Category Archives: badania

dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj wybrana do Akademii Młodych Uczonych PAN

Dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj, prof. uczelni z Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej została nowym członkiem Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk rekomendowanym przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN. Badania prof. Żanety Świderskiej-Chadaj mają charakter interdyscyplinarny: łączą dziedziny takie jak uczenie i widzenie maszynowe, biologia i...
Read more Comments are closed

Nowy grant NCN dla naukowców z Wydziału Elektrycznego

Projekt pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego otrzyma dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 26. Projekt pt. „Metoda szybkiego wyznaczania rozkładu temperatury w przekształtniku energoelektronicznym zmontowanym na podłożu PCB o wysokiej przewodności cieplnej” znalazł się w gronie jedenastu projektów z Politechniki Warszawskiej, którym przyznano granty...
Read more Comments are closed

Nabór do projektu ,,Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do projektu ,,Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”, który ma na celu wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone...
Read more Comments are closed

Innowacyjny magazyn energii elektrycznej – APStorage 2.0

APS Energia wspólnie z Politechniką Warszawską przechodzą do II fazy prac nad opracowaniem modułowego, konfigurowalnego, zdalnie sterowalnego i cyberbezpiecznego systemu magazynowania i kondycjonowania energii elektrycznej – APStorage 2.0. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które współfinansuje projekt, oceniło pozytywnie I fazę realizacji projektu i zarekomendowało kontynuację prac. „Celem projektu jest opracowanie...
Read more Comments are closed

Naukowcy z Wydziału Elektrycznego PW w projekcie DORNA

Multidyscyplinarne podejście do tworzenie układów napędowych o wysokiej wydajności to tytuł projektu DORNA, finansowanego przez Unię Europejską, w który zaangażowani są naukowcy z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W ramach projektu DORNA, planowane jest utworzenie sieci wymiany pracowników z sektora badań i innowacji, skupiającej się na rozwiązaniu problemów związanych z transportem...
Read more Comments are closed

Wyniki konkursu STRATEG PW

Dofinansowanie na prawie 4 mln PLN w konkursie STRATEG PW uzyskał wspólny projekt czterech wydziałów: Inżynierii Materiałowej, Chemicznego, Fizyki oraz Elektrycznego pt. „Pilotażowa instalacja wytwarzania i magazynowania energii oparta o efektywne oraz trwałe technologie fotowoltaiczne i bateryjne”. Instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej 100 kW i magazyny energii o sumarycznej mocy...
Read more Comments are closed

Najczęściej cytowani naukowcy z Wydziału Elektrycznego w 2022 roku

59 przedstawicieli Politechniki Warszawskiej w tym 6 badaczy z Wydziału Elektrycznego znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. TOP 2% Scientists 2022 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy z kariery badawczej (wykorzystując dane od 1960...
Read more Comments are closed

Zapraszamy na wykład Distributed Artificial Intelligence in the Future of Smart Grids” – Prof. Kumar Venayagamoorthy, Clemson University

Zakład Elektroniki Przemysłowej, Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej oraz Polskie Oddziały IEEE Industrial Electronics & Power Electronics i IEEE Power & Energy/Industry Applications Societies serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na wykład:   “Distributed Artificial Intelligence in the Future of Smart Grids” realizowany w ramach programu IEEE Industrial Electronics Society Distinguish Lecture...
Read more Comments are closed

Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Nauka dla badaczki z Wydziału Elektrycznego

Miło nam poinformować, że dr inż. hab. Żaneta Świderska-Chadaj z Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, została nominowana do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Nauka. Plebiscyt prowadzony jest przez Redakcje „Polska Metropolia Warszawska”, „Tygodnik Ostrołęcki” i „Echo Dnia”. Link do artykułu » Kapituła Konkursu doceniła...
Read more Comments are closed

Nowe laboratorium badawcze w Instytucie Elektroenergetyki

W dniu 18.01.2023 roku w Instytucie Elektroenergetyki odbyło się uroczyste otwarcie nowego laboratorium, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi przez Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego oraz Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Lecha Grzesiaka. Laboratorium HiL wyposażone jest w sprzęt badawczy wykorzystujący technikę...
Read more Comments are closed

Nagrody i odznaczenia dla Profesorów Wydziału Elektrycznego podczas obchodów 50-lecia PS IEEE

Nagrody oraz pamiątkowe medale dla zasłużonych członków oraz instytucji stowarzyszonych i sponsorów wręczono 9 grudnia 2022 r. podczas 50-lecia polskiej sekcji IEEE. Za ofiarną pracę nagrody przyznano naukowcom z Politechniki Warszawskiej w tym z Wydziału Elektrycznego. Prof. dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski otrzymał IEEE PS Service Award 2022. Nagroda...
Read more Comments are closed

Naukowiec z Wydziału Elektrycznego laureatem konkursu NCN Miniatura 6

Dr inż. Michał Borecki otrzymał dofinansowanie w szóstej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA. Badacz z Zakładu Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych zajmie się praktycznymi aspektami wykonywania nowych rozwiązań ochrony przepięciowej w sieciach elektroenergetycznych.  Badanie pozwoli zrealizować szereg zadań, wśród których będzie analiza istniejących...
Read more Comments are closed

Absolwentka Wydziału Elektrycznego wyróżniona w konkursie Superstar 4 Science 2022

Inż. Natalia Strawa jest autorką pracy dyplomowej inżynierskiej wyróżnionej w Ogólnopolskim Konkursie SUPERSTAR 4 SCIENCE 2022 organizowanym pod patronatem IEEE oraz Centrum GovTech Polska przez 4 Science Institute Sp. z o.o.. Jury złożone z przedstawicieli wiodących Uniwersytetów w Polsce, przedstawicieli Partnerów Biznesowych oraz IEEE oceniło pracę pt: „Wykorzystanie metod głębokiego...
Read more Comments are closed

Koło Naukowe IskIErka na obozie naukowym DYCHÓW 2022

Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego IskIErka z Wydziału Elektrycznego wraz ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu gościli na obozie naukowym „Dychów 2022”. Obóz odbył się w dniach 18-23 września 2022 roku na terenie elektrowni szczytowo-pompowej w...
Read more Comments are closed

Student Wydziału Elektrycznego laureatem konkursu E(x)plory

Przemysław Kinasz, student kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana, został finalistą konkursu Explory. Wraz z kolegą, Grzegorzem Mazurem z AGH, zrealizowali projekt SkinProtector. Opiekunem naukowym Przemysława Kinasza był dr hab. inż. Łukasz Kolimas, pracownik Instytutu Elektroenergetyki PW. Konkurs E(x)plory daje Młodym Talentom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki...
Read more Comments are closed