Instrukcje postępowania w przypadkach zagrożeń w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej


Zarządzenie Rektora nr 172/2020 z dnia 21/12/2020 / 2020 / Zarządzenia Rektora / Dokumenty Rektora PW / Wewnętrzne akty prawne / BIP PW – Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej

Telefony alarmowe

Państwowa Straż Pożarna: 998
Policja: 997
Pogotowie ratunkowe: 999
Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie wodociągowe: 994
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 22 620 90 01 (do 06)
Alarmowy telefon komórkowy: 112
Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW: 22 234 66 66
Portiernia Wydziału Elektrycznego – Elektrotechnika : 22 234 72 44
Portiernia Wydziału Elektrycznego – Mechanika : 22 234 75 65
Portiernia Wydziału Elektrycznego – Stara Kotłownia : 22 234 56 00


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).