Informatyka Stosowana na 1. miejscu rankingu kierunków ELA


Według Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) szkół wyższych, absolwenci kierunku Informatyka Stosowana studiów niestacjonarnych II stopnia osiągają w pierwszym roku po dyplomie najwyższe wynagrodzenie brutto. Tym samym kierunek ten uplasował się na 1. miejscu rankingu wszystkich kierunków studiów systemu ELA ze względu na wynagrodzenie ogółem brutto (mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł). 

Więcej informacji na stronie www.ela.nauka.gov.pl/pl »

Studia niestacjonarne na kierunku Informatyka Stosowana są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jako studia przez Internet. Obsługą administracyjna i rekrutacją tych studiów zajmuje się Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych
dostarcza informację o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Czerpie informacje z dwóch źródeł:

  • systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach)
  • systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym.

System ELA powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

W 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 100-lecia powstania. Zapraszamy do śledzenia jubileuszowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).