Automatyczna detekcja odbywa się na stronie https://vpn.ee.pw.edu.pl.

Uwierzytelnianie oraz autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie identyfikatora oraz hasła do konta wydziałowego.

Szczegółowa instrukcja znajduje się w dokumencie:

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW.

Wsparciem i obsługą techniczną połączenia VPN zajmują się: Romuald Gryka (grykar@ee.pw.edu.pl), Grzegorz Światek (Grzegorz.Swiatek@ee.pw.edu.pl).

MATLAB

Wraz z początkiem kwietnia 2016 roku, Centrum Informatyzacji rozpoczęło dystrybucję licencji akademickiej oprogramowania Matlab Total Academic Headcount dla Politechniki Warszawskiej.

Jest to pierwsza w Polsce tego typu licencja akademicka dostępna dla wszystkich pracowników i studentów – łącznie z prawem instalacji licencji na prywatnych komputerach pracowników i studentów.

W skład licencji TAH wchodzą wszystkie moduły podstawowe (Matlab, Simulink i 16 modułów) oraz 36 modułów rozszerzających.

W celu instalacji pakietu Matlab w ramach licencji wydziałowej należy:

 • zerejestrować się na stonie producenta http://www.mathworks.com, podając adres mail’owy z domeny wydziałowej ee.pw.edu.pl,
 • dołączyć się do licencji wydziałowej, podając numer licencji wydziałowej,
 • pobrać plik instalatora ze strony producenta: http://www.mathworks.com/download,
 • przeprowadzić instalację pakietu zgodnie z instukcją producenta.

Więcej informacji oraz szczegółowa instrukcja instalacji znajduje się w komunikacie wydziałowym dostępnym po zalogowaniu do systemu ISOD:

Program akademicki MSDN AA

Szczegółowe informacje dotyczące programu akademickiego Microsoft Azure Dev Tools for Teaching znajdują się na stronie firmy Microsoft.

 

 

Link do serwisu do pobierania oprogramowania (wymagane uczelniane konto pocztowe z domeny @pw.edu.pl):

https://aka.ms/devtoolsforteaching


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).