Nowy grant NCN dla naukowców z Wydziału Elektrycznego


Projekt pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 26.

Projekt pt. „Metoda szybkiego wyznaczania rozkładu temperatury w przekształtniku energoelektronicznym zmontowanym na podłożu PCB o wysokiej przewodności cieplnej” znalazł się w gronie jedenastu projektów z Politechniki Warszawskiej, którym przyznano granty w konkursach NCN OPUS 26 i SONATA 19.

W jego ramach planuje się opracować metodę szybkiego wyznaczania rozkładu temperatury w przekształtniku energoelektronicznym zmontowanym na podłożu typu IMS (Insulated Metal Substrate). Metoda ta połączy zalety metod elementów skończonych oraz symulacji obwodowych: pozwoli na wyznaczenie rozkładu temperatury przekształtnika, a jednocześnie, dzięki wykorzystaniu skupionych modeli matematycznych opartych o autorskie rozwiązanie problemu przewodnictwa ciepła wynik będzie uzyskiwany w relatywnie krótkim czasie.

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców. Wnioski mogą składać naukowcy posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną (opublikowaną lub przyjętą do druku) pracę naukową, bez ograniczeń ze względu na doświadczenie w prowadzeniu badań oraz niezależnie od posiadanego stopnia czy tytułu naukowego. Wnioski mogą obejmować krajowe projekty badawcze, jak również projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły międzynarodowych urządzeń badawczych.

Pełne wyniki konkursów OPUS 26 i SONATA 19 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.


Przeczytaj też:


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).