Wydział Elektryczny w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022


Kierunki Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka oraz Informatyka na 1. miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022! Trzeci rok z rzędu wszystkie kierunki Wydziału Elektrycznego biorące udział w klasyfikacji znalazły się na podium tego prestiżowego rankingu.

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Jest on integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022, opracowywanego i publikowanego co roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

21 kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej znalazło się na podium rankingu i aż 16 z nich sklasyfikowano na pierwszym miejscu – w tym 3 kierunki są prowadzone na Wydziale Elektrycznym.

 

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się 12–13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie. W tym roku w zestawieniu znalazły się 73 kierunki.

Fragment Gali Rankingu z udziałem Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Lecha Grzesiaka

 

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie rankingu.

Po raz szósty z rzędu Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych i po raz 17. z rzędu jest w nim najlepszą uczelnią techniczną.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, w tym roku uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).