Informatyka Stosowana – Informatyka w Inżynierii Biomedycznej – studia stacjonarne, magisterskie – Plan studiów


Informatyka stosowana - Informatyka w Inżynierii Biomedycznej

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie). Nominalna liczba semestrów - 3. Nominalna liczba punktów ECTS - 90. Program studiów przygotowany w ramach Zadania 8 projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca”, (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

semestr 1
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Algorytmy w inżynierii danych3010Egz.41DI2153
Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych3010Egz.41DI2154
Języki formalne i kompilatory3010Egz.51DI2152
Matematyczne metody formalne informatyki3010Zal.41DI2151
Modele matematyczne w uczeniu maszynowym3010Egz.51DI2150
INF M,D,PL - wydziałowe sem 18
semestr 2
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Język obcy specjalistyczny - Informatyka30Zal.21DJ2007
Projekt badawczy60Zal.51DI2260
Zaawansowane systemy baz danych3030Egz.51DI2223
Przetwarzanie obrazów medycznych3030Zal.41DI2243
Informatyka M,D,PL - spec IB4
INF M,D,PL Kierunkowe4
INF M,D,PL Wydział4
Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES2
semestr 3
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Praca dyplomowa magisterskaEgz.201DW2302
Seminarium dyplomowe magisterskie30Zal.31DW2301
Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES3
Informatyka M,D,PL - spec IB4
razem ECTS90

Grupy przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne: INF M,D,PL - wydziałowe sem 1 (2 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Projektowanie oprogramowania z użyciem wzorców3030Zal.41DI2304
Zaawansowane metody numeryczne30Egz.41DI2161
Komunikacja człowiek-komputer3030Zal.41DI2236
Programowanie funkcyjne i agentowe3030Zal.41DI2227
Programowanie współbieżne i obiektowe1545Zal.41DI2228
Metody sztucznej inteligencji w inżynierii oprogramowania3030Zal.41DI2230
Kompresja danych3030Egz.41DI2204
Zaawansowane metody inżynierii oprogramowania1530Zal.41DI2122
Przedmioty obieralne: Informatyka M,D,PL - spec IB (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Zaawansowane elementy grafiki komputerowej3030Zal.41DI2237
Przetwarzanie i analiza sygnałów elektrofizjologicznych3030Zal.41DI2238
Podstawy fizyczne obrazowania medycznego1530Zal.41DI2242
Teleinformatyka w zastosowaniach biomedycznych30Zal.41DI2244
Systemy informacyjne w medycynie1515Zal.41DI2251
Zaawansowane metody uczenia maszynowego3030Egz.41DI2232
Modelowanie bioprzepływów1515Zal.41DI2252
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL Kierunkowe (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Projektowanie oprogramowania z użyciem wzorców3030Zal.41DI2304
Analiza danych obrazowych i multimedialnych301515Zal.41DI2233
Zaawansowane elementy grafiki komputerowej3030Zal.41DI2237
Komunikacja człowiek-komputer3030Zal.41DI2236
Aplikacje i rozwiązania oparte o Sztuczną Inteligencję na Microsoft Azure151530Zal.41DI2281
Kryptografia stosowana3030Egz.41DI2245
Programowanie usług w chmurze151530Zal.41DI2226
Programowanie funkcyjne i agentowe3030Zal.41DI2227
Programowanie współbieżne i obiektowe1545Zal.41DI2228
Zaawansowane metody inżynierii oprogramowania151530Zal.41DI2229
Metody sztucznej inteligencji w inżynierii oprogramowania3030Zal.41DI2230
Kompresja danych3030Egz.41DI2204
Przedmioty obieralne: INF M,D,PL Wydział (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Programowanie współbieżne i obiektowe1545Zal.41DI2228
Układy programowalne w systemach sterowania1545Zal.51DR2246
Zaawansowane metody inżynierii oprogramowania151530Zal.41DI2229
Metody sztucznej inteligencji w inżynierii oprogramowania3030Zal.41DI2230
Kompresja danych3030Egz.41DI2204
Doskonalenie procesu wytwarzania oprogramowania3030Zal.41DI2231
Analiza danych obrazowych i multimedialnych301515Zal.41DI2233
Zaawansowane metody wizualizacji danych3030Zal.41DI2234
Przemysłowe systemy wizyjne1515Zal.21DE2148
Przemysłowe zastosowania sieci neuronowych1515Zal.21DR2238
Systemy informatyki przemysłowej i internetu rzeczy1530Zal.32DE2249
Metody optymalizacji3030Zal.41DI2235
Zaawansowane elementy grafiki komputerowej3030Zal.41DI2237
Systemy czasu rzeczywistego153030Zal.62DE2280
Aplikacje i rozwiązania oparte o Sztuczną Inteligencję na Microsoft Azure151530Zal.41DI2281
Internet rzeczy151530Zal.52DE2282
Kryptografia stosowana3030Egz.41DI2245
Bezpieczeństwo systemów elektroenergetycznych301515Zal.41DI2246
Systemy wykrywania i przeciwdziałania atakom i zagrożeniom301515Zal.41DI2248
Bezpieczeństwo systemów IoT301515Zal.41DI2250
Przetwarzanie obrazów medycznych3030Zal.41DI2243
Teleinformatyka w zastosowaniach biomedycznych30Zal.41DI2244
Przedmioty obieralne: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)15Zal.21DW2108
Zarządzanie ciągłością działania (HES)24Zal.31DW2112
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy (HES)30Zal.31DW2113
Społeczna odpowiedzialność korporacji (HES)30Zal.31DW2114
Informacja naukowa i patentowa (HES)1515Zal.31DW2109
Przedsiębiorczość technologiczna (HES)1515Zal.21DW2106
Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES)30Zal.21DM2305
Ochrona środowiska (HES)30Zal.21DW2105
Metody podejmowania decyzji (HES)30Zal.21DW2107
Przedmioty obieralne: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)15Zal.21DW2108
Zarządzanie ciągłością działania (HES)24Zal.31DW2112
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy (HES)30Zal.31DW2113
Społeczna odpowiedzialność korporacji (HES)30Zal.31DW2114
Informacja naukowa i patentowa (HES)1515Zal.31DW2109
Przedsiębiorczość technologiczna (HES)1515Zal.21DW2106
Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES)30Zal.21DM2305
Ochrona środowiska (HES)30Zal.21DW2105
Metody podejmowania decyzji (HES)30Zal.21DW2107
Przedmioty obieralne: Informatyka M,D,PL - spec IB (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Zaawansowane elementy grafiki komputerowej3030Zal.41DI2237
Przetwarzanie i analiza sygnałów elektrofizjologicznych3030Zal.41DI2238
Podstawy fizyczne obrazowania medycznego1530Zal.41DI2242
Teleinformatyka w zastosowaniach biomedycznych30Zal.41DI2244
Systemy informacyjne w medycynie1515Zal.41DI2251
Zaawansowane metody uczenia maszynowego3030Egz.41DI2232
Modelowanie bioprzepływów1515Zal.41DI2252
Wwykłady
C/Sćwiczenia / seminaria
Llaboratoria
Pprojekt
Egz.Egz.
Zal.Zal.

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).