System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

Z początkiem roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci wydziałowej (VPN).

Obecnie funkcjonuje mechanizm automatycznej instalacji wymaganego klienta VPN. Automatyczna detekcja odbywa się na stronie https://vpn.ee.pw.edu.pl.


Uwierzytelnianie oraz autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie identyfikatora oraz hasła do konta wydziałowego.


W momencie logowania należy wybrać tryb połączenia z siecią wydziałową.

ZALECANĄ OPCJĄ JEST SPLIT

Okno logowania i wyboru profilu

Poniżej należy wybrać opcję Cisco AnyConnect i Start AnyConnect


Rozpoczyna się trwająca dłuższą chwilę detekcja wymaganego klienta VPN

Ciąg dalszy...

Jeszcze chwila...

Po zakończniu detekcji na ekranie pojawia się odnośnik do pobrania kompatybilnej wersji

Tutaj w zbliżeniu...

i okno rozpoczęcia pobierania. Uwaga: Powyższy link może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera

Po zakończeniu instalacji warto skopiować plik vpn-profile.xml do katalogu C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile

Pozwoli to uniknąć wpisywania za każdym razem nazwy serwera, przy nawiązywaniu połączenia z siecią VPN. Aby ustawienia profilu przyniosły skutek, należy ponownie uruchomić komputer.