Wyniki Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021


Kierunki Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka oraz Informatyka na 1. miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021! Po raz drugi z rzędu wszystkie kierunki Wydziału Elektrycznego biorące udział w klasyfikacji znalazły się na szczycie tego prestiżowego rankingu.

Ranking jest integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021, opracowywanego i publikowanego co roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

To już 22. edycja rankingu, w którym wyłania się najlepsze: uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne, publiczne uczelnie zawodowe oraz kierunki studiów.

W tym roku 22 kierunki studiów prowadzone na Politechnice Warszawskiej znalazły się na podium rankingu w tym 17 sklasyfikowano na pierwszym miejscu Rankingu Studiów Inżynierskich 2021 – 3 z nich prowadzone są na Wydziale Elektrycznym:

Więcej o kierunkach PW w Rankingu Kierunków Studiów 2021 w artykule na stronie Politechniki Warszawskiej»

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz Dziekani i Prodziekani Wydziałów PW odebrali pamiątkowe dyplomy za wyniki uzyskane w rankingu.

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich 2021. Po raz piąty z rzędu PW zajęła miejsce na podium zestawienia, po raz 16. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

Przeczytaj też: Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020»

 

W 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 100-lecia powstania. Zapraszamy do śledzenia jubileuszowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).