Category Archives: nauka

Naukowiec z Wydziału Elektrycznego laureatem konkursu NCN Miniatura

Dr inż. Włodzimierz Jefimowski otrzymał dofinansowanie w piątej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA. Badacz z Zakładu Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektroenergetyki zajmie się badaniami starzeniowymi dla opracowania stochastycznego modelu degradacji baterii litowo-jonowych pracujących w zmiennych warunkach. W konkursie MINIATURA mogą wziąć udział naukowcy ze stopniem doktora (uzyskanym nie wcześniej niż...
Read more Comments are closed

Najczęściej cytowani naukowcy z Wydziału Elektrycznego

57 osób z Politechniki Warszawskiej znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. Na liście najczęściej cytowanych naukowców znajdują się następujący badacze z Wydziału Elektrycznego: dr hab. inż. Grzegorz Iwański, prof. uczelni prof. dr hab. inż. Marian Kaźmierkowski prof. dr...
Read more Comments are closed

Na Wydziale Elektrycznym będą się kształcić specjaliści morskiej energetyki wiatrowej

Politechnika Warszawska oraz firma Ørsted podpisały List intencyjny o współpracy. Celem porozumienia jest kształcenie przyszłych kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a w przyszłości – także stworzenie programu stypendialnego dla najbardziej obiecujących adeptów kształcących się w tej dziedzinie. Podpisany 8 listopada 2021 roku List intencyjny rozpoczyna długofalową współpracę pomiędzy Ørsted...
Read more Comments are closed

Naukowiec z Wydziału Elektrycznego wśród laureatów konkursu NCN

Dr inż. Marcin Steczek otrzymał dofinansowanie w piątej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA. Badacz z Zakładu Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektroenergetyki zajmie się analizą pomiarową rozpływów energii w układzie dwóch pojazdów tramwajowych wyposażonych w kondensatorowe zasobniki energii. W konkursie MINIATURA mogą wziąć udział naukowcy ze stopniem doktora (uzyskanym nie wcześniej...
Read more Comments are closed

Naukowczyni z Wydziału Elektrycznego stypendystką Ministra Edukacji i Nauki

Dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj znalazła się wśród laureatów konkursu o stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Edukacji i Nauki. Stypendia Ministra otrzymało 217 młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz mają imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Wśród nich znalazło się aż piętnaścioro...
Read more Comments are closed

Dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Wydziału Elektrycznego stypendystką konkursu START 2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Wśród 100 wybitnych młodych uczonych znalazła się dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj z Wydziału Elektrycznego z Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w...
Read more Comments are closed

Projekt z udziałem Wydziału Elektrycznego na szczycie listy rankingowej w konkursie POLNOR 2019

Wniosek konsorcjum, którego liderem jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej – Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, z udziałem partnerów z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim oraz firmy Markel sp. z o.o. z Piaseczna pod Warszawą, znalazł się na szczycie listy projektów w obszarze „Energia, transport i klimat”...
Read more Comments are closed

Koło Naukowe ADek analizuje występowanie koronawirusa i jego wpływ na zużycie energii

W Kole Naukowym ADek działającym przy Wydziale Elektrycznym powstała analiza występowania koronawirusa na świecie i jego wpływu na zużycie energii. Chcieli nauczyć się języka Python i analizy danych. Postanowili, że szkolenie powiążą z aktualną sytuacją epidemiczną na świecie i swoimi zainteresowaniami. – Sam pomysł na projekt był efektem burzy mózgów, a...
Read more Comments are closed

Hybrydowy układ napędowy motoszybowca AOS-H2 – zakończenie projektu

Zespół z Zakładu Napędu Elektrycznego w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej zakończył Projekt dotyczący hybrydowego układu napędowego motoszybowca AOS-H2, wykorzystującego ogniwa paliwowe. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w III konkursie Programu Badań Stosowanych zrealizowano w konsorcjum naukowo-przemysłowym w składzie Politechnika Rzeszowska (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska...
Read more Comments are closed

Projekt BalticLSC – Więcej mocy!

Naukowcy, przedstawiciele biznesu i parki technologiczne z ośmiu krajów rozmieszczonych wokół Morza Bałtyckiego realizują projekt BalticLSC (Baltic Large-Scale Computing), który ma poprawić skuteczność wykorzystywania dużych mocy obliczeniowych. Liderem konsorcjum jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. – Naszym celem jest wsparcie działalności innowacyjnej, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, ale też wykorzystanie nadwyżek...
Read more Comments are closed

Zaproszenie do udziału w badaniu psychologicznym „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej realizowany jest projekt badawczy w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W ramach projektu wykonywane będzie badanie, którego celem jest sprawdzenie funkcjonowania organizmu podczas realizacji zadania umysłowego wymagającego skupienia i dużej koncentracji w...
Read more Comments are closed

Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla studenta

Na podstawie decyzji Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/19/B/ST7/00620) dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, kierownik projektu „Badania przekształtników energoelektronicznych z obwodem impedancyjnym wykorzystujących przyrządy mocy z węglika krzemu” ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta.   Wymagania: – udział w studiach II stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, –...
Read more Comments are closed

Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Za Biuletynem Politechniki Warszawskiej donosimy, że Politechnika Warszawska zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. „Dnia 7 marca 2018 r. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju techniki i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie. Gospodarzem wydarzenia była Politechnika...
Read more Comments are closed

Badania powinny mieć potencjał wdrożeniowy – rozmowa z prof. Romanem Barlikiem

Ostrzegałbym przed tym, żeby w naukach technicznych uciekać się do zbyt wyrafinowanych teoretycznych analiz. A jeśli już się to robi, żeby widzieć ich sens, czyli możliwość aplikacji – mówi prof. Roman Barlik, laureat 44. Medalu PW.  Prof. Roman Barlik 6 marca 2018 roku, podczas uroczystości wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych, otrzymał...
Read more Comments are closed