Wykaz publikacji


Na poniższej stronie prezentowany jest wykaz publikacji w czasopismach naukowych pracowników Wydziału Elektrycznego z ostatnich dwóch lat. Prezentowany poniżej wykaz został wygenerowany z wydziałowej bazy osiągnięć naukowych (ISOD-BON). W celu uzyskania dostępu do wykazu publikacji z wcześniejszego okresu proszę skorzystać z Bazy Osiągnięć Naukowych Wydziału Elektrycznego (ISOD-BON) dostępnej pod adresem:

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-nauka/public

(Dostęp do bazy nie wymaga logowania.)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

 • Piotr Pracki, Krzysztof Skarżyński, Sustainability, "A Multi‐Criteria Assessment Procedure for Outdoor Lighting at the Design Stage", 12(4), ISSN 2071-1050, pp. 1330, luty, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1330, 2020,
 • Kinga Wytrychiewicz, Daniel Pankowski, Marek Jasiński, Andrzej Mariusz Fal, Psychological Trauma-Theory Research Practice and Policy, "Commentary on COVID-19 Situation in Poland: Practical and Empirical Evaluation of Current State", 12, ISSN 1942-9681, pp. 542-545, Lipiec, 5, https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-43448-001.pdf, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: covidwho-607236, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Investigation of the p-Σ0\Sigma^{0}Σ0 interaction via femtoscopy in pp collisions", 805 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-21, Całkowita liczba autorów: 1007, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135419, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Evidence of rescattering effect in Pb-Pb collisions at the LHC through production of K∗(892)0\rm{K}^{*}(892)^{0}K∗(892)0 and ϕ(1020)\phi(1020)ϕ(1020) mesons", 802 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-14, Całkowita liczba autorów: 1008, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135225, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Longitudinal and azimuthal evolution of two-particle transverse momentum correlations in Pb-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ = 2.76 TeV", 804 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-19, Całkowita liczba autorów: 1009, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135375, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Exploration of jet substructure using iterative declustering in pp and Pb–Pb collisions at LHC energies", 802 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-12, Całkowita liczba autorów: 1025, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135227, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "ϒ production in p–Pb collisions at sNN=8.16 TeV", 806 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-15, Całkowita liczba autorów: 1007, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135486, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Centrality and transverse momentum dependence of inclusive J/ψ\psiψ production at midrapidity in Pb-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm NN}}sNN​​ = 5.02 TeV", 805 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-24, Całkowita liczba autorów: 1008, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135434, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Measurement of the (anti-)3^{3}3He elliptic flow in Pb-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ ​ = 5.02 TeV", 805 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-23, Całkowita liczba autorów: 1037, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135414, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Measurement of strange baryon–antibaryon interactions with femtoscopic correlations", 802 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-14, Całkowita liczba autorów: 1027, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135223, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Multiplicity dependence of light (anti-)nuclei production in p-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ = 5.02 TeV", 800 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-13, Całkowita liczba autorów: 1027, DOI: 10.1016/j.physletb.2019.135043, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays at midrapidity in pp and Pb-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ = 5.02 TeV", 804 (2020), ISSN 0370-2693, pp. 1-26, Całkowita liczba autorów: 1037, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.135377, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "Scattering studies with low-energy kaon-proton femtoscopy in proton-proton collisions at the LHC", 124 (2020), ISSN 0031-9007, pp. 1-16, Całkowita liczba autorów: 1027, DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.092301, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Jet-hadron correlations measured relative to the second order event plane in Pb-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ = 2.76 TeV", 101 (2020), ISSN 2469-9985, pp. 1-19, Całkowita liczba autorów: 1014, DOI: 10.1103/PhysRevC.101.064901, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Measurements of inclusive jet spectra in pp and central Pb-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ ​ = 5.02 TeV", 101 (2020), ISSN 2469-9985, pp. 1-21, Całkowita liczba autorów: 1011, DOI: 10.1103/PhysRevC.101.034911, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Production of charged pions, kaons and (anti-)protons in Pb-Pb and inelastic pp collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ = 5.02 TeV", 101 (2020), ISSN 2469-9985, pp. 1-27, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1103/PhysRevC.101.044907, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Production of (anti-)3^33He and (anti-)3^33H in p-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ ​ = 5.02 TeV", 101 (2020), ISSN 2469-9985, pp. 1-30, Całkowita liczba autorów: 1008, DOI: 10.1103/PhysRevC.101.044906, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Global polarization of Λ\LambdaΛ and Λ‾\overline{\Lambda}Λ hyperons in Pb-Pb collisions at the LHC", 101 (2020), ISSN 2469-9985, pp. 1-14, Całkowita liczba autorów: 1033, DOI: 10.1103/PhysRevC.101.044611, 2020,
 • Kamil Kubiak, OPTO-ELECTRONICS REVIEW, "Designing the optical system with a real time lighting effect control", 28, ISSN 1230-3402, pp. 99-106, czerwiec, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133672/edition/116800/content, DOI: 10.24425/opelre.2020.133672, 2020,
 • Agnieszka Wolska, Dariusz Sawicki, MEASUREMENT, "Practical application of HDRI for discomfort glare assessment at indoor workplaces", 151, ISSN 0263-2241, pp. 1-9, February, DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107179, 2020,
 • Wojciech Żagan, Krzysztof Skarżyński, Lighting Research & Technology, "THE “LAYERED METHOD” – A THIRD METHOD OF FLOODLIGHTING", 52, ISSN 1477-1535, pp. 641-653, siepień 2020, DOI: 10.1177/1477153519882997., 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Measurement of electrons from heavy-flavour hadron decays as a function of multiplicity in p-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm NN}}sNN​ = 5.02 TeV", 02 (2020) 077, ISSN 1126-6708, pp. 1-29, Całkowita liczba autorów: 1029, DOI: 10.1007/JHEP02(2020)077, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Underlying Event properties in pp collisions at s\sqrt{s}s = 13 TeV", 06 (2020) 192, ISSN 1126-6708, pp. 1-30, Całkowita liczba autorów: 1007, DOI: 10.1007/JHEP04(2020)192, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Coherent photoproduction of ρ0\rho^{0}ρ0 vector mesons in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at sNN \sqrt{{\mathrm{s}}_{\mathrm{NN}}} sNN​​ = 5.02 TeV", 06 (2020) 035, ISSN 1126-6708, pp. 1-24, Całkowita liczba autorów: 1004, DOI: 10.1007/JHEP06(2020)035, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Studies of J/ψ\psiψ production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ ​ = 5.02 TeV", 02 (2020) 041, ISSN 1126-6708, pp. 1-27, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1007/JHEP02(2020)041, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Linear and non-linear flow modes of charged hadrons in Pb-Pb collisions at sNN\sqrt{s_{\rm{NN}}}sNN​ ​ = 5.02 TeV", 05 (2020) 085, ISSN 1126-6708, pp. 1-30, Całkowita liczba autorów: 1011, DOI: 10.1007/JHEP05(2020)085, 2020,
 • Grzegorz Dziechciaruk, Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Journal of Energy Storage, "Dynamic model of a lithium-ion cell using an artificial feedforward neural network with dynamical signal preprocessing", 31, ISSN 2352-152X, pp. 101503, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X20302735?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.est.2020.101503, 2020,
 • Sebastian Wodyk, Grzegorz Iwański, International Transactions on Electrical Energy Systems, "Three-Phase Converter Power Control under Grid Imbalance with Consideration of Instantaneous Power Components Limitation", 30(6), ISSN 2050-7038, pp. 1-15, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2050-7038.12389, 2020,
 • Mirosław Parol, Krzysztof Księżyk, Tomasz Wójtowicz, Christoph Wenge, Stephan Balischewski, Bartlomiej Arendarski, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, "Optimum management of power and energy in low voltage microgrids using evolutionary algorithms and energy storage", 119, ISSN 0142-0615, pp. 1-13, July, no. 105886, DOI: 10.1016/j.ijepes.2020.105886, 2020,
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, International Journal of Electrical Engineering Education, "Currents of contact welding in a static layout: A laboratory exercise", I, ISSN 0020-7209, pp. 1-6, Kwiecień, Całkowita liczba autorów: 2, DOI: 10.1177/0020720919840986, 2020,
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, International Journal of Electrical Engineering Education, "Tulip contacts: experimental studies of electrical contacts in dynamic layout with the use of FEM software", I, ISSN 0020-7209, pp. 1-4, 2020,
 • Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk, Mateusz Piwek, IEEE Transactions on Sustainable Energy, "Torque Oscillations Cancellation Targets of a Doubly Fed Induction Machine Operating with Unbalanced and Distorted Grid", 11(3), ISSN 1949-3029, pp. 1636-1646, July, https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/FKY3q8FwD4XPZG2, 2020,
 • Sylwester Robak, Jan Machowski, Mateusz Skwarski, Marcin Januszewski, IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, "Improvement of power system transient stability in the event of multi-phase faults and circuit breaker failures", 35, ISSN 0885-8950, pp. 2422-2430, 3, DOI: 10.1109/TPWRS.2019.2958110, 2020,
 • Sebastian Bąba, Andrzej Gierałtowski, Marek Jasiński, Frede Blaabjerg, Amir Sajjad Bahman, Marcin Żelechowski, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "Active Power Cycling Test Bench for SiC Power MOSFETs - Principles, Design and Implementation", 1, ISSN 0885-8993, pp. 1-1, 2020,
 • Michał Rolak, Cezary Soból, Mariusz Malinowski, Sebastian Styński, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "Efficiency Optimization of Two Dual Active Bridge Converters Operatin in Parallel", 0, ISSN 0885-8993, pp. 1-1, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8892643, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.1109/TPEL.2019.2951833, 2020,
 • Adam Milczarek, Mariusz Malinowski, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, "Comparison of Classical and Smart Transformers Impact on MV Distribution Grid", 1, ISSN 0885-8977, pp. 1-9, 2020,
 • Mirosław Parol, Jacek Wasilewski, Janusz Jakubowski, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, "Assessment of Electric Shock Hazard Coming from Earth Continuity Conductors in 110 kV Cable Lines", 35, ISSN 0885-8977, pp. 600-608, April 2020, issue 2, DOI: 10.1109/TPWRD.2019.2916890, 2020,
 • Sebastian Wodyk, Grzegorz Iwański, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, "Control of Three-Phase Power Electronic Converter with Power Controllers in Stationary Frame", 56(5), ISSN 0093-9994, pp. 5257-5268, https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/g2P9Txyy4kJ6GRy, DOI: 10.1109/TIA.2020.3009311, 2020,
 • Marcin Steczek, Adam Szeląg, Mirosław Lewandowski, Piotr Chudzik, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, "PSO-based optimization of DC-link current harmonics in traction VSI for an electric vehicle", 67, ISSN 0278-0046, pp. 8197 - 8208, DOI: 10.1109/TIE.2019.2946543, 2020,
 • Paweł Maciejewski, Grzegorz Iwański, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, "Study on Direct Torque Control Methods of a Doubly Fed Induction Machine Working as a Stand-Alone DC Voltage Generator", 99, ISSN 0885-8969, pp. 1-10, https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/tZ648HYpD7fR88B, 2020,
 • Dominik Górski, Grzegorz Iwański, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, "Asynchronous Grid Connection of a Cage Induction Generator Excited by a Power Electronic Converter", early access, ISSN 0885-8969, pp. -, https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/GFczYPZB5mnmCa2, DOI: 10.1109/TEC.2020.3011546, 2020,
 • Gennadiy Dauksha, Grzegorz Iwański, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, "Indirect Torque Control of a Cascaded Brushless Doubly-Fed Induction Generator Operating with Unbalanced Power Grid", 35(2), ISSN 0885-8969, pp. 1065-1077, June, https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/rLJgQpnbowrxyq5, 2020,
 • Marcin Kołodziej, Paweł Tarnowski, Dariusz Sawicki, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, Aleksandra Bala, Agnieszka Pluta, IEEE SENSORS JOURNAL, "Fatigue detection caused by office work with the use of EOG signal", 1, ISSN 1530-437X, pp. 1-10, DOI: 10.1109/JSEN.2020.3012404, 2020,
 • Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, "New Stationary Frame Transformation for Control of a Three-Phase Power Converter under Unbalanced Grid Voltage Sags", 99, ISSN 2168-6777, pp. 1-15, https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/KrCz5TA96QNZswM, 2020,
 • Felipe Ruiz, Marcelo A. Perez, Jose R. Espinoza, Tomasz Gajowik, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, IEEE Industrial Electronics Magazine, "Surveying Solid-State Transformer Structures and Controls", Vol. 14, No. 1, ISSN 1932-4529, pp. 56-70, https://ieeexplore.ieee.org/document/9046048, DOI: 10.1109/MIE.2019.2950436, 2020,
 • Adam Milczarek, Kamil Możdżyński, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, IEEE Access, "Effective and Simple Control of Grid-Connected Three-Phase Converter Operating at a Strongly Distorted Voltage", 8, ISSN 2169-3536, pp. 12307 - 12315, January, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2965727, 2020,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Multiplicity dependence of (multi-)strange hadron production in proton-proton collisions at s\sqrt{s}s ​ = 13 TeV", 80 (2020), ISSN 1434-6044, pp. 1-26, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-7673-8, 2020,
 • Włodzimierz Jefimowski, Adam Szeląg, Anatolii Nikitenko, Marcin Steczek, Energy, "Vanadium redox flow battery parameters optimization in a transportation microgrid: A case study", 195, ISSN 0360-5442, pp. 1-12, DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.116943, 2020,
 • Mirosław Lewandowski, Marek Orzyłowski, Energies, "Novel Time Method of Identification of Fractional Model Parameters of Supercapacitor", 2020, 13, 2877, ISSN 1996-1073, pp. 1-18, DOI: 10.3390/en13112877, 2020,
 • Jacek Rąbkowski, Hubert Skoneczny, Rafał Kopacz, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz Wrona, Energies, "A Simple Method to Validate Power Loss in Medium Voltage SiC MOSFETs and Schottky Diodes Operating in a Three-Phase Inverter", 13(18), ISSN 1996-1073, pp. 1-18, Całkowita liczba autorów: 5, DOI: 10.3390/en13184773, 2020,
 • Joanna Baraniak, Jacek Starzyński, Energies, "Modeling the Impact of Electric Vehicle Charging Systems on Electric Power Quality", 13(15), ISSN 1996-1073, pp. 1-14, 2020,
 • Józef Paska, Tomasz Surma, Paweł Terlikowski, Krzysztof Zagrajek, Energies, "Electricity Generation from Renewable Energy Sources in Poland as a Part of Commitment to the Polish and EU Energy Policy", 13(16), p. 4261, ISSN 1996-1073, pp. 1-31, DOI: 10.3390/en13164261, 2020,
 • Krzysztof Zagrajek, Józef Paska, Mariusz Kłos, Karol Pawlak, Piotr Marchel, Magdalena Bartecka, Łukasz Michalski, Paweł Terlikowski, Energies, "Impact of Electric Bus Charging on Distribution Substation and Local Grid in Warsaw", 13(5), 1210, ISSN 1996-1073, pp. 1-13, DOI: 10.3390/en13051210, 2020,
 • Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg, Petru Radu, Energies, "On-Board and Wayside Energy Storage Devices Applications in Urban Transport Systems—Case Study Analysis for Power Applications.", 13, Issue 8, 2013, ISSN 1996-1073, pp. 1-29, DOI: 10.3390/en13082013, 2020,
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Michał Drogosz, Łukasz Kozarek, Bartosz Kędziora, Łukasz Wiśniewski, Krzysztof Bieńkowski, Energies, "Simulations and Tests of a KRET Aerospace Penetrator", I, ISSN 1996-1073, pp. 1-23, 2020,
 • Magdalena Bartecka, Grazia Barchi, Józef Paska, Energies, "Time-Series PV Hosting Capacity Assessment with Storage Deployment", 13(10), 2524, ISSN 1996-1073, pp. 1-20, DOI: 10.3390/en13102524, 2020,
 • Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak, CONTROL ENGINEERING PRACTICE, "Design of fractional delay repetitive control with a dead-beat compensator for a grid-tied converter under distorted grid voltage conditions", 98, ISSN 0967-0661, pp. 104374, V, DOI: https://doi.org/10.1016/j.conengprac.2020.104374, 2020,
 • Paweł Tarnowski, Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, Computational Intelligence and Neuroscience, "Eye-Tracking Analysis for Emotion Recognition", 1, ISSN 1687-5265, pp. 1-13, DOI: 10.1155/2020/2909267, 2020,
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Michał Świetlik, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Low Voltage Modular Circuit Breakers: FEM Employment for Modelling of Arc Chambers", 68, ISSN 0239-7528, pp. 61-70, DOI: 10.24425/bpasts.2020.131837, 2020,
 • Kamil Kubiak, Wojciech Żagan, Sławomir Zalewski, Sebastian Słomiński, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Methods for designing and simulating optical systems for luminaires", 68, ISSN 0239-7528, pp. 739-750, http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/134168/edition/117250/content, DOI: 10.24425/bpasts.2020.134168, 2020,
 • Paweł Piotrowski, Sylwester Robak, Dariusz Baczyński, Marcin Kopyt, Michał Piekarz, Mateusz Polewaczyk, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Comprehensive forecast of electromobility mid-term development in Poland and its impacts on power system demand", 68, ISSN 0239-7528, pp. 697-709, -, 4, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/134180/edition/117262/content, DOI: 10.24425/bpasts.2020.134180, 2020,
 • Mirosław Parol, Piotr Kapler, Jerzy Marzecki, Rafał Parol, Michał Połecki, Łukasz Rokicki, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Effective approach to distributed optimal operation control in rural low voltage microgrids", 68, ISSN 0239-7528, pp. 661-678, 4, DOI: 10.24425/bpasts.2020.134178, 2020,
 • Łukasz Nogal, Sylwester Robak, Janusz Bialek, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Advances in electrical power engineering", 68, ISSN 0239-7528, pp. 647-649, 4, DOI: 10.24425/bpasts.2020.134192, 2020,
 • Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg, Tadeusz Maciołek, Marcin Steczek, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Influence of contact gaps on the conditions of vehicles supply and wear and tear of catenary wires in a 3 kV DC traction system", Vol. 68, No. 4, 2020, ISSN 0239-7528, pp. 759-768, 4, DOI: 10.24425/bpasts.2020.133373, 2020,
 • Tadeusz Daszczyński, Zbigniew Pochanke, Łukasz Kolimas, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Uncertainty of the Characteristics of Electrical Devices Based on the Measurements of the Time-current Characteristics of MV Fuses", BPASTS-01493-2019-01, ISSN 2300-1917, pp. 751-757, Sierpień, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES, Vol. 68, No. 4, 2020, 4, http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/133386/edition/116542/content, DOI: 10.24425/bpasts.2020.133386, 2020,
 • Włodzimierz Jefimowski, Anatolii Nikitenko, Zbigniew Drążek, Maciej Wieczorek, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Stationary supercapacitor energy storage operation algorithm based on neural network learning system", 68 (4), ISSN 0239-7528, pp. 733-738, wrzesień, The paper proposes to apply an algorithm for predicting the minimum level of the state of charge (SoC) of stationary supercapacitor energy storage system operating in a DC traction substation, and for changing it over time. This is done to ensure maximum energy recovery for trains while braking. The model of a supercapacitor energy storage system, its algorithms of operation, and prediction of the minimum state of charge are described in detail; the main formulae, graphs, and results of the simulation are also provided. It is proposed to divide the SoC curve into equal periods of time during which the minimum states of charge remain constant. To predict the SoC level for the subsequent period, the learning algorithm based on the neural network could be used. Then, the minimum SoC could be based on two basic types of data: the first one is the time profile of the energy storage load during the previous period with the constant minimum SoC retained, while the second one relies on the trains’ locations and speed values in the previous period. It is proved that the use of variable minimum SoC ensures an increase of the energy volume recovered by approximately 10%. Optimum architecture and activation function of the neural network are also found., http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/134168/edition/117250/content, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.24425/bpasts.2020.134176, 2020,
 • Marcin Krakowski, Łukasz Nogal, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Testing power system protections utilizing hardware-in-the-loop simulations on real-time Linux", 68, ISSN 0239-7528, pp. 1-7, 5, DOI: 10.24425/bpasts.2020.134169, 2020,
 • Karol Kurek, Łukasz Nogal, Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Implementation of IEC 61850 power protection testerin Linux environment", 68, ISSN 0239-7528, pp. 689-696, http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/134167/edition/117249/content, DOI: 10.24425/bpasts.2020.XXXX, 2020,
 • Piotr Pracki, Andrzej Wiśniewski, Dariusz Czyżewski, Rafał Krupiński, Krzysztof Skarżyński, Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Strategies influencing energy efficiency of lighting solutions", 68, ISSN 0239-7528, pp. 711-719, DOI: 10.24425/bpasts.2020.134172, 2020,
 • Magdalena Bartecka, Paweł Terlikowski, Mariusz Kłos, Łukasz Michalski, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Sizing of prosumer hybrid renewable energy systems in Poland", vol. 68, nr 4, ISSN 2300-1917, pp. 721-731, DOI: 10.24425/bpasts.2020.133125, 2020,
 • Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Grid-tied converter operated under unbalanced and distorted grid voltage conditions", 68, ISSN 0239-7528, pp. 389-398, 30, Całkowita liczba autorów: 5, DOI: 10.24425/bpasts.2020.133109, 2020,
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Krzysztof Bieńkowski, Łukasz Kozarek, Karol Birek, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Control System and Measurements of Coil Actuators Parameters for Magnetomotive Micropump Concept", 68, ISSN 0239-7528, pp. 893-901, DOI: 10.24425/bpasts.2020.134171, 2020,
 • Piotr Pracki, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "The impact of room and luminaire characteristics on general lighting in interiors", 68, ISSN 0239-7528, pp. 447-457, 3, DOI: 10.24425/bpasts.2020.133372, 2020,
 • Piotr Marchel, Józef Paska, Karol Pawlak, Krzysztof Zagrajek, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Practical approach to optimal contracting strategies of electricity from Hybrid Power Sources", 68 (?), ISSN 0239-7528, pp. 1-9, 2020,
 • Andrzej Łasica, Jacek Starzyński, Yahia Achour, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Compact nanosecond pulse generator based on IGBT and spark gap cooperation", 68 (2) 2020, ISSN 0239-7528, pp. 377-388, DOI: 10.24425/bpasts.2020.131845, 2020,
 • Marcin Wesołowski, Sylwester Tabor, Paweł Kiełbasa, Sławomir Kurpaska, Applied Sciences-Basel, "Electromagnetic and Thermal Phenomena Modeling of Electrical Discharges in Liquids", 10, 3900, ISSN 2076-3417, pp. 1-20, DOI: 10.3390/app10113900, 2020,
 • Augustyn Wójcik, Robert Łukaszewski, Ryszard Kowalik, Wiesław Winiecki, SENSORS, "Nonintrusive Appliance Load Monitoring: An Overview, Laboratory Test Results and Research Directions", 19(16), ISSN 1424-8220, pp. 1-25, 2019,
 • Żaneta Świderska-Chadaj, Arkadiusz Gertych, Zhaoxuan Ma, Nathan Ing, Tomasz Markiewicz, Szczepan Cierniak, Hootan Salemi, Samuel Guzman, Ann Walts, Beatrice Knudsen, Scientific Reports, "Convolutional neural networks can accurately distinguish four histologic growth patterns of lung adenocarcinoma in digital slides", 9, ISSN 2045-2322, pp. 1--12, https://www.nature.com/articles/s41598-018-37638-9, 2019,
 • Paweł Terlikowski, Józef Paska, Karol Pawlak, Jakub Kaliński, Dawid Urbanek, PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY, "Modern financial models of nuclear power plants", Vol. 110, ISSN 0149-1970, pp. 30-33, DOI: 10.1016/j.pnucene.2018.09.010, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Measurement of jet radial profiles in Pb–Pb collisions at sNN−−−√= 2.76 TeV", 796 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 204-219, Całkowita liczba autorów: 1022, DOI: 10.1016/j.physletb.2019.07.020, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Coherent J/ψ\psiψ photoproduction at forward rapidity in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at sNN=5.02\sqrt{s_{\rm{NN}}}=5.02sNN​​=5.02 TeV", 798 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 1-22, Całkowita liczba autorów: 1028, DOI: 10.1016/j.physletb.2019.134926, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Dielectron and heavy-quark production in inelastic and high-multiplicity proton–proton collisions at sNN−−−−√= 13TeV", 788 (2019) 505-518, ISSN 0370-2693, pp. 1-14, Całkowita liczba autorów: 1017, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.11.009, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Study of the Λ\LambdaΛ-Λ\LambdaΛ interaction with femtoscopy correlations in pp and p-Pb collisions at the LHC", 797 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 1-21, Całkowita liczba autorów: 1022, DOI: 10.1016/j.physletb.2019.134822, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Υ suppression at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 5.02 TeV", B790 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 89-101, Całkowita liczba autorów: 1015, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.11.067, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Direct photon elliptic flow in Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV", B789 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 308-322, Całkowita liczba autorów: 1015, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.11.039, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Centrality and pseudorapidity dependence of the charged-particle multiplicity density in Xe–Xe collisions at sNN−−−√ =5.44TeV", B790 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 35-48, Całkowita liczba autorów: 1014, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.12.048, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Λ3​H and Λˉ3Hˉ^3_{\bar{\Lambda}}\mathrm{\bar{H}}Λˉ3​Hˉ lifetime measurement in Pb-Pb collisions at sNN=\sqrt{s_{\mathrm{NN}}} = sNN​ ​= 5.02 TeV via two-body decay", 797 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 1-20, Całkowita liczba autorów: 1042, DOI: 10.1016/j.physletb.2019.134905, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Multiplicity dependence of (anti-)deuteron production in pp collisions at s√ = 7 TeV", 794 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 50-63, Całkowita liczba autorów: 1020, DOI: 10.1016/j.physletb.2019.05.028, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Λ+c production in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 793 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 212-223, Całkowita liczba autorów: 1016, DOI: 10.1016/j.physletb.2019.04.046, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Measuring K0SK± interactions using pp collisions at s√=7 TeV", 790 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 22-34, Całkowita liczba autorów: 1022, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.12.033, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Analysis of the apparent nuclear modification in peripheral Pb–Pb collisions at 5.02 TeV", 793 (2019), ISSN 0370-2693, pp. 420-432, Całkowita liczba autorów: 1016, DOI: 10.1016/j.physletb.2019.04.047, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "Measurement of Υ(1S)\Upsilon(1{\rm S})Υ(1S) elliptic flow at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sNN=5.02\sqrt{s_{\rm{NN}}}=5.02sNN​​=5.02 TeV", 123 (2019), ISSN 0031-9007, pp. 1-13, Całkowita liczba autorów: 1040, DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.192301, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "First Observation of an Attractive Interaction between a Proton and a Cascade Baryon", 123 (2019) no.11, 112002, ISSN 0031-9007, pp. 1-13, Całkowita liczba autorów: 1027, DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.112002, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "Investigations of Anisotropic Flow Using Multiparticle Azimuthal Correlations in pp, p-Pb, Xe-Xe, and Pb-Pb Collisions at the LHC", 123 (2019) 14, ISSN 0031-9007, pp. 1-18, Całkowita liczba autorów: 1031, DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.142301, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "Azimuthal Anisotropy of Heavy-Flavor Decay Electrons in p-Pb Collisions at sNN−−−√ = 5.02 TeV", 122 (2019) no.7, 072301, ISSN 0031-9007, pp. 1-13, Całkowita liczba autorów: 1016, DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.072301, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW D, "Measurement of charged jet cross section in pppppp collisions at s=5.02{\sqrt{s}=5.02}s ​=5.02 TeV", 100 (2019), ISSN 2470-0010, pp. 1-22, Całkowita liczba autorów: 1030, DOI: 10.1103/PhysRevD.100.092004, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW D, "Charged jet cross section and fragmentation in proton-proton collisions at s√ = 7 TeV", 99 (2019) no.1, 012016, ISSN 2470-0010, pp. 1-16, Całkowita liczba autorów: 1020, DOI: 10.1103/PhysRevD.99.01.2016, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Suppression of Λ(1520) resonance production in central Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV", 99 (2019) 024905, ISSN 2469-9985, pp. 1-12, Całkowita liczba autorów: 1016, DOI: 10.1103/PhysRevC.99.024905, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Multiplicity dependence of light-flavor hadron production in pp collisions at s√ = 7 TeV", 99 (2019) no.2, 024906, ISSN 2469-9985, pp. 1-30, Całkowita liczba autorów: 1019, DOI: 10.1103/PhysRevC.99.024906, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Measurement of dielectron production in central Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV", 99 (2019) no.2, 024002, ISSN 2469-9985, pp. 1-23, Całkowita liczba autorów: 1020, DOI: 10.1103/PhysRevC.99.024002, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Production of the ρ(770)0 meson in pp and Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV", 99 (2019) no.6, 064901, ISSN 2469-9985, pp. 1-20, Całkowita liczba autorów: 1008, DOI: 10.1103/PhysRevC.99.064901, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "p-p, p-Λ and Λ-Λ correlations studied via femtoscopy in pp reactions at s√ = 7 TeV", 99 (2019) no.2, 024001, ISSN 2469-9985, pp. 1-21, Całkowita liczba autorów: 1020, DOI: 10.1103/PhysRevC.99.024001, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Two-particle differential transverse momentum and number density correlations in p−Pb collisions at 5.02 TeV and Pb-Pb collisions at 2.76 TeV at the CERN Large Hadron Collider", 100 (2019), ISSN 2469-9985, pp. 1-59, Całkowita liczba autorów: 1015, DOI: 10.1103/PhysRevC.100.044903, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Direct photon production at low transverse momentum in proton-proton collisions at s√=2.76 and 8 TeV", 99 (2019) no.2, 024912, ISSN 2469-9985, pp. 1-19, Całkowita liczba autorów: 1003, DOI: 10.1103/PhysRevC.99.024912, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "One-dimensional charged kaon femtoscopy in p-Pb collisions at sNN−−−√ = 5.02 TeV", 100 (2019) no.2, 024002, ISSN 2469-9985, pp. 1-15, Całkowita liczba autorów: 1029, DOI: 10.1103/PhysRevC.100.024002, 2019,
 • Łukasz Makowski, Bogdan Dziadak, Marek Suproniuk, OPTO-ELECTRONICS REVIEW, "Design and development of original WSN sensor for suspended particulate matter measurements", 27, ISSN 1230-3402, pp. 363-368, 12, DOI: https://doi.org/10.1016/j.opelre.2019.11.005, 2019,
 • Piotr Kowalczyk, Dariusz Sawicki, MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, "Blink and wink detection as a control tool in multimodal interaction", 78, ISSN 1380-7501, pp. 13749-13765, May, DOI: 10.1007/s11042-018-6554-8, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, MODERN PHYSICS LETTERS B, "Transverse momentum spectra and nuclear modification factors of charged particles in Xe-Xe collisions at sNN−−−√ = 5.44 TeV", 788 (2019) 166-179, ISSN 0217-9849, pp. 1-14, Całkowita liczba autorów: 1008, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.10.052, 2019,
 • Tomas Skovranek, Michał Macias, Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Andrzej Dzieliński, Igor Podlubny, Jana Pocsova, Ivo Petras, MICROELECTRONICS JOURNAL, "Anomalous diffusion modeling using ultracapacitors in domino ladder circuit.", 84, ISSN 0026-2692, pp. 136-141, https://doi.org/10.1016/j.mejo.2019.01.005, 2019,
 • Wojciech Żagan, Paweł Kępa, Lighting Research & Technology, "Examining effects of using passing beams during the day under real traffic road conditions", 51, ISSN 1477-1535, pp. 1108-1117, November 1, 2019, Volume: 51 issue: 7, page(s): 1108-1117 Article first published online: November 28, 2018; Issue published: November 1, 2019, https://doi.org/10.1177/1477153518816123, Całkowita liczba autorów: 2, DOI: 10.1177/1477153518816123, 2019,
 • Michał Sypetkowski, Grzegorz Sarwas, Tomasz Trzciński, JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, "Synthetic Image Translation for Football Players Pose Estimation", 25, ISSN 0948-695X, pp. 683-700, http://www.jucs.org/jucs_25_6/synthetic_image_translation_for, Całkowita liczba autorów: 3, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, Journal of Instrumentation, "Calibration of the photon spectrometer PHOS of the ALICE experiment", 14 (2019) no.05, P05025, ISSN 1748-0221, pp. 1-26, Całkowita liczba autorów: 1024, DOI: 10.1088/1748-0221/14/05/P05025, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Measurement of the production of charm jets tagged with D0 mesons in pp collisions at s√=7 TeV", 1908 (2019) 133, ISSN 1126-6708, pp. 1-29, Całkowita liczba autorów: 1024, DOI: 10.1007/JHEP08(2019)133, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Measurement of prompt D0^{0}0, D+^{+}+, D∗+^{*+}∗+, and DS+ {\mathrm{D}}_{\mathrm{S}}^{+} DS+​ production in p–Pb collisions at sNN \sqrt{{\mathrm{s}}_{\mathrm{NN}}} sNN​ = 5.02 TeV", 12 (20219) 092, ISSN 1126-6708, pp. 1-43, Całkowita liczba autorów: 1033, DOI: 10.1007/JHEP12(2019)092, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Event-shape and multiplicity dependence of freeze-out radii in pp collisions at s \sqrt{s} s = 7 TeV", 09 (2019) 108, ISSN 1126-6708, pp. 1-21, Całkowita liczba autorów: 1010, DOI: 10.1007/JHEP09(2019)108, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Inclusive J/ψ production at mid-rapidity in pp collisions at s \sqrt{s} s​ = 5.02 TeV", 10 (2019) 084, ISSN 1126-6708, pp. 1-21, Całkowita liczba autorów: 1026, DOI: 10.1007/JHEP10(2019)084, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Study of J/ψ azimuthal anisotropy at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 1902 (2019) 012, ISSN 1126-6708, pp. 1-26, Całkowita liczba autorów: 1020, DOI: 10.1007/JHEP02(2019)012, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Event-shape engineering for the D-meson elliptic flow in mid-central Pb-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 1902 (2019) 150, ISSN 1126-6708, pp. 1-30, Całkowita liczba autorów: 1019, DOI: 10.1007/JHEP02(2019)150, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Production of muons from heavy-flavour hadron decays in pp collisions at s√ = 5.02 TeV", (2019) 008, ISSN 1126-6708, pp. 1-23, Całkowita liczba autorów: 1027, DOI: 10.1007/JHEP09(2019)008, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Jet fragmentation transverse momentum measurements from di-hadron correlations in s√ = 7 TeV pp and sNN−−−√ = 5.02 TeV p-Pb collisions", 1903 (2019) 169, ISSN 1126-6708, pp. 1-21, Całkowita liczba autorów: 1015, DOI: 10.1007/JHEP03(2019)169, 2019,
 • Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Paweł Tarnowski, Remigiusz Rak, Dominik Gebert, Dariusz Sawicki, Journal of Healthcare Engineering, "Registration and Analysis of Acceleration Data to Recognize Physical Activity", 2019, ISSN 2040-2295, pp. 1-6, DOI: https://doi.org/10.1155/2019/9497151, 2019,
 • Wiktor Malesza, Michał Macias, Dominik Sierociuk, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, "Analytical solution of fractional variable order differential equations", 348, ISSN 0377-0427, pp. 214-236, March 2019, https://doi.org/10.1016/j.cam.2018.08.035, DOI: 10.1016/j.cam.2018.08.035, 2019,
 • Piotr Pura, Grzegorz Iwański, International Transactions on Electrical Energy Systems, "Direct Torque Control of a Doubly-Fed Induction Generator Working with Unbalanced Power Grid", 29 (4), ISSN 2050-7038, pp. 1-14, April, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/etep.2815, 2019,
 • Dariusz Zapała, Monika Małkiewicz, Piotr Francuz, Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, "Temperament Predictors of Motor Imagery Control in BCI", 1, ISSN 0167-8760, pp. 1-10, DOI: 10.1027/0269-8803/a000252, 2019,
 • Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, "Comparative study of two repetitive process control techniques for a grid-tie converter under distorted grid voltage conditions", 113, ISSN 0142-0615, pp. 164-175, XII, DOI: 10.1016/j.ijepes.2019.05.003, 2019,
 • Sylwester Robak, Konrad Gryszpanowicz, Michał Piekarz, Mateusz Polewaczyk, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, "Transient stability enhancement by series braking resistor control using local measurements", 112, ISSN 0142-0615, pp. 272-281, artykuł wydrukowany, DOI: 10.1016/j.ijepes.2019.05.015, 2019,
 • Jacek Starzyński, Yahia Achour, Wiktoria Kasprzycka, Elżbieta Trafny, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS, "Compact low‐cost high‐voltage pulse generator for biological applications", 1, ISSN 0098-9886, pp. 1-15, październik, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cta.2708, DOI: 10.1002/cta.2708, 2019,
 • Krishna Raj R, K Gopakumar, Apurv Kumar Yadav, L. Umanand, Mariusz Malinowski, Wojciech Jarzyna, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "A Twelve Concetric Multilevel Twenty-Four Sided Polygonal Voltage Space Vector Structure for Variable Speed Drives", 34, ISSN 0885-8993, pp. 9906-9915, 2019,
 • Grzegorz Iwański, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "Virtual Torque and Power Control of a Three-Phase Converter Connected to an Unbalanced Grid with Consideration of Converter Current Constraint and Operation Mode", 34(4), ISSN 0885-8993, pp. 3804-3818, Apr., https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/2pH9w7gNc8z7b2d, 2019,
 • Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "High-Frequency SiC-Based Inverters With Input Stages Based on Quasi-Z-Source and Boost Topologies—Experimental Comparison", 34, ISSN 0885-8993, pp. 9471-9478, Styczeń, 10, https://ieeexplore.ieee.org/document/8598811, DOI: 10.1109/TPEL.2018.2890625, 2019,
 • Andrzej Michalski, Adam Jóśko, Zbigniew Watral, IEEE INSTRUMENTATION & MEASUREMENT MAGAZINE, "Strengthening the Practical Education of Students in the Field of Instrumentation and Measurement", 22, ISSN 1094-6969, pp. 43 - 47, June, 3, 2019,
 • Marek Jasiński, Robert W. Erickson, IEEE Industrial Electronics Magazine, "Our Professional Mentors-Energy Processing Between Mentor and Mentees [Students and Young Professionals News]", 13, 3, ISSN 1932-4529, pp. 44-46, 2019,
 • Marek Jasiński, Dmitri Vinnikov, Alecksey Anuchin, Yousef Ibrahim, IEEE Industrial Electronics Magazine, "A New Growth Center Project Focuses on Young Researchers [Students and Young Professionals News]", 13, 2, ISSN 1932-4529, pp. 75 -81, 2019,
 • Marek Jasiński, IEEE Industrial Electronics Magazine, "Students and Young Professionals Activities at the 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society [Students and Young Professionals News]", 13,1, ISSN 1932-4529, pp. 54-57, 2019,
 • Hong Li, Marek Jasiński, IEEE Industrial Electronics Magazine, "The Intelligent Industrial Electronics Young Professional and Student Seminar 2019 [Students and Young Professionals News]", 13, 4, ISSN 1932-4529, pp. 132-134, 2019,
 • Tomasz Leś, Tomasz Markiewicz, Stanisław Osowski, Marzena Jesiotr, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, "Automatic reconstruction of overlapped cells in breast cancer FISH images", 137, ISSN 0957-4174, pp. 335-342, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Energy dependence of exclusive J/ψ photoproduction off protons in ultra-peripheral p–Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 79 (2019) no.5, 402, ISSN 1434-6044, pp. 1-24, Całkowita liczba autorów: 1022, DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-6816-2, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Relative particle yield fluctuations in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76 TeV", 79 (2019) no.3, 236, ISSN 1434-6044, pp. 1-19, Całkowita liczba autorów: 1013, DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-6711-x, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Measurement of D0 , D+ , D∗+ and D+s production in pp collisions at s√ = 5.02 TeV with ALICE", 79 (2019) no.5, 388, ISSN 1434-6044, pp. 1-32, Całkowita liczba autorów: 1025, DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-6873-6, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Charged-particle pseudorapidity density at mid-rapidity in p-Pb collisions at sNN−−−√ = 8.16 TeV", 79 (2019) no.4, 307, ISSN 1434-6044, pp. 1-23, Całkowita liczba autorów: 1015, DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-6801-9, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Charged-particle production as a function of multiplicity and transverse spherocity in pp collisions at s=5.02\sqrt{s} =5.02s=5.02 and 13 TeV", 79 (2019), ISSN 1434-6044, pp. 1-29, Całkowita liczba autorów: 1023, DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-7350-y, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Measurement of the inclusive isolated photon production cross section in pp collisions at s\sqrt{s}s ​ = 7 TeV", 79 (2019), ISSN 1434-6044, pp. 1-20, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1140/epjc/s10052-019-7389-9, 2019,
 • Bogdan Ulejczyk, Łukasz Nogal, Michał Młotek, Krzysztof Krawczyk, ENERGY, "Hydrogen production from ethanol using dielectric barrier discharge", 174 (2019), ISSN 0360-5442, pp. 261-268, DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.02.180, 2019,
 • Cristian Verdugo, Samir Kouro, Christian Rojas, Marcelo Perez, Thierry Meynard, Mariusz Malinowski, Energies, "Five-Level T-type Cascade Converter for Rooftop Grid-Connected Photovoltaic Systems", 12, ISSN 1996-1073, pp. 1-20, 2019,
 • Tadeusz Płatek, Energies, "Analysis of Ripple Current in the Capacitors of Active Power Filters", 12(23), ISSN 1996-1073, pp. 1-31, listopad, DOI: 10.3390/en12234493, 2019,
 • Adam Szeląg, Marcin Steczek, Petru Radu, Energies, "On-Board Energy Storage Devices with Supercapacitors for Metro Trains—Case Study Analysis of Application Effectiveness", 12, ISSN 1996-1073, pp. 1-22, https://www.mdpi.com/1996-1073/12/7/1291/pdf, 2019,
 • Paweł Piotrowski, Dariusz Baczyński, Marcin Kopyt, Piotr Helt, Katarzyna Szafanek, Tomasz Gulczyński, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, "Analysis of forecasted meteorological data (NWP) for efficient spatial forecasting of wind power generation", 175, ISSN 0378-7796, pp. 1-10, October, 175, DOI: org/10.1016/j.epsr.2019.105891, 2019,
 • Łukasz Nogal, Sylwester Robak, Jan Machowski, ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS, "Control Algorithm for UPFC Based on Non-linear Model of Power System", 47, ISSN 1532-5008, pp. 605-618, DOI: 10.1080/15325008.2019.1582566, 2019,
 • Dariusz Czyżewski, Crystals, "Research on Luminance Distributions of Chip-On-Board Light-Emitting Diodes", Vol. 9(12), 645, ISSN 2073-4352, pp. 1-14, DOI: 10.3390/cryst9120645, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS, "Real-time data processing in the ALICE High Level Trigger at the LHC", 242 (2019), ISSN 0010-4655, pp. 25-48, Całkowita liczba autorów: 1023, DOI: 10.1016/j.cpc.2019.04.011, 2019,
 • Jacek Starzyński, Yahia Achour, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, "High-frequency displacement current transformer with just one winding", 38(4), ISSN 0332-1649, pp. 1141-1153, 2019,
 • Dominik Górski, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, "Analysis of squirrel-cage induction generator start-up supported by reactive power compensator", 39(2), ISSN 0332-1649, pp. 265-278, DOI: 10.1108/COMPEL-04-2019-0149, 2019,
 • Teodora Mihaela, Borislav Stoyanov, Krzysztof Szczypiorski, Waldemar Graniszewski, Krasimir Kordov, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "BentSign: keyed hash algorithm based on bent Boolean function and chaotic attractor", 67, ISSN 0239-7528, pp. 557-569, 3, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129654/edition/113168/content, DOI: 10.24425/bpasts.2019.129654, 2019,
 • Sławomir Zalewski, Piotr Pracki, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Concept and implementation of adaptive road lighting concurrent with vehicles", 67, ISSN 0239-7528, pp. 1117-1124, 6, DOI: 10.24425/bpasts.2019.130893, 2019,
 • Mirosław Parol, Łukasz Rokicki, Rafał Parol, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Towards optimal operation control in rural low voltage microgrids", 67, ISSN 0239-7528, pp. 799-812, 4, DOI: 10.24425/bpasts.2019.130189, 2019,
 • Przemysław Trochimiuk, Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Current-fed Current-fed quasi-Z-source H7 inverter with reduced stress on SiC power devices", 67, ISSN 0239-7528, pp. 1085-1094, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.24425/bpasts.2019.131568, 2019,
 • Sebastian Słomiński, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Advanced modelling and luminance analysis of LED optical systems", 67, ISSN 0239-7528, pp. 1107-1116, 12, DOI: 10.24425/bpasts.2019.130886, 2019,
 • Marcin Kołodziej, Paweł Tarnowski, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Electrodermal activity measurements for detection of emotional arousal", 67, ISSN 0239-7528, pp. 813-826, 2019,
 • Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Local dynamic integration of ensemble in prediction of time series", 67, ISSN 0239-7528, pp. 517-525, 2019,
 • Maciej Wieczorek, Mirosław Lewandowski, Włodzimierz Jefimowski, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Cost comparison of different configurations of a hybrid energystorage system with battery-only and supercapacitor-only storage in an electric city bus", 67, ISSN 0239-7528, pp. 1095-1106, DOI: 10.24425/bpasts.2019.131567, 2019,
 • Dariusz Sawicki, Agnieszka Wolska, BUILDING AND ENVIRONMENT, "Objective assessment of glare at outdoor workplaces", 149, ISSN 0360-1323, pp. 537-545, DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.12.049, 2019,
 • Rafał Szczepański, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak, APPLIED SOFT COMPUTING, "Adaptive state feedback speed controller for PMSM based on Artificial Bee Colony algorithm", 83, ISSN 1568-4946, pp. 1-12, październik, 2019,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Search for collectivity with azimuthal J/ψ-hadron correlations in high multiplicity p-Pb collisions at sNN−−−√ = 5.02 and 8.16 TeV", 780 (2018) 7-20, ISSN 0370-2693, pp. 1-14, Całkowita liczba autorów: 1013, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.02.039, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Constraining the magnitude of the Chiral Magnetic Effect with Event Shape Engineering in Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV", 777 (2018) 151-162, ISSN 0370-2693, pp. 1-12, Całkowita liczba autorów: 1031, DOI: 10.1016/j.physletb.2017.12.021, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Longitudinal asymmetry and its effect on pseudorapidity distributions in Pb-Pb collisions at sNN−−−−√ = 2.76 TeV", 781 (2018) 20-32, ISSN 0370-2693, pp. 20-32, Całkowita liczba autorów: 1026, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.03.051, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Azimuthally-differential pion femtoscopy relative to the third harmonic event plane in Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV", 785 (2018) 320-331, ISSN 0370-2693, pp. 1-12, Całkowita liczba autorów: 1012, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.06.042, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Constraints on jet quenching in p-Pb collisions at sNN−−−−√ = 5.02 TeV measured by the event-activity dependence of semi-inclusive hadron-jet distributions", 783 (2018) 95-113, ISSN 0370-2693, pp. 1-19, Całkowita liczba autorów: 1019, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.05.059, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "First measurement of jet mass in Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC", 776 (2018), ISSN 0370-2693, pp. 249-264, Całkowita liczba autorów: 1027, DOI: 10.1016/j.physletb.2017.11.044, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "J/ψ production as a function of charged-particle pseudorapidity density in p-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 776 (2018), ISSN 0370-2693, pp. 91-104, Całkowita liczba autorów: 1025, DOI: 10.1016/j.physletb.2017.11.008, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Inclusive J/ψ production in Xe–Xe collisions at sNN−−−√ = 5.44 TeV", 785 (2018) 419-428, ISSN 0370-2693, pp. 1-10, Całkowita liczba autorów: 1016, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.08.047, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Measurement of Z0-boson production at large rapidities in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 780 (2018) 372-383, ISSN 0370-2693, pp. 1-12, Całkowita liczba autorów: 1019, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.03.010, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "First measurement of Ξ0c production in pp collisions at s√ = 7 TeV", 781 (2018) 8-19, ISSN 0370-2693, pp. 1-12, Całkowita liczba autorów: 1022, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.03.061, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Anisotropic flow in Xe-Xe collisions at sNN−−−√=5.44 TeV", 784 (2018) 82-95, ISSN 0370-2693, pp. 1-14, Całkowita liczba autorów: 1016, DOI: 10.1016/j.physletb.2018.06.059, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "D-meson azimuthal anisotropy in midcentral Pb-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 120 (2018) no.10, 102301, ISSN 0031-9007, pp. 1-13, Całkowita liczba autorów: 1040, DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.102301, 2018,
 • Jerzy Kamiński, Maciej Twardy, Katarzyna Krajewska, PHYSICAL REVIEW D, "Diffraction at a time grating in electron-positron pair creation from the vacuum", 98, ISSN 2470-0010, pp. 056009, DOI: 10.1103/PhysRevD.98.056009, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Production of deuterons, tritons, 3He nuclei and their antinuclei in pp collisions at s√ = 0.9, 2.76 and 7 TeV", 97 (2018) no.2, 024615, ISSN 2469-9985, pp. 1-17, Całkowita liczba autorów: 1026, DOI: 10.1103/PhysRevC.97.024615, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Systematic studies of correlations between different order flow harmonics in Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV", 97 (2018) no.2, 024906, ISSN 2469-9985, pp. 1-23, Całkowita liczba autorów: 1026, DOI: 10.1103/PhysRevC.97.024906, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Kaon femtoscopy in Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV", 96 (2017) no.6, 064613, ISSN 2469-9985, pp. 1-16, Całkowita liczba autorów: 1031, DOI: 10.1103/PhysRevC.96.064613, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Neutral pion and η meson production at mid-rapidity in Pb-Pb collisions at sNN−−−−√ = 2.76 TeV", 98 (2018) no.4, 044901, ISSN 2469-9985, pp. 1-20, Całkowita liczba autorów: 1024, DOI: 10.1103/PhysRevC.98.044901, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, NUCLEAR PHYSICS A, "Production of 4He and 4He¯¯¯¯¯¯ in Pb-Pb collisions at sNN−−−√ = 2.76 TeV at the LHC", 971 (2018) 1-20, ISSN 0375-9474, pp. 1-20, Całkowita liczba autorów: 1013, DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2017.12.004, 2018,
 • Lech Grzesiak, Vincent Meganck, NEUROCOMPUTING, "Spiking signal processing: Principle and applications in control system", 308, ISSN 0925-2312, pp. 31-48, 2018,
 • Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, Andrzej Rysz, Andrzej Marchel, Metrology and Measurement Systems, "DECISION SUPPORT SYSTEM FOR EPILEPTOGENIC ZONE LOCATION DURING BRAIN RESECTION", 25(1), ISSN 0860-8229, pp. 15-32, DOI: 10.24425/118167, 2018,
 • Krzysztof Skarżyński, Light & Engineering, "Methods of calculation of floodlighting utilisation factor at the design stage", 26, ISSN 0236-2945, pp. 144-152, 1, DOI: 10.33383/2017-001, 2018,
 • Waldemar Graniszewski, Jacek Krupski, Krzysztof Szczypiorski, JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, "SOMSteg - Framework for Covert Channel, and its Detection, within HTTP", 24, ISSN 0948-695X, pp. 864-891, 7, 7, http://www.jucs.org/jucs_24_7/somsteg_framework_for_covert, Całkowita liczba autorów: 3, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Energy dependence and fluctuations of anisotropic flow in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 and 2.76 TeV", 1807 (2018) 103, ISSN 1126-6708, pp. 1-37, Całkowita liczba autorów: 1003, DOI: 10.1007/JHEP07(2018)103, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Medium modification of the shape of small-radius jets in central Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76TeV", 1810 (2018) 139, ISSN 1126-6708, pp. 1-26, Całkowita liczba autorów: 1017, DOI: 10.1007/JHEP10(2018)139, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Anisotropic flow of identified particles in Pb-Pb collisions at s√NN=5.02 TeV", 1809 (2018) 006, ISSN 1126-6708, pp. 1-40, Całkowita liczba autorów: 1015, DOI: 10.1007/JHEP09(2018)006, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Measurements of low-pT electrons from semileptonic heavy-flavour hadron decays at mid-rapidity in pp and Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76 TeV", 1810 (2018) 061, ISSN 1126-6708, pp. 1-27, Całkowita liczba autorów: 1016, DOI: 10.1007/JHEP10(2018)061, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Inclusive J/ψ production at forward and backward rapidity in p-Pb collisions at sNN−−−√ = 8.16 TeV", 1807 (2018) 160, ISSN 1126-6708, pp. 1-24, Całkowita liczba autorów: 1013, DOI: 10.1007/JHEP07(2018)160, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Dielectron production in proton-proton collisions at s√=7 TeV", 1809 (2018) 064, ISSN 1126-6708, pp. 1-39, Całkowita liczba autorów: 1016, DOI: 10.1007/JHEP09(2018)064, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Measurement of D0, D+, D∗+ and D+s production in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 1810 (2018) 174, ISSN 1126-6708, pp. 1-30, Całkowita liczba autorów: 1003, DOI: 10.1007/JHEP10(2018)174, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Transverse momentum spectra and nuclear modification factors of charged particles in pp, p-Pb and Pb-Pb collisions at the LHC", 1811 (2018) 013, ISSN 1126-6708, pp. 1-27, Całkowita liczba autorów: 1013, DOI: 10.1007/JHEP11(2018)013, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Λ+c production in pp collisions at s√=7 TeV and in p-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 1804 (2018) 108, ISSN 1126-6708, pp. 1-40, Całkowita liczba autorów: 1025, DOI: 10.1007/JHEP04(2018)108, 2018,
 • Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Piotr Francuz, Remigiusz Rak, Paweł Augustynowicz, Journal of Eye Movement Research, "Identifying experts in the field of visual arts using oculomotor signals", 11(3), ISSN 1995-8692, pp. 1-10, DOI: http://dx.doi.org/10.16910/jemr.11.3.3, 2018,
 • Tomasz Bałkowiec, Włodzimierz Koczara, Marcin Moskwa, International Transactions on Electrical Energy Systems, "Island operation of a three‐phase adjustable speed generation system", e2748, ISSN 2050-7038, pp. 1-15, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/etep.2748, DOI: 10.1002/etep.2748, 2018,
 • Dariusz Sawicki, Piotr Kowalczyk, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION, "Head Movement Based Interaction in Mobility", 34, ISSN 1044-7318, pp. 653-665, DOI: 10.1080/10447318.2017.1392078, 2018,
 • Ryszard Kowalik, Desire Rasolomampionona, Marcin Januszewski, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, "Laboratory testing of process bus equipment and protection functions in accordance with IEC 61850 standard: Part II: Tests of protection functions in a LAN-based environment", 94, ISSN 0142-0615, pp. 405-414, January 2018, Volume 94, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061516324383, 2018,
 • Wiktor Malesza, Witold Respondek, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, "Linear cone-invariant control systems and their equivalence", 91, ISSN 1366-5820, pp. 1818-1834, June, 8, https://doi.org/10.1080/00207179.2017.1333153, DOI: 10.1080/00207179.2017.1333153, 2018,
 • Konrad Markowski, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, "Minimal positive realizations of linear continuous–time fractional descriptor systems: two cases of an input–output digraph structure", 28(1), ISSN 1641-876X, pp. 9-24, DOI: 10.2478/amcs-2018-0001, 2018,
 • Michał Rolak, IET Science Measurement & Technology, "Induction machine fault detection using smartphone recorded audible noise", 0, ISSN 1751-8822, pp. 0, aktualnie dostępny w formie elektronicznej, DOI: 10.1049/iet-smt.2017.0104, 2018,
 • Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski, Łukasz Niewiara, Michał Skiwski, IET Power Electronics, "Gain-scheduled constrained state feedback control of DC-DC buck power converter", -, ISSN 1755-4535, pp. -, DOI: 10.1049/iet-pel.2017.0370, 2018,
 • Sylwester Robak, Jan Machowski, Konrad Gryszpanowicz, IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, "Automatic Alleviation of Overloads in Transmission Network by Generation Curtailment", 33, ISSN 0885-8950, pp. 4424-4432, Issue Date: JULY 2018 Volume: 33, Issue:4, DOI: 10.1109/TPWRS.2017.2775799, 2018,
 • Zenbin Zhang, Zhen Li, Marian Kaźmierkowski, Jose Rodriguez, Ralph Kennel, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "Robust Predictive Control of Three-Level NPC Back-to-Back Converter PMSG Wind Turbine Systems with Revised Predictions", 33, ISSN 0885-8993, pp. 9588 - 9598, November, 11, Całkowita liczba autorów: 5, DOI: 10.1109/TPEL.2018.2796093, 2018,
 • Robert Wójtowicz, Ryszard Kowalik, Desire Rasolomampionona, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, "Next Generation of Power System Protection Automation – Virtualization of Power System Protections", 33, ISSN 0885-8977, pp. 2002 - 2010, sierpień, 4, http://ieeexplore.ieee.org/document/8234640/, Całkowita liczba autorów: 3, DOI: 10.1109/TPWRD.2017.2786339, 2018,
 • Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, Andrzej Rysz, IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, "Detection of Spikes With Defined Parameters in the ECoG Signal", 99, ISSN 0018-9456, pp. 1-8, DOI: 10.1109/TIM.2018.2862078, 2018,
 • Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, "An Application of Novel Nature- Inspired Optimization Algorithms to Auto-Tuning State Feedback Speed Controller for PMSM", 54, ISSN 0093-9994, pp. 2913-2925, 3, DOI: 10.1109/TIA.2018.2805300, 2018,
 • Kornel Wolski, Piotr Majtczak, Jacek Rąbkowski, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, "Minimum-Hard-Switching-Number Modulation Method for High-Frequency SiC-Based Impedance-Source Inverters", 65, ISSN 0278-0046, pp. 8351-8360, Całkowita liczba autorów: 3, 2018,
 • Robert Smoleński, Grzegorz Benysek, Mariusz Malinowski, Marcin Sędłak, Sebastian Styński, Marek Jasiński, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, "Ship-to-Shore Versus Shore-to-Ship Synchronization Strategy", Vol. 33, Issue 4, ISSN 0885-8969, pp. 1787 - 1796, May 2018, DOI: 10.1109/TEC.2018.2839702, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Measurement of the inclusive J/ ψ polarization at forward rapidity in pp collisions at s√=8 TeV", 78 (2018) no.7, 562, ISSN 1434-6044, pp. 1-20, Całkowita liczba autorów: 1014, DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-6027-2, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Prompt and non-prompt J/ψ production and nuclear modification at mid-rapidity in p–Pb collisions at sNN−−−−√=5.02 TeV", 78 (2018) no.6, 466, ISSN 1434-6044, pp. 1-24, Całkowita liczba autorów: 1010, DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-5881-2, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Neutral pion and η meson production in p-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV", 78 (2018) no.8, 624, ISSN 1434-6044, pp. 1-34, Całkowita liczba autorów: 1023, DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-6013-8, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "π0 and η meson production in proton-proton collisions at s√=8 TeV", 78 (2018) no.3, 263, ISSN 1434-6044, pp. 1-32, Całkowita liczba autorów: 1026, DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-5612-8, 2018,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "ϕ meson production at forward rapidity in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=2.76 TeV", 78 (2018) no.7, 559, ISSN 1434-6044, pp. 1-26, Całkowita liczba autorów: 1024, DOI: 10.1140/epjc/s10052-018-6034-3, 2018,
 • Grzegorz Iwański, Łukasz Bigorajski, Włodzimierz Koczara, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, "Speed control with incremental algorithm of minimum fuel consumption tracking for variable speed diesel generator", 161, ISSN 0196-8904, pp. 182-192, April, https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/EHMnabEgRdjXjJR, 2018,
 • Sylwester Robak, Konrad Gryszpanowicz, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, "Comprehensive dimensioning of series braking resistor for transient stability improvement", 154, ISSN 0378-7796, pp. 59-66, 2018,
 • Włodzimierz Jefimowski, Adam Szeląg, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, "The multi-criteria optimization method for implementation of a regenerative inverter in a 3kV DC traction system", 161, ISSN 0378-7796, pp. 61-73, 2018,
 • Piotr Kacejko, Jan Machowski, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, "Application of the Sherman–Morrison formula to short-circuit analysis of transmission networks with phase-shifting transformers", Vol. 155, ISSN 0378-7796, pp. 289-295, Całkowita liczba autorów: 2, 2018,
 • Żaneta Świderska-Chadaj, Tomasz Markiewicz, Robert Koktysz, Szczepan Cierniak, COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, "Image processing methods for the structural detection and gradation of placental villi", 100, ISSN 0010-4825, pp. 259-269, -, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482517302573, 2018,
 • Joana Neto, Duarte Valerio, Rui Moura Coelho, Susana Vinga, Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Michał Macias, Andrzej Dzieliński, COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, "Simplifying biochemical tumorous bone remodeling models through variable order derivatives.", 76, ISSN 0898-1221, pp. 1-11, https://doi.org/10.1016/j.camwa.2018.01.037, 2018,
 • Arkadiusz Miaskowski, Bartosz Sawicki, Mahendran Subramanian, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Single-domain nanoparticle magnetic power losses calibrated with calorimetric measurements", 66, ISSN 0239-7528, pp. 509-516, 2018,
 • Mateusz Szypulski, Grzegorz Iwański, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Synchronization of State-Feedback-Controlled Doubly Fed Induction Generator with the Grid", 66 (5), ISSN 0239-7528, pp. 675-685, https://cloud.ee.pw.edu.pl/nextcloud/index.php/s/CyzWqQgk6dJ4RFk, 2018,
 • Jarosław Kurek, Bartosz Świderski, Stanisław Osowski, Michał Kruk, Walid Barhoumi, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Deep learning versus classical neural approach to mammogram recognition", 66, ISSN 0239-7528, pp. 831-840, 2018,
 • Andrzej Cichocki, Tomaso Poggio, Stanisław Osowski, Victor Lempitsky, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Deep learning: theory and practice", 66, ISSN 0239-7528, pp. 757-759, 2018,
 • Żaneta Świderska-Chadaj, Tomasz Markiewicz, J Gallego, Gloria Bueno, Bartłomiej Grala, Małgorzata Lorent, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Deep learning for damaged tissue detection and segmentation in Ki-67 brain tumor specimens based on the U-net model", 66(6), ISSN 0239-7528, pp. 849-856, 2018,
 • Tomasz Tarczewski, Michał Skiwski, Łukasz Niewiara, Lech Grzesiak, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "High-performance PMSM servo-drive with constrained state feedback position controller", 66, ISSN 0239-7528, pp. 49-58, 1, DOI: 10.24425/119058, 2018,
 • Sylwester Robak, Robert Raczkowski, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Substations for offshore wind farms: a review from the perspective of the needs of the Polish wind energy sector", 66, ISSN 0239-7528, pp. 517-528, DOI: 10.24425/124268, 2018,
 • Dominik Sierociuk, Wiktor Malesza, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Fractional variable order anti-windup control strategy", 66, ISSN 0239-7528, pp. 427-432, 4, DOI: 10.24425/124258, 2018,
 • Konrad Markowski, Isabela Birs, Cristina Muresan, Ovidiu Prodan, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Different fractional order models for an experimental smart beam system", 66 (4), ISSN 0239-7528, pp. 485-493, DOI: 10.24425/124265, 2018,
 • Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Digraph-building method for finding a set of minimal realizations of 2-D dynamic systems", 66, ISSN 0239-7528, pp. 589-597, Październik, 5, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/124274/edition/108430/content, DOI: 10.24425/124274, 2018,
 • Sebastian Słomiński, Rafał Krupiński, BUILDING AND ENVIRONMENT, "Luminance distribution projection method for reducing glare and solving object-floodlighting certification problems", 134, ISSN 0360-1323, pp. 87-101, Kwiecień, DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.01.019, 2018,
 • Dariusz Zapała, Piotr Fransuz, Ewelina Zapała, Natalia Kopiś, Piotr Wierzgała, Paweł Augustynowicz, Andrzej Majkowski, Marcin Kołodziej, APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK, "The Impact of Different Visual Feedbacks in User Training on Motor Imagery Control in BCI", 43 (1), ISSN 1090-0586, pp. 23-35, DOI: /10.1007/s1048, 2018,
 • Dominik Sierociuk, Michał Macias, Wiktor Malesza, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, "Analog realization of fractional variable-type and -order iterative operator", 336, ISSN 0096-3003, pp. 138-147, DOI: 10.1016/j.amc.2018.04.047, 2018,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

 • Łukasz Sosnowski, Piotr Biczel, Piotr Dukat, Artur Koziński, Wiadomości Elektrotechniczne, "Inteligentna stacja SN/nn z zasobnikiem energii i układem ładowania Vehicle-to- Grid (V2G) na przykładzie wdrożenia w innogy Stoen Operator", 4, ISSN 0043-5112, pp. 11-14, kwiecień, DOI: 10.15199/74.2020.4.2, 2020,
 • Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Karol Kurek, Wiadomości Elektrotechniczne, "Brama zdalnego dostępu do urządzeń automatyki stacji elektroenergetycznej z funkcjami cyberbezpieczeństwa", Nr 7, ISSN 0043-5112, pp. 25-32, 2020,
 • Maciej Rosocha, Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Karol Kurek, Stanisław Handzlik, Wiadomości Elektrotechniczne, "Testowanie funkcji różnicowej z wykorzystaniem przebiegów uzyskanych w modelu sieci SN", Nr 6, ISSN 0043-5112, pp. 1-7, 2020,
 • Adam Smolarczyk, Piotr Suchorolski, Wiadomości Elektrotechniczne, "Wymagania w zakresie koordynacji nastawień i sposobu sterowania awaryjnego zabezpieczeń bloku wytwórczego względem zabezpieczeń w sieci dystrybucyjnej 110 kV", 7, ISSN 0043-5112, pp. 12-20, lipiec, DOI: 10.15199/74.2020.7.2, 2020,
 • Józef Paska, Piotr Marchel, Karol Pawlak, Paweł Terlikowski, Rynek Energii, "Analysis of electric systems' structures in nuclear power plants with particular emphasis on ensuring the operational reliability", ?, ISSN 1425-5960, pp. 1-8, 2020,
 • Sebastian Krupiński, Piotr Kuszewski, Józef Paska, Rynek Energii, "Modelowanie rynku energii elektrycznej dla analiz finansowych projektów inwestycyjnych w sektorze wytwórczym", Nr 3 (148), 2020, ISSN 1425-5960, pp. 3-9, 2020,
 • Justyna Modliborska, Józef Paska, Krzysztof Zagrajek, Rynek Energii, "Assessment of the development of Demand Side Response services in European Union countries", Nr 4 (149), 2020, ISSN 1425-5960, pp. 62-69, 2020,
 • Marcin Kołodziej, Kowalczuk Krzysztof, Andrzej Majkowski, Paweł Tarnowski, Stefan Gaździński, Remigiusz Rak, Przegląd Elektrotechniczny, "Analysis of artefacts in EEG signal registered during anti-G straining maneuvers", 1, ISSN 0033-2097, pp. 124-128, DOI: 10.15199/48.2020.01.27, 2020,
 • Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Przegląd Elektrotechniczny, "CNN application in face recognition", R96, ISSN 0033-2097, pp. 142-145, 2020,
 • Stepan Kovalyshyn, Viktor Dadak, Vadym Pashnyk, Oleksiy Shvets, Deta Łuczycka, Tomasz Dróżdż, Paweł Kiełbasa, Marcin Wesołowski, Przegląd Elektrotechniczny, "The Study of Electrical Properties of Components of a Winter Rape Seed Mixture", 1/2020, ISSN 0033-2097, pp. 1-4, 2020,
 • Mariusz Wisełka, Agnieszka Wolska, Dariusz Sawicki, Przegląd Elektrotechniczny, "Wyznaczanie rozkładów natężenia napromienienia promieniowaniem UV na komputerowym modelu 2D ciała człowieka", 96, ISSN 0033-2097, pp. 129-133, Styczeń, DOI: 10.15199/48.2020.01.28, 2020,
 • Józef Paska, Karol Pawlak, Pola Ronkiewicz-Majkowska, Paweł Terlikowski, Jan Wojciechowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Polish hydropower resources and example of their utilization", 1/2020, ISSN 0033-2097, pp. 1-5, 2020,
 • Andrzej Łasica, Przemysław Sul, Paweł Kluge, Maciej Owsiński, Tomasz Salak, Bartosz Zając, Przegląd Elektrotechniczny, "Voltage withstand tests and PD measurements on cable accessories with assembly mistakes", R. 96 NR 1/2020, ISSN 0033-2097, pp. 19-22, DOI: 10.15199/48.2020.01.05, 2020,
 • Paweł Piotrowski, Dariusz Baczyński, Piotr Kapler, Przegląd Elektrotechniczny, "Wielowariantowe prognozy liczby pojazdów elektrycznych w Polsce do roku 2025 oraz ich wpływ na roczne zapotrzebowania na energię elektryczną", 95, ISSN 0033-2097, pp. 138-141, styczeń, 1, DOI: 10.15199/48.2020.01.30, 2020,
 • Adam Smolarczyk, Przegląd Elektrotechniczny, "Modelowanie układu zabezpieczeń elektroenergetycznych dużego bloku wytwórczego", 1, ISSN 0033-2097, pp. 6-10, styczeń, DOI: 10.15199/48.2020.01.02, 2020,
 • Jerzy Marzecki, Przegląd Elektrotechniczny, "Planowanie rozwoju miejskich stacji transformatorowych 110 kV/SN w warunkach niepewności", 1, ISSN 0033-2097, pp. 23-26, styczeń, R.96 , Nr 1, 2020,
 • Łukasz Kędzierski, Rafał Sikorski, Przegląd Elektrotechniczny, "Metoda bezkontaktowego wyważania jednopłaszczyznowego maszyn wirujących", 4/2020, ISSN 0033-2097, pp. 162-167, 2020,
 • Maciej Ciuba, Michał Wojciechowski, Maciej Owsiński, Michał Borecki, Przegląd Elektrotechniczny, "Excitation type and results of simulated electric field distribution in MV cable termination.", R. 96 NR 4/2020, ISSN 0033-2097, pp. 119-122, http://pe.org.pl/articles/2020/4/25.pdf, DOI: 10.15199/48.2020.04.25, 2020,
 • Krzysztof Zagrajek, Konrad Wróblewski, Łukasz Sosnowski, Piotr Biczel, Przegląd Elektrotechniczny, "Operation of Electrical Vehicles Fast Charging Stations in Warsaw - Case study of innogyGO! collecting point", 96/5, ISSN 0033-2097, pp. 20-25, Maj, 5, DOI: 10.15199/48.2020.05.03, 2020,
 • Piotr Grzejszczak, Adam Czaplicki, Marek Szymczak, Roman Barlik, Przegląd Elektrotechniczny, "Wpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwości", 96, ISSN 0033-2097, pp. 93-97, czerwiec, 6/2020, DOI: 10.15199/48.2020.06.17, 2020,
 • Mirosław Parol, Agnieszka Maciejko, Bartłomiej Arendarski, Przegląd Elektrotechniczny, "Systemy magazynowania energii w sieciach elektroenergetycznych niskich napięć", 96, ISSN 0033-2097, pp. 1-6, czerwiec, 6, DOI: 10.15199/48.2020.06.01, 2020,
 • Przemysław Trochimiuk, Przegląd Elektrotechniczny, "Aktywna metoda kontroli rozkładu napięć na szeregowo połączonych tranzystorach SiC MOSFET w łączniku 3,3 kV", 07/2020, ISSN 0033-2097, pp. 80-85, DOI: 10.15199/48.2020.07.15, 2020,
 • Joanna Baraniak, Stanisław Wincenciak, Bartosz Pawlicki, Przegląd Elektrotechniczny, "Elektromobilność: szanse i zagrożenia dla sieci dystrybucyjnej", 05/2020, ISSN 0033-2097, pp. 14-19, 2020,
 • Tadeusz Daszczyński, Zbigniew Pochanke, Marcin Szewczyk, Szymon Stoczko, Przemysław Kaźmierczak, Przegląd Elektrotechniczny, "Impact of the receiving transformer on the measurements of long-term load capability of the innovative LV switchgear", 11/2020, ISSN 0033-2097, pp. 183-186, Listopad, DOI: 10.15199/48.2020.11.38, 2020,
 • Kacper Płacheta, Marcin Wesołowski, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, "KONSTRUKCJA MINIATUROWEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ MATRYCOWY CZUJNIK AMG8833", 4/2020, ISSN 0033-2089, pp. 6-14, 2020,
 • Ewa Żerańska, Piotr Pracki, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, "Ocena możliwości zastosowania organicznych diod świecących do oświetlenia wnętrz", 6, ISSN 0033-2089, pp. 1-2, 6, DOI: 10.15199/13.2020.6.1, 2020,
 • Paweł Piotrowski, Przemysław Bassak, elektro.info, "Analiza techniczno-ekonomiczna stosowania dynamicznych zasilaczy bezprzerwowych UPS typu DRUPS w systemach zasilania gwarantowanego obiektów data center (część 1)", 186, ISSN 1642-8722, pp. 38-46, lipiec/sierpień, 7/8, 2020,
 • Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, elektro.info, "Modelowanie wkładek topikowych nożowych NH w środowisku 3D jako wspomaganie procesu projektowania", 9, ISSN 1642-8722, pp. 60-63, 2020,
 • Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, elektro.info, "Wybrane wymagania dotyczące projektowania i opracowywania konstrukcji obudów do rozdzielnic niskiego napięcia", 7-8, ISSN 1642-8722, pp. 66-71, 2020,
 • Paweł Piotrowski, elektro.info, "Analiza rozwoju elektromobilności w Polsce oraz prognozy liczby pojazdów z napędem elektrycznym do roku 2025", 184, ISSN 1642-8722, pp. 74-78, maj, 5, 2020,
 • Łukasz Sosnowski, Piotr Biczel, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, "Ładowanie autobusów elektrycznych a miejski system elektroenergetyczny,", II, ISSN 2353-1290, pp. 35, czerwiec, 63, 2019,
 • Krzysztof Zagrajek, Mariusz Kłos, Piotr Marchel, Józef Paska, Karol Pawlak, Magdalena Bartecka, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska, "Forecast of Electromobility Development in Poland and its Impact on the Electric Power System", 4 (122), ISSN 1642-347X, pp. 81-90, 2019,
 • Bernard Fryśkowski, Jacek Skwarek, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska, "PWM Control Method in Automotive Mechatronics – Training System for Education snd Diagnostic Purposes", 2(120)/2019, ISSN 1642-347X, pp. 39-44, 2019,
 • Sebastian Krupiński, Józef Paska, Rynek Energii, "Wpływ wdrożenia mechanizmu market coupling na sytuację wytwórców w KSE", Nr 1 (140), ISSN 1425-5960, pp. 3-13, 2019,
 • Rafał Sikorski, Mateusz Pytlik, Mateusz Pakosz, Przegląd Górniczy, "Wpływ natężenia prądu na czas opóźnienia zapalników elektrycznych natychmiastowych", 77, ISSN 0033-216X, pp. 27-35, 2019,
 • Tomasz Ciechulski, Stanisław Osowski, Przegląd Elektrotechniczny, "The method of 24-hour load forecasting with application of fuzzy sets and C-means algorithm", 2019, ISSN 0033-2097, pp. 185-189, 2019,
 • Zbigniew Staroszczyk, Kazimierz Mikołajuk, Andrzej Toboła, Przegląd Elektrotechniczny, "Metoda wyznaczania sygnału referencyjnego do sterowania aktywnego filtru energetycznego", 6, ISSN 0033-2097, pp. 97, 2019,
 • Jerzy Marzecki, Przegląd Elektrotechniczny, "Modernizacja i aktualne kierunki rozwoju terenowych sieci niskiego i średniego napięcia", R 95, ISSN 0033-2097, pp. 67-70, luty, Nr 2, 2019,
 • Mirosław Lewandowski, Maciej Wieczorek, Marek Orzyłowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Straty w superkondensatorach przy dynamicznych obciążeniach magazynów energii pojazdów elektrycznych", 4, ISSN 0033-2097, pp. 205-210, 2019,
 • Yahia Achour, Jacek Starzyński, Adam Jóśko, Marek Suproniuk, Przegląd Elektrotechniczny, "D-dot, B-dot Data Processing of Fields Generated with Broadband Pulsed Antenna", 11/2019, ISSN 0033-2097, pp. 109-112, Listopad, 11/2019, http://pe.org.pl/articles/2019/11/29.pdf, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.15199/48.2019.11.29, 2019,
 • Rafał Sikorski, Łukasz Kędzierski, Przegląd Elektrotechniczny, "Rotating machinery single plane balancing non-contact method", 04/2020, ISSN 0033-2097, pp. 162-167, 2019,
 • Joanna Baraniak, Jacek Starzyński, Przegląd Elektrotechniczny, "Chargers for electric cars with the V2G service - connection principles for the distribution network", 95, ISSN 0033-2097, pp. 226-230, 2019,
 • Wojciech Żagan, Rafał Krupiński, Przegląd Elektrotechniczny, "Visual and photometric consequences of using semi-spherical LEDs in diffuser shades", R95, ISSN 0033-2097, pp. 150-153, luty 2019, 2/2019, Całkowita liczba autorów: 2, DOI: 10.15199/48.2019.02.33, 2019,
 • Łukasz Ordyszewski, Grzegorz Kamiński, Karol Ciesielski, Przegląd Elektrotechniczny, "Porównanie struktury geometrycznej silników liniowych typu transformatorowego i cylindrycznego", 10/2019, ISSN 0033-2097, pp. 101-108, DOI: 10.15199/48.2019.10.10, 2019,
 • Łukasz Ordyszewski, Grzegorz Kamiński, Karol Ciesielski, Przegląd Elektrotechniczny, "Konstrukcja silnika liniowego tubowego oraz stanowiska do badań silników liniowych", 09/2019, ISSN 0033-2097, pp. 32-35, DOI: 10.15199/48.2019.09.06, 2019,
 • Łukasz Kędzierski, Przegląd Elektrotechniczny, "High speed imaging method for rotational speed calibration", 5/2019, ISSN 0033-2097, pp. 184-187, 2019,
 • Józef Paska, Tomasz Surma, Przegląd Elektrotechniczny, "Nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji", R. 95, ISSN 0033-2097, pp. 90-93, Nr 10/2019, DOI: 10.15199/48.2019.10.19, 2019,
 • Józef Paska, Piotr Marchel, Łukasz Michalski, Przegląd Elektrotechniczny, "Koszty przerw i ograniczeń w zasilaniu energią elektryczną i ich wyznaczanie", R. 95, ISSN 0033-2097, pp. 86-89, Nr 10/2019, DOI: 10.15199/48.2019.10.18, 2019,
 • Sebastian Krupiński, Piotr Kuszewski, Józef Paska, Przegląd Elektrotechniczny, "Efektywność finansowa bloku węglowego klasy 1000 MW na przykładzie elektrowni Ostrołęka C", R. 95, ISSN 0033-2097, pp. 72-77, Nr 10/2019, DOI: 10.15199/48.2019.10.15, 2019,
 • Tomasz Detka, Krzysztof Popiołek, Karol Żebrowski, Konrad Małek, Przegląd Elektrotechniczny, "Analysis of Regenerative Braking Strategies", 06/2019, ISSN 0033-2097, pp. 117-123, 2019,
 • Mateusz Polewaczyk, Sylwester Robak, Przegląd Elektrotechniczny, "Analiza interakcji w układach hybrydowych MIDC", R. 95 NR 11, ISSN 0033-2097, pp. 221-225, DOI: 10.15199/48.2019.11.52, 2019,
 • Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski, Przegląd Elektrotechniczny, "Modularny Przekształtnik Wielopoziomowy z Wykorzystaniem Półprzewodników z Azotku Galu", 10, ISSN 0033-2097, pp. 169-172, DOI: 10.15199/48.2019.10.39, 2019,
 • Justyna Kowalska, Irena Fryc, Przegląd Elektrotechniczny, "Colour rendition quality of typical fluorescent lamps determined by CIE Colour Fidelity Index and Colour Rendering Index", 07/2019, ISSN 0033-2097, pp. 94-97, DOI: 10.15199/48.2019.07.20, 2019,
 • Łukasz Sosnowski, Piotr Biczel, Mariusz Kłos, Krzysztof Zagrajek, Przegląd Elektrotechniczny, "Problematyka przyłączania do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych", 95, ISSN 0033-2097, pp. 177-181, 1, DOI: 10.15199/48.2019.01.44, 2019,
 • Józef Paska, Mariusz Kłos, Karol Pawlak, Krzysztof Zagrajek, Piotr Marchel, Magdalena Bartecka, Łukasz Michalski, Paweł Terlikowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Topologie instalacji hybrydowych OZE wraz ze strategią kontraktowania energii", 95, ISSN 0033-2097, pp. 94-97, Październik, 10, DOI: 10.15199/48.2019.10.20, 2019,
 • Rafał Sikorski, Przegląd Elektrotechniczny, "Elastyczny wieloagentowy system sterowania grupami robotów mobilnych", 12/2019, ISSN 0033-2097, pp. 252-256, 2019,
 • Tadeusz Daszczyński, Zbigniew Pochanke, Waldemar Chmielak, Przegląd Elektrotechniczny, "Experimental research on time-current characteristics of fuses –initial results", 95, ISSN 0033-2097, pp. 63-65, Marzec, 03/2019, DOI: 10.15199/48.2019.03.15, 2019,
 • Dariusz Sawicki, Agnieszka Wolska, Tobias Porsch, Przegląd Elektrotechniczny, "Glare assessment for research and development of measurement methods", 95, ISSN 0033-2097, pp. 169-176, 1, DOI: 10.15199/48.2019.01.43, 2019,
 • Mirosław Parol, Sylwester Robak, Łukasz Rokicki, Jacek Wasilewski, Przegląd Elektrotechniczny, "Cable links designing in HVAC and HVDC submarine power grids – selected issues", 95, ISSN 0033-2097, pp. 7-13, marzec, 3, DOI: 10.15199/48.2019.03.02, 2019,
 • Konrad Dąbała, Marian Kaźmierkowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Converter-Fed Electric Vehicle (Car) Drives – A Critical Review", 95, ISSN 0033-2097, pp. 1-12, wrzesień, 9, DOI: 10.15199/48.2019.09.01, 2019,
 • Mariusz Wisełka, Dariusz Sawicki, Agnieszka Wolska, Kamila Nowak, Przegląd Elektrotechniczny, "Problemy sterowania złożonym eksperymentem z rejestracją EEG", 95, ISSN 0033-2097, pp. 259-263, DOI: 10.15199/48.2019.11.59, 2019,
 • Bartosz Sawicki, Artur Krupa, Przegląd Elektrotechniczny, "Optimization of coil geometry using Monte Carlo method with HTCondor and Microsoft Azure technologies", 95, ISSN 0033-2097, pp. 114-118, 2019,
 • Justyna Kowalska, Photonics Letters of Poland, "Coloured light pollution in the urban environment", 11, ISSN 2080-2242, pp. 93-95, DOI: 10.4302/plp.v11i4.927, 2019,
 • Dariusz Czyżewski, Photonics Letters of Poland, "Comparison of luminance distribution on the lighting surface of power LEDs", VOL. 11 (4), ISSN 2080-2242, pp. 118-120, DOI: 10.4302/plp.v11i4.966, 2019,
 • Tomasz Detka, Bartłomiej Mazan, Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe, "Eksperymentalne badanie wpływu temperatury ogniwa litowo-jonowego na pojemność i dokładność obliczeń stopnia naładowania", uzup, ISSN 0239-3646, pp. 0-0, 2019,
 • Roman Barlik, Piotr Grzejszczak, Bernard Leszczyński, Marek Szymczak, International Journal of Electronics and Telecommunications, "Investigation of a high-efficiency and high-frequency 10-kW/800-V three-phase PWM converter with direct power factor control", 65, ISSN 0867-6747, pp. 619-624, 4, DOI: 10.24425/ijet.2019.129821, 2019,
 • Paweł Terlikowski, Kamil Sztukiewicz, Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej, "Analiza efektywności ekonomicznej różnych wariantów budowy elektrowni jądrowej w Polsce", 6(780), ISSN 0013-7294, pp. 267-272, czerwiec, 2019,
 • Adam Smolarczyk, Artur Łukaszewski, elektro.info, "Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej", 10, ISSN 1642-8722, pp. 84-88, 2019,
 • Adam Smolarczyk, Artur Łukaszewski, elektro.info, "Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych", 9, ISSN 1642-8722, pp. 88-92, 2019,
 • Paweł Piotrowski, MATEUSZ Piotrowski, Julian Wiatr, elektro.info, "Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi", 178, ISSN 1642-8722, pp. 46-50, październik, 10, 2019,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Przemysław Szczęśniak, Archives of Electrical Engineering, "Single Phase UPS Systems Loaded with Nonlinear Cir-cuits: Analysis of Topology in the Context of Electric Power Quality", I, ISSN 1427-4221, pp. 1-4, 2019,
 • Mateusz Polewaczyk, Sylwester Robak, Marcin Szewczyk, Archives of Electrical Engineering, "Investigation on ferroresonance due to power transformer energization in high voltage 400 kV transmission grid", 68, ISSN 1427-4221, pp. 771-786, DOI: 10.24425/aee.2019.130682, 2019,
 • Justyna Kowalska, Irena Fryc, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, "WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW Ra A WSKAŹNIK WIERNOŚCI BARWY Rf–ANALIZA JAKOŚCI ŚWIATŁA ILUMINATÓW CIE F OCENIANYCH WEDŁUG METODY IES TM-30-15 ORAZ CIE 13.3 I CIE 224", 59, ISSN 2353-1290, pp. 107 - 110, Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki analizy porównawczej trzech wskaźników oceny jakości oddawania barw źródeł światła. Porównanie przeprowadzono dla metod określania jakości barwnej światła rekomendowanych przez CIE oraz IES. Ocena użyteczności oraz możliwości interpretacji wartości wskaźników CIE Ra , CIE Rf oraz IES TM-30-15 Rfzostała przeprowadzona na grupie 12 znormalizowanych źródeł fluorescencyjnych (iluminatów FL CIE). W artykule wykazano, że interpretacja wskaźników wierności barwy dla źródeł fluorescencyjnych może odbywać się w bardzo zbliżony sposób jak miało to miejsce w przypadku Ra , a nowa metoda nie wprowadza drastycznych zmian w wartości wskaźnika. Pozwala to na zachowanie ciągłości w interpretacji nowego wskaźnika dla najbardziej popularnych źródeł światła., DOI: 10.32016/1.59.23, 2018,
 • Justyna Kowalska, Robert Supronowicz, Przemysław Tabaka, Cheng Qian, Jiajie FAN, Irena Fryc, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, "METODY PROGNOZOWANIA ZMIANY POŁOŻENIA PUNKTU CHROMATYCZNOŚCI ŚWIATŁA EMITOWANEGO PRZEZ ŹRÓDŁA LED W TRAKCIE ICH EKSPLOATACJI", 59, ISSN 2353-1290, pp. 187 - 190, Streszczenie: W artykule zaprezentowano dwie metody prognozowania przesunięcia punktu chromatyczności Δu’v' zachodzącego w trakcie eksploatacji źródeł LED. Zmierzone w trakcie eksploatacji LEDa rozkłady widmowe mocy promienistej, zostały użyte w metodzie prognozowania bazującej na modelowaniu rozkładu mocy promienistej oraz metodzie regresji nieliniowej opierającej się na wartości współrzędnych położenia punktu chromatyczności u',v'. Zamieszczono porównanie wyników predykcji zmian położenia punktu chromatyczności wybranymi metodami. W celu weryfikacji dokładności wyników uzyskiwanych przy użyciu obydwu modeli przeprowadzono predykcję wartości Δu’v' dla czasu eksploatacji LEDa wynoszącego 9200 h. Wartości otrzymane przy użyciu nieliniowej regresji zmiany u',v' charakteryzują się wyższą dokładnością od uzyskanych modelowaniem rozkładu widmowego LED., DOI: 10.32016/1.59.40, 2018,
 • Dariusz Czyżewski, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, "WPŁYW ZABRUDZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA WARUNKI OŚWIETLENIOWE NA DRODZE - STUDIUM PRZYPADKU", 59, ISSN 2353-1290, pp. 29-32, DOI: 10.32016/1.59.05, 2018,
 • Tadeusz Płatek, Marek Niewiadomski, Wiadomości Elektrotechniczne, "Wyznaczanie strat cieplnych wydzielanych w tranzystorach mocy typu MOSFET", LXXXVI, ISSN 0043-5112, pp. 7-9, 12, DOI: 10.15199/74.2018.12.2, 2018,
 • Adam Smolarczyk, Piotr Opała, Wiadomości Elektrotechniczne, "Symulator działający w czasie rzeczywistym zjawisk umożliwiający testowanie układów koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych.", 11/2018, ISSN 0043-5112, pp. 7-16, listopad, DOI: 10.15199/74.2018.11.2, 2018,
 • Dariusz Czyżewski, Wiadomości Elektrotechniczne, "Opis skutków braku konserwacji oświetlenia drogowego", 10 (1103), ISSN 0043-5112, pp. 3-5, 10, DOI: 10.15199/74.2018.10.1, 2018,
 • Łukasz Sosnowski, Piotr Biczel, Piotr Dukat, Wiadomości Elektrotechniczne, "Wdrożenie układu magazynowania energii w sieci innogy Stoen Operator", 74, ISSN 0043-5112, pp. 17-19, luty, DOI: 10.15199/74.2018.2.3, 2018,
 • Mirosław Lewandowski, Maciej Wieczorek, TTS Technika Transportu Szynowego, "Zasobnik energii umożliwiający przejazd tramwaju przez skrzyżowanie bez użycia sieci trakcyjnej", 10, ISSN 1232-3829, pp. 39-43, paźdzeirnik, 10/2018, 2018,
 • Sebastian Krupiński, Józef Paska, Mariola Juszczuk, Kamil Smolira, Rynek Energii, "Funkcjonowanie wielu wyznaczonych operatorów na krajowym rynku energii elektrycznej", Nr 5 (138), ISSN 1425-5960, pp. 73-82, 2018,
 • Michał Połecki, Dariusz Baczyński, Rynek Energii, "Usługi systemowe realizowane przez energetykę wiatrową o różnym stopniu integracji z systemem elektroenergetycznym", 3(136)/2018, ISSN 1425-5960, pp. 36-42, czerwiec, https://rynek-bilansujacy.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252F2018%252F07___polecki_baczynski.pdf, Całkowita liczba autorów: 2, 2018,
 • Józef Paska, Tomasz Surma, Rynek Energii, "Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywy realizacji celów roku 2020", 135, ISSN 1425-5960, pp. 10-16, Nr 2, 2018,
 • Stanisław Osowski, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, "Głębokie sieci neuronowe i ich zastosowania w eksploracji danych", 2018, ISSN 1230-3496, pp. 112-121, 2018,
 • Ryszard Niedbała, Marcin Wesołowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Development of glow discharge devices for steel and cast iron nitrification", 4/2018, ISSN 0033-2097, pp. 55-59, 2018,
 • Andrzej Wiśniewski, Przegląd Elektrotechniczny, "Oprawy oświetleniowe LED z możliwością regulacji mocy", 7/2018, ISSN 0033-2097, pp. 196-199, lipiec, 2018,
 • Tomasz Ciechulski, Stanisław Osowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Prognozowanie zapotrzebowania mocy w KSE z horyzontem dobowym przy zastosowaniu zespołu sieci neuronowych", R94, ISSN 0033-2097, pp. 108-112, 2018,
 • Lech Grzesiak, Łukasz Niewiara, Leszek Wydźgowski, Tomasz Tarczewski, Marek Zieliński, Przegląd Elektrotechniczny, "„Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT”", 94, ISSN 0033-2097, pp. 111-115, 2018,
 • Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski, Michał Skiwski, Marek Zieliński, Przegląd Elektrotechniczny, "„Sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu z ograniczeniami serwonapędem z silnikiem PMSM”", 94, ISSN 0033-2097, pp. 99-105, 2018,
 • Marcin Wesołowski, Krzysztof Nęcka, Tomasz Dróżdż, Paweł Kiełbasa, Przegląd Elektrotechniczny, "Koncepcja modelowania wyładowania pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) w produktach przemysłu rolno - spożywczego", 12, ISSN 0033-2097, pp. 119-123, 2018,
 • Kamil Kubiak, Przegląd Elektrotechniczny, "Kształtowanie odbłyśnika na potrzeby asymetrycznego, LED-owego naświetlacza iluminacyjnego.", 94, ISSN 0033-2097, pp. 1-6, luty, pe.org.pl/articles/2018/2/30.pdf, 2018,
 • Paweł Niedbalski, Łukasz Karpiński, Paweł Ogniewski, Stefan Filipowicz, Przegląd Elektrotechniczny, "Wykorzystanie analizy spektralnej przy tworzeniu trendu CFM/aEEG", R. 94, ISSN 0033-2097, pp. 69-72, styczeń, 1/2018, Całkowita liczba autorów: 4, 2018,
 • Konrad Sobolewski, Michał Wojciechowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Comparative analysis of DC-DC inverters as a means of protection against nanoseconds impulses", 3/2018, ISSN 0033-2097, pp. 139-142, DOI: 10.15199/48.2018.03.27, 2018,
 • Jerzy Marzecki, Przegląd Elektrotechniczny, "Optymalna lokalizacja źródeł generacji rozproszonej w terenowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia", 1, ISSN 0033-2097, pp. 151-154, marzec, R.94 , 3, 2018,
 • Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman Barlik, Przegląd Elektrotechniczny, "Sterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC//DC zrealizowany na platformie FPGA", 94, ISSN 0033-2097, pp. 38-43, DOI: 10.15199/48.2018.03.07, 2018,
 • Tadeusz Daszczyński, Włodzimierz Kałat, Przegląd Elektrotechniczny, "Measurements and calculation of self inductance of testing coils used in physical transformer model construction and its frequency analysis", 3/2018, ISSN 0033-2097, pp. 130-133, DOI: 10.15199/48.2018.03.25, 2018,
 • Paweł Terlikowski, Józef Paska, Przegląd Elektrotechniczny, "Metodyka wyznaczania transgranicznych zdolności przesyłowych krajowego systemu elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń asynchronicznych", Nr 3, ISSN 0033-2097, pp. 176-180, 2018,
 • Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Przegląd Elektrotechniczny, "On the similarity and challenges of multiresonant and iterative learning current controllers for grid converters and why the disturbance feedforward matters", 94, ISSN 0033-2097, pp. 38--46, 5/2018, http://pe.org.pl/articles/2018/5/7.pdf, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.15199/48.2018.05.07, 2018,
 • Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Przegląd Elektrotechniczny, "Particle swarm optimization of the multioscillatory LQR for a three-phase grid-tie converter", 94, ISSN 0033-2097, pp. 43-48, Czerwiec, 6/2018, http://pe.org.pl/articles/2018/6/8.pdf, Całkowita liczba autorów: 5, DOI: 10.15199/48.2018.06.08, 2018,
 • Andrzej Straś, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Przegląd Elektrotechniczny, "Układ laboratoryjny energoelektronicznego interfejsu sieciowego AC/DC/DC dla magazynu energii", 94, ISSN 0033-2097, pp. 49-55, Czerwiec, 06/2018, http://pe.org.pl/articles/2018/6/9.pdf, DOI: 10.15199/48.2018.06.09, 2018,
 • Tomasz Tarczewski, Michał Skiwski, Lech Grzesiak, Marek Zieliński, Przegląd Elektrotechniczny, "Constrained state feedback control of PMSM servo-drive", 94, ISSN 0033-2097, pp. 99-105, 3, DOI: 10.15199/48.2018.03.19, 2018,
 • Mirosław Parol, Łukasz Rokicki, Rafał Parol, Przegląd Elektrotechniczny, "Optimal operation control of low voltage microgrids in rural areas functioning on the basis of centralized control logic", 94, ISSN 0033-2097, pp. 134-138, marzec, 3, DOI: 10.15199/48.2018.03.26, 2018,
 • Mirosław Parol, Michał Połecki, Przegląd Elektrotechniczny, "Stanowisko laboratoryjne do badań pracy inwerterów fotowoltaicznych", 94, ISSN 0033-2097, pp. 140-143, czerwiec, 6, DOI: 10.15199/48.2018.06.27, 2018,
 • Mariusz Wisełka, Dariusz Sawicki, Agnieszka Wolska, Przegląd Elektrotechniczny, "Podstawowe problemy realizacyjne instalacji Semi-Cave", 94, ISSN 0033-2097, pp. 140-145, 11, DOI: 10.15199/48.2018.11.32, 2018,
 • Mirosław Parol, Łukasz Rokicki, Rafał Parol, Mariusz Piotrowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Interaktywne narzędzie do planowania optymalnych struktur nowoprojektowanych mikrosieci niskiego napięcia", 94, ISSN 0033-2097, pp. 173-178, lipiec, 7, DOI: 10.15199/48.2018.07.43, 2018,
 • Mateusz Dejda, Marcin Chmielecki, Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Karol Kurek, Jan Piech, Przegląd Elektrotechniczny, "Pomiary SV oraz synchronizacja czasu w cyfrowych układach automatyki zabezpieczeniowej", 11/2018, ISSN 0033-2097, pp. 34-38, DOI: 10.15199/48.2018.11.08, 2018,
 • Augustyn Wójcik, Wiesław Winiecki, Ryszard Kowalik, Robert Łukaszewski, Przegląd Elektrotechniczny, "Opis odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem pomiarów sygnału prądu w stanach przejściowych", R. 94, nr 11, ISSN 0033-2097, pp. 6-10, 2018,
 • Krzysztof Dowalla, Wiesław Winiecki, Robert Łukaszewski, Ryszard Kowalik, Przegląd Elektrotechniczny, "Identyfikacja odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem przekształcenia falkowego sygnałów napięcia zasilającego", R. 94, nr 11, ISSN 0033-2097, pp. 43-46, 2018,
 • Adam Smolarczyk, Marcin Szewczyk, Marcin Tuzim, Przegląd Elektrotechniczny, "Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kompaktowych linii napowietrznych wysokich napięć (Modern solutions for compact high voltage overhead lines)", 12/2018, ISSN 0033-2097, pp. 68-73, grudzień, DOI: 10.15199/48.2018.12.16, 2018,
 • Krzysztof Obrębski, Przegląd Elektrotechniczny, "Nadmiarowy, odporny na awarie przekształtnik DC-DC dla nanosieci (ang. Redundant multiphase isolated DC-DC converter with parallel current sharing for DC nano grid applications)", 1(3), ISSN 0033-2097, pp. 77-82, marzec, DOI: 10.15199/48.2018.03.14, 2018,
 • Andrzej Michalski, Zbigniew Watral, Piotr Paziewski, Przegląd Elektrotechniczny, "Wybrane aspekty badań eksploatacyjnych autonomicznych zasilaczy dla zastosowań specjalnych", 9/2018, ISSN 0033-2097, pp. 113 - 116, 9, 9, 2018,
 • Karol Kurek, Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, Przegląd Elektrotechniczny, "Programowy tester automatyki zabezpieczeniowej wykorzystujący Sampled Values", 11/2018, ISSN 0033-2097, pp. 11-16, DOI: 10.15199/48.2018.11.03, 2018,
 • Krzysztof Siwek, Stanisław Osowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Deep neural networks and classical approach to face recognition – comparative analysis", R94, ISSN 0033-2097, pp. 1-4, 2018,
 • Krzysztof Bartczak, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, "Poziom świadomości i przygotowania właścicieli firm rodzinnych działających w Polsce w zakresie realizacji procesów związanych z implementacją nowych technologii", Tom XIX Zeszyt 7 Część II, ISSN 2543-8190, pp. 203-215, 2018,
 • Krzysztof Bartczak, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, "Cechy firmy rodzinnej", Tom XIX Zeszyt 7, Część III, ISSN 2543-8190, pp. 71-83, 2018,
 • Tomasz Kisielewicz, Grzegorz Blicharz, Carlo Mazzetti, Giorgio Mosti, Alessandro Tofani, Davide De Carli, Valentina Montarese, Prawo w Działaniu, "Technical and Legal Aspects of Critical Infrastructure Protection", 36/2018, ISSN 2084-1906, pp. 11, 2018,
 • Kamil Antoniewicz, Krzysztof Rafał, Marek Jasiński, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały, "Model Predictive Control of Four-Leg Three-Level Flying Capacitor Converter: Influence of Model Parameter Mismatch. Power Electronics and Drives.", 3 (38), ISSN 1733-0718, pp. 1-9, 2018,
 • Łukasz Kędzierski, Prace Instytutu Lotnictwa, "Compressed Air Supply and Distribution System for Aviation Laboratories and Wind Tunnels", 250/2018, ISSN 0509-6669, pp. 25-35, 2018,
 • Jakub Kaliński, Józef Paska, Karol Pawlak, Paweł Terlikowski, Dawid Urbanek, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, "Investment risk in the energy sector on the example of a biogas power plant", Tom 21, Nr 4, ISSN 1429-6675, pp. 125-140, DOI: 10.24425/124504, 2018,
 • Krzysztof Kosiński, Dariusz Baczyński, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, "Possibility of power generation control in small hydro installations for a period of several days", 21/4, ISSN 1429-6675, pp. 65-85, DOI: 10.24425/124508, 2018,
 • Paweł Terlikowski, Józef Paska, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, "Analiza scenariuszowa rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce", Tom 21, Nr 1, ISSN 1429-6675, pp. 37-50, 2018,
 • Paweł Przybyłowicz, Dariusz Hyc, Jan Słyk, Ireneusz Czmoch, Piotr Bartkiewicz, Tadeusz Daszczyński, Piotr Kapler, Łukasz Rokicki, Małgorzata Waszkiewicz, Materiały Budowlane, "Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej", 548 (116), ISSN 0137-2971, pp. 126-127, Kwiecień, DOI: 10.15199/33.2018.04.44, 2018,
 • Krzysztof Bartczak, Magdalena Bogdan, Agnieszka Barańska, Bartłomiej Drop, Ewelina Firlej, Mariola Janiszewska, Journal of Education, Health and Sport, "Efficiency as a parameter for assessing the Polish healthcare system", VOL 8, NO 4 (2018), ISSN 2391-8306, pp. 141-146, 2018,
 • Grzegorz Blicharz, Tomasz Kisielewicz, Bartłomiej Oręzia, FORUM PRAWNICZE, "Legal influence on the service continuity provisions of modern power systems", 4 (48), ISSN 2081-688X, pp. 73-86, 2018,
 • Paweł Terlikowski, Martyna Kwiatkowska, Józef Paska, Karol Pawlak, Jakub Kaliński, Dawid Urbanek, Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej, "Pakiet zimowy Unii Europejskiej w odbiorze krajowego sektora elektroenergetycznego", 7(769), ISSN 0013-7294, pp. 367-371, lipiec, 2018,
 • Marcin Wesołowski, Abdulqader Al-Hadeethi, Muna Fayyadh, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, "Minimization of energy loss based on VAR control in 400 kV super grid usin MATLAB", 11/2018, ISSN 0033-2089, pp. 12-16, 2018,
 • Paweł Piotrowski, elektro.info, "Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej wymagających zwiększonej pewności dostaw energii z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (część 1)", 161, ISSN 1642-8722, pp. 16-21, styczeń/luty, 1/2, 2018,
 • Paweł Piotrowski, Maciej Zawistowski, elektro.info, "Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 1)", 165, ISSN 1642-8722, pp. 54-58, czerwiec, 6, 2018,
 • Paweł Piotrowski, elektro.info, "Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej wymagających zwiększonej pewności dostaw energii z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii (część 2)", 162, ISSN 1642-8722, pp. 63-69, marzec, 3, 2018,
 • Paweł Piotrowski, Maciej Zawistowski, elektro.info, "Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2)", 169, ISSN 1642-8722, pp. 64-69, listopad, 11, 2018,
 • Adam Szeląg, Zbigniew Drążek, Tadeusz Maciołek, Marcin Steczek, Czasopismo Techniczne, "Energy efficiency of a railway line supplied by 3 kv supply system – a case study of the application of an inverter in a traction substation", 10, ISSN 0011-4561, pp. 99-110, 10, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.4467/2353737XCT.18.148.9096, 2018,
 • Włodzimierz Jefimowski, Adam Szeląg, Czasopismo Techniczne, "Assessment of AC traction substation influence on energy quality in a supplying grid", 12, ISSN 0011-4561, pp. 127-138, 12, DOI: 10.4467/2353737XCT.18.183.9671, 2018,
 • Maciej Zawistowski, Mariusz Feltynowski, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, "Zagrożenia związane z wykorzystaniem bezzałogowych platform w służbach ratunkowo-porządkowych", VOL. 51 ISSUE 3, ISSN 1895-8443, pp. 138-149, http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2019/01/22344-BiTP_vol-51_v2.pdf, 2018,
 • Maciej Zawistowski, Mariusz Feltynowski, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, "Możliwości wykorzystania bezzałogowych platform w służbach ratunkowo-porządkowych", VOL. 51 ISSUE 3, ISSN 1895-8443, pp. 126-136, http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2019/01/22344-BiTP_vol-51_v2.pdf, 2018,
 • Łukasz Sosnowski, Przemysław Angielczyk, Anna Kołtun, Maciej Rup, Łukasz Sapuła, Acta Energetica, "Management System for a Transformer Substation with Energy Storage", 4, ISSN 2300-3022, pp. 27-34, kwiecień, DOI: 10.12736, 2018,

I.1.4 Publikacja w języku innym niż polski w zagranicznym czasopiśmie naukowym (spoza list MNiSW)

 • Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, Power Electronics and Drives, "Non-Cartesian Frame Transformation-Based Control of a Three-Phase Power Converter During Unbalanced Voltage Dip – Part I: Transformation Principles", 4(39), ISSN 1733-0718, pp. 1-15, http:www.ped.pwr.edu.pl/pdf-110573-41673?filename=NON-CARTESIAN%20FRAME.pdf, 2019,
 • Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, Power Electronics and Drives, "Non-Cartesian Frame Transformation-Based Control of a Three-Phase Power Converter During Unbalanced Voltage Dip – Part II: Simulation And Experiment", 4(39), ISSN 1733-0718, pp. 1-15, http:/www.ped.pwr.edu.pl/pdf-110572-41717?filename=NON-CARTESIAN%20FRAME.pdf, 2019,
 • Konrad Markowski, Krzysztof Hryniów, Journal of Applied Nonlinear Dynamics, "Method for Finding a set of (A, B, C, D) Realizations for Single-Input Multiple-Output/Multiple-Input Single-Output One-dimensional Continuous-time Fractional Systems", 8, ISSN 2164-6457, pp. 97-108, 3, 1, DOI: 10.5890/JAND.2019.03.008, 2019,
 • Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski, Michał Skiwski, Łukasz Niewiara, Power Electronics and Drives, ""PMSM servo-drive fed by SiC MOSFETS based VSI”", 3, ISSN 2451-0262, pp. 35-45, 2018,
 • Jacek Rąbkowski, Rafał Kopacz, Power Electronics and Drives, "Extended T-type Inverter", -, ISSN 2451-0262, pp. 1-10, 2018,
 • Piotr Biczel, Piotr Ryś, Jacek Lipkowski, Maciej Siekierski, journal of power technologies, "The effect of various buffer battery maintenance regimes on the state of health of VRLA batteries", 98, ISSN 2083-4187, pp. 365-376, 2018,
 • Omar Sami Thiab, Łukasz Nogal, Ryszard Kowalik, Journal of Information and Telecommunication, "Adaptive phasor estimation technique during off-nominal frequency for numerical relays", 1, ISSN 2475-1847, pp. 1-13, https://doi.org/10.1080/24751839.2018.1479930, DOI: 10.1080/24751839.2018.1479930, 2018,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

 • Konrad Markowski, XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Automation 2019. Automatyzacja — Nowości i Perspektywy, "Digraphs Structures with Weights Corresponding to One-Dimensional Fractional Systems", volume 920, pp. 245-257, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Automation 2019. Automatyzacja — Nowości i Perspektywy', Warszawa , 2019, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-13273-6_24, 2020,
 • Konrad Markowski, XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Automation 2019. Automatyzacja — Nowości i Perspektywy, "Realization of the Descriptor Continuous-Time Fractional System Consist of Strictly Proper Part and Polynomial Part", volume 920, pp. 232-244, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Automation 2019. Automatyzacja — Nowości i Perspektywy', Warszawa , 2019 (Automation 2019), DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-13273-6_23, 2020,
 • Stanisław Osowski, Lukasz Siereński, INNS/IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), "Prediction of Customer Status in Corporate Banking Using Neural Networks,", 1, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'INNS/IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)', glasgow , 2020 (INNS/IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)), 2020,
 • Stanisław Osowski, Tomasz Leś, INNS/IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), "Deep Learning Ensemble for Melanoma Recognition", 1, pp. 1-7, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'INNS/IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)', glasgow , 2020 (INNS/IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)), 2020,
 • Radosław Sobieski, Przemysław Trochimiuk, Hubert Skoneczny, Jacek Rąbkowski, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, "Impact of a gate drive on performance of three-phase inverters based on 3.3 kV SiC MOSFETs", 1, pp. 1-7, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Conference on Progress in Applied Electrical Engineering', Koscielisko , 2019 (PAEE 2019), DOI: 10.1109/PAEE50669.2020.9158727, 2020,
 • Grzegorz Kurzejamski, Jacek Komorowski, Tomasz Trzciński, Konrad Czarnota, ACIVS, "SuperNCN: Neighbourhood Consensus Network for Robust Outdoor Scenes Matching", 12002, ISSN 978-3-030-40604-2, pp. 492-503, https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-40605-9_42, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems', Auckland , 2020 (ACIVS), DOI: 10.1007/978-3-030-40605-9_42, 2020,
 • Rafał Kopacz, Przemysław Trochimiuk, Grzegorz Wrona, Jacek Rąbkowski, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, "High-Frequency SiC-Based Medium Voltage Quasi-2-Level Flying Capacitor DC/DC Converter With Zero Voltage Switching", 1, pp. 1-10, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications', Genova , 2019 (EPE '19 ECCE Europe), 2020,
 • Krzysztof Jackiewicz, Arkadiusz Kaszewski, Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Tomasz Bałkowiec, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, "Torque ripple reduction technique for a switched reluctance motor", I, pp. 1-10, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications', Genova , 2019 (EPE '19 ECCE Europe), 2020,
 • Jacek Komorowski, Grzegorz Kurzejamski, Grzegorz Sarwas, 15th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, "FootAndBall: Integrated Player and Ball Detector", 5, ISSN 978-989-758-402-2, pp. 47-56, CORE B Zgodnie z wykazem MNiSW 70 pkt., Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '15th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications', Valletta , 2020 (VISIGRAPP), DOI: 10.5220/0008916000470056, 2020,
 • NV Hruntovich, Aleksey Kapanski, Dariusz Baczyński, GV Vagapov, OV Fedorov, International Scientific and Technical Conference Smart Energy Systems 2019 (SES-2019), "Optimization of a variable frequency drive pump working on a water tower", 124, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, DOI: 10.1051/e3sconf/201912405060, 2019,
 • Żaneta Świderska-Chadaj, Zhaoxuan Ma, Nathan Ing, Tomasz Markiewicz, Malgorzata Malgorzata, Szczepan Cierniak, Ann Walts, Beatrice Knudsen, Arkadiusz Gertych, International Conference on Information Technologies in Biomedicine, "Contextual Classification of Tumor Growth Patterns in Digital Histology Slides", 1, pp. 13--25, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'International Conference on Information Technologies in Biomedicine', Kamień Śląski , 2019, 2019,
 • Dariusz Sawicki, Agnieszka Wolska, Mariusz Wisełka, Szymon Ordysiński, International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2019), "Easing Function as a Tool of Color Correction for Display Stitching in Virtual Reality", 1, pp. 549-559, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2019)', Trydent , 2019 (International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2019)), DOI: 10.1007/978-3-030-30645-8_50, 2019,
 • Michał Rolak, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY, "Avoiding Currents Overshoot in IPOP DAB System", 0, pp. 1737-1742, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY', Melbourne , 2019, DOI: 10.1109/ICIT.2019.8755150, 2019,
 • Andrii Czub, Dmitri Vinnikov, Samir Kouro, Mariusz Malinowski, IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, "Three-Mode Reconfigurable Rectifier for DC-DC Converters with Wide Input Voltage Range", 1, pp. 1-1, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society', Lizbona , 2019 (IECON 2019), 2019,
 • Sebastian Wodyk, Grzegorz Iwański, Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, "Control of three phase power electronic converter with power controllers in stationary frame", 1, pp. 1-7, https://ieeexplore.ieee.org/document/8813539, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies', Monte Carlo , 2019, DOI: 10.1109/EVER.2019.8813539, 2019,
 • Gennadiy Dauksha, Grzegorz Iwański, Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, "Modified voltage oriented control of brushless doubly fed induction generator based drivetrain under grid imbalance conditions", -, pp. 1-7, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies', Monte Carlo , 2019, DOI: 10.1109/EVER.2019.8813674, 2019,
 • Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies, "Per Unit Approach Based Assessment of Torque Production Capability of PMSMs Operating in the Field Weakening Region", 0, pp. 0, https://ieeexplore.ieee.org/document/8813512/keywords#keywords, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Fourteenth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies', Monte Carlo , 2019, 2019,
 • Grzegorz Kurzejamski, Tomasz Trzciński, Jacek Komorowski, Łukasz Dabała, Konrad Czarnota, Simon Lynen, European Conference on Computer Vision, "SConE: Siamese Constellation Embedding Descriptor for Image Matching", 11129, ISSN 978-3-030-11008-6, pp. 401-413, https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-11009-3_24, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Całkowita liczba autorów: 6, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'European Conference on Computer Vision', Munich , 2018 (ECCV 2018), 2019,
 • Piotr Grzejszczak, Adam Kulpa, Roman Barlik, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, "Design of a high-efficiency three-phase three-level NPC converter based on GaN HEMT and SiC SB diode", 1, pp. 1-7, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Conference on Progress in Applied Electrical Engineering', Koscielisko , 2019 (PAEE 2019), 2019,
 • Marcin Szewczyk, Szymon Stoczko, Albert Zagrajek, Waldemar Chmielak, Conference on Progress in Applied Electrical Engineering, "Comparative Study of Synthetic Test Circuits for Testing of MV and HV AC Circuit Breakers According to IEC Std. 62271", 1, pp. 1-8, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Conference on Progress in Applied Electrical Engineering', Koscielisko , 2019 (PAEE 2019), 2019,
 • Wiktor Malesza, Dominik Sierociuk, 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies, "Cone discrete-time fractional variable order systems", -, ISSN 978-1-7281-0521-5, pp. 1355-1360, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies', Paris , 2019, DOI: 10.1109/CoDIT.2019.8820530, 2019,
 • Adam Milczarek, Michał Główczyk, 28th IEEE International Symposium on Industrial Electronics, "Advanced Power Management Algorithm in DC Microgrid Subsystem Controlled by Smart Transformer", 1, pp. 1-8, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '28th IEEE International Symposium on Industrial Electronics', Vancouver , 2019 (ISIE 2019), 2019,
 • Tomasz Leś, Tomasz Markiewicz, Mirosław Dziekiewicz, Małgorzata Lorent, 21st International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention, "Automatic system for the renal and cancer segmentation in CT images", 1, pp. 1-6, brak konferencji w bazie PW. Nazwa konferencji: MICCAI 2019, the 22nd International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '21st International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention', Granada , 2018, 2019,
 • Tomasz Leś, Tomasz Markiewicz, Mirosław Dziekiewicz, Małgorzata Lorent, 20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2019), "A flood-fill-based technique for boundary closure of kidney contours in CT images.", 53, ISSN 2367-3370, pp. 225-232, brak konferencji w bazie PW. Nazwa konferencji Recent Advanced in technology research and education, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2019)', Slavskie- Lviv , 2019 (CPEE 2019), 2019,
 • Konrad Sobolewski, 20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2019), "Modeling and simulations in the earthing calculations", 1, pp. 0-0, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '20th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2019)', Slavskie- Lviv , 2019 (CPEE 2019), 2019,
 • Michał Wiraszka, Michał Wierzchowski, Mikołaj Wojciuk, 20th International Carpathian Control Conference, "State-Dependent Fractional-Order PI Control Strategy for a Nonlinear Water Tank System", -, pp. 1-5, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '20th International Carpathian Control Conference', Kraków-Wieliczka , 2019, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2019.8765922, 2019,
 • Szymon Gorzkowski, Grzegorz Sarwas, 20th International Carpathian Control Conference, "Exploitation of EMG Signals for Video Game Control", -, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '20th International Carpathian Control Conference', Kraków-Wieliczka , 2019 (ICCC 2019), DOI: 10.1109/CarpathianCC.2019.8765983, 2019,
 • Dominik Sierociuk, Michał Wiraszka, 20th International Carpathian Control Conference, "Variable-order PI Control Algorithm with Order Scheduled According to the Control Error and Anti-windup Strategy", -, pp. 1-5, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '20th International Carpathian Control Conference', Kraków-Wieliczka , 2019, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2019.8765969, 2019,
 • Mariusz Kłos, Desire Rasolomampionona, Karol Pawlak, Enrico de Tuglie, Alessia Cagnano, 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, "Challenges related to possibilities to cover the current and future power needs thanks to smart solutions", 1, ISSN -, pp. 1-5, https://ieeexplore.ieee.org/document/8783985, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Całkowita liczba autorów: 4, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe', Genova , 2019 (EEEIC / I&CPS Europe), DOI: 10.1109/EEEIC.2019.8783985, 2019,
 • Michał Połecki, Dariusz Baczyński, Desire Rasolomampionona, 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, "Analysis of the impact of the development of intermittent renewable energy on the costs of the power system operation", 1, pp. 1-5, Konferencja uwzględniona w Scopus ale nie dodana w Bazie Wiedzy PW, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8783598&isnumber=8783207, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe', Genova , 2019, DOI: 10.1109/EEEIC.2019.8783598, 2019,
 • Alessia Cagnano, Enrico de Tuglie, Desire Rasolomampionona, Mariusz Kłos, Salvatore Favuzza, Fabio Massaro, Gaetano Zizzo, 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, "Transitions from grid-connected to island operation of Smart Microgrids", 1, ISSN -, pp. 1-5, Konferencja uwzględniona w Scopus ale nie dodana w Bazie Wiedzy PW, -, https://ieeexplore.ieee.org/document/8783746, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Całkowita liczba autorów: 7, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe', Genova , 2019 (EEEIC / I&CPS Europe), DOI: 10.1109/EEEIC.2019.8783746, 2019,
 • Dmitri Vinnikov, Andrii Chub, Oleksandr Korkh, Mariusz Malinowski, 2019 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), "Fault-Tolerant Bidirectional Series Resonant DC-DC Converter with Minimum Number of Components", 1, pp. 1359- 1363, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE)', Baltimore , 2019 (2019 IEEE ECCE), 2019,
 • Anatolii Nikitenko, Mykola Kostin, Adam Szeląg, Włodzimierz Jefimowski, Tetiana Mishchenko, 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems, "Instantaneous Reactive Power in Systems with Stochastic Electric Power Processes", 2019, ISSN 978-1-7281-2160-4, pp. 52-57, https://ieeexplore.ieee.org/document/8764210/authors#authors, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Całkowita liczba autorów: 5, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems', Kyiv , 2019, Proceedings of 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), DOI: 10.1109/ESS.2019.8764210, 2019,
 • Adam Szeląg, Mykola Kostin, Anatolii Nikitenko, Tetiana Mishchenko, Włodzimierz Jefimowski, 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems, "Development of a Spectral Theory for Analysis of Non-Stationary Pulse Stochastic Electromagnetic Processes in Devices of Electric Transport Systems", 2019, ISSN 978-1-7281-2160-4, pp. 58-63, https://ieeexplore.ieee.org/document/8764205, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Całkowita liczba autorów: 5, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems', Kyiv , 2019, Proceedings of 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems, DOI: 10.1109/ESS.2019.8764205, 2019,
 • Marcelo Perez, Felipe Ruiz, Jose Espinoza, Mariusz Malinowski, 2019 IEEE 28th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), "Control of Solid State Transformer based on Modular Multilevel Converters with Interconnecting Dual Active Bridges", 1, pp. 1-1, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 IEEE 28th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE)', British Columbia , 2019 (IEEE ISIE), 2019,
 • Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek Rąbkowski, 2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications, "Medium voltage power switch based on 1.7 kV SiC MOSFETs connected in series inside power modules", 1, pp. 1-10, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2019 21st European Conference on Power Electronics and Applications', Genova , 2019 (EPE '19 ECCE Europe), 2019,
 • Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, Paweł Tarnowski, Andrzej Rysz, 18th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, "Epileptic Seizure Detection Based on ECoG Signal", 2, pp. 193-202, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '18th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing', Zakopane , 2019 (ICAISC 2019), 2019,
 • Andrzej Majkowski, Marcin Kołodziej, Dariusz Sawicki, Paweł Tarnowski, Remigiusz Rak, Adam Kukiełka, 18th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, "Video sequence analysis using local binary patterns for the detection of driver fatigue symptoms", 2, pp. 48-57, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '18th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing', Zakopane , 2019 (ICAISC 2019), 2019,
 • Jacek Komorowski, Grzegorz Kurzejamski, Grzegorz Sarwas, 16th International Conference on Machine Vision Applications (MVA) 2019, "BallTrack: Football ball tracking for real-time CCTV systems", -, pp. 1-5, CORE C Zgodnie z wykazem MNiSW 20 pkt., http://www.mva-org.jp/Proceedings/2019/papers/06-01.pdf, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '16th International Conference on Machine Vision Applications (MVA) 2019', Tokyo , 2019, 2019,
 • Aleksandra Osowska-Kurczab, Stanisław Osowski, 15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks IWANN, "Voice Command Recognition Using Statistical Signal Processing and SVM", LNCS 11506, pp. 1-9, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks IWANN', Gran Canaria , 2019 (15th International Work-Conference on Artificial Neural Networks IWANN), 2019,
 • Jacek Komorowski, Grzegorz Kurzejamski, Grzegorz Sarwas, 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, "DeepBall: Deep Neural-Network Ball Detector", 5, pp. 297-304, CORE B Zgodnie z wykazem MNiSW 70 pkt., Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications', Prague , 2019, 2019,
 • Krzysztof Siwek, Tomasz Grzywacz, XXII Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering ZKwE, "Hybrid forecasting of PM2.5 using SOFM and ELM", 19, pp. 1-2, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXII Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering ZKwE', Poznań , 2017, DOI: 10.1051/itmconf/20181901045, 2018,
 • Krzysztof Skarżyński, Wojciech Żagan, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, "Factors having a crutial impact on energy efficiency of floodlighting", 1, pp. 49-53, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4', Třebíč , 2018, 2018,
 • Piotr Pracki, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, "Impact of Direct Lighting Luminaires' Luminous Intensity Distribution on Lighting Quality in Interiors", I, ISSN 978-1-5386-7923-4, pp. 197-202, Invited paper during the conference, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4', Třebíč , 2018, Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4), 2018,
 • Rafał Krupiński, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, "The Floodlighting Design System Based on the Object's Daytime Photography", I, ISSN 978-1-5386-7923-4, pp. 255-259, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4', Třebíč , 2018, Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4), DOI: 10.1109/LUMENV.2018.8521001, 2018,
 • Rafał Krupiński, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, "Evaluation of Lighting Design Based on Computer Simulation", I, ISSN 978-1-5386-7923-4, pp. 249-253, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4', Třebíč , 2018 (LUMEN V4), Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4), DOI: 10.1109/LUMENV.2018.8521038, 2018,
 • Dariusz Czyżewski, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, "The Influence of Luminaire Photometric Data Accuracy on Road Lighting Calculations Quality", I, ISSN 978-1-5386-7923-4, pp. 275-278, Proceedings of the 2018 VII, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4', Třebíč , 2018 (LUMEN V4), 2018,
 • Andrzej Wiśniewski, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, "The Calculation of Energy Saving in Use Light Management Systems", 1, ISSN ISBN 978-15386-7923-4, pp. 175 - 178, Referat wygłaszany, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4', Třebíč , 2018 (LUMEN V4), 2018,
 • Piotr Jakubowski, Justyna Kowalska, Robert Supronowicz, Irena Fryc, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, "The Influence of Spectral Measurements Uncertainty of Fluorescent Lamps on Calculated Value of their Relative Melanopic Weighted Irradiance and Colour Quality Parameters", 1, ISSN 978-1-5386-7923-4, pp. 85-88, The article presents quantities which are describing light sources color quality and their impact on human body nonvisual effect. Based on spectral power distributions data of three fluorescent lamps, measured by independent laboratories, the paper verified how such measurements differences could influents calculated based on them color and melanopic quantities. The results showed that for the color quality indices there are no significant influences of inter-laboratory variations in spectral power distribution. Additionally, the SPDs measurement uncertainty with negligible value affected the calculated melanopic irradiance., -, -, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4', Třebíč , 2018, Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4), 2018,
 • Sebastian Słomiński, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, "Typical Causes of Errors During Measuring Luminance Distributions in Relation to Glare Calculations", I, pp. 203-207, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4', Třebíč , 2018, 2018,
 • Sebastian Słomiński, VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, "Advanced Luminance Modeling of Light Sources for Simulation and Computational Purposes of Lighting Parameters", I, pp. 113-117, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4', Třebíč , 2018, 2018,
 • Przemysław Trochimiuk, Mariusz Zdanowski, Piotr Majtczak, Jacek Rąbkowski, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, "Design of a High-Frequency Improved Current-Fed Quasi Z-Source Inverter based on SiC devices", 1, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Progress in Applied Electrical Engineering 2018', Kościelisko , 2018, 2018,
 • Marek Szymczak, Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, "Control strategies for isolated high-frequency modular DC/DC converter implemented in programmable logic array", 1, pp. 1-7, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Progress in Applied Electrical Engineering 2018', Kościelisko , 2018, 2018,
 • Michał Piekarz, Sylwester Robak, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, "Stability studies of offshore grids", 1, pp. 1-5, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Progress in Applied Electrical Engineering 2018', Kościelisko , 2018, 2018,
 • Michał Borecki, Jacek Starzyński, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, "Selected Aspects of Numerical Models and Cost Comparison Analysis of Surge Protection Device", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Progress in Applied Electrical Engineering 2018', Kościelisko , 2018, 2018,
 • Joanna Widzińska, Łukasz Nogal, Progress in Applied Electrical Engineering 2018, "Challenges to the Polish power system due to the implementation of Electric Vehicles", 1, pp. 1-9, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Progress in Applied Electrical Engineering 2018', Kościelisko , 2018 (PAEE 2018), 2018,
 • Konrad Sobolewski, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 13, "Numeric and measurement analysis of earthing resistance in layered soil including GEM material", 0, pp. 0, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 13', Koscielisko , 2018 (Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 13), 2018,
 • Marcin Wesołowski, Adam Czaplicki, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 13, "Modeling of Flat Inductor - Workpiece Heating Systems for Design of Induction Heaters", 1/2018, pp. 1-5, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 13', Kościelisko , 2018 (Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 13), 2018,
 • Radosław Szreder, Przemysław Sul, Krzysztof Pachowicz, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 13, "Fast electronically triggered spark gap for HV applications", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 13', Kościelisko , 2018 (Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 13), 2018,
 • Tadeusz Maciołek, Adam Szeląg, Modern Electrified Transport, "Power supply of trams in Poland – current state and perspectives of development", 180(2018), pp. 1-8, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/39/matecconf_met2018_03005.pdf, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Modern Electrified Transport', Warszawa , 2017, DOI: 10.1051/matecconf/201818003005, 2018,
 • Mirosław Lewandowski, Maciej Wieczorek, Marek Orzyłowski, Modern Electrified Transport, ".Application of Supercapacitors in Electric Traction Storage Systems", 180, pp. 1-5, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Modern Electrified Transport', Warszawa , 2017, MATEC Web of Conferences 180, 02002 (2018),MET’2017, DOI: 10.1051/matecconf/201818002002, 2018,
 • Adam Szeląg, Petru Radu, Modern Electrified Transport, "Modelling of operation of a stationary energy storage device in metro rail transport for selection of its parameters.", 1, pp. 1-8, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Modern Electrified Transport', Warszawa , 2017, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201818002011, 2018,
 • Petru Radu, Zbigniew Drążek, Modern Electrified Transport, "Analysis of wayside energy storage devices for DC heavy rail transport", 180(2018), ISSN ISBN 978-83-62805-51-8, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Modern Electrified Transport', Warszawa , 2017, DOI: 10.1051/matecconf/201818004001, 2018,
 • Tadeusz Maciołek, Modern Electrified Transport, "A mobile catenary power supply system for automotive vehicles", 180(2018), pp. 1-5, https://doi.org/10.1051/matecconf/201818001001, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Modern Electrified Transport', Warszawa , 2017, DOI: 10.1051/matecconf/201818001001, 2018,
 • Maciej Wieczorek, Mirosław Lewandowski, Modern Electrified Transport, "Energy storage system in traction vehicle.", 180, pp. 1-5, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Modern Electrified Transport', Warszawa , 2017, DOI: 10.1051/matecconf/201818002008, 2018,
 • Andrzej Straś, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, International Symposium on Industrial Electronics, "Particle swarm optimization-based gain, delay compensation and filter determination of a repetitive controller for a grid-tie converter", 1, pp. 1-7, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'International Symposium on Industrial Electronics', Banja Luka , 2018, 2018,
 • Paweł Tarnowski, Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY PHD WORKSHOP 2018, "Combined analysis of GSR and EEG signals for emotion recognition", 1, pp. 137-141, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY PHD WORKSHOP 2018', Świnouście , 2018, DOI: 10.1109/IIPHDW.2018.8388342, 2018,
 • Grzegorz Kurzejamski, Marcin Iwanowski, International Conference on Computer Vision and Graphics, "Selective and Simple Graph Structures for Better Description of Local Point-Based Image Features", 11114, pp. 125-136, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-00692-1_12, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Całkowita liczba autorów: 2, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'International Conference on Computer Vision and Graphics', Warszawa , 2018 (ICCVG 2018), ICCVG 2018: Computer Vision and Graphics, 2018,
 • Arkadiusz Cacko, Marcin Iwanowski, 9th International Conference on Image Processing and Communications, "Image search enhanced by using external data sources and reasoning", 681, pp. 19-26, Konferencja na razie tyko w SCOPUS, ma być w WOS, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '9th International Conference on Image Processing and Communications', Bydgoszcz , 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-68720-9_3, 2018,
 • Kornel Wolski, Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, 8th International Power Electronics Conference, "SiC-based three-phase Quasi-Z-Source Inverter versus the two-stage topology - a comparison", 1, pp. 2129-2136, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '8th International Power Electronics Conference', Niigata , 2018 (IPEC-Niigata ECCE Asia), DOI: 10.23919/IPEC.2018.8507720, 2018,
 • Dominik Górski, Tomasz Bałkowiec, Włodzimierz Koczara, 7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 Października, "Grid Connection of a Converter Controlled Squirrel-Cage Induction Generator", 1, ISSN 2572-6013, pp. 348-353, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 Października', Paryż , 2018, DOI: 10.1109/ICRERA.2018.8566730, 2018,
 • Tomasz Bałkowiec, Dominik Górski, Włodzimierz Koczara, 7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 Października, "Predictive current-limiting thyristor control in the modified thyristor-equipped Vienna rectifier", 1, ISSN 2572-6013, pp. 452-457, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 14-17 Października', Paryż , 2018 (ICRERA 2018), DOI: 10.1109/ICRERA.2018.8566977, 2018,
 • Krishna Raj, Gopakumar K, Apurv Kumar Yadav, L Umanand, Mariusz Malinowski, Wojciech Jarzyna, 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, "A Thirteen Level Twenty-Four Sided Polygonal Voltage Space Vector Structure for Drives", 0, pp. 0, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society', Washington , 2018, DOI: 10.1109/IECON.2018.8591564, 2018,
 • Dominik Sierociuk, Michał Wiraszka, 3rd IFAC Conference on Advances in Proportional-Integral-Derivative Control (PID), "A New Variable Fractional-Order PI Algorithm", 51, pp. 745-750, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '3rd IFAC Conference on Advances in Proportional-Integral-Derivative Control (PID)', Ghent , 2018, DOI: 10.1016/j.ifacol.2018.06.207, 2018,
 • Przemysław Sul, Zdobysław Flisowski, 34th International Conference on Lightning Protection ICLP 2018, "Subtleties affecting the exactness of the assessment of the structure lightning hazard", IEEE Catalog Number: CFP1809T-POD, ISSN 978-1-5386-6636-4, pp. 708, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '34th International Conference on Lightning Protection ICLP 2018', Rzeszów , 2018, 2018 34th International Conference on Lightning Protection (ICLP 2018), DOI: 10.1109/ICLP.2018.8503317, 2018,
 • Konrad Sobolewski, Maciej Ciuba, 34th International Conference on Lightning Protection ICLP 2018, "Comparative analysis of numerical calculations and computer models of groundings with using GEM technology", 0, pp. 0, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '34th International Conference on Lightning Protection ICLP 2018', Rzeszów , 2018 (34th International Conference on Lightning Protection ICLP 2018), 2018,
 • Przemysław Sul, Zdobysław Flisowski, 34th International Conference on Lightning Protection ICLP 2018, "Subtleties affecting the efficiency of the structure lightning and overvoltage protection", IEEE Catalog Number:CFP1809T-POD, ISSN 978-1-5386-6636-4, pp. 719, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '34th International Conference on Lightning Protection ICLP 2018', Rzeszów , 2018, DOI: 10.1109/ICLP.2018.8503401, 2018,
 • Tomasz Leś, Tomasz Markiewicz, Janusz Patera, 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, "Automatic Detection of Cells in FISH Images Using Map of Colors and Three-Track Segmentation", 647, ISSN 978-3-319-66904-5, pp. 131-140, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering', Kraków , 2017, 2018,
 • Marcin Matłacz, Grzegorz Sarwas, 2018 SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS, AND APPLICATIONS, "Crowd counting using complex convolutional neural network", 1, ISSN 2326-0319, pp. 88-92, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2018 SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS, AND APPLICATIONS', Poznań , 2018 (SPA 2018), Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), 2018, 2018,
 • Grzegorz Sarwas, Sławomir Skoneczny, 2018 SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS, AND APPLICATIONS, "FSIFT based feature points for face hierarchical clustering", 1, ISSN 2326-0319, pp. 349 - 353, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2018 SIGNAL PROCESSING: ALGORITHMS, ARCHITECTURES, ARRANGEMENTS, AND APPLICATIONS', Poznań , 2018 (SPA 2018), Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA), 2018, 2018,
 • Maciej Wieczorek, Mirosław Lewandowski, Krzysztof Staroński, Mikołaj Pierzchała, 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), "Experimental Validation of Energy Management Strategy in Hybrid Energy Storage System for Electric Vehicle", 1, ISSN 978-1-5386-3048-8, pp. 708-713, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC)', Long Beach, Kalifornia , 2018, DOI: 10.1109/ITEC.2018.8450206, 2018,
 • Andrzej Gałecki, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, "Particle swarm optimization of the state feedback current controller with oscillatory terms for a three-phase grid-tie converter", 1, pp. 1-10, 20th European Conference on Power Electronics and Applications, Ryga, 2018, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications', Riga , 2018 (EPE'18 ECCE Europe), 2018,
 • Bartłomiej Ufnalski, Andrzej Gałecki, Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, "On the Similarity and Challenges of Multiresonant and Iterative Learning Current Controllers for Grid Converters Under Frequency Fluctuations and Load Transients", 1, pp. 1-10, 20th European Conference on Power Electronics and Applications, Ryga, 2018, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications', Riga , 2018, 2018,
 • Jacek Rąbkowski, Szymon Piasecki, Rafał Kopacz, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, "An Extended T-type (eT) Inverter Based on SiC Power Devices", 1, pp. 1-10, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications', Riga , 2018 (EPE'18 ECCE Europe), 2018,
 • Tomasz Tarczewski, Lukasz Niewiara, Lech Grzesiak, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, "An Application of Flower Pollination Algorithm to Auto-Tuning of Linear-Quadratic Regulator for DC-DC Power Converter", 1, pp. 1-8, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications', Riga , 2018 (EPE'18 ECCE Europe), 2018,
 • Jacek Rąbkowski, Radosław Sobieski, Mariusz Zdanowski, Szymon Piasecki, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, "3.3 kV/ 450 a SiC MOSFET Module - Modelling and Experiments", 1, pp. 1-10, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications', Riga , 2018 (EPE'18 ECCE Europe), 2018,
 • Mariusz Zdanowski, Przemysław Trochimiuk, Jacek Rąbkowski, 2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications, "Modified Current-Fed Quasi Z-Source Converter with Reduced Voltage Stress Across SiC Power Devices", 1, pp. 1-10, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications', Riga , 2018 (EPE'18 ECCE Europe), 2018,
 • Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Dariusz Zapała, Remigiusz Rak, Piotr Francuz, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Methods of Power-Band Extraction Techniques for BCI Classification", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018, DOI: 10.1109/CPEE.2018.8506786, 2018,
 • Joanna Baraniak, Jacek Starzyński, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "DC charger simulation results compared to measurements", 0, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), 2018,
 • Paweł Tarnowski, Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Anthropometric facial features in emotion recognition", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), 2018,
 • Jacek Starzyński, Andrzej Łasica, Adam Jóśko, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Indirect Method for Kilovolt Nanosecond Pulses Measurement", 1, ISSN 978-1-5386-7895-4, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018, DOI: 10.1109/CPEE.2018.8506802, 2018,
 • Michał Borecki, Jan Sroka, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Adaptation of the Artificial Mains Network (AMN) to the Updated Requirements of CISPR 16-1-2:2014", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018, 2018,
 • Zuzanna Krawczyk, Jacek Starzyński, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Bones detection in the pelvic area on the basis of YOLO neural network", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), 2018,
 • Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, Paweł Tarnowski, Tomasz Pielaszkiewicz, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Analysis of Facial Features for the Use of Emotion Recognition", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), 2018,
 • Petro Stakhiv, Orest Hamola, Vsevolod Horyachko, Tomasz Grzywacz, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Mathematical Model of a Transformer with Differential Electromagnetic Parameters", 1, ISSN 978-1-5386-7896-1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), DOI: 10.1109/CPEE.2018.8507146, 2018,
 • Robert Szmurło, Szymon Piasecki, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Multi-Objective Optimization Platform of AC-DC Converters Components", 1, ISSN 978-1-5386-7895-4, pp. 1-4, https://ieeexplore.ieee.org/document/8507006, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Całkowita liczba autorów: 2, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), DOI: 10.1109/CPEE.2018.8507006, 2018,
 • Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Data Mining of Electricity Consumption in Small Power Region", 1, pp. 1-3, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), 2018,
 • Michał Borecki, Jacek Starzyński, Maciej Ciuba, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Tests and Analysis of Loop Type Long-Flashover Arrester", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018, 2018,
 • Radosław Roszczyk, Tomasz Markiewicz, Robert Koktysz, Szczepan Cierniak, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Active Contour Method for Segmentation of the Glands in Colon Histology Images", 1, ISSN 978-1-5386-7895-4, pp. 1, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), DOI: 10.1109/CPEE.2018.8507107, 2018,
 • Adam Jóśko, Bogdan Dziadak, Jacek Starzyński, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Derivative, differential, inductive sensors for short magnetic pulse measurements", I, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018, DOI: 10.1109/CPEE.2018.8507115, 2018,
 • Andrzej Majkowski, Marcin Kołodziej, Remigiusz Rak, Paweł Tarnowski, Karol Szczepanek, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Detecting symptoms of driver fatigue using video analysis", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), 2018,
 • Tomasz Leś, Mirosław Dziekiewicz, Tomasz Markiewicz, Małgorzata Lorent, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018), "Automatic recognition of the kidney in CT images.", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', Banska Stiavnica , 2018 (CPEE 2018), 2018,
 • Piotr Sakrajda, Michał Wiraszka, 19th International Carpathian Control Conference (ICCC), "Fractional Variable-Order Model of Heat Transfer in Time-Varying Fractal Media", 1, ISSN 978-1-5386-4762-2, pp. 548-552, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Carpathian Control Conference (ICCC)', Szilvasvarad , 2018 (International Carpathian Control Conference (ICCC)), DOI: 10.1109/CarpathianCC.2018.8399691, 2018,
 • Krzysztof Hryniów, 19th International Carpathian Control Conference (ICCC), "Graph-based database architecture and data preprocessing for analysis of 2D dynamic systems", 1, pp. 73-78, http://eczyt.bg.pw.edu.pl/han/ISIWebofKnowledge/apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F1qrQY8Vw2jIDGntKWp&page=1&doc=1, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '19th International Carpathian Control Conference (ICCC)', Szilvasvarad , 2018 (International Carpathian Control Conference (ICCC)), Proceedings of 19th International Carpathian Control Conference (ICCC), DOI: 10.1109/CarpathianCC.2018.8399605, 2018,
 • Zbigniew Staroszczyk, 18th Int. Conf. on Harmonics Quality and Power, "Smart grids LPTV behavior-real problem in real grids?", 1, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '18th Int. Conf. on Harmonics Quality and Power', Ljubliana , 2018, 2018,
 • Zbigniew Staroszczyk, 18th Int. Conf. on Harmonics Quality and Power, "Power grids: Subgrid impedance determination and its structural model parameterization", 1, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '18th Int. Conf. on Harmonics Quality and Power', Ljubliana , 2018, 2018,
 • Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, 18 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, "Local Dynamic Fusion for 24-Hour Load Pattern Prediction in Power System", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '18 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering', Palermo , 2018 (18 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering), 2018,
 • Tomasz Kisielewicz, G.B. Lo Piparo, C. Mazzetti, 18 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, "Effect of protected on unprotected circuits in case of indirect lightning flashes to overhead lines", -, pp. 4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '18 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering', Palermo , 2018 (18 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering), 2018,
 • Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski, 17th IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference, "An Application of Novel Nature-Inspired Optimization Algorithms to Auto-Tuning State Feedback Speed Controller for PMSM", 54, pp. 2913-2925, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '17th IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference', Varna , 2016, 2018,
 • Mirosław Parol, Magdalena Stepaniuk, 15th International conference on the european energy market, "The Installations and Systems in Intelligent Buildings as an Element of Smart Cities Concept", 0, pp. 1-5, Referat zamieszczony w bazie IEEE Xplore Digital Library, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '15th International conference on the european energy market', Łódź , 2018, DOI: 10.1109/EEM.2018.8469887, 2018,
 • Lech Grzesiak, Krystian Erwiński, Ryszard Szczepański, Tomasz Tarczewski, 15th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2018), Porto, Portugal, "“Comparison of constraint-handling techniques used in Artificial Bee Colony algorithm for auto-tuning of state feedback speed controller for PMSM”", 1, pp. 269-276, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '15th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2018), Porto, Portugal', Porto , 2018, DOI: 10.5220/0006904002790286, 2018,
 • Justyna Kaczorowska, Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Marek Szymczak, 14th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics, "The use of modern methods of modelling power converters in the design process", 1, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '14th Scientific Conference on Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics', Szczecin , 2018, 2018,
 • Mariusz Kłos, Krzysztof Zagrajek, Józef Paska, Rafał Bielas, Magdalena Bartecka, Piotr Marchel, Łukasz Michalski, Konrad Wróblewski, 14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE), "Forecast and impact of electromobility development on the Polish electric power system", 1, pp. 1-10, Wygłoszony referat przez K.Zagrajka, 84, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE)', Podlesice , 2018, E3S Web Of Conferences, DOI: 10.1051/e3sconf/20198401005, 2018,
 • Piotr Marchel, Józef Paska, Paweł Terlikowski, 14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE), "Impact of wind turbines reliability models on the generation power system reliability", 84, pp. 1-8, 02006, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE)', Podlesice , 2018, E3S Web of Conferences, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20198402006, 2018,
 • Łukasz Rokicki, 14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE), "The application of the CLONALG algorithm in the process of optimal operation control of hybrid AC/DC low voltage microgrid", 84, pp. 1-10, E3S Web of Conferences, vol. 84, 02011(2019), PE 2018, DOI: 10.1051/e3sconf/20198402011, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE)', Podlesice , 2018, DOI: 10.1051/e3sconf/20198402011, 2018,
 • Paweł Piotrowski, Dariusz Baczyński, Marcin Kopyt, Karolina Szafranek, 14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE), "Analysis of possibilities to improve quality of spatial wind speed forecasts for efficient forecasting of electric energy production in onshore wind farms in Poland", 84, pp. 1-10, Volume 84, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE)', Podlesice , 2018, E3S Web of Conferences Volume 84 (2019) 14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE), Podlesice , 2018, DOI: 10.1051/e3sconf/20198401001, 2018,
 • Mirosław Parol, Paweł Piotrowski, Mariusz Piotrowski, 14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE), "Very short-term forecasting of power demand of big dynamics objects", 84, pp. 1-10, E3S Web of Conferences, vol. 84, 01007(2019), PE 2018,, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE)', Podlesice , 2018, DOI: 10.1051/e3sconf/20198401007, 2018,
 • Mirosław Parol, Bartłomiej Arendarski, Rafał Parol, 14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE), "Calculating electric power and energy generated in small wind turbine-generator sets in very short-term horizon", 84, pp. 1-10, E3S Web of Conferences, vol. 84, 01006(2019), PE 2018,, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '14th International Scientific Conference on Forecasting in Electric Power Engineering (PE)', Podlesice , 2018, DOI: 10.1051/e3sconf/20198401006, 2018,
 • Marcin Steczek, Sławomir Barański, 13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017, "Analysis of the influence of train timetable on energy consumption on the metro line", 180, pp. 1-5, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/39/matecconf_met2018_05001.pdf, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Całkowita liczba autorów: 2, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017', Warszawa , 2017, MATEC Web of Conferences, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201818005001, 2018,
 • Włodzimierz Jefimowski, Anatolii Nikitenko, 13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017, "Case study of stationary energy storage device in a 3 kV DC traction system.", 180, pp. 1-6, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/39/matecconf_met2018_02005.pdf, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Całkowita liczba autorów: 2, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017', Warszawa , 2017, MATEC Web of Conferences, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201818002005, 2018,
 • Anatolii Nikitenko, 13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017, "Electromagnetic processes of charging of on-board supercapacitor storage system during the regenerative braking mode of DC electric rolling stock with series-wound DC motors.", 180, pp. 1-6, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/39/matecconf_met2018_02007.pdf, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Całkowita liczba autorów: 1, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017', Warszawa , 2017, MATEC Web of Conferences, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201818002007, 2018,
 • Włodzimierz Jefimowski, 13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017, "Stationary energy storage system in a 3 kV DC - the conception comparison.", 180, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017', Warszawa , 2017, 2018,
 • Marcin Steczek, 13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017, "Effect of the supply voltage fluctuations on the efficiency of the technique of shaping the current spectrum generated by VSI traction drive", 180, pp. 1-6, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/39/matecconf_met2018_05002.pdf, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Całkowita liczba autorów: 1, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017', Warszawa , 2017, MATEC Web of Conferences, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201818005002, 2018,
 • Andrzej Majkowski, Marcin Kołodziej, Remigiusz Rak, Andrzej Rysz, 13th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2018, "Implementation of ECoG Signal Energy, Entropy and Fractal Dimension for Spike Detection", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '13th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2018', Rome , 2018 (13th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2018), DOI: 10.1109/MeMeA.2018.8438783, 2018,
 • Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Remigiusz Rak, Paweł Tarnowski, Andrzej Rysz, 13th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2018, "Implementation of Lagged Phase Space for Spike Detection", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '13th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2018', Rome , 2018 (13th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, MeMeA 2018), DOI: 10.1109/MeMeA.2018.8438676, 2018,
 • Kamil Możdżyński, Tomasz Gajowik, Mariusz Malinowski, Sertac Bayhan, Haitham Abu-Rub, 12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, "Control of grid connected H-bridge quasi-Z source converter with compensation of current distortion at minimized passive components", 12, pp. 1-6, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Inne, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering', Doha , 2018 (CPE-POWERENG), 2018,
 • Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Mariusz Malinowski, Haitham Abu Rub, Khalid Ghazi, 12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering, "SiC Mosfet versus Si IGBT based H-Bridge quasi Z Source converter", 5, ISSN 978-1-5386-2508-8, pp. 1-5, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '12th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering', Doha , 2018 (CPE-POWERENG), DOI: 10.1109/CPE.2018.8372612, 2018,
 • Arkadiusz Cacko, Marcin Iwanowski, 10th International Conference on Computer Recognition Systems 2017, "Raster maps search using text queries and reasoning", 578, pp. 316-325, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '10th International Conference on Computer Recognition Systems 2017', Polanica Zdrój , 2017 (CORES 2017), DOI: 10.1007/978-3-319-59162-9_33, 2018,
 • Grzegorz Kurzejamski, Marcin Iwanowski, 10th International Conference on Computer Recognition Systems 2017, "Saliency-based optimization for the histogram of oriented gradients-based detection methods", 578, pp. 148-158, Konferencja z bazy wiedzy z tego samego cyklu ale sprzed 4 lat, po uzupełnieniu bazy będzie zmienione., Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: '10th International Conference on Computer Recognition Systems 2017', Polanica Zdrój , 2017 (CORES 2017), DOI: 10.1007/978-3-319-59162-9_16, 2018,

I.1.6. Publikacja w czasopiśmie listy MNiSW (Część A,B,C) – niepunkt. przy oc. param.

 • Sebastian Słomiński, Rafał Krupiński, Lighting Research & Technology, "Correspondence: Projection – A new method of floodlighting", 51, pp. 164-165, DOI: https://doi.org/10.1177%2F1477153518819593, 2019,
 • Marcin Steczek, Arunava Chatterjee, Debashis Chatterjee, IET Power Electronics, "Optimisation of current harmonics for three-level VSI based induction motor drive suitable for traction application", 11, pp. 1529 - 1536, Sierpień, https://ieeexplore.ieee.org/document/8423338, Całkowita liczba autorów: 3, DOI: 10.1049/iet-pel.2017.0181, 2018,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

 • Paweł Terlikowski, Patrycja Szukała, Elektroenergetyka - współczesność i rozwój, "Wykorzystanie technik jądrowych do celów medycznych na przykładzie reaktora Maria", 1(22), pp. 78-87, 2020,
 • Paweł Terlikowski, Jakub Łuć, Elektroenergetyka - współczesność i rozwój, "Perspektywy rozwoju małych elektrowni wodnych w Polsce na przykładzie elektrowni wodnej Potok Służewiecki", 1(22), pp. 46-57, 2020,
 • Włodzimierz Jefimowski, Zbigniew Drążek, Tadeusz Maciołek, Sektor Elektroenergetyczny, "Zasilanie sieci trakcyjnych", 1, ISSN 2544-316X, pp. 124-128, Październik, 2019,
 • Krzysztof Zagrajek, Mariusz Kłos, Sektor Elektroenergetyczny, "Możliwości techniczne sieci elektroenergetycznych a rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych", 1, ISSN 2544-316X, pp. 76-82, Październik, 1, 2019,
 • Estera Kot, Krzysztof Siwek, ITM Web of Conferences 28, 01016 (2019), "Segmentation of brain biomedical images to compute the volume of gliomas", 1, pp. 105-107, 15 July 2019, DOI: https://doi.org/10.1051/itmconf/20192801016, 2019,
 • Adam Szeląg, Witold Abramowicz, Grzegorz Benysek, Janusz Dyduch, Zbigniew Hanzelka, Marek Pawełczyk, Krzysztof Perlicki, Andrzej Żurkowski, Agnieszka Nosal, Bent Flyvbjerg, Ryszard Bryła, Andrzej Sobczak, John Reiners, Marek Mazierski, Hubert Malinowski, Piotr Dubno, Iain Begg, Harvard Bussiness Review Polska - dodatek Studium przypadku PKP Energetyka. Dystrybucja niezawodności, "Studium przypadku PKP Energetyka. Dystrybucja niezawodności", I, pp. 1-55, Całkowita liczba autorów: 21, 2019,
 • Paweł Terlikowski, Adam Wasiak, Dorota Terlikowska, Elektroenergetyka - współczesność i rozwój, "Analiza rozwoju energetyki odnawialnej w Afryce Subsaharyjskiej", 2(21), pp. 41-50, 2019,
 • Paweł Piotrowski, Sektor Elektroenergetyczny, "Systemy zasilania gwarantowanego UPS w obiektach przemysłowych", 5, ISSN ISSN 2544-316x, pp. 114-120, wrzesień, 5, http://pliki.wydawnictwo.murator.pl/ksiazeczki/Sektor2018/, 2018,
 • Konrad Sobolewski, Kamil Dydek, Materiały kompozytowe, "Obudowa kompozytowa jako ekran pola elektromagnetycznego", 3/2018, ISSN 2084-1949, pp. 18-21, 10, 2018,
 • Tadeusz Daszczyński, Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, "Wprowadzenie do BIM w instalacjach elektrycznych", 222, ISSN 1234-0081, pp. 20-26, marzec, 222, 2018,
 • Tadeusz Daszczyński, Waldemar Chmielak, Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, "Narażenia środowiskowe urządzeń elektrycznych", 220-221, ISSN 1234-0081, pp. 41-49, styczeń, 2018,
 • Paweł Terlikowski, Wojciech Terlikowski, Elektroenergetyka - współczesność i rozwój, "Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w analizie niezawodności systemów elektroenergetycznych", 2(19), pp. 70-74, 2018,
 • Zbigniew Pochanke, Waldemar Chmielak, elektro info, "Monitorowanie i diagnozowanie mechaniczne wyłączników próżniowych średniego napięcia - problemy i rozwiązania", 9/2018, pp. 13-18, 2018,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

 • Stanisław Osowski, Fabian Gil, Computational Problems of Electrical Engineering” (CPEE), "Feature Selection Methods in Gene Recognition Problem", pp. 1-4, 2020,
 • Stanisław Osowski, Maciej Gołgowski, Computational Problems of Electrical Engineering” (CPEE), "Anomaly detection in ECG using wavelet transformation", pp. 1-4, 2020,
 • Adam Szeląg, Mirosław Lewandowski, Tadeusz Maciołek, Marcin Steczek, ZIRP'2019 International Scientific Conference SCIENCE AND TRAFFIC DEVELOPMENT NEXT GENERATION TRANSPORT INDUSTRY INNOVATIONS, 9 th – 10 th May, Opatija, Croatia, "FROM TRAMS TO HIGH-SPEED TRAINS AND ELECTROMOBILITY – 140 YEARS OF DEVELOPMENT OF ELECTRIC TRACTION (INVITED PAPER)", pp. 397-408, https://www.fpz.unizg.hr/zirp/zirp2019.php, 2019,
 • Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski, Power Electronics for Plasma Engineering Conference, "Thermal aspects of GaN-based power electronic converter.", pp. 1, Wrzesień, TRUMPF Hüttinger, 2019,
 • Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski, Power Electronics for Plasma Engineering Conference, "Laboratory test bench for Gan- and SiC- based power electronics converters.", pp. 1, Wrzesień, TRUMPF Hüttinger, 2019,
 • Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek Rąbkowski, Power Electronics for Plasma Engineering Conference, "A 3.3 kV power switch based on SiC MOSFETs connected in series inside power modules", pp. 1, 2019,
 • Marcin Wesołowski, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES - 14, "Selected Aspects of Resistance Vacuum Furnacers Modeling", pp. 1-5, 2019,
 • Jerzy Marzecki, Postępy w Elektrotechnice Stosowanej, PES-14, "Planowanie rozwoju miejskich stacji 110 kV/SN w warunkach niepewności", pp. 1-4, 2019,
 • Mariusz Malinowski, Tomasz Gajowik, Kamil Możdżyński, Sebastian Styński, NEIS 2019 - Conference on Sustainable Energy Supply and Energy Storage Systems, "Fault tolerant smart transformer in distributed energy systems", pp. 15-21, 2019,
 • Dariusz Sawicki, Paweł Tarnowski, Andrzej Majkowski, Marcin Kołodziej, Remigiusz Rak, International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications (CHIRA 2019), "Blink and Wink Detection in a Real Working Environment", pp. 78-85, DOI: 10.5220/0008479800780085, 2019,
 • Dariusz Sawicki, Łukasz Izdebski, Agnieszka Wolska, Mariusz Wisełka, International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications (CHIRA 2019), "Luminance and color correction for display stitching in Semi-Cave virtual reality", pp. 137-144, DOI: 10.5220/0008168501370144, 2019,
 • Agnieszka Wolska, Dariusz Sawicki, Marcin Kołodziej, Mariusz Wisełka, Kamila Nowak, International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications (CHIRA 2019), "Which EEG electrodes should be considered for alertness assessment?", pp. 40-49, Referat uzyskał nagrodę: Best Paper Award of the Conference., DOI: 10.5220/0008168600400049, 2019,
 • Justyna Kowalska, ICA-BELGIUM COLOUR SYMPOSIUM 2019 GHENT, "The impact of different human eye luminous efficiency functions on color space and lamps color quality parameters", pp. 0, 2019,
 • Piotr Czarnocki, Magdalena Dudek, Krzysztof Drabarek, Wojciech Frączek, Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, Marcin Nikoniuk, Andrzej Raźniak, Maciej Rosół, 9th EASN International Conference on Innovation in Aviation & Space, "Electric motor-glider powered by a hydrogen fuel cell stack", pp. 1-8, Dec., 304, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/53/matecconf_easn2019_03011.pdf, DOI: 10.1051/matecconf/201930403011, 2019,
 • Krzysztof Zagrajek, Józef Paska, Mariusz Kłos, Karol Pawlak, Piotr Marchel, Paweł Terlikowski, Magdalena Bartecka, Łukasz Michalski, 6th International Conference on Modern Electric Power Systems', MEPS’19, "Analysis of the Results and Potential Cost of the Polish Capacity Market Auctions in 2018", pp. 1-6, Referat wygłoszony przez K.Zagrajka, IEEE, 2019,
 • Piotr Marchel, Józef Paska, Krzysztof Zagrajek, Mariusz Kłos, Karol Pawlak, Paweł Terlikowski, Magdalena Bartecka, Łukasz Michalski, 6th International Conference on Modern Electric Power Systems, MEPS’19, "Reliability Models of Generating Units Utilizing Renewable Energy Sources", pp. 1-6, Keynote Lecture, IEEE, 2019,
 • Krzysztof Skarżyński, 29th Quadrennial Session of the CIE Waszyngton 2019, "The balance between visual effect and engineering correctness in architectural lighting", ISSN 978-3-902842-74-9, pp. 1802-1809, czerwiec, 2019,
 • Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak, 21st European Conference on Power Electronics and Applications, "Application of State Feedback Controller with Feedforward for velocity ripples reduction of PMSM drive at low speed operation", ISSN 978-9-0758-1531-3, pp. 1-10, September, 2019,
 • Marian Kaźmierkowski, Xiaodong Liu, Zhenbin Zhang, Weiqing Huang, Ralph Kennel, Cristian Garcia, José Rodríguez, Fengxiang Wang, 2019 IEEE International Symposium on Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE), "Encoderless Predictive Flux Control of Three-level NPC Converter-fed Induction Motor with SMO", pp. 1-7, 2019,
 • Sebastian Bąba, Marcin Żelechowski, Marek Jasiński, 13th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering CPE-POWERENG 2019, "Estimation of Thermal Network Models Parameters Based on Particle Swarm Optimization Algorithm", pp. 1-6, 13th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering CPE-POWERENG 2019, 2019,
 • Michał Borecki, Yuriy Khanas, XXVI International Ukrainian-Polish Conference CAD IN MACHINERY DESIGN IMPLEMENTATION AND EDUCATIONAL ISSUES, "Possibilities of Modelling Overvoltage Protection Systems in Electrical Networks", pp. 1-4, 2018,
 • Karol Pawlak, Dorota Serek, XXIXth German Polish Scientific Seminar at TH Köln, "Usage of unmanned aerial vehicles for HV transmission line stringing operation", pp. 1-2, 2018,
 • Krzysztof Siwek, Mateusz Baranowski, Tomasz Grzywacz, XXIII Konferencja Naukowa ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW W ELEKTROTECHNICE ZKwE'2018, "PROGNOZOWANIE ZAWARTOŚCI PM2,5 W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM PRZY UŻYCIU SIECI ELM", pp. 1-12, 2018,
 • Bernard Fryśkowski, Jacek Skwarek, X International Conference "Mechatronic Systems of Vehicles and Heavy Machinery", "PWM control method in automotive mechatronics - training system for education and diagnostic purposes", pp. 16-20, Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Pojazdów, Proceedings of X International Conference "Mechatronic Systems of Vehicles and Heavy Machinery", 2018,
 • Adam Szeląg, Tadeusz Maciołek, Zbigniew Drążek, Marcin Steczek, Road and Rail, "Tram power supply infrastructure modernization for improving its energy efficiency – Polish case", pp. 1-8, 2018,
 • Adam Biernat, Krzysztof Jackiewicz, Krzysztof Bieńkowski, LIV International Symposium on Electrical Machines (SME), "Analysis of Radial Vibrations Frequency Structure of Variable Reluctance Generator", pp. 1-6, https://ieeexplore.ieee.org/document/8442473/, DOI: 10.1109/ISEM.2018.8442473, 2018,
 • Dariusz Sawicki, Łukasz Izdebski, Agnieszka Wolska, Mariusz Wisełka, International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications (CHIRA 2018), "Geometrical Picture Integration in SEMI-CAVE Virtual Reality", pp. 100-107, DOI: 10.5220/0006922701000107, 2018,
 • Wiktor Malesza, Dominik Sierociuk, ICFDA’18 International Conference on Fractional Differentiation and its Applications, "Symmetric fractional variable -type and –order Differences", pp. -, DOI: 10.2139/ssrn.3270457, 2018,
 • Michał Wiraszka, Piotr Sakrajda, ICFDA’18 International Conference on Fractional Differentiation and its Applications, "Fractional-Order Diffusion Model for Social Networks", pp. 0, DOI: 10.2139/ssrn.3271330, 2018,
 • Stefan Filipowicz, Frontier of multidiscipline research: Brain Signal Processing and Big Data Mining, "Non-contact Tomography Impedance", pp. 101-102, marzec, 2018,
 • Krzysztof Siwek, Frontier of multidiscipline research: Brain Signal Processing and Big Data Mining, "Neural methods for prediction of atmospheric pollutions", pp. 1, 2018,
 • Michał Śmiałek, Albert Ambroziewicz, Rafał Parol, Databases and Information Systems - 13th International Baltic Conference, "Pattern Library for Use-Case-Based Application Logic Reuse", pp. 90-105, 2018,
 • Andrzej Michalski, Adam Jóśko, Łukasz Makowski, Zbigniew Watral, CPEE, "Multisensor Measurement System Concept for Effective Orthopedic Diagnostics of the Hand", pp. 1 - 4, 2018,
 • Łukasz Makowski, CPEE, "Mobile Sensor Network for Suspended Particulate Matter Measurements using Kriging Interpolation", pp. 1-4, DOI: 10.1109/CPEE.2018.8506765, 2018,
 • Agnieszka Wolska, Dariusz Sawicki, Kamila Nowak, Mariusz Wisełka, Marcin Kołodziej, 5th International Congress on Neurotechnology, Electronics and Informatics (NEUROTECHNIX 2018), "Method of Acute Alertness Level Evaluation after Exposure to Blue and Red Light (based on EEG): Technical Aspects", pp. 53-60, DOI: 10.5220/0006922500530060, 2018,
 • Włodzimierz Jefimowski, Adam Szeląg, Anatolii Nikitenko, Maciej Wieczorek, 5th Int. Conference on Road and Rail Infrastructure, CETRA 2018, Zadar, 2018, "The optimization of supercapacitor module parameters of a stationary energy storage system in DC power supply", ISSN 1848-9850, pp. 605-611, Maj, DOI: 10.5592/CO/CETRA.2018.927, 2018,
 • Marian Kaźmierkowski, Yu Li, Zhenbin Zhang, 2018 IEEE International Power Electronics and Application Conference and Exposition (PEAC), "Cascaded Predictive Control for Three-Level NPC Power Converter Fed Induction Machine Drives Without Weighting Factors", pp. 1-5, Proceedings of 2018 IEEE International Power Electronics and Application Conference and Exposition (PEAC), 2018,
 • Damian Suski, Dominik Górski, '2018 23rd International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR)', "Modeling and Simulation of the Averaged Dynamics of PWM Converters Operating in CCM and DCM", ISSN 978-1-5386-4325-9, pp. 849-854, DOI: 10.1109/MMAR.2018.8485926, 2018,
 • Bartosz Sawicki, Artur Krupa, 1st International Conference on Computational Methods and Applications in Engineering, "Stochastic Modelling of Electrical Field in the Plants Using Polynomial Chaos", pp. 1, Brak nazwy konferencji z Bazie Wiedzy PW., 2018,
 • Bartosz Sawicki, Artur Krupa, 19th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE 2018)', CPEE 2018, Banska Stiavnica , 2018, "Monte Carlo optimization of coil geometry using Microsoft Azure cloud platform", pp. 1-4, 2018,
 • Kornel Wolski, Piotr Majtczak, Mariusz Zdanowski, Jacek Rąbkowski, 17th International Symposium “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology III", "Boundaries of Switching Loss Elimination in SiC-based Voltage-Source Inverters with SV-PWM Modulation Methods", pp. 218-224, 2018,
 • Angelika Kwiatkowska, Dariusz Sawicki, 15th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP 2018), "Eye Tracking as a Method of Controlling Applications on Mobile Devices", pp. 373-380, DOI: 10.5220/0006837003730380, 2018,
 • Marcin Chrzanowicz, Piotr Jaskowski, 12th International Road Safety Conference “Road Innovations for Safety - The National and Regional Perspective, "Analysis of results of emission parameters of advertising media in field conditions", pp. 8, listopad, Matec web conf, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823104002, 2018,
 • Marcin Chrzanowicz, Piotr Tomczuk, 12th International Road Safety Conference “Road Innovations for Safety - The National and Regional Perspective, "Photometric and geometrical characteristics of advertising media installed in the road environment", pp. 7, listopad, Matec web conf, Całkowita liczba autorów: 2, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823101017, 2018,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

 • Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej Straś, Krajowa Konferencja Elektroniki 2020, "Projekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych", nd., pp. 1-8, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIX Krajowa Konferencja Elektroniki', Darłówko Wschodnie , 2020, 2020,
 • Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Arkadiusz Kaszewski, Krajowa Konferencja Elektroniki 2020, "Układ sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną z wykorzystaniem regulatora wielooscylacyjnego pracującego w funkcji kąta do redukcji pulsacji momentu obrotowego", nd., pp. 1-8, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIX Krajowa Konferencja Elektroniki', Darłówko Wschodnie , 2020, 2020,
 • Rafał Krupiński, XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2019, "Wizualizacja 2,5D iluminacji obiektów", 1, pp. 7-12, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna', Warszawa , 2019 (XXVIII KKO), 2019,
 • Justyna Kowalska, Irena Fryc, XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2019, "Jakość oddawania barw współczesnych lamp fluorescencyjnych określona zdefiniowanym przez CIE wskaźnikiem wierności barwy oraz wskaźnikiem oddawania barw", 1, ISSN 1506-6223, pp. 127-134, czerwiec, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna', Warszawa , 2019 (XXVIII KKO), Materiały konferencyjne: XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2019, 2019,
 • Michał Dziedzicki, XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2019, "Stanowisko do badań wpływu rozkładu luminancji ściany na użytkowników stanowisk pracy z monitorami ekranowymi.", 1, pp. 160-169, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna', Warszawa , 2019, 2019,
 • Krzysztof Skarżyński, XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2019, "Związek efektu wizualnego, efektywności energetycznej oraz zanieczyszczenia światłem w iluminacji obiektów", 1, ISSN 1506-6223, pp. 96-107, czerwiec, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna', Warszawa , 2019, 2019,
 • Mariusz Wisełka, Dariusz Sawicki, Agnieszka Wolska, XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna KKO 2019, "Ocena luminancji i barwy wyświetlanego obrazu w środowisku wirtualnym SEMI-CAVE", 1, pp. 44-51, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXVIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna', Warszawa , 2019 (XXVIII KKO), 2019,
 • Estera Kot, Krzysztof Siwek, XXIV Konferencja Naukowa ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW W ELEKTROTECHNICE ZKwE 2019, "Algorytm segmentacji obrazów CT i PET do identyfikacji i wyznaczania objętości glejaka mózgu", 1, ISSN 978-83-85940-39-1, pp. 87-97, maj, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXIV Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering ZKwE', Poznań , 2019 (XXIV Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering ZKwE), DOI: 10.21008/j.1897-0737.2019.100.0008, 2019,
 • Adam Smolarczyk, Piotr Suchorolski, XXII Ogólnopolska Konferencja 2019 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”, Rawa Mazowiecka, 16–18.10.2019r., "Wymagania w zakresie koordynacji nastawień i sposobu sterowania awaryjnego zabezpieczeń bloku generator-transformator blokowy względem zabezpieczeń w sieci dystrybucyjnej 110 kV", 1, ISSN 978-83-63226-19-0, pp. 127-138, październik, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXII Ogólnopolska Konferencja 2019 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Rawa Mazowiecka , 2019 (KAE 2019), 2019,
 • Adam Smolarczyk, XXII Ogólnopolska Konferencja 2019 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”, Rawa Mazowiecka, 16–18.10.2019r., "Zabezpieczenia dużego bloku wytwórczego w dydaktyce", 1, ISSN 978-83-63226-19-0, pp. 201-216, pażdziernik, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXII Ogólnopolska Konferencja 2019 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Rawa Mazowiecka , 2019 (KAE 2019), 2019,
 • Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Karol Kurek, XXII Ogólnopolska Konferencja 2019 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce, Rawa Mazowiecka, 16-18 października 2019r, "Brama zdalnego dostępu do urządzeń automatyki stacji elektroenergetycznej z funkcjami cyberbezpieczeństwa (cechy, układy pracy)", 1, pp. 181-200, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXII Ogólnopolska Konferencja 2019 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Rawa Mazowiecka , 2019 (KAE 2019), 2019,
 • Maciej Rosocha, Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, Karol Kurek, Stanisław Handzlik, XXII Ogólnopolska Konferencja 2019 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce, Rawa Mazowiecka, 16-18 października 2019r, "Analiza wykorzystania zabezpieczenia różnicowego stabilizowanego do ochrony sieci SN - modelowanie zjawisk", I, pp. 139-148, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXII Ogólnopolska Konferencja 2019 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Rawa Mazowiecka , 2019 (KAE 2019), 2019,
 • Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, Karol Kurek, Krzysztof Tomaszek, Paweł Zalewski, Robert Wójtowicz, XVIII seminarium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP, "Wymagania stawiane nowoczesnym urządzeniom zabezpieczeniowym w dobie rozwiązań opartych na standardzie IEC61850", -, pp. -, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XVIII seminarium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP', Wilanów , 2019, 2019,
 • Krzysztof Tomaszek, Paweł Zalewski, Karol Kurek, Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, XVIII seminarium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP, "Wykorzystanie alternatywnych sposobów wymiany danych do realizacji komunikacji GOOSE", -, pp. -, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XVIII seminarium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP', Wilanów , 2019, 2019,
 • Roman Barlik, Bernard Leszczyński, Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE2019), "Badania trójfazowego przekształtnika PWM 10 kW/800 V z bezpośrednią regulacją współczynnika mocy", 1, pp. 215-220, czerwiec, 02 – 06.06.2019, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki', Darłówko Wschodnie , 2019 (KKE 2019), Materiały konferencyjne XVIII Krajowej Konferencji Elektroniki, 2019,
 • Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Bałkowiec, Andrzej Straś, Tomasz Miazga, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski, XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, "Przekształtnik energoelektroniczny z łącznikami GaN dla układu napędowego z maszyną reluktancyjną przełączalną.", 1, pp. 1-7, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki', Darłówko Wschodnie , 2019 (KKE 2019), 2019,
 • Konrad Sobolewski, XVI Ogólnopolska Konferencja Techniczna Sonel 2019, "Modelowanie i symulacje w obliczeniach uziomów", 1, pp. 1-30, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XVI Ogólnopolska Konferencja Techniczna Sonel 2019', Kielce , 2019 (XVI Ogólnopolska Konferencja Techniczna Sonel 2019), 2019,
 • Łukasz Żmudzin, Krzysztof Siwek, XLII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2019, "Analiza porównawcza wydajności bazy danych Posgresql w wersji 9.6 oraz 10.7", 1, ISSN 978-83-85940-39-1, pp. 95-96, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XLII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2019', Gliwice-Ustroń , 2019 (XLII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2019), 2019,
 • Tomasz Grzywacz, Krzysztof Siwek, XLII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2019, "Projekt i wykonanie sztucznego elektronicznego nosa", 1, ISSN 978-83-85940-39-1, pp. 103-105, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XLII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2019', Gliwice-Ustroń , 2019 (XLII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2019), 2019,
 • Estera Kot, Krzysztof Siwek, XLII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2019, "Weryfikacjawyników obrazowania medycznego mózgu za pomocą testu na fantomie PET-CT", 1, ISSN 978-83-85940-39-1, pp. 105-106, maj, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XLII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2019', Gliwice-Ustroń , 2019 (XLII Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2019), 2019,
 • Andrzej Straś, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Tomasz Bałkowiec, Michał Gierczyński, Arkadiusz Kaszewski, XIX Krajowa Konferencja Elektroniki, "Modularny Przekształtnik Wielopoziomowy z Wykorzystaniem Półprzewodników z Azotku Galu", I, pp. 1-7, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki', Darłówko Wschodnie , 2019 (KKE 2019), 2019,
 • Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Adam Czaplicki, Roman Barlik, XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2019, "Wpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwosci", 1, pp. 1-5, listopad, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym', Łódź , 2019, 2019,
 • Przemysław Trochimiuk, XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2019, "Aktywna metoda kontroli rozkładu napięć na szeregowo połączonych tranzystorach SiC MOSFET w łączniku 3,3 kV", 1, pp. 1-7, listopad, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym', Łódź , 2019 (SENE 2019), 2019,
 • Dariusz Czyżewski, XIV Konferencja Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia', Wisła , 2019, "Zanieczyszczenie środowiska naturalnego światłem sztucznym", 1, pp. 181-184, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIV Konferencja Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia', Wisła , 2019, 2019,
 • Dariusz Czyżewski, XIV Konferencja Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia', Wisła , 2019, "Porównanie różnych sposobów pomiarów luminancji jezdni", 1, pp. 185-188, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIV Konferencja Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia', Wisła , 2019, 2019,
 • Adam Biernat, Włodzimierz Przyborowski, X Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów" DIAG'19, "System Pomiarowy do Badań Diagnostycznych Maszyn Elektrycznych", I, pp. 1-14, Czerwiec, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'X Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów"', Augustów , 2019 (DIAG'19), 2019,
 • Andrzej Michalski, Zbigniew Watral, Piotr Paziewski, X Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów, DIAG'19, "Diagnozowanie Akumulatorowych Układów Zasilania", 1, pp. 20, 05.2019, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'X Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów, DIAG 19', Augustów , 2019 (X Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów, DIAG 19), 2019,
 • Wojciech Żagan, X konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" Technika Świetlna 2019, "Pomiary natężenia oświetlania na wirtualnej płaszczyźnie przejścia dla pieszych", 1, ISSN ISSN 978-83-950902-3-3, pp. 7-11, Poznań, 8 maja 2019, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'X Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2019', Poznań , 2019 (Technika Świetlna 2019), Materiały konferencyjne,X Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2019', Technika Świetlna 2019,, 2019,
 • Dariusz Czyżewski, X konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" Technika Świetlna 2019, "Porównanie metod pomiaru rozkładów luminancji na drogach", 1, ISSN 978-83-950902-3-3, pp. 29-31, Maj, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'X Konferencja Naukowo Techniczna z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu" n.t. TECHNIKA ŚWIETLNA 2019', Poznań , 2019 (Technika Świetlna 2019), 2019,
 • Bogdan Dziadak, Łukasz Makowski, Andrzej Michalski, VIII Kongres Metrologii, Augustów '19, "Praktyczna ewaluacja nowego urządzenia do pomiaru pyłów zawieszonych", 1, pp. 28 - 29, 06, Całkowita liczba autorów: 3, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VIII Kongres Metrologii 2019', Augustów , 2019, 2019,
 • Andrzej Michalski, Adam Jóśko, Zbigniew Watral, VIII Kongres Metrologii 2019', VIII Kongres Metrologii 2019, Augustów , 2019, "LABORATORIUM KONSTRUKCYJNE – MOŻLIWOŚĆ WZMOCNIENIA PRAKTYCZNEGO KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW NA WYDZIAŁACH TECHNICZNYCH UCZELNI WYŻSZYCH", 1, pp. 21 - 22, 06, Całkowita liczba autorów: 3, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VIII Kongres Metrologii 2019', Augustów , 2019 (VIII Kongres Metrologii 2019), 2019,
 • Marcin Kołodziej, Andrzej Majkowski, Paweł Tarnowski, Michał Ochocki, Remigiusz Rak, Dariusz Sawicki, VIII Kongres Metrologii, "Stanowisko badawcze do oceny stopnia zmęczenia oraz poziomu koncentracji pracownika", 1, pp. 1, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VIII Kongres Metrologii 2019', Augustów , 2019 (VIII Kongres Metrologii 2019), 2019,
 • Piotr Pracki, VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Eenrgooszczędne oświetlenie w miastach i gminach, "Analiza zastosowanych środków i uzyskanych efektów w oświetleniu hali sportowej", 1, ISSN ISBN 978-83-61702-15-3, pp. 64-73, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Krajowa Konferencja naukowo - techniczna: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach', Kraków , 2019, 2019,
 • Andrzej Wiśniewski, 'VII Krajowa Konferencja naukowo - techniczna: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach', Kraków , 2019, "Praktyczna ocena systemów sterowania oświetleniem", 1, ISSN 978-83-61702-15-3, pp. 34 - 42, Październik, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Krajowa Konferencja naukowo - techniczna: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach', Kraków , 2019, 2019,
 • Krzysztof Skarżyński, VII Krajowa Konferencja naukowo - techniczna: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach, "Nowy algorytm projektowania iluminacji obiektów", 1, ISSN 978-83-61702-15-3, pp. 85-90, październik, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Krajowa Konferencja naukowo - techniczna: Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach', Kraków , 2019, 2019,
 • Dawid Zięba, Jacek Rąbkowski, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE, "Trójpoziomowy przekształtnik podwyższający napięcie z obwodem quasi-impedancyjnym i tranzystorami GaN HEMT", -, pp. 1-6, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym', Łódź , 2019 (SENE 2019), 2019,
 • Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE'19, "Nowe transformacje zmiennych w układach sterowania trójfazowym sieciowym przekształtnikiem energoelektronicznym w warunkach asymetrii napięcia sieciowego", 1, pp. 1-6, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIV Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym', Łódź , 2019, 2019,
 • Piotr Pracki, LUMENexpo 2019, "Wybrane zagadnienia oświetlenia obiektów sportowych", -, pp. -, Wygłoszenie referatu podczas sesji "Wybrane zagadnienia techniki świetlnej", Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'LUMENexpo 2019', Sosnowiec , 2019, 2019,
 • Rafał Krupiński, LUMENexpo 2019, "Symulacyjne wspomaganie projektowania iluminacji obiektów", -, pp. -, Wygłoszenie referatu podczas sesji "Wybrane zagadnienia techniki świetlnej, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'LUMENexpo 2019', Sosnowiec , 2019, 2019,
 • Dariusz Czyżewski, LI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, "Porównanie różnych sposobów pomiarow luminancji jezdni", 1, pp. 67-73, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'LI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów', Opole , 2019, 2019,
 • Józef Paska, III Kongres elektryki polskiej, "Uwzględnienie działań innowacyjnych w procesie kształcenia kadr elektryków w kontekście celów rozwoju polskiej elektryki do roku 2040", 1, pp. 1-20, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'II Kongres Elektryki Polskiej', Warszawa , 2014, 2019,
 • Patryk Brudnias, Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, Karol Kurek, Łukasz Nogal, 'XXV Konferencja Naukowo - Techniczna Schneider Electric, Automatyka elektroenergetyczna a innowacyjność w energetyce', Zamek Książ , 2018, "Zagadnienie interoperacyjności urządzeń IED różnych producentów w odniesieniu do standardu IEC61850", I, pp. 40-50, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXV Konferencja Naukowo - Techniczna Schneider Electric, Automatyka elektroenergetyczna a innowacyjność w energetyce', Zamek Książ , 2018, Materiały konferecyjne XXV Konferencja Naukowo - Techniczna Schneider Electric, Automatyka elektroenergetyczna a innowacyjność w energetyce, 2018,
 • Adam Smolarczyk, Piotr Opała, XXI Ogólnopolska Konferencja 2018 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”, Opalenica, 17–19.10.2018r., "Symulator działający w czasie rzeczywistym zjawisk umożliwiający testowanie układów koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych", 1, ISSN 978-83-63226-13-8, pp. 207-219, październik, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXI Ogólnopolska konferencja 2018 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Opalenica , 2018 (KAE 2018), 2018,
 • Krzysztof Tomaszek, Marcin Januszewski, Paweł Zalewski, Ryszard Kowalik, Karol Kurek, XXI Ogólnopolska konferencja 2018 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce OPALENICA, 17 - 19 października 2018 r, "Testy laboratoryjne określające czasy przesłania komunikatów GOOSE między urządzeniami wybranych producentów", 1, pp. 157-167, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXI Ogólnopolska konferencja 2018 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Opalenica , 2018 (KAE 2018), 2018,
 • Karol Kurek, Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, XXI Ogólnopolska konferencja 2018 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce OPALENICA, 17 - 19 października 2018 r, "Praktyczna realizacja programowego testera urządzeń automatyki zabezpieczeniowej wykorzystującego Sampled Values", 1, pp. 147-157, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXI Ogólnopolska konferencja 2018 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Opalenica , 2018 (KAE 2018), 2018,
 • Piotr Krukowski, Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, XXI Ogólnopolska konferencja 2018 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce OPALENICA, 17 - 19 października 2018 r, "Stanowisko laboratoryjne do testowania wymiany danych między koncentratorem systemu sterowania oraz urządzeniami automatyki elektroenergetycznej, stosowanej w procesie dydaktycznym w Instytucie Elektroenergetyki PW", 1, pp. 221-235, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXI Ogólnopolska konferencja 2018 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Opalenica , 2018 (KAE 2018), 2018,
 • Mateusz Dejda, Marcin Chmielecki, Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, Karol Kurek, XXI Ogólnopolska konferencja 2017 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Kazimierz Dolny , 2017, Materiały konferencyjne XXI Ogólnopolska konferencja 2018 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce OPALENICA, 17 - 19 października 2018 r, "Wpływ synchronizacji czasu na działanie układów automatyki zabezpieczeniowej opartych na cyfrowych pomiarach SV na przykładzie urządzeń firmy ABB", 1, pp. 85-93, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXI Ogólnopolska konferencja 2018 Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce', Opalenica , 2018 (KAE 2018), 2018,
 • Mirosław Lewandowski, Wiesław Grzesikiewcz, 'XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej Semtrak 2018', Semtrak 2018, Zakopane , 2018, "MODEL PRZYCZEPNOŚCI DLA SZYNOWEGO POJAZDU TRAKCYJNEGO", I, pp. 25-32, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej Semtrak 2018', Zakopane , 2018, 2018,
 • Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg, 'XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej Semtrak 2018', Semtrak 2018, Zakopane , 2018, "TRAKCJA W STULECIE NIEPODLEGŁEJ", I, pp. 1-15, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej Semtrak 2018', Zakopane , 2018 (Semtrak 2018), 2018,
 • Mirosław Lewandowski, Maciej Wieczorek, 'XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej Semtrak 2018', Semtrak 2018, "ZASOBNIK ENERGII UMOŻLIWIAJĄCY PRZEJAZD TRAMWAJU PRZEZ SKRZYŻOWANIE BEZ UŻYCIA SIECI TRAKCYJNEJ", I, pp. 35-43, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej Semtrak 2018', Zakopane , 2018 (Semtrak 2018), 2018,
 • Krzysztof Siwek, Tomasz Grzywacz, Weronika Pijagin, XLI Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2018, "Internet application for remote calculation using Matlab", 1, ISSN 978-83-85940-40-7, pp. 73-74, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXXIX Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2016', Gliwice-Ustroń , 2016, 2018,
 • Krzysztof Siwek, XLI Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2018, "Comparison of PM2.5 forecasting methods using MLP and ELM networks", 1, ISSN 978-83-85940-40-7, pp. 75-76, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XXXIX Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2016', Gliwice-Ustroń , 2016 (IC-SPETO 2016), 2018,
 • Dariusz Czyżewski, XIII KONFERENCJA OŚWIETLENIE DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH SPOSOBY ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI OŚWIETLENIA, Wisła 2018, "Dokładność fotometrowania oprawy oświetleniowej – jak wpływa na oświetlenie drogi", 1, pp. 89-92, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIII KONFERENCJA OŚWIETLENIE DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH SPOSOBY ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI OŚWIETLENIA', Wisła , 2018, 2018,
 • Dariusz Czyżewski, XIII KONFERENCJA OŚWIETLENIE DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH SPOSOBY ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI OŚWIETLENIA, Wisła 2018, "Wpływ zabrudzenia opraw oświetleniowych na warunki oświetleniowe na drodze – studium przypadku", 1, pp. 111-114, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XIII KONFERENCJA OŚWIETLENIE DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH SPOSOBY ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI OŚWIETLENIA', Wisła , 2018, 2018,
 • Augustyn Wójcik, Wiesław Winiecki, Ryszard Kowalik, XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, SP 2018, Łagów, 2018, "Zastosowanie stanów przejściowych w sygnale prądu do opisu urządzeń elektrycznych", I, ISSN ISBN 978-83-7842-328-4, pp. 163-166, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle', Łagów , 2018, Materiały konferencyjne XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, 2018,
 • Mateusz Dejda, Marcin Chmielecki, Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Karol Kurek, XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, SP 2018, Łagów 2018, "Wpływ synchronizacji czasu na działąnie układów automatyki zabezpieczeniowej opartych na cyfrowych pomiarach SV", I, ISSN ISBN 978-83-7842-328-4, pp. 19-22, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle', Łagów , 2018 (SP 2018), Materiały konferencyjne XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, 2018,
 • Karol Kurek, Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, SP 2018, Łagów 2018, "Programowy tester urządzeń automatyki zabezpieczeniowej wykorzystujący Sampled Values", I, ISSN ISBN 978-83-7842-328-4, pp. 67-70, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle', Łagów , 2018, Materiały konferencyjne XII Konferencja Naukowa Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle, 2018,
 • Przemysław Sul, Konrad Sobolewski, Zdobysław Flisowski, VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria elektryczna w budownictwie, "ODDZIAŁYWANIA PIORUNOWE NA WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE BUDOWNICTWA", 0, pp. 0, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria Elektryczna w Budownictwie"', Kraków , 2018 (VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria Elektryczna w Budownictwie"), 2018,
 • Konrad Sobolewski, Zdobysław Flisowski, Przemysław Sul, VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria elektryczna w budownictwie", "CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU ZASAD OCHRONY ODGROMOWEJ BUDOWLI Z ICH INSTALACJAMI", 0, pp. 0, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria Elektryczna w Budownictwie"', Kraków , 2018 (VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria Elektryczna w Budownictwie"), 2018,
 • Zbigniew Staroszczyk, Kazimierz Mikołajuk, speto, "IMPEDANCJA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ – PROBLEMY INTERPRETACJI, POMIARU I MODELOWANIA", 1, pp. 41-42, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'XLI Międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów IC-SPETO 2018', Gliwice-Ustroń , 2018, 2018,
 • Dariusz Czyżewski, 'IX Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu" n.t. Technika Świetlna 2018', Poznań , 2018, "Wpływ zabrudzenia opraw na warunki oświetleniowe na drodze - studium przypadku", IX, pp. 47-50, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'IX Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu" n.t. Technika Świetlna 2018', Poznań , 2018, 2018,
 • Michał Dziedzicki, IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu", "Wymagania i przykłady oświetlenia pomieszczeń z ekranami komputerowymi", 1, pp. 13-18, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'IX Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu" n.t. Technika Świetlna 2018', Poznań , 2018, 2018,
 • Wojciech Żagan, Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu, "Oświetlenie warstwowe- trzecia metoda iluminacji", 1, ISSN ISBN 978-83-950902-0-2, pp. 7-12, kwiecień 2018, Całkowita liczba autorów: 11, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'VI Konferencja: Energooszczędność w oświetleniu - Technika Świetlna 2015', Poznań , 2015, Technika Świetlna 2018, 2018,
 • Jerzy Marzecki, 13 conference "Progress in Applied Electrical Engineering", PES-13, 18-22 czerwca,2018, "Modernizacja i kierunki rozwoju terenowych sieci niskiego i średniego napięcia", 1, pp. 1-4, Konferencja w Bazie Wiedzy PW: Nazwa konferencji: 'Conference on Progress in Applied Electrical Engineering', Kościelisko , 2017, 2018,

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).