Rekrutacja na studia II stopnia startujące w semestrze letnim 2024


9 stycznia 2024 roku na Politechnice Warszawskiej ruszyła rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2023/2024. Zapisy potrwają do 2 lutego 2024. [Aktualizacja: Zapisy elektroniczne na studia stacjonarne na Wydziale Elektrycznym zostały przedłużone do 4 lutego 2024]

Na Wydziale Elektrycznym można rekrutować się na następujące kierunki:


Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

Uwaga: nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika w języku angielskim (Electrical Engineering)

Szczegółowe informacje, w tym terminarz i zasady przyjęć na studia znajdują się na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia w zakładce dotyczącej studiów stacjonarnych II stopnia.


Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

Uwaga: nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika (studia w formie zjazdów)

Szczegółowe informacje, w tym terminarz i zasady przyjęć na studia znajdują się na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia w zakładce dotyczącej studiów niestacjonarnych II stopnia oraz na stronie Ośrodka Kształcenia na Odległość.

Obsługę rekrutacji na kierunek Informatyka Stosowana w formie studiów na „odległość” prowadzi Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej.


Kwalifikacja na studia

Drogi Kandydacie / Kandydatko, jeśli chcesz studiować na Wydziale Elektrycznym PW na studiach stacjonarnych II stopnia, zapraszamy do zarejestrowania się w bazie Kandydatów w systemie rekrutacyjnym IRK i złożenia dokumentów.

Kroki procedury kwalifikacyjnej są następujące:

 1. Kandydat / Kandydatka rejestruje się internetowo na studia i dokonuje opłaty rekrutacyjnej (system otwarty od 09.01.2024 do 02.02.2024; wpłata MUSI być zaksięgowana do 02.02.2024).
 2. Kandydat / Kandydatka MUSI uzupełnić wymagane dokumenty w systemie IRK (najpóźniej 09.02.2024 – szczegółowe terminy i miejsce podane są niżej).
 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza procedurę kwalifikacyjną. I tura 12.02.2024 oraz II tura 15.02.2024
 4. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu (informacja w systemie rekrutacyjnym IRK) Kandydat / Kandydatka musi odebrać zawiadomienie o wpisaniu na listę studentów.
 5. Kandydat / Kandydatka składa ślubowanie studenckie – elektronicznie w systemie obsługi studenta, po wpisaniu na listę studentów.

Rekrutacja elektroniczna na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 trwa od 09.01.2024 do 02.02.2024.

System rekrutacyjny IRK dostępny jest pod adresem https://irk.pw.edu.pl/pl/.
W podanych wyżej terminach należy w systemie IRK dokonać zapisu oraz dołączyć czytelne skany dokumentów. Lista wymaganych dokumentów zależy od tego czy kandydat ukończył studia na Politechnice Warszawskiej czy na innej uczelni (patrz niżej).


Absolwenci innych Uczelni

Dokumenty, których skany należy załączyć do systemu IRK:

 • CV (życiorys),
 • zdjęcie (obowiązkowo),
 • dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement

lub jeżeli na dzień załączania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu, należy załączyć:

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów I-go stopnia – z Uczelni (Wydziału) dyplomującej lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz kartę przebiegu studiów poświadczoną przez Uczelnię (Wydział) dyplomującą.

Informacja dotycząca zakwalifikowania na studia pojawi się w systemie IRK w dniu 12.02.2024 I tura, oraz 15.02.2024 II tura

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Elektrycznym będą przyjmowane w dniach (UWAGA: dotyczy tylko absolwentów innych uczelni):
13-14.02.2024 (wtorek – środa) w godzinach 9:00 – 15:00,
w gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przy Plac Politechniki 1, pok. 133

Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • suplement lub kartę przebiegu studiów,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35×45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

UWAGA !!! Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały.


Absolwenci innych Wydziałów PW

Dokumenty, których skany należy załączyć obowiązkowo do systemu IRK:

 • CV (życiorys),
 • zdjęcie (format jpg),
 • dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement

lub jeżeli na dzień załączania dokumentów absolwent nie będzie posiadał jeszcze dyplomu i suplementu to należy załączyć:

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów I-go stopnia z Wydziału dyplomującego lub oświadczenie o terminie obrony (napisane przez kandydata) oraz kartę przebiegu studiów poświadczoną przez Wydział dyplomujący.

Absolwenci Wydziału Elektrycznego PW

Dokumenty, których skany należy obowiązkowo załączyć do systemu IRK:

 • CV (życiorys),
 • zdjęcie (format jpg).

UWAGA! Absolwenci Wydziału Elektrycznego, którzy ukończyli studia I-go stopnia przed 1 października 2013r. – załączają dokumenty rekrutacyjne jak absolwenci innych uczelni.


Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail rekrutacja.ee@pw.edu.pl 


Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć podane są na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia PW

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane upoważnienie, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości. Druk upoważnienia dostępny pod linkiem. Więcej informacji na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia PW


Przydatne linki:


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).