Organizatorzy studiów podyplomowych: Wydział Elektryczny – Instytut Elektroenergetyki – Zakład Techniki Świetlnej

Technika świetlna użytkowa

Osoby posiadające dyplom z innej specjalności a zajmujące się zawodowo techniką świetlną zapraszamy serdecznie na studia podyplomowe.

Start 20.10.2023

Zakres tematyczny studiów obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Zajęcia stanowią wykłady, ćwiczenia, projekty oraz laboratoria. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Techniki świetlnej Politechniki Warszawskiej.

Dla osób zajmujących się zawodowo techniką świetlną

Osoby posiadające dyplom z innej specjalności a zajmujące się zawodowo techniką świetlną zapraszamy serdecznie na studia podyplomowe.

Podstawowe działy techniki świetlnej

Doświadczeni prowadzący

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Techniki świetlnej Politechniki Warszawskiej.

O studiach

BDW ramach studiów podyplomowych prowadzone są następujące przedmioty:

Wykłady: Podstawy techniki świetlnej, Psychofizjologia widzenia i oświetlenia, Źródła światła, Technika oświetlania, Iluminacja obiektów, Oprawy oświetleniowe, Fotometria i kolorymetria

Ćwiczenia: Podstawy obliczeń oświetlenia, Zastosowanie techniki CAD w technice świetlnej

Projekty: Oświetlenie wnętrz, Oświetlenie drogowe

Laboratoria: Iluminacja obiektów, Fotometria i kolorymetria, Pomiary oświetlenia wnętrz, Pomiary oświetlenia ulicy

Więcej informacji na temat poszczególnych przedmiotów można uzyskać w zakładce Przedmioty.

Czas trwania

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele. W soboty 8 godz. zajęć, w niedziele 6 godz. zajęć. Studia stanowi 14 zjazdów.

Termin zgłoszeń

Od 11 września 2023 do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż 20 października 2023.

Opłaty

Przewidywany całkowity koszt studiów wynosi 7900 PLN. Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach oraz materiały szkoleniowe.

Przedmioty

Studia w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej to nie tylko wykłady, ale również, w znacznej mierze zajęcia praktyczne - projekty, ćwiczenia, laboratoria. Różny charakter zajęć, a także szeroka gama dostępnych przedmiotów, pozwalają na wszechstronne wykształcenie naszych studentów w zakresie techniki świetlnej i multimedialnej.

Poniżej zaprezentowany jest wykaz przedmiotów prowadzonych przez pracowników i doktorantów Zakładu, wraz z krótkim opisem. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach

Wykładowcy

Rekrutacja

Według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równoważny lub tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równoważny.

Kontakt z sekretariatem studiów:

Adres korespondencyjny:

ul. Koszykowa 75 00-662 Warszawa

E-mail: andrzej.wisniewski@pw.edu.pl
Telefon: (022) 234-75-05
Strona WWW: https://www.zts.pw.edu.pl/Studia/Studia-podyplomowe-Technika-swietlna-uzytkowa

Dokumenty


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).