Wydział Elektryczny w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023


Kierunki Elektrotechnika i Informatyka kolejny rok z rzędu na 1. miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2023! Automatyka i Robotyka również na podium, plasując się na 2. miejscu, po trzech kolejnych latach ustąpiła z pozycji lidera różnicą 2,4 pkt..

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Jest on integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023, opracowywanego i publikowanego co roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

22 kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej znalazło się na podium rankingu, aż 15 z nich sklasyfikowano na pierwszym miejscu – w tym 2 kierunki  prowadzone na Wydziale Elektrycznym. Na drugim miejscu w tym roku uplasowała się Automatyka i Robotyka ustępując po trzech latach miejsca Politechnice Poznańskiej różnicą zaledwie 2,4 pkt..


KIERUNKI STUDIÓW prowadzone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej»


Ranking Kierunków Studiów, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12 lub13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: PrestiżAbsolwenci na rynku pracyPotencjał akademickiPotencjał dydaktycznyPotencjał naukowyUmiędzynarodowienie. W tym roku zestawienie obejmuje 74 główne kierunki lub grupy kierunków studiów.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie rankingu.

Już po raz siódmy z rzędu Politechnika Warszawska uplasowała się na trzecim stopniu podium w rankingu szkół wyższych, a po raz osiemnasty z rzędu – na pierwszym miejscu wśród uczelni technicznych. Tradycyjnie przed nami są tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński (w tym roku ex aequo na pierwszym miejscu).

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest PW, w tym roku uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowaWarunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

Rankingi przygotowuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Nad prawidłowością sporządzania zestawień czuwa kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera.

Pełne wyniki są dostępne na stronie 2023.ranking.perspektywy.pl.


Przeczytaj też:

 

 

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).