Category Archives: badania

Dofinansowanie w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0 dla technologii z Wydziału Elektrycznego

System rastrowej analizy stanu oświetlenia obiektu zewnętrznego oraz jego wpływu na zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego  otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” finansowanego ze środków MNiSW w wyniku II naboru technologii ogłoszonego przez Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji...
Read more Comments are closed

Wirtualna rozdzielnica SN w Instytucie Elektroenergetyki

28 czerwca 2021 r. w Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych wykonano testy działania wirtualnej rzeczywistości (VR) w elektroenergetyce. Dr inż. Tadeusz Daszczyński w ramach prac badawczo-rozwojowych wraz z firmą PRADMA Dariusz Naruszewicz stworzyli model rozdzielnicy SN w technologii VR. Model rozdzielnicy SN oparto o silnik graficzny stosowany w grach...
Read more Comments are closed

Zespoły badawcze Wydziału Elektrycznego – oferta B+R

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem prezentującym zespoły badawcze działające na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz ich ofertą usług B+R.  Ofertę kierujemy do szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, instytucji publicznych, jednostek naukowych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani współpracą i korzystaniem z potencjału badawczego oraz dorobku naukowego naszej uczelni oraz Wydziału....
Read more Comments are closed

Konkursy na granty badawcze w ramach POBów

Do 30 listopada 2020 roku można składać wnioski w drugiej edycji konkursów Centrów Badawczych Priorytetowych Obszarów Badawczych. Konkursy to jedno z działań Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych konkursów: BIOTECHMED-2 (POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna) Technologie Materiałowe-2 (POB...
Read more Comments are closed

Inwerter dla instalacji fotowoltaicznej

Od listopada 2019 r. do września 2020 r. w Instytucie Elektroenergetyki trwały prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania prototypu inwertera do współpracy z instalacją fotowoltaiczną dla firmy Maciej Konrad Saczuk „Whitemoose”. W pracach, którymi kierował dr inż. Tadeusz Daszczyński, uczestniczyli także mgr inż. Radosław Szreder, mgr inż. Kamil Kozdrój oraz mgr inż....
Read more Comments are closed

Generator wiatrowy dla mikroinstalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Od listopada 2019 r. do września 2020 r. w Instytucie Elektroenergetyki trwały prace badawczo-rozwojowe dotyczące budowy generatora wiatrowego dla firmy OPENPOWER Sp. z o.o. W pracach, którymi kierował dr inż. Tadeusz Daszczyński, uczestniczyli także dr inż. Jan Szczypior oraz mgr inż. Rafał Jakubowski. Prace badawczo-rozwojowe obejmowały: Wykonanie analizy kilku wariantów...
Read more Comments are closed

Wirtualna rzeczywistość w Instytucie Elektroenergetyki

09.09.2020 r. Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych odwiedzili inżynierowie z firmy Pradma Dariusz Naruszewicz. Razem z dr inż. Tadeuszem Daszczyńskim studiowali budowę rozdzielnicy SN typu e2ALPHA firmy Elektrometal Energetyka S.A.. Celem współpracy jest stworzenie wirtualnego modelu rozdzielnicy SN dla potrzeb dydaktycznych i szkoleniowych. Wirtualna rzeczywistość (VR) to technologia zapewniająca...
Read more Comments are closed

Badania zwarciowe innowacyjnej rozdzielnicy w Instytucie Elektrotechniki

W sierpniu 2020 r. zakończył się kolejny etap badań innowacyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia (nn) służącej do zasilania wysokim prądem grzałek rozbijających włókna celulozy. Rozdzielnica została wyprodukowana przez firmę ELEKTROTEAM Sp. z o.o. z Bełchatowa i skierowana do badań w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Badania obejmowały: Wykonanie funkcjonalnych prób zwarciowych Sprawdzenie...
Read more Comments are closed

Instytut Elektroenergetyki podpisał umowy ramowe z firmami z Grupy Kapitałowej PSE

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej podpisał umowy ramowe z firmami Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE Innowacje sp. z o.o.. Podpisanie umów nastąpiło odpowiednio w kwietniu oraz lipcu 2020 roku. W przypadku umowy ramowej z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przedmiot umowy dotyczy realizacji przez Instytut Elektroenergetyki; zgodnie z potrzebami i...
Read more Comments are closed

Badania innowacyjnej rozdzielnicy w Instytucie Elektroenergetyki

Na początku lipca 2020 r. zakończyły się kolejne trzy etapy badań innowacyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia (nn) służącej do zasilania wysokim prądem grzałek rozbijających włókna celulozy. Rozdzielnica została wyprodukowana przez firmę ELEKTROTEAM Sp. z o.o. z Bełchatowa i skierowana do badań w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Badania obejmowały: Testy torów prądowych,...
Read more Comments are closed

Innowacyjna rozdzielnica niskiego napięcia w Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych

20 maja 2020 r. do Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych została dostarczona innowacyjna rozdzielnica niskiego napięcia służąca do zasilania wysokim prądem grzałek rozbijających włókna celulozy. Rozdzielnica ma wysokość 3,2 m, szerokość 1 m i głębokość 1,3 m oraz waży 1,5 t. Rozdzielnica została przywieziona z Bełchatowa z firmy ELEKTROTEAM...
Read more Comments are closed