Uwagi ogólne

  1. Parametr "nazwa konta" użyty w przedstawionej instrukcji ma charakter przykładowy. Prezentowana instrukcja jest przeznaczona dla całego wydziału, a użyta nazwa ma informować o profilu poczty, na przykład "poczta wydziałowa"
  2. Bezwzględnie należy unikać używania opcji "zapamiętaj hasło". Hasło jako informacja poufna, winno być wpisywanie przy każdym skorzystaniu z poczty.

Konfiguracja poczty Outlook

grafikaWybieramy opcję z menu Narzędzia\Ustawienia kont.
grafikaPo wybraniu Nowy koniecznie należy zaznaczyć opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera, lub dodatkowe typy serwerów
grafikaDzięki temu otrzymamy ekran jak poniżej:
grafikaNależy wybrać pierwszą opcję (poczta internetowa), i przejść dalej.
grafikaWpisać ustawienia zgodne z powyższymi, i wybrać opcję Więcej ustawień.
grafikaKlikamy zakładkę serwer wychodzący
Zaznaczamy opcję serwer wychodzący wymaga uwierzytelnienia
grafikaPrzechodząc do zakładki zaawansowane, klikamy numer portów jak poniżej, i wybór TLS jako szyfrowania
grafikaPojawienie się takiego ekranu, oznacza,że konfiguracja została zakończona

Konfiguracja poczty Outlook Ezpress

Wybieramy Narzędzia/Konta
Tutaj należy kliknąć Dodaj/konto pocztowe
Pocżątkowa faza konfiguracji - wpisujemy Imię i nazwisko użytkownika poczty
..oraz adres email
Typ serwera ustalamy jako IMAP, wpisując nazwy serwerów według wzoru
W tym miejscu zakończyła się podstawowa konfiguracja, można zakończyć kreator
Jeśli na liście kont pocztowtych widać skonfigurowany serwer, klikamy Właściwości
W zakładce zaawansowanewpisujemy numery portów jak poniżej, zaznaczając kodowanie SSL
Tutaj trzeba potwierdzić zgodę na użycie certyfikatu
Następuje próba pobrania poczty, która kończy się prośbą o wpisanie hasła...
.. co ma miejsce w tym okienku
Poniżej widoczny jest spis katalogów na serwerze, należy je potwierdzić.
Kolejna prośba o potwierdzenie ceryfikatu
Wybieramy z menu opcję Narzędzia\konta\Właściwości\Serwery. Zaznaczamy opcję serwer wymaga uwierzytelnienia

Konfiguracja poczty Mozilla Thunderbird

Wybieramy Narzędzia\konfiguracja kont
Wybieramy Dodaj konto
Wybieramy Konto pocztowe
Wprowadzamy podstawowe dane: Imię i nazwisko, oraz adres e-mail
Jako serwer wybieramy IMAP, wpisując nazwę jak poniżej
To wiadomo...
Warto wybrać nazwę ustawień poczty, taką aby łatwo było zapamiętać.
Zakończ...
Wybieramy Narzędzia\konfiguracja kont\serwer poczty wychodzącej\Edytuj
Wybieramy szyfrowanie TLS, i potwierdzamy
Pdobnie w zakładce konfiguracja serwera