Wykaz publikacji


Na poniższej stronie prezentowany jest wykaz publikacji w czasopismach naukowych pracowników Wydziału Elektrycznego z ostatnich dwóch lat. Prezentowany poniżej wykaz został wygenerowany z wydziałowej bazy osiągnięć naukowych (ISOD-BON). W celu uzyskania dostępu do wykazu publikacji z wcześniejszego okresu proszę skorzystać z Bazy Osiągnięć Naukowych Wydziału Elektrycznego (ISOD-BON) dostępnej pod adresem:

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-nauka/public

(Dostęp do bazy nie wymaga logowania.)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

 • Artur Łukaszewski, Łukasz Nogal, Marcin Januszewski, Symmetry - Basel, "The Application of the Modified Prim’s Algorithm to Restore the Power System Using Renewable Energy Sources", 14, ISSN 2073-8994, pp. 1-29, maj, 14, DOI: 10.3390/sym14051012, 2022,
 • Krzysztof Skarżyński, Wojciech Żagan, Sustainability, "Quantitative Assessment of Architectural Lighting Designs", online, ISSN 2071-1050, pp. 1-1000, 2022,
 • Szymon Motłoch, Grzegorz Sarwas, Andrzej Dzieliński, SENSORS, "Fractional Derivatives Application to Image Fusion Problems", 22 (3), ISSN 1424-8220, pp. 1-15, 2, DOI: 10.3390/s22031049, 2022,
 • Bartosz Puszkarski, Krzysztof Hryniów, Grzegorz Sarwas, PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, "Comparison of neural basis expansion analysis for interpretable time series (N-BEATS) and recurrent neural networks for heart dysfunction classification.", 43, ISSN 0967-3334, pp. 1-9, czerwiec, 6, DOI: 10.1088/1361-6579/ac6e55, 2022,
 • Grzegorz Iwański, Journal of Energy Storage, "Prioritized Sharing of Charging Energy in a Multiple Charging Unit Based Batteries Swapping Station at Communication Fault", 55, ISSN 2352-152X, pp. 105469, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X2201461X, 2022,
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, International Journal of Electrical Engineering Education, "Tulip contacts: experimental studies of electrical contacts in dynamic layout with the use of FEM software", I, ISSN 0020-7209, pp. 1-4, 2022,
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, International Journal of Electrical Engineering Education, "Currents of contact welding in a static layout: A laboratory exercise", I, ISSN 0020-7209, pp. 1-6, Kwiecień, Całkowita liczba autorów: 2, DOI: 10.1177/0020720919840986, 2022,
 • Marcin Steczek, Włodzimierz Jefimowski, Tadeusz Maciołek, Sławomir Barański, IEEE Transactions on Transportation Electrification, "Analysis of Energy Losses in the Novel Distributed Power Supply System for Trams", 1, ISSN 2332-7782, pp. 1-1, Publikacja wprowadzona do Repozytorium, DOI: 10.1109/tte.2022.3165702, 2022,
 • Grzegorz Iwański, Sebastian Wodyk, Tomasz Łuszczyk, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "Control of a Three-Phase Power Converter Connected to Unbalanced Power Grid in a Non-Cartesian Oblique Frame", 37 (1), ISSN 0885-8993, pp. 183-195, https://ieeexplore.ieee.org/document/9492827, 2022,
 • Mohammad Hosein Holakooie, Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "Five-Dimensional Switching-Table-Based Direct Torque Control of Six-Phase Drives", 37(12), ISSN 0885-8993, pp. 15260-15271, https://ieeexplore.ieee.org/document/9826395, 2022,
 • Sebastian Wodyk, Grzegorz Iwański, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, "Active power filter control with vibrating coordinates transformation", 99, ISSN 0885-8977, pp. 1-11, https://ieeexplore.ieee.org/document/9826383, 2022,
 • Sebastian Wodyk, Grzegorz Iwański, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, "Vibrating coordinates frame transformation based unity power factor control of a three-phase converter at grid voltage imbalance and harmonics", 69(2), ISSN 0278-0046, pp. 1114-1123, https://ieeexplore.ieee.org/document/9361430, DOI: 10.1109/TIE.2021.3059551, 2022,
 • Mohammad Hosein Holakooie, Grzegorz Iwański, Tomasz Miazga, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, "Switching-Table-Based Direct Torque Control of Six-Phase Drives with x-y Current Regulation", 69 (12), ISSN 0278-0046, pp. 11890-11902, https://ieeexplore.ieee.org/document/9673126, 2022,
 • Jakub Korczakowski, Grzegorz Sarwas, Witold Czajewski, IEEE Access, "CoU2Net and CoLDF: Two Novel Methods Built on Basis of Double-Branch Co-Salient Object Detection Framework", 10, ISSN 2169-3536, pp. 84989-85001, DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3197752, 2022,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Mykhailo Tyryk, IEEE Access, "Electrodynamic Forces in a High Voltage Circuit Breakers with Tulip Contact System – FEM simulations", I, ISSN 2169-3536, pp. 1-22, 2022,
 • Krzysztof Skarżyński, Wojciech Żagan, Energy Reports, "Improving the quantitative features of architectural lighting at the design stage using the modified design algorithm", 8, ISSN 2352-4847, pp. 10582-10593, DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.08.203 Get, 2022,
 • Bogdan Ulejczyk, Łukasz Nogal, Michał Młotek, Krzysztof Krawczyk, Energy Reports, "Enhanced production of hydrogen from methanol using spark discharge generated in a small portable reactor", 8, ISSN 2352-4847, pp. 183-191, DOI: 10.1016/jegyr.2021.11.290, 2022,
 • Sylwester Robak, Jan Machowski, Mateusz Skwarski, Energy Reports, "Enhancement of power system stability by real-time prediction of instability and early activation of steam turbine fast valving", 8, ISSN 2352-4847, pp. 7704-7711, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722011313?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.egyr.2022.05.285, 2022,
 • Piotr Łukaszewski, Łukasz Nogal, Artur Łukaszewski, Energies, "The Identification of Travelling Waves in a Voltage Sensor Signal in a Medium Voltage Grid Using the Short-Time Matrix Pencil Method", 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-16, czerwiec, 15, DOI: 10.3390/en15124307, 2022,
 • Bogdan Ulejczyk, Paweł Jóźwik, Łukasz Nogal, Michał Młotek, Energies, "Efficient Conversion of Ethanol to Hydrogen in a Hybrid Plasma-Catalytic Reactor", 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-11, 15, DOI: 10.3390/en15093050, 2022,
 • Krzysztof Dowalla, Piotr Bilski, Robert Łukaszewski, Augustyn Wójcik, Ryszard Kowalik, Energies, "Application of the Time-Domain Signal Analysis for Electrical Appliances Identification in the Non-Intrusive Load Monitoring", 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-20, DOI: 10.3390/en15093325, 2022,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Adam Smolarczyk, Maciej Owsiński, Krzysztof Bieńkowski, Hubert Cichecki, Tomasz Żelaziński, Adam Babiński, Łukasz Kozarek, Energies, "Validated Analytical Model of 8/6 and 10/8 Switched Reluctance Motors", 15(2), ISSN 1996-1073, pp. 1-24, Styczeń, DOI: https://doi.org/10.3390/en15020630, 2022,
 • Agata Pomykała, Adam Szeląg, Energies, "Reduction of Power Consumption and CO2 Emissions as a Result of Putting into Service High-Speed Trains: Polish Case", 15(12), ISSN 1996-1073, pp. 1-24, https://www.mdpi.com/1996-1073/15/12/4206/htm, DOI: 10.3390/en15124206, 2022,
 • Paweł Piotrowski, Dariusz Baczyński, Marcin Kopyt, Tomasz Gulczyński, Energies, "Advanced Ensemble Methods Using Machine Learning and Deep Learning for One-Day-Ahead Forecasts of Electric Energy Production in Wind Farm", 15, ISSN 1996-1073, pp. 1252, 4, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.3390/en15041252, 2022,
 • Paweł Piotrowski, Mirosław Parol, Piotr Kapler, Bartosz Fetliński, Energies, "Advanced Forecasting Methods of 5-Minute Power Generation in a PV System for Microgrid Operation Control", 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-23, 7, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.3390/en15072645, 2022,
 • Piotr Chudzik, Marcin Steczek, Karol Tatar, Energies, "Reduction in Selected Torque Harmonics in a Three-Level NPC Inverter-Fed Induction Motor Drive", 15(11), ISSN 1996-1073, pp. 1-12, https://www.mdpi.com/1996-1073/15/11/4078, DOI: 10.3390/en15114078, 2022,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Energies, "Increasing magnetic blowout force by using ferromagnetic side plates inside MCB", I, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, 2022,
 • Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg, Marcin Steczek, Radu Petru, Energies, "Short-Circuit Fault Current Modeling of a DC Light Rail System with a Wayside Energy Storage Device", 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-24, DOI: 10.3390/en15103527, 2022,
 • Mirosław Lewandowski, Adam Dorsz, Energies, "Analysis of Fire Hazards Associated with the Operation of Electric Vehicles in Enclosed Structures", 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-23, styczeń, Całkowita liczba autorów: 2, DOI: 10.3390/en15010011, 2022,
 • Tadeusz Daszczyński, Michał Ostapowski, Aleksander Szerner, Energies, "Clash Cost Analysis in Electrical Installations Based on BIM Technologies", 15, ISSN 1996-1073, pp. 1-12, Luty, https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1679, DOI: https://doi.org/10.3390/en15051679, 2022,
 • Bogdan Ulejczyk, Łukasz Nogal, Michał Młotek, Krzysztof Krawczyk, Energies, "Efficient Plasma Technology for the Production of Green Hydrogen from Ethanol and Water", 15 (8), ISSN 1996-1073, pp. 1-15, kwiecień, DOI: 10.3390/en15082777, 2022,
 • Anatolii Nikitenko, Mykola Kostin, Tetiana Mishchenko, Oksana Hoholyuk, Energies, "Electrodynamics of Power Losses in the Devices of Inter-Substation Zones of AC Electric Traction Systems", 15(13), ISSN 1996-1073, pp. 1-18, Czerwiec, https://www.mdpi.com/1996-1073/15/13/4552, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.3390/en15134552, 2022,
 • Mirosław Lewandowski, Tadeusz Maciołek, Sławomir Judek, Andrzej Wilk, Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan, Aleksander Jakubowski, Len Gelman, Karolina Klimowska, VEHICLE SYSTEM DYNAMICS, "Novel method of estimation of inertial and dissipative parameters of a railway pantograph model", 1, ISSN 0042-3114, pp. 1-24, DOI: 10.1080/00423114.2021.1901942, 2021,
 • Bernard Fryśkowski, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING, "Spark plug reliability improvement with regard to ceramic insulator form factor", 235(2-3), ISSN 0954-4070, pp. 373-386, DOI: 10.1177/0954407020946623, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Transverse-momentum and event-shape dependence of D-meson flow harmonics in Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV", 813, ISSN 0370-2693, pp. 1-17, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269320308571?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 1013, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.136054, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "ϒ production and nuclear modification at forward rapidity in Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02TeV", 822, ISSN 0370-2693, pp. 1-15, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269321005190?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136579, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Pion–kaon femtoscopy and the lifetime of the hadronic phase in Pb−Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV", 813, ISSN 0370-2693, pp. 1-13, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269320308339?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 1019, DOI: 10.1016/j.physletb.2020.136030, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Kaon–proton strong interaction at low relative momentum via femtoscopy in Pb–Pb collisions at the LHC", 822, ISSN 0370-2693, pp. 1-14, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269321006481?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 62, DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136708, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "First measurement of coherent ρ0 photoproduction in ultra-peripheral Xe–Xe collisions at √sNN = 5.44 TeV", 820, ISSN 0370-2693, pp. 1-12, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269321004214?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 1001, DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136481, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Inclusive heavy-flavour production at central and forward rapidity in Xe–Xe collisions at √sNN = 5.44 TeV", 819, ISSN 0370-2693, pp. 1-16, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269321003774?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 998, DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136437, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Production of muons from heavy-flavour hadron decays at high transverse momentum in Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 and 2.76 TeV", 820, ISSN 0370-2693, pp. 1-15, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269321004986?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 997, DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136558, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "First measurement of the |t|-dependence of coherent J/ψ photonuclear production", 817, ISSN 0370-2693, pp. 1-13, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269321002203?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 1000, DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136280, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "First measurement of quarkonium polarization in nuclear collisions at the LHC", 815, ISSN 0370-2693, pp. 1-13, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269321000861?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 1015, DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136146, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Measurements of mixed harmonic cumulants in Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV", 818, ISSN 0370-2693, pp. 1-14, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037026932100294X?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 989, DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136354, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICS LETTERS B, "Jet-associated deuteron production in pp collisions at √s = 13 TeV", 819, ISSN 0370-2693, pp. 1-11, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269321003804?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 998, DOI: 10.1016/j.physletb.2021.136440, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "Soft-Dielectron Excess in Proton-Proton Collisions at √s = 13  TeV", 127, ISSN 0031-9007, pp. 1-13, 4, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.042302, Całkowita liczba autorów: 1024, DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.042302, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "Λc+ Production and Baryon-to-Meson Ratios in pp and p-Pb Collisions at √sNN = 5.02  TeV at the LHC", 127, ISSN 0031-9007, pp. 1-13, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.202301, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.202301, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "Experimental Evidence for an Attractive p−ϕ Interaction", 127, ISSN 0031-9007, pp. 1-13, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.172301, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.172301, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW LETTERS, "Elliptic Flow of Electrons from Beauty-Hadron Decays in Pb-Pb Collisions at √sNN=5.02 TeV", 126, ISSN 0031-9007, pp. 1-13, 16, https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.162001, Całkowita liczba autorów: 1020, DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.162001, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "Λc+ production in pp and in p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV", 104, ISSN 2469-9985, pp. 1-26, https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.104.054905, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1103/PhysRevC.104.054905, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, PHYSICAL REVIEW C, "ΛK femtoscopy in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV", 103, ISSN 2469-9985, pp. 1-23, 5, https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.103.055201, Całkowita liczba autorów: 1017, DOI: 10.1103/physrevc.103.055201, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, NUCLEAR PHYSICS A, "ALICE Collaboration", 1005, ISSN 0375-9474, pp. 1-10, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947420304127?via%3Dihub, Całkowita liczba autorów: 1006, DOI: 10.1016/S0375-9474(20)30412-7, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, Nature, "Publisher Correction: Unveiling the strong interaction among hadrons at the LHC", 590, ISSN 0028-0836, pp. 1, https://www.nature.com/articles/s41586-020-03142-2, Całkowita liczba autorów: 1024, DOI: 10.1038/s41586-020-03142-2, 2021,
 • Bogdan Ulejczyk, Łukasz Nogal, Michał Młotek, Paweł Falkowski, Krzysztof Krawczyk, JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, "Hydrogen production from ethanol using a special multi-segment plasma-catalytic reactor", 95, ISSN 1743-9671, pp. 179-186, April, DOI: https://doi.org/10.1016/j.joei.2021.01.001, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Centrality dependence of J/ψ and ψ(2S) production and nuclear modification in p-Pb collisions at √sNN = 8.16 TeV", 02 (2021), ISSN 1029-8479, pp. 1-36, https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP02%282021%29002, Całkowita liczba autorów: 1027, DOI: 10.1007/JHEP02(2021)002, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Anisotropic flow of identified hadrons in Xe-Xe collisions at √sNN = 5.44 TeV", 10 (2021), ISSN 1029-8479, pp. 1-32, https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP10%282021%29152, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1007/JHEP10(2021)152, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "First measurements of N-subjettiness in central Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV", 10 (2021), ISSN 1029-8479, pp. 1-34, https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP10%282021%29003, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1007/JHEP10(2021)003, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Measurement of beauty and charm production in pp collisions at √s = 5.02 TeV via non-prompt and prompt D mesons", 05 (2021), ISSN 1029-8479, pp. 1-42, https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP05%282021%29220, Całkowita liczba autorów: 993, DOI: 10.1007/jhep05(2021)220, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Measurement of the production cross section of prompt Ξc0 baryons at midrapidity in pp collisions at √s = 5.02 TeV", 10 (2021), ISSN 1029-8479, pp. 1-31, https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP10%282021%29159, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1007/JHEP10(2021)159, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Long- and short-range correlations and their event-scale dependence in high-multiplicity pp collisions at √s = 13 TeV", 05 (2021), ISSN 1029-8479, pp. 1-28, https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP05%282021%29290, Całkowita liczba autorów: 1008, DOI: 10.1007/jhep05(2021)290, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, "Jet fragmentation transverse momentum distributions in pp and p-Pb collisions at √s, √sNN = 5.02 TeV", 09 (2021), ISSN 1029-8479, pp. 1-32, https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP09%282021%29211, Całkowita liczba autorów: 1034, DOI: 10.1007/JHEP09(2021)211, 2021,
 • Sebastian Bąba, Andrzej Gierałtowski, Marek Jasiński, Frede Blaabjerg, Amir Sajjad Bahman, Marcin Żelechowski, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "Active Power Cycling Test Bench for SiC Power MOSFETs - Principles, Design and Implementation", 36, ISSN 0885-8993, pp. 2661-2675, 2021,
 • Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, "Imposing Constraints in a Full-State Feedback System Using Multithreaded Controller", 0, ISSN 0278-0046, pp. 1-1, https://ieeexplore.ieee.org/document/9301264, DOI: 10.1109/TIE.2020.3044778, 2021,
 • Dominik Górski, Grzegorz Iwański, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, "Asynchronous Grid Connection of a Cage Induction Generator Excited by a Power Electronic Converter", 36(1), ISSN 0885-8969, pp. 63-70, https://ieeexplore.ieee.org/document/9146607, DOI: 10.1109/TEC.2020.3011546, 2021,
 • Paweł Maciejewski, Grzegorz Iwański, IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, "Study on Direct Torque Control Methods of a Doubly Fed Induction Machine Working as a Stand-Alone DC Voltage Generator", 36 (2), ISSN 0885-8969, pp. 853-862, https://ieeexplore.ieee.org/document/9152098, 2021,
 • Grzegorz Iwański, Paweł Maciejewski, Tomasz Łuszczyk, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, "New Stationary Frame Transformation for Control of a Three-Phase Power Converter under Unbalanced Grid Voltage Sags", 9 (4), ISSN 2168-6777, pp. 4432 - 4446, https://ieeexplore.ieee.org/document/9152980, 2021,
 • Mohammad Hosein Holakooie, Grzegorz Iwański, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, "An Adaptive Identification of Rotor Time Constant for Speed-sensorless Induction Motor Drives: A Case Study for Six-phase Induction Machine", 9 (5), ISSN 2168-6777, pp. 5452-5464, https://ieeexplore.ieee.org/document/9279232, 2021,
 • Sebastian Bąba, Wojciech Gajewski, Marek Jasiński, Marcin Żelechowski, Marian Kaźmierkowski, IEEE Access, "High Performance Power Supplies for Plasma Materials Processing", -, ISSN 2169-3536, pp. 19327-19344, https://ieeexplore.ieee.org/document/9334997, Całkowita liczba autorów: 5, DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3054051, 2021,
 • Mohammad Hosein Holakooie, Grzegorz Iwański, IEEE Access, "Virtual Subspace-Based DTC Strategy for Torque Ripple Minimization in Six-Phase Induction Motors", 9, ISSN 2169-3536, pp. 154692-154703, https://ieeexplore.ieee.org/document/9617615, Całkowita liczba autorów: 2, DOI: 10.1109/access.2021.3128759, 2021,
 • Sylwester Robak, Michał Piekarz, Mateusz Polewaczyk, Mateusz M. Skwarski, IEEE Access, "Multi-Objective Optimal Sizing of Shunt Braking Resistor for Transient State Improvement", 9, ISSN 2169-3536, pp. 69127-69138, DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3077333, 2021,
 • Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Grzegorz Wrona, Jacek Rąbkowski, IEEE Access, "Active Voltage Balancing of Series-Connected 1.7 kV/325 A SiC MOSFETs Enabling Continuous Operation at Medium Voltage", Volume: 9, ISSN 2169-3536, pp. 8604 - 8614, styczeń, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3049606, 2021,
 • Sylwester Robak, Jan Machowski, Adam Smolarczyk, Mateusz Skwarski, IEEE Access, "Transient stability improvement by generator tripping and real-time instability prediction based on local measurements", 9, ISSN 2169-3536, pp. 130519-130528, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Coherent J/ψ and ψ′ photoproduction at midrapidity in ultra-peripheral Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV", 81, ISSN 1434-6044, pp. 1-21, https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjc%2Fs10052-021-09437-6, Całkowita liczba autorów: 59, DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09437-6, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Charged-particle multiplicity fluctuations in Pb–Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV", 81, ISSN 1434-6044, pp. 1-23, https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjc%2Fs10052-021-09784-4, Całkowita liczba autorów: 1037, DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09784-4, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Energy dependence of ϕ meson production at forward rapidity in pp collisions at the LHC", 81, ISSN 1434-6044, pp. 1-17, https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjc%2Fs10052-021-09545-3, Całkowita liczba autorów: 1012, DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09545-3, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Production of light-flavor hadrons in pp collisions at √s = 7 and √s = 13 TeV", 81, ISSN 1434-6044, pp. 1-41, https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjc%2Fs10052-020-08690-5, Całkowita liczba autorów: 1003, DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-08690-5, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Pseudorapidity distributions of charged particles as a function of mid- and forward rapidity multiplicities in pp collisions at √s = 5.02, 7 and 13 TeV", 81, ISSN 1434-6044, pp. 1-18, https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-021-09349-5, Całkowita liczba autorów: 1020, DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09349-5, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "Production of pions, kaons, (anti-)protons and ϕ mesons in Xe–Xe collisions at √sNN = 5.44 TeV", 81, ISSN 1434-6044, pp. 1-19, https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjc%2Fs10052-021-09304-4, Całkowita liczba autorów: 1013, DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09304-4, 2021,
 • Monika Jakubowska, ALICE Collaboration, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, "KS0- and (anti-)Λ-hadron correlations in pp collisions at s√=13 TeV", 81, ISSN 1434-6044, pp. 1-26, https://link.springer.com/article/10.1140%2Fepjc%2Fs10052-021-09678-5, Całkowita liczba autorów: 1037, DOI: 10.1140/epjc/s10052-021-09678-5, 2021,
 • Sylwia Sysko-Romańczuk, Grzegorz Kluj, Lilianna Hawrysz, Łukasz Rokicki, Sylwester Robak, Energies, "Scalable Microgrid Process Model: The Results of an Off-Grid Household Experiment", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-26, DOI: 10.3390/en14217139, 2021,
 • Piotr Pura, Grzegorz Iwański, Energies, "Rotor Current Feedback based Direct Power Control of a Doubly Fed Induction Generator Operating with Unbalanced Grid", 14 (11), ISSN 1996-1073, pp. 1-23, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3289, 2021,
 • Piotr Pracki, Rafał Krupiński, Energies, "Brightness and Uniformity Perception of Virtual Corridor with Artificial Lighting Systems", 14(2), ISSN 1996-1073, pp. 1-32, 412, DOI: 10.3390/en14020412, 2021,
 • Ryszard Kowalik, Augustyn Wójcik, Robert Łukaszewski, Piotr Bilski, Krzysztof Dowalla, Energies, "Identification of the State of Electrical Appliances with the Use of a Pulse Signal Generator", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-26, DOI: 10.3390/en14030673, 2021,
 • Tomasz Miazga, Grzegorz Iwański, Marcin Nikoniuk, Energies, "Energy Conversion System and Control of Fuel-Cell and Battery based Hybrid Drive for Light Aircraft", 14(4), ISSN 1996-1073, pp. 1-17, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/4/1073, 2021,
 • Rafał Krupiński, Energies, "Simulation and Analysis of Floodlighting Based on 3D Computer Graphics", 14(4), ISSN 1996-1073, pp. 1-18, DOI: 10.3390/en14041042, 2021,
 • Alvaro Carreno, Marcelo Perez, Carlos Baier, Alex Huang, Sanjay Rajendran, Mariusz Malinowski, Energies, "Configurations, Power Topologies and Applications of Hybrid Distribution Transformers", 14, 1215, ISSN 1996-1073, pp. 1-35, 2021,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Adam Smolarczyk, Desire Rasolomampionona, Łukasz Kozarek, Tomasz Żelaziński, Energies, "Transient Thermal Analysis of NH000 gG 100A Fuse Link Employing Finite Element Method", 14(5), ISSN 1996-1073, pp. 1-17, Marzec, 1421, Całkowita liczba autorów: 7, DOI: https://doi.org/10.3390/en14051421, 2021,
 • Paweł Piotrowski, Marcin Kopyt, Dariusz Baczyński, Sylwester Robak, Tomasz Gulczyński, Energies, "Hybrid and Ensemble Methods of Two Days Ahead Forecasts of Electric Energy Production in a Small Wind Turbine", 14(5), ISSN 1996-1073, pp. 1-25, February, 1225, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/5/1225, DOI: 10.3390/en14051225, 2021,
 • Mirosław Parol, Paweł Piotrowski, Piotr Kapler, Mariusz Piotrowski, Energies, "Forecasting of 10-Second Power Demand of Highly Variable Loads for Microgrid Operation Control", 14(5), ISSN 1996-1073, pp. 1-29, February, 1290, https://doi.org/10.3390/en14051290, DOI: 10.3390/en14051290, 2021,
 • Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Energies, "Comparative Analysis of the Steady-State Model Including Non-Linear Flux Linkage Surfaces and the Simplified Linearized Model when Applied to a Highly-Saturated Permanent Magnet Synchronous Machine - Evaluation Based on the Example of the BMW i3 Traction Motor", 14(9), ISSN 1996-1073, pp. 2343, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2343, DOI: 10.3390/en14092343, 2021,
 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Daniel Zalewski, Energies, "Transient Thermal Analysis of the Circuit Breaker Current Path with the use of FEA Simulation", I, ISSN 1996-1073, pp. 1-24, 2021,
 • Andrzej Michalski, Zbigniew Watral, Energies, "Problems of powering end devices in wireless networks of the Internet of Things", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1 - 15, 04, Energies 2021, 14, 2417. https://doi.org/10.3390/en14092417, 14, Całkowita liczba autorów: 2, 2021,
 • Mykola Kostin, Anatolii Nikitenko, Tetiana Mishchenko, Lyudmila Shumikhina, Energies, "Electrodynamics of Reactive Power in the Space of Inter-Substation Zones of AC Electrified Railway Line", 14(12), ISSN 1996-1073, pp. 3510, czerwiec, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/12/3510, DOI: 10.3390/en14123510, 2021,
 • Irena Fryc, Dariusz Czyżewski, Jiajie Fan, Catalin D. Gălăţanu, Energies, "The Drive towards Optimization of Road Lighting Energy Consumption Based on Mesopic Vision—A Suburban Street Case Study", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-24, 4, DOI: 10.3390/en14041175, 2021,
 • Rafał Krupiński, Henryk Wachta, Wojciech Maciej Stabryła, Cedric Büchner, Energies, "Selected Issues on Material Properties of Objects in Computer Simulations of Floodlighting", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-24, 17, 2021,
 • Marcin Szewczyk, Michał Molas, Energies, "Experimental Evaluation of 3D Tortuosity of Long Laboratory Spark Trajectory for Sphere-Sphere and Sphere-Plane Discharges under Lightning and Switching Impulse Voltages", 14, ISSN 1996-1073, pp. 7409, 21, DOI: 10.3390/en14217409, 2021,
 • Łukasz Nogal, Andrzej Magdziarz, Desire Rasolomampionona, Piotr Łukaszewski, Łukasz Sapuła, Radosław Szreder, Energies, "The Laboratory Analysis of the Thermal Processes Occurring in Low-Voltage Asynchronous Electric Motors", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-13, 8, DOI: 10.3390/en14082056, 2021,
 • Sylwester Robak, Candra Saigustia, Energies, "Review of Potential Energy Storage in Abandoned Mines in Poland", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, 19, 2021,
 • Łukasz Rokicki, Energies, "Optimization of the Configuration and Operating States of Hybrid AC/DC Low Voltage Microgrid Using a Clonal Selection Algorithm with a Modified Hypermutation Operator", 14, ISSN 1996-1073, pp. 6351, 19, DOI: 10.3390/en14196351, 2021,
 • Michał Sabat, Dariusz Baczyński, Energies, "Usage of the Pareto Fronts as a Tool to Select Data in the Forecasting Process—A Short-Term Electric Energy Demand Forecasting Case", 14, ISSN 1996-1073, pp. 3204, 11, DOI: 10.3390/en14113204, 2021,
 • Krzysztof Skarżyński, Wojciech Żagan, Kamil Krajewski, Energies, "LED Luminaires: Many Chips—Many Photometric and Lighting Simulation Issues to Solve", 14, ISSN 1996-1073, pp. 4646, 15, DOI: 10.3390/en14154646, 2021,
 • Sebastian Słomiński, Magdalena Sobaszek, Energies, "Dynamic Autonomous Identification and Intelligent Lighting of Moving Objects with Discomfort Glare Limitation", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-23, 21, DOI: 10.3390/en14217243, 2021,
 • Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Łukasz Kolimas, Energies, "Thermal analysis of heat distribution in busbars during rated current flow in low-voltage industrial switchgear", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-23, 9, DOI: 10.3390/en14092427, 2021,
 • Krzysztof Zagrajek, Energies, "A Survey Data Approach for Determining the Probability Values of Vehicle-to-Grid Service Provision", 14, ISSN 1996-1073, pp. 7270, 21, DOI: 10.3390/en14217270, 2021,
 • Krzysztof Zagrajek, Józef Paska, Łukasz Sosnowski, Konrad Gobosz, Konrad Wróblewski, Energies, "Framework for the Introduction of Vehicle-to-Grid Technology into the Polish Electricity Market", 14, ISSN 1996-1073, pp. 3673, 12, DOI: 10.3390/en14123673, 2021,
 • Sławomir Zalewski, Energies, "Advanced Controlled Road Lighting System Concurrent with Users", 14, ISSN 1996-1073, pp. 7454, 22, DOI: 10.3390/en14227454, 2021,
 • Bogdan Bednarski, Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Gałecki, Energies, "Influence of Microstepping Signal Shape on Shaft Movement Precision and Torque Variation of the Stepper Motor", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-21, 19, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/19/6107, Całkowita liczba autorów: 3, DOI: 10.3390/en14196107, 2021,
 • Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Energies, "A Dual Rising Edge Shift Algorithm for Eliminating the Transient DC-Bias Current in Transformer for a Dual Active Bridge Converter", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-22, 14, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4264, Całkowita liczba autorów: 3, DOI: 10.3390/en14144264, 2021,
 • Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Energies, "Cascaded Voltage and Current Control for a Dual Active Bridge Converter with Current Filters", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-30, 19, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/19/6214, Całkowita liczba autorów: 3, DOI: 10.3390/en14196214, 2021,
 • Marcin Krakowski, Karol Kurek, Łukasz Nogal, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, "Comparative analysis of the DAQ cards-based and the IEC 61850-based real time simulations in the matlab/simulink environment for power system protections", 192, ISSN 0378-7796, pp. 107000, DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2020.107000, 2021,
 • Szymon Stoczko, Marcin Szewczyk, Waldemar Chmielak, Zbigniew Pochanke, ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, "Experimental study on field emission current in vacuum interrupter at functional limit of vacuum pressure", 191, ISSN 0378-7796, pp. 1-8, DOI: 10.1016/j.epsr.2020.106860, 2021,
 • Jaime Gallego, Żaneta Świderska-Chadaj, Tomasz Markiewicz, Michifumi Yamashita, M. Alejandra Gabaldon, Arkadiusz Gertych, COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS, "A U-Net based framework to quantify glomerulosclerosis in digitized PAS and H&E stained human tissues", 89, ISSN 0895-6111, pp. 101865, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895611121000136?via%3Dihub, DOI: https://doi.org/10.1016/j.compmedimag.2021.101865, 2021,
 • Bogdan Ulejczyk, Łukasz Nogal, Paweł Jóżwik, Michał Młotek, Krzysztof Krawczyk, Catalysts, "Plasma-Catalytic Process of Hydrogen Production from Mixture of Methanol and Water", 11, ISSN 2073-4344, pp. 1-14, 7, DOI: 10.3390/catal11070864, 2021,
 • Adam Smolarczyk, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski, Łukasz Kolimas, Łukasz Kozarek, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "The real-time simulator using MATLAB/Simulink software for closed-loop coordination protection devices testing", 2021, ISSN 0239-7528, pp. 1-10, 2021,
 • Łukasz Nogal, Artur Łukaszewski, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Multi-sourced power system restoration strategy based on modified Prim’s algorithm", 69, ISSN 0239-7528, pp. 1-12, 5, DOI: 10.24425/bpasts.2021.137942, 2021,
 • Bartłomiej Ufnalski, Andrzej Straś, Lech Grzesiak, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "High quality repetitive control system for a grid-tied converter under distorted grid voltage conditions – design and implementation", 2, ISSN 0239-7528, pp. 1-11, Marzec, DOI: 10.24425/bpasts.2021.136739, 2021,
 • Jan Machowski, Sylwester Robak, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Computation Method for Analysis of Sliding Faults in Power Systems", Vol. 69(1), ISSN 0239-7528, pp. 1-9, DOI: 10.24425/bpasts.2021.135841, 2021,
 • Paweł Maciejewski, Grzegorz Iwański, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Six-Phase Doubly Fed Induction Machine Based Standalone DC Voltage Generator", 69(1), ISSN 0239-7528, pp. 1-11, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/135839/edition/118761/content, 2021,
 • Karol Kurek, Łukasz Nogal, Ryszard Kowalik, Marcin Januszewski, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "IEC 61850 Interface for Real Time Power System Simulation", 69, ISSN 0239-7528, pp. 1-6, 03/2021, https://journals.pan.pl/dlibra/publication/137057/edition/119625/content, DOI: 10.24425/bpasts.2021.137057., 2021,
 • Artur Łukaszewski, Łukasz Nogal, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Influence of lightning current surge shape and peak value on grounding parameters", 69, ISSN 0239-7528, pp. 1-8, DOI: 10.24425/bpasts.2021.136730, 2021,
 • Piotr Kapler, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "An application of continuous wavelet transform and wavelet coherence for residential power consumer load profiles analysis", Vol. 69(1), ISSN 0239-7528, pp. 1-8, Luty, https://journals.pan.pl/dlibra/publication/136216/edition/119105/content, DOI: 10.24425/bpasts.2020.136216, 2021,
 • Aslanoğlu Rengin, Jan Kazak, Yekanialibeiglou Sepideh, Piotr Pracki, Ulusoy Begüm, BUILDING AND ENVIRONMENT, "An international survey on residential lighting: Analysis of winter-term result", 206, ISSN 0360-1323, pp. 206, DOI: 10.1016/j.buildenv.2021.108294, 2021,
 • Rengin Aslano˘glu, Piotr Pracki, Jan K, Kazak, Begüm Ulusoy, Sepideh Yekanialibeiglou, BUILDING AND ENVIRONMENT, "Short-term analysis of residential lighting: A pilot study", 196, ISSN 0360-1323, pp. 1-8, 2021,
 • Maschenka Balkenhol, Francesco Ciompi, Żaneta Świderska-Chadaj, Rob van de Loo, Milad Intezar, Irene Otte-Höller, Daan Geijs, Johannes Lotz, Nick Weiss, Thomas de Bel, Geert Litjens, Peter Bult, Jeroen van der Laak, BREAST, "Optimized tumour infiltrating lymphocyte assessment for triple negative breast cancer prognostics", 1, ISSN 0960-9776, pp. 1, https://doi.org/10.1016/j.breast.2021.02.007, DOI: https://doi.org/10.1016/j.breast.2021.02.007, 2021,
 • Marek Pawlik, M Obara-Michlewska, M Popek, A Czarnecka, S Czuwar, J Łuszczycki, Marcin Kołodziej, A Acewicz, T Wierzba-Bobrowicz, Jan Albrecht, BRAIN RESEARCH, "Pretreatment with a glutamine synthetase inhibitor MSO delays the onset of initial seizures induced by pilocarpine in juvenile rats", 1753, ISSN 0006-8993, pp. 1-10, DOI: 10.1016/j.brainres.2020.147253, 2021,
 • Bartosz Lasek, Przemysław Trochimiuk, Rafał Kopacz, Jacek Rąbkowski, Applied Sciences-Basel, "Parasitic-Based Active Gate Driver Improving the Turn-On Process of 1.7 kV SiC Power MOSFET", 11(5), ISSN 2076-3417, pp. 1-16, DOI: 10.3390/app11052210, 2021,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

 • Piotr Helt, Dariusz Baczyński, Tomasz Gulczyński, Jacek Wielgosz, Przegląd Elektrotechniczny, "Wpływ metod wyznaczania strat technicznych na optymalizację konfiguracji sieci rozdzielczych", 6/2022, ISSN 0033-2097, pp. 1-6, 2022,
 • Wojciech Żagan, Marcin Wesołowski, Tomasz Hajduk, Przegląd Elektrotechniczny, "Testing and modeling of selected heat dissipation systems for high power LED light sources", 1, ISSN 0033-2097, pp. 7-11, 06, 98 NR 6/2022, DOI: 10.15199/48.2022.06.02, 2022,
 • Jerzy Marzecki, Mariusz Drab, Przegląd Elektrotechniczny, "Model wyznaczania obciążeń oraz obliczania rozpływów mocy w sieci terenowej średniego napięcia", 1, ISSN 0033-2097, pp. 145-148, marzec, 3, 2022,
 • Paweł Terlikowski, Jolanta Galińska, Przegląd Elektrotechniczny, "Ocena opłacalności przyłączania mikroinstalacji OZE w budynku użyteczności publicznej w ujęciu technicznym i organizacyjnym", 10/2022, ISSN 0033-2097, pp. 15-22, DOI: 10.15199/48.2022.10.03, 2022,
 • Przemysław Sul, Janusz Bandel, Tomasz Kret, Przegląd Elektrotechniczny, "Application of new pass criteria for SPD during water immersion test", 1, ISSN 0033-2097, pp. 1, DOI: 10.15199/48.2022.08.05, 2022,
 • Andrzej Wiśniewski, Przegląd Elektrotechniczny, "Lampy LED i oprawy oświetleniowe LED z możliwością zdalnego sterowania", 6, ISSN 0033-2097, pp. 66-69, DOI: 10.15199/48.2022.06.12, 2022,
 • Wojciech Żagan, Marcin Wesołowski, Tomasz Hajduk, Elektronika Ir Elektrotechnika, "ROZPRASZANIE CIEPŁA W ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA DEDYKOWANYCH DLA POJAZDÓW WOLNOBIEŻNYCH – ZAGADNIENIA WYBRANE", 2/2022, ISSN 1392-1215, pp. 5-12, DOI: 10.15199/13.2022.2.1, 2022,
 • Paweł Piotrowski, Konrad Magiera, Arkadiusz Michalak, Mateusz Smoliński, Elektro.Info, " Analiza statystyczna danych oraz prognozy rynkowych cen energii (RCE) w Polsce z wyprzedzeniem do 24 godzin", 3/2022, ISSN 1642-8722, pp. 20-24, 2022,
 • Paweł Piotrowski, Kamila Nita, Elektro.Info, "Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz w wybranych krajach", 1-2, ISSN 1642-8722, pp. 70-74, 2022,
 • Paweł Piotrowski, Kamila Nita, Elektro.Info, "Średnioterminowe prognozy liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz w wybranych krajach", 3/2022, ISSN 1642-8722, pp. 84-88, 2022,
 • Piotr Szagała, Piotr Olszewski, Witold Czajewski, Paweł Dąbkowski, Sustainability, "Active Signage of Pedestrian Crossings as a Tool in Road Safety Management", 13, ISSN 2071-1050, pp. 1-13, 16, https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9405, DOI: 10.3390/su13169405, 2021,
 • Dominik Sierociuk, Michał Macias, SENSORS, "Triple Estimation of Fractional Variable Order, Parameters, and State Variables Based on the Unscented Fractional Order Kalman Filter", 21, ISSN 1424-8220, pp. 1-15, 23, https://www.mdpi.com/1424-8220/21/23/8159, DOI: 10.3390/s21238159, 2021,
 • Pola Ronkiewicz - Majkowska, Józef Paska, Karol Pawlak, Rynek Energii, "Ceny energii elektrycznej w Polsce - analiza wpływu zmniejszenia podatku akcyzowego na przedsiębiorstwa enegochłonne", 5, ISSN 1425-5960, pp. 9-17, 2021,
 • Krzysztof Zagrajek, Łukasz Sosnowski, Piotr Biczel, Piotr Dukat, Rynek Energii, "LEGAL CONDITIONS FOR THE USE OF STATIONARY AND MOBILE ENERGY STORAGE FACILITIES IN DISTRIBUTION GRIDS", 153, ISSN 1425-5960, pp. 78-87, kwiecień, 2/2021, 2021,
 • Sławomir Tumański, Przegląd Epidemiologiczny, "Modern methods of electrical steel testing - a review", 97, ISSN 0033-2100, pp. 162-167, Marzec, 03-2021, red.pe.org.pl, DOI: 10.15199/48.2021.03.31, 2021,
 • Michał Gierczyński, Lech Grzesiak, Arkadiusz Kaszewski, Tomasz Bałkowiec, Krzysztof Jackiewicz, Tomasz Miazga, Andrzej Straś, Przegląd Elektrotechniczny, "Projekt przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego (DAB) dla układu laboratoryjnego do badania baterii litowo-jonowych.", 97, ISSN 0033-2097, pp. 77-81, Luty, 2, http://pe.org.pl/articles/2021/2/19.pdf, DOI: 10.15199/48.2021.02.19, 2021,
 • Robert Raczkowski, Sylwester Robak, Przegląd Elektrotechniczny, "System magazynowania energii elektrycznej jako środek poprawy elastyczności systemu elektroenergetycznego z dużym udziałem generacji OZE", 1, ISSN 0033-2097, pp. 1-8, marzec, 3'2021, DOI: 10.15199/48.2021.03.01, 2021,
 • Krzysztof Jackiewicz, Andrzej Straś, Tomasz Bałkowiec, Arkadiusz Kaszewski, Przegląd Elektrotechniczny, "Układ sterowania maszyną reluktancyjną przełączalną z wykorzystaniem regulatora wielooscylacyjnego pracującego w funkcji kąta do redukcji pulsacji momentu obrotowego.", 97, ISSN 0033-2097, pp. 64-68, Luty, 2, DOI: 10.15199/48.2021.02.16, 2021,
 • Andrzej Wiśniewski, Przegląd Elektrotechniczny, "Promieniowanie UV-C i promienniki promieniowania UV-C w zastosowaniu bakteriobójczym", 1, ISSN 0033-2097, pp. 172-176, 4, DOI: 10.15199/48.2021.04.31, 2021,
 • Szymon Stoczko, Marcin Szewczyk, Przegląd Elektrotechniczny, "Przegląd aktualnych kierunków badań w zakresie łącznikowej techniki próżniowej", R. 97 nr 2/2021, ISSN 0033-2097, pp. 169-175, DOI: 10.15199/48.2021.02.35, 2021,
 • Bernard Fryśkowski, Przegląd Elektrotechniczny, "Analiza wpływu temperatury elektrody środkowej na rezystywność izolatora świecy zapłonowej", 10, ISSN 0033-2097, pp. 96-99, 97, DOI: 10.15199/48.2021.10.19, 2021,
 • Michał Piekarz, Przegląd Elektrotechniczny, "The analysis of the wind generation impact on the power system stability", 1, ISSN 0033-2097, pp. 152-155, 11, DOI: 10.15199/48.2021.11.27, 2021,
 • Łukasz Sosnowski, Jacek Świątek, Piotr Kwiatkowski, Polish Technical Review, "ENERGY STORAGE SYSTEMS (ESS) IN ENERGY POWER SYSTEM AND INDUSTRY – EXAMPLES OF IMPLEMENTATION", 1/2021, ISSN 2657-6716, pp. 2-9, DOI: 10.15199/180.2021.1.1, 2021,
 • Irena Fryc, Dariusz Czyżewski, Photonics Letters of Poland, "Luminance Calibration and Linearity Correction Method of Imaging Luminance Measurement Devices", 13, ISSN 2080-2242, pp. 25-27, 2021,
 • Dariusz Czyżewski, Eugeniusz Czech, Photonics Letters of Poland, "The linearization of the relationship between scene luminance and digital camera output levels", 13, ISSN 2080-2242, pp. 16-18, 2021,
 • Dominik Olszewski, NEURAL NETWORKS, "A clustering-based adaptive Neighborhood Retrieval Visualizer", 140, ISSN 0893-6080, pp. 247-260, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608021001064?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.neunet.2021.03.018, 2021,
 • Rafał Szczepański, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak, ISA Transactions, "Application of optimization algorithms to adaptive motion control for repetitive process", 115, ISSN 0019-0578, pp. 192-205, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019057821000094?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.isatra.2021.01.007, 2021,
 • Mikołaj Koszel, Piotr Grzejszczak, Kornel Wolski, Bartosz Nowatkiewicz, International Journal of Electronics and Telecommunications, "Design, Analysis and Comparison of Si- and GaN-Based DC-DC Wide-Input-Voltage-Range Buck-Boost Converters", 67, ISSN 2081-8491, pp. 337-343, 3, https://journals.pan.pl/dlibra/publication/135986/edition/118907/content, DOI: 10.24425/ijet.2021.135986, 2021,
 • Xiaolin Tang, Jieming Zhang, Xiangyang Cui, Xianke Lin, Lech Grzesiak, Xiaosong Hu, IEEE Transactions on Vehicular Technology, "Multi-Objective Design Optimization of a Novel Dual-Mode Power-Split Hybrid Powertrain", 71, ISSN 0018-9545, pp. 282-296, 1, https://ieeexplore.ieee.org/document/9627545, DOI: 10.1109/TVT.2021.3130580, 2021,
 • Xiaolin Tang, Jieming Zhamg, Dawei Pi, Xianke Lin, Lech Grzesiak, Xiaosong Hu, IEEE Transactions on Transportation Electrification, "Battery Health-Aware and Deep Reinforcement Learning-Based Energy Management for Naturalistic Data-Driven Driving Scenarios", 2021, ISSN 2332-7782, pp. 1-16, https://ieeexplore.ieee.org/document/9521196, DOI: 10.1109/TTE.2021.3107143, 2021,
 • Andrii Chub, Dmitri Vinnikov, Oleksandr Korkh, Mariusz Malinowski, Samir Kouro, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "Ultrawide Voltage Gain Range Microconverter for Integration of Silicon and Thin-Film Photovoltaic Modules in DC Microgrids", 36, ISSN 0885-8993, pp. 13763-13778, 12, https://ieeexplore.ieee.org/document/9444154, Całkowita liczba autorów: 5, DOI: 10.1109/TPEL.2021.3084918, 2021,
 • Piotr Falkowski, Andrzej Sikorski, Mariusz Malinowski, IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, "Finite Control Set Model Predictive Control With Floating Virtual Voltage Vectors for Grid-Connected Voltage Source Converter", 36, ISSN 0885-8993, pp. 11875-11885, 10, https://ieeexplore.ieee.org/document/9382097/authors#authors, Całkowita liczba autorów: 3, DOI: 10.1109/TPEL.2021.3067602, 2021,
 • Hani Vahedi, Kamal Al-Hadad, Anton Sysoev, Vladimir Istomin, Monika Dabas, Stan Valtchev, Wenbin Dai, Marek Jasiński, IEEE Industrial Electronics Magazine, "The IEEE IES: An Interdisciplinary Family of Mentors, Young Professionals, and Students [Students and Young Professionals News]", 15, ISSN 1932-4529, pp. 99-105, 1, https://ieeexplore.ieee.org/document/9387193, DOI: 10.1109/MIE.2021.3051778, 2021,
 • Marek Jasiński, IEEE Industrial Electronics Magazine, "Industrial Electronics: How Many Years? [Students and Young Professionals News]", 15, ISSN 1932-4529, pp. 160-161, 1, https://ieeexplore.ieee.org/document/9387499, DOI: 10.1109/mie.2021.3051788, 2021,
 • Wensheng Luo, Sebastian Styński, Andrii Chub, Leopoldo G. Franquelo, Mariusz Malinowski, Dmitri Vinnikov, IEEE Industrial Electronics Magazine, "Utility-Scale Energy Storage Systems: A Comprehensive Review of Their Applications, Challenges, and Future Directions", 15, ISSN 1932-4529, pp. 17-27, 4, https://ieeexplore.ieee.org/document/9316164, DOI: 10.1109/MIE.2020.3026169, 2021,
 • Sebastian Bąba, Serafin Bachman, Marek Jasiński, Marcin Żelechowski, IEEE Access, "WBG-Based PEBB Module for High Reliability Power Converters", 9, ISSN 2169-3536, pp. 86488-86499, https://ieeexplore.ieee.org/document/9453833, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.1109/access.2021.3089045, 2021,
 • Hasan Komurcugil, Sertac Bayhan, Mariusz Malinowski, IEEE Access, "Passivity-Based Control Strategy With Improved Robustness for Single-Phase Three-Level T-Type Rectifiers", 9, ISSN 2169-3536, pp. 59336-59344, https://ieeexplore.ieee.org/document/9395572, Całkowita liczba autorów: 3, DOI: 10.1109/access.2021.3071415, 2021,
 • Dominik Olszewski, ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, "A data-scattering-preserving adaptive self-organizing map", 105, ISSN 0952-1976, pp. 1-22, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197621002682?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.engappai.2021.104420, 2021,
 • Szymon Piasecki, Jarosław Zaleski, Marek Jasiński, Serafin Bachman, Marek Turzyński, Energies, "Analysis of AC/DC/DC Converter Modules for Direct Current Fast-Charging Applications", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-24, 19, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/19/6369, DOI: 10.3390/en14196369, 2021,
 • Kalina Detka, Krzysztof Górecki, Piotr Grzejszczak, Roman Barlik, Energies, "Modeling and Measurements of Properties of Coupled Inductors", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, 14, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4088, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.3390/en14144088, 2021,
 • Yahia Achour, Jacek Starzyński, Jacek Rąbkowski, Energies, "Modular Marx Generator Based on SiC-MOSFET Generating Adjustable Rectangular Pulses", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-14, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/12/3492, Całkowita liczba autorów: 3, DOI: 10.3390/en14123492, 2021,
 • Sebastian Bąba, Serafin Bachman, Marek Jasiński, Hong Li, Energies, "Evaluation of Modular Power Converter Integrated with 5G Network", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, 21, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/21/7355, Całkowita liczba autorów: 4, DOI: 10.3390/en14217355, 2021,
 • Kornel Wolski, Piotr Grzejszczak, Marek Szymczak, Roman Barlik, Energies, "Closed-Form Formulas for Automated Design of SiC-Based Phase-Shifted Full Bridge Converters in Charger Applications", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-25, 17, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/17/5380, DOI: 10.3390/en14175380, 2021,
 • Marek Michalczuk, Marcin Nikoniuk, Paweł Radziszewski, Energies, "Multi-Inverter Linear Motor Based Vehicle Propulsion System for a Small Cargo Transportation", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-16, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4459, DOI: 10.3390/en14154459, 2021,
 • Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Bartosz Lasek, Rafał Miśkiewicz, Jacek Rąbkowski, Energies, "All-SiC ANPC Submodule for an Advanced 1.5 kV EV Charging System under Various Modulation Methods", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-15, 17, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/17/5580, DOI: 10.3390/en14175580, 2021,
 • Sebastian Styński, Marta Grzegorczyk, Cezary Soból, Radosław Kot, Energies, "Current Control Strategies for a Star Connected Cascaded H-Bridge Converter Operating as MV-AC to MV-DC Stage of a Solid State Transformer", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, 15, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4607, DOI: 10.3390/en14154607, 2021,
 • Tomasz Kublin, Lech Grzesiak, Paweł Radziszewski, Marcin Nikoniuk, Łukasz Ordyszewski, Energies, "Reducing the Power Consumption of the Electrodynamic Suspension Levitation System by Changing the Span of the Horizontal Magnet in the Halbach Array", 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-11, 20, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6549, DOI: 10.3390/en14206549, 2021,
 • Jacek Rąbkowski, Andrzej Łasica, Mariusz Zdanowski, Grzegorz Wrona, Jacek Starzyński, Electronics, "Portable DC Supply Based on SiC Power Devices for High-Voltage Marx Generator", 10, 313, ISSN 2079-9292, pp. 1-14, DOI: 10.3390/electronics10030313, 2021,
 • Jacek Krupski, Waldemar Graniszewski, Marcin Iwanowski, Electronics, "Data Transformation Schemes for CNN-Based Network Traffic Analysis: A Survey", 10, ISSN 2079-9292, pp. 1-35, 16, https://www.mdpi.com/2079-9292/10/16/2042, DOI: 10.3390/electronics10162042, 2021,
 • Krzysztof Marek, Michał Śmiałek, Kamil Rybiński, Radosław Roszczyk, Marek Wdowiak, Computing and Informatics, "BalticLSC: Low-Code Software Development Platform for Large Scale Computations", 40, ISSN 1335-9150, pp. 734-753, 4, http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/2021_4_734, DOI: 10.31577/cai_2021_4_734, 2021,
 • Tadeusz Płatek, Tomasz Osypiński, Zdzisław Chłodnicki, Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, "Traction power supply with three paralleled single phase voltage source inverters", 69, ISSN 0239-7528, pp. 1-13, 2, https://journals.pan.pl/dlibra/publication/136733/edition/119417/content, DOI: 10.24425/bpasts.2021.136733, 2021,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

 • Natalia Strawa, Grzegorz Sarwas, 30. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2022, "Supervised Learning for Makeup Style Transfer", CSRN 3201, ISSN 2464-4617, pp. 199-208, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, WSCG 2022 Proceedings, DOI: 10.24132/CSRN.3201.25, 2022,
 • Szymon Motłoch, Mateusz Szczygielski, Grzegorz Sarwas, 17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP), "Image Prefiltering in DeepFake Detection", 4, pp. 476-483, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, PROCEEDINGS OF THE 17TH INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON COMPUTER VISION, IMAGING AND COMPUTER GRAPHICS THEORY AND APPLICATIONS (VISAPP), 2022,
 • Malwina Kubas, Grzegorz Sarwas, WSCG'21, Journal of WSCG, "FastRIFE: Optimization of Real-Time Intermediate Flow Estimation for Video Frame Interpolation", 29, pp. 21-28, Artykuł zaprezentowany w ramach konferencji WSCG'21, 1-2, http://wscg.zcu.cz/WSCG2021/journal/I71.pdf, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, DOI: 10.24132/jwscg.2021.29.3, 2021,
 • Zbigniew Pochanke, Szymon Stoczko, Tadeusz Daszczyński, Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2021, 2021, 21-06-2021 - 25-06-2021, Kościelisko, Polska, "Modeling of the Short Circuit Impedance on the Base of TRV time course", 1, ISSN 978-1-6654-4314-2, pp. 1-44, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science oraz Scopus, 2021 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), DOI: 10.1109/paee53366.2021.9497404, 2021,
 • Piotr Grzejszczak, Kornel Wolski, Marek Szmczak, Adam Czaplicki, Adam Sitnik, Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2021, "Design of a 20-kW SiC-Based Phase-Shifted DC/DC Full Bridge Converter", 21012724, pp. 1-5, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Scopus, 2021 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 2021,
 • Tadeusz Daszczyński, Zbigniew Pochanke, Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), "On the Range of Influence of Magnetic Core on Frequency Characteristics of Transformers", 1, pp. 1-4, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, DOI: 10.1109/PAEE53366.2021.9497446, 2021,
 • Robert Szmurło, Stanisław Osowski, 22nd International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), "Deep CNN ensemble for recognition of face images", 1, ISSN 978-1-7281-8430-2, pp. 1-4, https://ieeexplore.ieee.org/document/9585253, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, DOI: 10.1109/cpee54040.2021.9585253, 2021,
 • Szymon Kuś, Robert Szmurło, 22nd International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), "CNN-based character recognition for a contextless text input system in immersive VR", 1, ISSN 978-1-7281-8430-2, pp. 1-4, https://ieeexplore.ieee.org/document/9585252, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Całkowita liczba autorów: 2, DOI: 10.1109/cpee54040.2021.9585252, 2021,
 • Zuzanna Krawczyk, Robert Szmurło, Paweł Zawadzki, Estera Kot, Jacek Starzyński, Anna Zawadzka, 2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), "Volumetric Modulated Arc Therapy Dose Distribution Prediction for Breast Cancer Patients: CNN Approach", 1, ISSN 978-0-7381-3366-9, pp. 1-10, https://ieeexplore.ieee.org/document/9533826, Baza, w której publikacja jest uwzględniona: Web of Science, Całkowita liczba autorów: 6, DOI: 10.1109/IJCNN52387.2021.9533826, 2021,

I.1.6. Publikacja w czasopiśmie listy MNiSW (Część A,B,C) – niepunkt. przy oc. param.

 • Łukasz Kolimas, Michał Szulborski, Sebastian Łapczyński, Krzysztof Bieńkowski, Hubert Cichecki, Electricity, "Parameterized 2D Field Model of a Switched Reluctance Motor", 2(4), pp. 590-613, Całkowita liczba autorów: 5, DOI: https://doi.org/10.3390/electricity2040034, 2021,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

 • Przemysław Sul, Konrad Sobolewski, Maciej Owsiński, WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, "Czynniki wpływające na skuteczność zwodów pionowych w przechwytywaniu odgórnych wyładowań piorunowych", 6, ISSN 0043-5112, pp. 1, DOI: 10.15199/74.2022.6, 2022,
 • Tadeusz Daszczyński, Michał Ostapowski, Aleksander Szerner, Inżynier Budownictwa, "Rodzaje i systematyka kolizji budowlanych dla potrzeb uzasadnienia metodologii BIM", 10, pp. 20-23, Październik, https://inzynierbudownictwa.pl/rodzaje-i-systematyka-kolizji-budowlanych-dla-potrzeb-uzasadnienia-metodologii-bim/, 2021,
 • Paweł Piotrowski, Dariusz Baczyński, Marcin Kopyt, Rafał Aspras, Hubert Dryja, Paweł Makowski, Elektro.Info, "Analiza statystyczna danych oraz prognozy generacji energii w farmie wiatrowej z wyprzedzeniem do 24 godzin - część 2", 195, pp. 82-84, 6, 2021,
 • Paweł Piotrowski, Dariusz Baczyński, Marcin Kopyt, Rafał Aspras, Hubert Dryja, Paweł Makowski, Elektro.Info, "Analiza statystyczna danych oraz prognozy generacji energii w farmie wiatrowej z wyprzedzeniem do 24 godzin - część 1", 193, pp. 74-76, 4, 2021,
 • Michał Szulborski, elektro.info, "Wymagania konstrukcyjne dotyczące rozdzielnic niskiego napięcia", 1-2, ISSN 1642-8722, pp. 60-64, Całkowita liczba autorów: 1, 2021,
 • Bartosz Puszkarski, Krzysztof Hryniów, Grzegorz Sarwas, 2021 Computing in Cardiology (CinC), "N-BEATS for Heart Dysfunction Classification", 48, pp. 1-4, DOI: 10.23919/CinC53138.2021.9662740, 2021,

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

 • Krzysztof Skarżyński, Lux Europa 2022, "On the Applicability of Obtrusive Light Assessment Parameters – Upward Light Ratio and Upward Flux Ratio", pp. 216-220, 2022,
 • Krzysztof Dovalla, Piotr Bilski, Arkadiusz Wójcik, Ryszard Kowalik, The 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems Technology and Applications, "NILM application for Real Time monitoring of appliances energy consumption", pp. 1022-2025, Zbigniew Kokosiński, Proc. IDAACS'2021, 2021,
 • Mateusz Stasiak, Artur Moradewicz, Marian Kaźmierkowski, IEEE Power Electronics and Motion Control 2020, "Development and Investigation of Inverter-Fed IPMSM drive for EV", pp. 541-546, Maj, ieeexplore, Całkowita liczba autorów: 3, 2021,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

 • Krzysztof Skarżyński, XXX Krajowa Konferencja Oświetleniowa i 2. Forum Technologii Oświetleniowych, "Propozycja zmniejszenia wartości kryterialnych parametru Upward Flux Ratio", 1, pp. 18, 2022,
 • Krzysztof Skarżyński, XXIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa i 1. Forum Technologii Oświetleniowych, "Wybrane problemy oceny zanieczyszczenia światłem na poziomie projektowym", 1, pp. 19, 2021,
 • Krzysztof Skarżyński, VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, "Praktyczny przykład minimalizacji zanieczyszczenia światłem w projekcie iluminacji klasycystycznego obiektu", 1, pp. 1, 2021,
 • Krzysztof Skarżyński, VI Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, "Projektowe parametry oceny zanieczyszczenia światłem", 1, pp. 1, 2021,

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).