Szkoła Doktorska


W dniu 14 grudnia 2021 r. została utworzona Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej. Szkoła Doktorska rozpocznie kształcenie doktorantów z dniem 1 października 2022 r. W związku z tym funkcjonujące dotychczas 5 Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej przekształci się w jedną jednostkę kształcącą doktorantów w Politechnice Warszawskiej. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej jest prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski.

Siedzibą Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej będzie Pałacyk Rektorski mieszczący się przy ul. Koszykowej 80.

Ze szczegółowymi zasadami organizacji i funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej można zapoznać się w uchwale nr 200/L/2022 Senatu PW z dnia 27 kwietnia 2022.

Strona Szkoły Doktorskiej https://sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW

Dyscypliny

Szkoła Doktorska będzie prowadziła kształcenie w następujących dyscyplinach:

 1. inżynieria chemiczna;
 2. inżynieria materiałowa;
 3. nauki chemiczne;
 4. nauki fizyczne;
 5. inżynieria mechaniczna;
 6. inżynieria biomedyczna;
 7. automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 8. nauki o zarządzaniu i jakości;
 9. matematyka;
 10. informatyka techniczna i telekomunikacja;
 11. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 12. architektura i urbanistyka;
 13. inżynieria lądowa i transport

Dział Obsługi Doktorantów PW

dod@pw.edu.pl, tel. 234 6330 / 6404
https://sd.pw.edu.pl/Dzial-Obslugi-Doktorantow/O-nas


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).